เทอร์เบียม

เทอร์เบียม (Tb)

element with the atomic number of 65
เลขอะตอม65
มวลอะตอม158.92535
เลขมวล159
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน65 p+
นิวตรอน94 n0
อิเล็กตรอน65 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Tb (เทอร์เบียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
92.3 pm
Crystal Radius
106.3 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
233 pm
ความหนาแน่น
8.23 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: เทอร์เบียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Tb (เทอร์เบียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
389 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
388.7 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 27, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Tb (เทอร์เบียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Tb (เทอร์เบียม)
electron configuration[Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Tb (เทอร์เบียม)
Orbital Diagram of Tb (เทอร์เบียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
1.3142725121307568 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,503.15 K
จุดหลอมเหลว
1,632.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
11.1 W/(m K)
thermal expansion
0.0000103 1/K
molar heat capacity
28.91 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.83 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000012 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000136 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000002161385 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.1117784
magnetic ordering
Curie temperature
222 K
Néel temperature
230 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
38.7 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
22 GPa
Young's modulus
56 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
2,620 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
23
Neutron Mass Absorption
0.009
quantum number6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Terbium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Natural Isotopes1

135Tb

เลขมวล135
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
134.964516 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.01 ± 0.28 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

136Tb

เลขมวล136
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
135.96146 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Tb

เลขมวล137
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
136.95602 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Tb

เลขมวล138
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
137.953193 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

139Tb

เลขมวล139
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
138.94833 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Tb

เลขมวล140
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
139.945805048 ± 0.000859359 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.15 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

เลขมวล141
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
140.941448 ± 0.000113 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

เลขมวล142
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
141.939280858 ± 0.000752079 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
597 ± 17 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

เลขมวล143
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
142.935137332 ± 0.000055 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12 ± 1 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

เลขมวล144
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
143.933045 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

เลขมวล145
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
144.928717001 ± 0.000119051 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.9 ± 0.6 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

เลขมวล146
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
145.927252739 ± 0.000048159 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8 ± 4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

เลขมวล147
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
146.92405462 ± 0.000008691 Da
g-factor
3.42 ± 0.1
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.64 ± 0.03 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

เลขมวล148
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
147.924275476 ± 0.000013379 Da
g-factor
-0.88 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60 ± 1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

เลขมวล149
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
148.923253792 ± 0.000003895 Da
g-factor
2.72 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.118 ± 0.025 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

เลขมวล150
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
149.923664799 ± 0.000007912 Da
g-factor
-0.45 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.48 ± 0.16 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

151Tb

เลขมวล151
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
150.92310897 ± 0.000004395 Da
g-factor
1.852 ± 0.012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.609 ± 0.001 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

เลขมวล152
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
151.924081855 ± 0.000042955 Da
g-factor
-0.29 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.5 ± 0.1 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.34 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

153Tb

เลขมวล153
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
152.923441694 ± 0.000004237 Da
g-factor
1.388 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.34 ± 0.01 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.08 ± 0.14
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

เลขมวล154
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
153.924683681 ± 0.000048641 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.994 ± 0.039 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

155Tb

เลขมวล155
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
154.923509511 ± 0.000010552 Da
g-factor
1.3533333333333 ± 0.013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.32 ± 0.06 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.41 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

156Tb

เลขมวล156
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
155.924754209 ± 0.000004044 Da
g-factor
0.56666666666667 ± 0.066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.35 ± 0.1 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
2.3 ± 0.8
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

157Tb

เลขมวล157
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
156.924031888 ± 0.000001092 Da
g-factor
1.3533333333333 ± 0.013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
71 ± 7 y
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.4 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

158Tb

เลขมวล158
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
157.925419942 ± 0.00000136 Da
g-factor
0.58433333333333 ± 0.0023333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
180 ± 11 y
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

เลขมวล159
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
158.925353707 ± 0.000001184 Da
g-factor
1.3393333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.432 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

160Tb

เลขมวล160
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
159.927174553 ± 0.000001191 Da
g-factor
0.566 ± 0.0026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
72.3 ± 0.2 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
3.85 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

161Tb

เลขมวล161
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
160.927576806 ± 0.000001308 Da
g-factor
1.4666666666667 ± 0.066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.948 ± 0.005 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.6
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Tb

เลขมวล162
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
161.9292754 ± 0.0000022 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.6 ± 0.15 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Tb

เลขมวล163
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
162.930653609 ± 0.000004358 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Tb

เลขมวล164
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
163.933327561 ± 0.000002 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.1 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

165Tb

เลขมวล165
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
164.934955198 ± 0.000001654 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.11 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Tb

เลขมวล166
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
165.937939727 ± 0.00000157 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.1 ± 1.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Tb

เลขมวล167
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
166.940007046 ± 0.000002071 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.9 ± 1.6 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Tb

เลขมวล168
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
167.943337074 ± 0.0000045 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 0.4 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Tb

เลขมวล169
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
168.945807 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.13 ± 0.32 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Tb

เลขมวล170
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
169.949855 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
960 ± 78 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Tb

เลขมวล171
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
170.953011 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.23 ± 0.1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

172Tb

เลขมวล172
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
171.957391 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
760 ± 190 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

173Tb

เลขมวล173
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
172.960805 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

174Tb

เลขมวล174
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
173.965679 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Terbium element

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carl Mosander
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1843
ศัพทมูลวิทยาNamed after Ytterby, a village in Sweden.
pronunciationTUR-bi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.2 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000014 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000039 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.00000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996

alias

 • Tb

การแปล

 • ฝรั่งเศสterbium
 • อิตาลีterbio
 • อังกฤษterbium
 • เยอรมันTerbium
 • อัมฮาราተርቢየም
 • อาหรับتربيوم
 • อาเซอร์ไบจานTerbitium
 • เบลารุสТэрбій
 • บัลแกเรียтербий
 • บังกลาটারবিয়াম
 • บอสเนียterbij
 • คาตาลันterbi
 • คอร์ซิกาTerbiu
 • เช็กterbium
 • ชูวัชТерби
 • เวลส์Terbiwm
 • เดนมาร์กterbium
 • กรีกτέρβιο
 • เอสเปรันโตterbio
 • สเปนterbio
 • เอสโตเนียTerbium
 • บาสก์terbio
 • เปอร์เซียتربیم
 • ฟินแลนด์terbium
 • ฟรูลีTerbi
 • ไอริชteirbiam
 • กาลิเซียTerbio
 • มานซ์Çherbium
 • จีนแคะterbium
 • ฮิบรูטרביום
 • ฮินดีटर्बियम
 • ฮินดีฟิจิTerbium
 • โครเอเชียTerbij
 • ฮังการีterbium
 • อาร์เมเนียտերբիում
 • อินเตอร์ลิงกัวterbium
 • อินโดนีเซียterbium
 • อีโดterbio
 • ญี่ปุ่นテルビウム
 • โลชบันjinmrterbi
 • ชวาTerbium
 • จอร์เจียტერბიუმი
 • กันนาดาಟೆರ್ಬಿಯಮ್
 • เกาหลี터븀
 • โกมิТербий
 • ละตินterbium
 • ลักเซมเบิร์กTerbium
 • ลิกูเรียTerbio
 • ลิทัวเนียTerbis
 • ลัตเวียterbijs
 • มาลายาลัมടെർബിയം
 • มราฐีटर्बियम
 • มารีตะวันตกТербий
 • มาเลย์Terbium
 • พม่าတာဘီယမ်
 • ดัตช์terbium
 • นอร์เวย์นีนอสก์terbium
 • โปแลนด์terb
 • ลาฮ์นดาٹربیم
 • โปรตุเกสtérbio
 • เคชวาTerbyu
 • โรมาเนียterbiu
 • รัสเซียтербий
 • ซาคาТербиум
 • ซิซิลีterbiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียTerbijum
 • สโลวักterbium
 • สโลวีเนียTerbij
 • เซอร์เบียтербијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Terbium
 • สวีเดนterbium
 • ทมิฬடெர்பியம்
 • ตุรกีTerbiyum
 • อุยกูร์تېربىي
 • ยูเครนтербій
 • อูรดูٹربیئم
 • เวปส์Terbii
 • เวียดนามterbi
 • วาเรย์Terbyo
 • คัลมืยค์Тербиүм
 • โยรูบาTerbium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลterbium
 • เบรตันTerbiom
 • เซบูTerbyo
 • มาซิโดเนียтербиум
 • เคิร์ดตอนกลางتێربیۆم
 • คาซัคТербий
 • โอดิยาଟର୍ବିଅମ
 • คุชราตટર્બિયમ
 • อ็อกซิตันtèrbi
 • พีดมอนต์Terbio
 • ตาตาร์Тербий
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Тэрб
 • แอลเบเนียTerbiumi
 • อาโรมาเนียTerbiu
 • คีร์กีซТербий
 • เนวาร์टर्बियम
 • สันสกฤตटर्बियम
 • มอลตาterbju
 • เกลิกสกอตTerbium
 • โปรตุเกส (บราซิล)térbio
 • เนปาลटर्बियम
 • บาลีटर्बियम
 • เตลูกูటెర్బియం
 • ลิมเบิร์กTerbium
 • cdoTerbium
 • จีนมินหนานTerbium
 • อุซเบกTerbiy
 • แอฟริกานส์Terbium
 • โภชปุรีटर्बियम
 • อัสตูเรียสTerbiu
 • ทาจิกтербий
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาterbio
 • ตากาล็อกTerbiyo
 • จีนคลาสสิก
 • kbpTɛrɩbɩyɔm
 • oloTerbii
 • ฟริเซียนเหนือTerbium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • มองโกเลียтерби
 • ซาร์เดญาTèrbiu
 • จีนอู๋
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)terbium
 • สวาฮีลีTerbi
 • อาหรับโมร็อกโกطيربيوم
 • บัชคีร์Тербий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์تربيوم
 • พัชโตتېربيوم
 • คอร์นิชTerbiom
 • บาหลีTerbium
 • ปัญจาบਟਰਬੀਅਮ