Тербијум

Тербијум (Tb)

element with the atomic number of 65
Атомски број65
Атомска маса158.92535
Масени број159
Група
Периода6
Блокf
протон65 p+
неутрон94 n0
електрон65 e-
Animated Боров модел атома of Tb (Тербијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
92,3 pm
Crystal Radius
106,3 pm
Ван дер Валсов радијус
233 pm
густина
8,23 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Тербијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Tb (Тербијум)
Топлота испаравања
389 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
388,7 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 27, 8, 2
Боров модел атома: Tb (Тербијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Tb (Тербијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 6s2
Enhanced Боров модел атома of Tb (Тербијум)
Orbital Diagram of Tb (Тербијум)
оксидациони број0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
Electrophilicity Index
1,3142725121307568 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.503,15 K
Температура топљења
1.632,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
11,1 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000103 1/K
molar heat capacity
28,91 J/(mol K)
Специфична топлота
0,182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
0,83 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000012 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000136 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000002161385 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,1117784
magnetic ordering
Curie temperature
222 K
Néel temperature
230 K
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
38,7 GPa
shear modulus
22 GPa
Јангов модул
56 GPa
Пуасонов однос
0,26
брзина звука
2.620 m/s
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
23
Neutron Mass Absorption
0,009
квантни број6H15/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Terbium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи39
Natural Isotopes1

135Tb

Масени број135
неутронски број70
атомска тежина
134,964516 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,01 ± 0,28 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

136Tb

Масени број136
неутронски број71
атомска тежина
135,96146 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Tb

Масени број137
неутронски број72
атомска тежина
136,95602 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Tb

Масени број138
неутронски број73
атомска тежина
137,953193 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

139Tb

Масени број139
неутронски број74
атомска тежина
138,94833 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,6 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Tb

Масени број140
неутронски број75
атомска тежина
139,945805048 ± 0,000859359 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,29 ± 0,15 s
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

Масени број141
неутронски број76
атомска тежина
140,941448 ± 0,000113 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

Масени број142
неутронски број77
атомска тежина
141,939280858 ± 0,000752079 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
597 ± 17 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

Масени број143
неутронски број78
атомска тежина
142,935137332 ± 0,000055 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12 ± 1 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

Масени број144
неутронски број79
атомска тежина
143,933045 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

Масени број145
неутронски број80
атомска тежина
144,928717001 ± 0,000119051 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,9 ± 0,6 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

Масени број146
неутронски број81
атомска тежина
145,927252739 ± 0,000048159 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8 ± 4 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

Масени број147
неутронски број82
атомска тежина
146,92405462 ± 0,000008691 Da
g-factor
3,42 ± 0,1
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,64 ± 0,03 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

Масени број148
неутронски број83
атомска тежина
147,924275476 ± 0,000013379 Da
g-factor
-0,88 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 1 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,2
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

Масени број149
неутронски број84
атомска тежина
148,923253792 ± 0,000003895 Da
g-factor
2,72 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,118 ± 0,025 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

Масени број150
неутронски број85
атомска тежина
149,923664799 ± 0,000007912 Da
g-factor
-0,45 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,48 ± 0,16 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1959
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

151Tb

Масени број151
неутронски број86
атомска тежина
150,92310897 ± 0,000004395 Da
g-factor
1,852 ± 0,012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,609 ± 0,001 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

Масени број152
неутронски број87
атомска тежина
151,924081855 ± 0,000042955 Da
g-factor
-0,29 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,5 ± 0,1 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,13
датум открића1959
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

153Tb

Масени број153
неутронски број88
атомска тежина
152,923441694 ± 0,000004237 Da
g-factor
1,388 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,34 ± 0,01 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,14
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

Масени број154
неутронски број89
атомска тежина
153,924683681 ± 0,000048641 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,994 ± 0,039 h
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

155Tb

Масени број155
неутронски број90
атомска тежина
154,923509511 ± 0,000010552 Da
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,32 ± 0,06 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,41 ± 0,06
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

156Tb

Масени број156
неутронски број91
атомска тежина
155,924754209 ± 0,000004044 Da
g-factor
0,56666666666667 ± 0,066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,35 ± 0,1 d
Спин3
nuclear quadrupole moment
2,3 ± 0,8
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

157Tb

Масени број157
неутронски број92
атомска тежина
156,924031888 ± 0,000001092 Da
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
71 ± 7 y
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,4 ± 0,08
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

158Tb

Масени број158
неутронски број93
атомска тежина
157,925419942 ± 0,00000136 Da
g-factor
0,58433333333333 ± 0,0023333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
180 ± 11 y
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

Масени број159
неутронски број94
атомска тежина
158,925353707 ± 0,000001184 Da
g-factor
1,3393333333333 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,432 ± 0,008
датум открића1933
parity+

160Tb

Масени број160
неутронски број95
атомска тежина
159,927174553 ± 0,000001191 Da
g-factor
0,566 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
72,3 ± 0,2 d
Спин3
nuclear quadrupole moment
3,85 ± 0,05
датум открића1943
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

161Tb

Масени број161
неутронски број96
атомска тежина
160,927576806 ± 0,000001308 Da
g-factor
1,4666666666667 ± 0,066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,948 ± 0,005 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,6
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

162Tb

Масени број162
неутронски број97
атомска тежина
161,9292754 ± 0,0000022 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,6 ± 0,15 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

163Tb

Масени број163
неутронски број98
атомска тежина
162,930653609 ± 0,000004358 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,5 ± 0,3 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

164Tb

Масени број164
неутронски број99
атомска тежина
163,933327561 ± 0,000002 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3 ± 0,1 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

165Tb

Масени број165
неутронски број100
атомска тежина
164,934955198 ± 0,000001654 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,11 ± 0,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

166Tb

Масени број166
неутронски број101
атомска тежина
165,937939727 ± 0,00000157 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,1 ± 1,5 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

167Tb

Масени број167
неутронски број102
атомска тежина
166,940007046 ± 0,000002071 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,9 ± 1,6 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

168Tb

Масени број168
неутронски број103
атомска тежина
167,943337074 ± 0,0000045 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,4 ± 0,4 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

169Tb

Масени број169
неутронски број104
атомска тежина
168,945807 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,13 ± 0,32 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Tb

Масени број170
неутронски број105
атомска тежина
169,949855 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
960 ± 78 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Tb

Масени број171
неутронски број106
атомска тежина
170,953011 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,23 ± 0,1 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

172Tb

Масени број172
неутронски број107
атомска тежина
171,957391 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
760 ± 190 ms
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

173Tb

Масени број173
неутронски број108
атомска тежина
172,960805 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

174Tb

Масени број174
неутронски број109
атомска тежина
173,965679 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Terbium element

историја

откриоCarl Mosander
место открићаSweden
датум открића1843
етимологијаNamed after Ytterby, a village in Sweden.
изговорTUR-bi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
1,2 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00000014 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0000039 %
присутност у природи (Сунце)
0,00000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996