Tellur

Tellur (Te)

52. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa52
Masa atomowa127.6
liczba masowa130
Grupa16
Okres5
Blokp
proton52 p+
neutron78 n0
elektron52 e-
Animated Model atomu Bohra of Te (Tellur)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
136 pm
Metallic Radius
137 pm
Promień jonowy
221 pm
Crystal Radius
207 pm
promień van der Waalsa
206 pm
gęstość
6,232 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Tellur0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
1,970876 eV/particle
potencjał jonizacyjny
9,00966 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Te (Tellur)
ciepło parowania
49,8 kJ/mol
ciepło topnienia
17,91 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
196,6 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 6
Model atomu Bohra: Te (Tellur)
elektron walencyjny6
Lewis structure: Te (Tellur)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p4
Enhanced Model atomu Bohra of Te (Tellur)
Orbital Diagram of Te (Tellur)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.1
Electrophilicity Index
2,141210947219293 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 261,15 K
Temperatura topnienia
722,66 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
2 329,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
1,000991
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
14,3 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
25,73 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,202 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeSemiconductor
konduktywność
0,01 MS/m
rezystywność
0,0001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000498 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000243
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
4,45 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,25 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
65 GPa
moduł Kirchhoffa
16 GPa
moduł Younga
43 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
2 610 m/s
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number94
Mendeleev Number102
Pettifor Number92
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
445 a₀
allotrope
Przekrój czynny
5,4
Neutron Mass Absorption
0,0013
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna152 (P3121)

Isotopes of Tellurium

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy38
Natural Isotopes8
Isotopic Composition13037.87%13037.87%12835.27%12835.27%1269.82%1269.82%1257.86%1257.86%1245.27%1245.27%1222.83%1222.83%1200.10%1200.10%1230.99%1230.99%

104Te

liczba masowa104
liczba neutronów52
względna masa atomowa
103,946723408 ± 0,000340967 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

105Te

liczba masowa105
liczba neutronów53
względna masa atomowa
104,943304516 ± 0,000322084 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
633 ± 66 ns
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

106Te

liczba masowa106
liczba neutronów54
względna masa atomowa
105,937498521 ± 0,000107934 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
78 ± 11 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

107Te

liczba masowa107
liczba neutronów55
względna masa atomowa
106,934882 ± 0,000108 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,22 ± 0,09 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

108Te

liczba masowa108
liczba neutronów56
względna masa atomowa
107,929380469 ± 0,000005808 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.065%

109Te

liczba masowa109
liczba neutronów57
względna masa atomowa
108,927304532 ± 0,000004704 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,4 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%
β+ p (β+-delayed proton emission)9.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.0049%

110Te

liczba masowa110
liczba neutronów58
względna masa atomowa
109,922458102 ± 0,000007058 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,6 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

111Te

liczba masowa111
liczba neutronów59
względna masa atomowa
110,921000587 ± 0,0000069 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,2 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Te

liczba masowa112
liczba neutronów60
względna masa atomowa
111,916727848 ± 0,000009 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Te

liczba masowa113
liczba neutronów61
względna masa atomowa
112,915891 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Te

liczba masowa114
liczba neutronów62
względna masa atomowa
113,91208782 ± 0,000026224 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,7 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Te

liczba masowa115
liczba neutronów63
względna masa atomowa
114,911902 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Te

liczba masowa116
liczba neutronów64
względna masa atomowa
115,908465558 ± 0,000025986 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,49 ± 0,04 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Te

liczba masowa117
liczba neutronów65
względna masa atomowa
116,908646227 ± 0,000014444 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
62 ± 2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)75%
e+ (positron emission)25%

118Te

liczba masowa118
liczba neutronów66
względna masa atomowa
117,905860104 ± 0,000019652 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

119Te

liczba masowa119
liczba neutronów67
względna masa atomowa
118,906405699 ± 0,000007813 Da
g-factor
0,5 ± 0,1
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,05 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.94%
e+ (positron emission)2.06%

120Te

liczba masowa120
liczba neutronów68
względna masa atomowa
119,904065779 ± 0,00000188 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,09 ± 0,01
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

121Te

liczba masowa121
liczba neutronów69
względna masa atomowa
120,904945065 ± 0,000027734 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,31 ± 0,07 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Te

liczba masowa122
liczba neutronów70
względna masa atomowa
121,903044708 ± 0,000001456 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
2,55 ± 0,12
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

123Te

liczba masowa123
liczba neutronów71
względna masa atomowa
122,904271022 ± 0,000001454 Da
g-factor
abundancja naturalna
0,89 ± 0,03
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

124Te

liczba masowa124
liczba neutronów72
względna masa atomowa
123,902818341 ± 0,000001451 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
4,74 ± 0,14
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

125Te

liczba masowa125
liczba neutronów73
względna masa atomowa
124,904431178 ± 0,000001451 Da
g-factor
abundancja naturalna
7,07 ± 0,15
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

126Te

liczba masowa126
liczba neutronów74
względna masa atomowa
125,903312144 ± 0,000001453 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
8,84 ± 0,25
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

127Te

liczba masowa127
liczba neutronów75
względna masa atomowa
126,905226993 ± 0,000001465 Da
g-factor
0,42333333333333 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,35 ± 0,07 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

128Te

liczba masowa128
liczba neutronów76
względna masa atomowa
127,904461237 ± 0,000000758 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
31,74 ± 0,08
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,25 ± 0,09 Yy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

129Te

liczba masowa129
liczba neutronów77
względna masa atomowa
128,906596419 ± 0,000000763 Da
g-factor
0,468 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
69,6 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,055 ± 0,013
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

130Te

liczba masowa130
liczba neutronów78
względna masa atomowa
129,906222745 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
34,08 ± 0,62
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
791 ± 21 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

131Te

liczba masowa131
liczba neutronów79
względna masa atomowa
130,90852221 ± 0,000000065 Da
g-factor
0,464 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

132Te

liczba masowa132
liczba neutronów80
względna masa atomowa
131,908546713 ± 0,000003742 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,204 ± 0,013 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

133Te

liczba masowa133
liczba neutronów81
względna masa atomowa
132,91096333 ± 0,000002218 Da
g-factor
0,56666666666667 ± 0,013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,5 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,09
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

134Te

liczba masowa134
liczba neutronów82
względna masa atomowa
133,911396376 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41,8 ± 0,8 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

135Te

liczba masowa135
liczba neutronów83
względna masa atomowa
134,916554715 ± 0,000001848 Da
g-factor
-0,19714285714286 ± 0,014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,09
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

136Te

liczba masowa136
liczba neutronów84
względna masa atomowa
135,92010118 ± 0,000002448 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,63 ± 0,09 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.37%

137Te

liczba masowa137
liczba neutronów85
względna masa atomowa
136,925599354 ± 0,000002254 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,49 ± 0,05 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.94%

138Te

liczba masowa138
liczba neutronów86
względna masa atomowa
137,929472452 ± 0,000004065 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,46 ± 0,25 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.8%

139Te

liczba masowa139
liczba neutronów87
względna masa atomowa
138,935367191 ± 0,0000038 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
724 ± 81 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

140Te

liczba masowa140
liczba neutronów88
względna masa atomowa
139,939487057 ± 0,000015434 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
351 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

141Te

liczba masowa141
liczba neutronów89
względna masa atomowa
140,945604 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
193 ± 16 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Te

liczba masowa142
liczba neutronów90
względna masa atomowa
141,950027 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
147 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143Te

liczba masowa143
liczba neutronów91
względna masa atomowa
142,956489 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
120 ± 8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144Te

liczba masowa144
liczba neutronów92
względna masa atomowa
143,961116 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
93 ± 60 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145Te

liczba masowa145
liczba neutronów93
względna masa atomowa
144,967783 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Tellurium element 2

historia

odkrywca lub wynalazcaFranz Müller von Reichenstein
miejsce odkryciaRomania
data odkrycia1782
etymologiaLatin: tellus (earth).
wymowate-LOOR-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,001 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00021 %
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0,0000009 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
5s39.462