Telúr

Telúr (Te)

chemický prvok s protónovým číslom 52
Protónové číslo52
Atómová hmotnosť127.6
Nukleónové číslo130
Skupina16
Perióda5
Orbitálp
protón52 p+
Neutrón78 n0
elektrón52 e-
Animated Bohrov model atómu of Te (Telúr)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
140 pm
Mólový objem
Covalent Radius
136 pm
Metallic Radius
137 pm
iónový polomer
221 pm
Crystal Radius
207 pm
Van der Waalsov polomer
206 pm
density
6,232 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Telúr0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
1,970876 eV/particle
ionization energy
9,00966 eV/particle
ionization energy of Te (Telúr)
Merné skupenské teplo varu
49,8 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
17,91 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
196,6 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 18, 6
Bohrov model atómu: Te (Telúr)
Valenčný elektrón6
Lewis structure: Te (Telúr)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p4
Enhanced Bohrov model atómu of Te (Telúr)
Orbital Diagram of Te (Telúr)
Oxidačné číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegativita
2.1
Electrophilicity Index
2,141210947219293 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 261,15 K
Teplota topenia
722,66 K
critical pressure
critical temperature
2 329,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podoba
Index lomu
1,000991
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
14,3 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
25,73 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,202 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeSemiconductor
Merná vodivosť
0,01 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0001 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000498 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000243
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý trigonálny (HEX)
lattice constant
4,45 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
2,25 MPa
bulk modulus
65 GPa
shear modulus
16 GPa
Youngov modul
43 GPa
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
2 610 m/s
classification
KategóriaPolokovy, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number94
Mendeleev Number102
Pettifor Number92
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
445 a₀
allotrope
Neutron cross section
5,4
Neutron Mass Absorption
0,0013
Kvantové číslo3P2
Priestorová grupa152 (P3121)

Isotopes of Tellurium

Stabilné izotopy4
Nestabilné izotopy38
Natural Isotopes8
Isotopic Composition13037.87%13037.87%12835.27%12835.27%1269.82%1269.82%1257.86%1257.86%1245.27%1245.27%1222.83%1222.83%1200.10%1200.10%1230.99%1230.99%

104Te

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
103,946723408 ± 0,000340967 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

105Te

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
104,943304516 ± 0,000322084 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
633 ± 66 ns
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

106Te

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
105,937498521 ± 0,000107934 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
78 ± 11 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

107Te

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
106,934882 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,22 ± 0,09 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

108Te

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
107,929380469 ± 0,000005808 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.065%

109Te

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
108,927304532 ± 0,000004704 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,4 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%
β+ p (β+-delayed proton emission)9.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.0049%

110Te

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
109,922458102 ± 0,000007058 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,6 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

111Te

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
110,921000587 ± 0,0000069 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,2 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Te

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
111,916727848 ± 0,000009 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Te

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
112,915891 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,7 ± 0,2 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Te

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
113,91208782 ± 0,000026224 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,2 ± 0,7 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Te

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
114,911902 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,8 ± 0,2 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Te

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
115,908465558 ± 0,000025986 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,49 ± 0,04 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Te

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
116,908646227 ± 0,000014444 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
62 ± 2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)75%
e+ (positron emission)25%

118Te

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
117,905860104 ± 0,000019652 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 0,02 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

119Te

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
118,906405699 ± 0,000007813 Da
g-factor
0,5 ± 0,1
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,05 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.94%
e+ (positron emission)2.06%

120Te

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
119,904065779 ± 0,00000188 Da
g-factor
0
natural abundance
0,09 ± 0,01
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

121Te

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
120,904945065 ± 0,000027734 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,31 ± 0,07 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Te

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
121,903044708 ± 0,000001456 Da
g-factor
0
natural abundance
2,55 ± 0,12
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1932
parity+

123Te

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
122,904271022 ± 0,000001454 Da
g-factor
natural abundance
0,89 ± 0,03
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1932
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

124Te

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
123,902818341 ± 0,000001451 Da
g-factor
0
natural abundance
4,74 ± 0,14
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1932
parity+

125Te

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
124,904431178 ± 0,000001451 Da
g-factor
natural abundance
7,07 ± 0,15
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

126Te

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
125,903312144 ± 0,000001453 Da
g-factor
0
natural abundance
8,84 ± 0,25
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1924
parity+

127Te

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
126,905226993 ± 0,000001465 Da
g-factor
0,42333333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,35 ± 0,07 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

128Te

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
127,904461237 ± 0,000000758 Da
g-factor
0
natural abundance
31,74 ± 0,08
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,25 ± 0,09 Yy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1924
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

129Te

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
128,906596419 ± 0,000000763 Da
g-factor
0,468 ± 0,0026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
69,6 ± 0,3 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,055 ± 0,013
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130Te

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
129,906222745 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
34,08 ± 0,62
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
791 ± 21 Ey
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1924
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

131Te

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
130,90852221 ± 0,000000065 Da
g-factor
0,464 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132Te

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
131,908546713 ± 0,000003742 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,204 ± 0,013 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

133Te

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
132,91096333 ± 0,000002218 Da
g-factor
0,56666666666667 ± 0,013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,5 ± 0,3 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,09
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Te

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
133,911396376 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
41,8 ± 0,8 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

135Te

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
134,916554715 ± 0,000001848 Da
g-factor
-0,19714285714286 ± 0,014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19 ± 0,2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,09
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

136Te

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
135,92010118 ± 0,000002448 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,63 ± 0,09 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.37%

137Te

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
136,925599354 ± 0,000002254 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,49 ± 0,05 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.94%

138Te

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
137,929472452 ± 0,000004065 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,46 ± 0,25 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.8%

139Te

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
138,935367191 ± 0,0000038 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
724 ± 81 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

140Te

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
139,939487057 ± 0,000015434 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
351 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

141Te

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
140,945604 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
193 ± 16 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Te

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
141,950027 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
147 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143Te

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
142,956489 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
120 ± 8 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144Te

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
143,961116 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
93 ± 60 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145Te

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
144,967783 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Tellurium element 2

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaFranz Müller von Reichenstein
miesto nálezuRomania
dátum objavu1782
etymológiaLatin: tellus (earth).
pronunciationte-LOOR-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,001 mg/kg
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,00021 %
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0,0000009 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
5s39.462