เทอร์เบียม

เทอร์เบียม (Tb)

element with the atomic number of 65
เลขอะตอม65
มวลอะตอม158.92535
เลขมวล159
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน65 p+
นิวตรอน94 n0
Electrons65 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Tb (เทอร์เบียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
92.3 pm
Crystal Radius
106.3 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
233 pm
ความหนาแน่น
8.23 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Tb (เทอร์เบียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
389 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
388.7 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 27, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Tb (เทอร์เบียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Tb (เทอร์เบียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f9 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Tb (เทอร์เบียม)
Orbital Diagram of Tb (เทอร์เบียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
1.3142725121307568 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,503.15 K
จุดหลอมเหลว
1,632.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
11.1 W/(m K)
thermal expansion
0.0000103 1/K
molar heat capacity
28.91 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.83 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000012 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000136 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000002161385 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.1117784
magnetic ordering
Curie temperature
222 K
Néel temperature
230 K
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
38.7 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
22 GPa
Young's modulus
56 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
2,620 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
23
Neutron Mass Absorption
0.009
quantum number6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Terbium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Radioactive Isotopes39

135Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.964516 ± 0.000429 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.01 ± 0.28 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

135Tb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

136Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.96146 ± 0.000537 Da
เลขมวล136
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

136Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

137Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.95602 ± 0.00043 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

137Tb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

138Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.953193 ± 0.000322 Da
เลขมวล138
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

138Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

139Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.94833 ± 0.00032 Da
เลขมวล139
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

139Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

140Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.945805048 ± 0.000859359 Da
เลขมวล140
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.15 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

140Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.941448 ± 0.000113 Da
เลขมวล141
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

141Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.939280858 ± 0.000752079 Da
เลขมวล142
g-factor
ครึ่งชีวิต
597 ± 17 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

142Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.935137332 ± 0.000055 Da
เลขมวล143
g-factor
ครึ่งชีวิต
12 ± 1 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

143Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.933045 ± 0.00003 Da
เลขมวล144
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

144Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.928717001 ± 0.000119051 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
30.9 ± 0.6 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

145Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.927252739 ± 0.000048159 Da
เลขมวล146
g-factor
ครึ่งชีวิต
8 ± 4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

146Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.92405462 ± 0.000008691 Da
เลขมวล147
g-factor
3.42 ± 0.1
ครึ่งชีวิต
1.64 ± 0.03 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

147Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.924275476 ± 0.000013379 Da
เลขมวล148
g-factor
-0.88 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
60 ± 1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

148Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.923253792 ± 0.000003895 Da
เลขมวล149
g-factor
2.72 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
4.118 ± 0.025 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

149Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.923664799 ± 0.000007912 Da
เลขมวล150
g-factor
-0.45 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
3.48 ± 0.16 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity

150Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

151Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.92310897 ± 0.000004395 Da
เลขมวล151
g-factor
1.852 ± 0.012
ครึ่งชีวิต
17.609 ± 0.001 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

151Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.924081855 ± 0.000042955 Da
เลขมวล152
g-factor
-0.29 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
17.5 ± 0.1 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.34 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

152Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

153Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.923441694 ± 0.000004237 Da
เลขมวล153
g-factor
1.388 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
2.34 ± 0.01 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.08 ± 0.14
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

153Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.924683681 ± 0.000048641 Da
เลขมวล154
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.994 ± 0.039 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

154Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

155Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.923509511 ± 0.000010552 Da
เลขมวล155
g-factor
1.3533333333333 ± 0.013333333333333
ครึ่งชีวิต
5.32 ± 0.06 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.41 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

155Tb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

156Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.924754209 ± 0.000004044 Da
เลขมวล156
g-factor
0.56666666666667 ± 0.066666666666667
ครึ่งชีวิต
5.35 ± 0.1 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
2.3 ± 0.8
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

156Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

157Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.924031888 ± 0.000001092 Da
เลขมวล157
g-factor
1.3533333333333 ± 0.013333333333333
ครึ่งชีวิต
71 ± 7 y
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.4 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

157Tb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

158Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.925419942 ± 0.00000136 Da
เลขมวล158
g-factor
0.58433333333333 ± 0.0023333333333333
ครึ่งชีวิต
180 ± 11 y
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

158Tb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
158.925353707 ± 0.000001184 Da
เลขมวล159
g-factor
1.3393333333333 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.432 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

160Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.927174553 ± 0.000001191 Da
เลขมวล160
g-factor
0.566 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
72.3 ± 0.2 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
3.85 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

160Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

161Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.927576806 ± 0.000001308 Da
เลขมวล161
g-factor
1.4666666666667 ± 0.066666666666667
ครึ่งชีวิต
6.948 ± 0.005 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.6
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

161Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

162Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.9292754 ± 0.0000022 Da
เลขมวล162
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.6 ± 0.15 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

162Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

163Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.930653609 ± 0.000004358 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

163Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

164Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.933327561 ± 0.000002 Da
เลขมวล164
g-factor
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.1 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

164Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

165Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.934955198 ± 0.000001654 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.11 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

165Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

166Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.937939727 ± 0.00000157 Da
เลขมวล166
g-factor
ครึ่งชีวิต
27.1 ± 1.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

166Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.940007046 ± 0.000002071 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
18.9 ± 1.6 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

167Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

168Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.943337074 ± 0.0000045 Da
เลขมวล168
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 0.4 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

168Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

169Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.945807 ± 0.000322 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.13 ± 0.32 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

169Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

170Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.949855 ± 0.000322 Da
เลขมวล170
g-factor
ครึ่งชีวิต
960 ± 78 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

170Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

171Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.953011 ± 0.000429 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.23 ± 0.1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

171Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

172Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.957391 ± 0.000537 Da
เลขมวล172
g-factor
ครึ่งชีวิต
760 ± 190 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

172Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

173Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.960805 ± 0.000537 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

173Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

174Tb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.965679 ± 0.000537 Da
เลขมวล174
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

174Tb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Terbium element

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carl Mosander
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1843
ศัพทมูลวิทยาNamed after Ytterby, a village in Sweden.
pronunciationTUR-bi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.2 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000014 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000039 %
Abundance in Sun
0.00000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996