Tellur

Tellur (Te)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa52
Masa atomowa127.6
liczba masowa130
Grupa16
Okres5
Blokp
Protony52 p+
Neutrony78 n0
Elektrony52 e-
Animated Model atomu Bohra of Te (Tellur)

Właściwości

Promień atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
136 pm
Metallic Radius
137 pm
Promień jonowy
221 pm
Crystal Radius
207 pm
promień van der Waalsa
206 pm
gęstość
6,232 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
1,970876 eV/particle
potencjał jonizacyjny
9,00966 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Te (Tellur)
ciepło parowania
49,8 kJ/mol
ciepło topnienia
17,91 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
196,6 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 6
Model atomu Bohra: Te (Tellur)
elektron walencyjny6
Lewis structure: Te (Tellur)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p4
Enhanced Model atomu Bohra of Te (Tellur)
Orbital Diagram of Te (Tellur)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.1
Electrophilicity
2,141210947219293 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 261,15 K
Temperatura topnienia
722,66 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
2 329,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
1,000991
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
14,3 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
25,73 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,202 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeSemiconductor
konduktywność
0,01 MS/m
rezystywność
0,0001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000498 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000243
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
4,45 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,25 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
65 GPa
moduł Kirchhoffa
16 GPa
moduł Younga
43 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
2 610 m/s
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number94
Mendeleev Number102
Pettifor Number92
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
445 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
5,4
Neutron Mass Absorption
0,0013
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna152 (P3121)

Isotopes of Tellurium

Stabilne izotopy8
Niestabilne izotopy34
Radioactive Isotopes36

104Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,946723408 ± 0,000340967 Da
liczba masowa104
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

104Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

105Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,943304516 ± 0,000322084 Da
liczba masowa105
g-factor
czas połowicznego rozpadu
633 ± 66 ns
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość+

105Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

106Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,937498521 ± 0,000107934 Da
liczba masowa106
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
78 ± 11 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

106Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

107Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,934882 ± 0,000108 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,22 ± 0,09 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

107Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

108Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,929380469 ± 0,000005808 Da
liczba masowa108
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

108Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.065%

109Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,927304532 ± 0,000004704 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,4 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

109Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%
β+ p (β+-delayed proton emission)9.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.0049%

110Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,922458102 ± 0,000007058 Da
liczba masowa110
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
18,6 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

110Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

111Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,921000587 ± 0,0000069 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26,2 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

111Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

112Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,916727848 ± 0,000009 Da
liczba masowa112
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1976
parzystość+

112Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,915891 ± 0,00003 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

113Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,91208782 ± 0,000026224 Da
liczba masowa114
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,7 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

114Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,911902 ± 0,00003 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

115Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,908465558 ± 0,000025986 Da
liczba masowa116
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,49 ± 0,04 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

116Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,908646227 ± 0,000014444 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
62 ± 2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

117Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)75%
e+ (positron emission)25%

118Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,905860104 ± 0,000019652 Da
liczba masowa118
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

118Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

119Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,906405699 ± 0,000007813 Da
liczba masowa119
g-factor
0,5 ± 0,1
czas połowicznego rozpadu
16,05 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

119Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.94%
e+ (positron emission)2.06%

120Te

abundancja naturalna
0,09 ± 0,01
względna masa atomowa
119,904065779 ± 0,00000188 Da
liczba masowa120
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

120Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

121Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,904945065 ± 0,000027734 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,31 ± 0,07 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

121Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Te

abundancja naturalna
2,55 ± 0,12
względna masa atomowa
121,903044708 ± 0,000001456 Da
liczba masowa122
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

123Te

abundancja naturalna
0,89 ± 0,03
względna masa atomowa
122,904271022 ± 0,000001454 Da
liczba masowa123
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

123Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

124Te

abundancja naturalna
4,74 ± 0,14
względna masa atomowa
123,902818341 ± 0,000001451 Da
liczba masowa124
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

125Te

abundancja naturalna
7,07 ± 0,15
względna masa atomowa
124,904431178 ± 0,000001451 Da
liczba masowa125
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

126Te

abundancja naturalna
8,84 ± 0,25
względna masa atomowa
125,903312144 ± 0,000001453 Da
liczba masowa126
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

127Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,905226993 ± 0,000001465 Da
liczba masowa127
g-factor
0,42333333333333 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
9,35 ± 0,07 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

127Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

128Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
31,74 ± 0,08
względna masa atomowa
127,904461237 ± 0,000000758 Da
liczba masowa128
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,25 ± 0,09 Yy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

128Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

129Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,906596419 ± 0,000000763 Da
liczba masowa129
g-factor
0,468 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
69,6 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,055 ± 0,013
data odkrycia1939
parzystość+

129Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

130Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
34,08 ± 0,62
względna masa atomowa
129,906222745 ± 0,000000011 Da
liczba masowa130
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
791 ± 21 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

130Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

131Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,90852221 ± 0,000000065 Da
liczba masowa131
g-factor
0,464 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
25 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

131Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

132Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,908546713 ± 0,000003742 Da
liczba masowa132
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,204 ± 0,013 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

132Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

133Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,91096333 ± 0,000002218 Da
liczba masowa133
g-factor
0,56666666666667 ± 0,013333333333333
czas połowicznego rozpadu
12,5 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,09
data odkrycia1940
parzystość+

133Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

134Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,911396376 ± 0,000002948 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
41,8 ± 0,8 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

134Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

135Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,916554715 ± 0,000001848 Da
liczba masowa135
g-factor
-0,19714285714286 ± 0,014285714285714
czas połowicznego rozpadu
19 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,09
data odkrycia1969
parzystość-

135Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

136Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,92010118 ± 0,000002448 Da
liczba masowa136
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
17,63 ± 0,09 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

136Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.37%

137Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,925599354 ± 0,000002254 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,49 ± 0,05 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

137Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.94%

138Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,929472452 ± 0,000004065 Da
liczba masowa138
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,46 ± 0,25 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

138Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.8%

139Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,935367191 ± 0,0000038 Da
liczba masowa139
g-factor
czas połowicznego rozpadu
724 ± 81 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

139Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

140Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,939487057 ± 0,000015434 Da
liczba masowa140
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
351 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

140Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

141Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,945604 ± 0,000429 Da
liczba masowa141
g-factor
czas połowicznego rozpadu
193 ± 16 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

141Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

142Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,950027 ± 0,000537 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
147 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

142Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

143Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,956489 ± 0,000537 Da
liczba masowa143
g-factor
czas połowicznego rozpadu
120 ± 8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

143Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

144Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,961116 ± 0,000322 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
93 ± 60 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

144Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

145Te

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,967783 ± 0,000322 Da
liczba masowa145
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

145Te Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Tellurium element 2.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaFranz Müller von Reichenstein
miejsce odkryciaRomania
data odkrycia1782
etymologiaLatin: tellus (earth).
wymowate-LOOR-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,001 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,00021 %
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0,0000009 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
5s39.462