Телур

Телур (Te)

chemical element with symbol Te and atomic number 52
Атомски број52
Атомска маса127.6
Масени број130
Група16
Периода5
Блокp
протон52 p+
неутрон78 n0
електрон52 e-
Animated Боров модел атома of Te (Телур)

Физичко Својство

Атомски Радијус
140 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
136 pm
Metallic Radius
137 pm
ionic radius
221 pm
Crystal Radius
207 pm
Ван дер Валсов радијус
206 pm
густина
6,232 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Телур0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
1,970876 eV/particle
енергија јонизације
9,00966 eV/particle
енергија јонизације of Te (Телур)
Топлота испаравања
49,8 kJ/mol
топлота топљења
17,91 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
196,6 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 6
Боров модел атома: Te (Телур)
Валентни електрони6
Lewis structure: Te (Телур)
електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s2 5p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p4
Enhanced Боров модел атома of Te (Телур)
Orbital Diagram of Te (Телур)
оксидациони број-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
електронегативност
2.1
Electrophilicity Index
2,141210947219293 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.261,15 K
Температура топљења
722,66 K
critical pressure
critical temperature
2.329,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearance
индекс преламања
1,000991
својство материјала
Топлотна проводљивост
14,3 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
25,73 J/(mol K)
Специфична топлота
0,202 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
електрична проводљивост
0,01 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0001 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000498 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000243
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураSimple Trigonal (HEX)
lattice constant
4,45 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
2,25 MPa
модул стишљивости
65 GPa
shear modulus
16 GPa
Јангов модул
43 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
2.610 m/s
класификација
КатегоријаМеталоиди, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number94
Mendeleev Number102
Pettifor Number92
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
445 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
5,4
Neutron Mass Absorption
0,0013
квантни број3P2
кристалографска група152 (P3121)

Isotopes of Tellurium

Стабилни изотопи4
Нестабилни изотопи38
Natural Isotopes8
Isotopic Composition13037.87%13037.87%12835.27%12835.27%1269.82%1269.82%1257.86%1257.86%1245.27%1245.27%1222.83%1222.83%1200.10%1200.10%1230.99%1230.99%

104Te

Масени број104
неутронски број52
атомска тежина
103,946723408 ± 0,000340967 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

105Te

Масени број105
неутронски број53
атомска тежина
104,943304516 ± 0,000322084 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
633 ± 66 ns
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2006
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

106Te

Масени број106
неутронски број54
атомска тежина
105,937498521 ± 0,000107934 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
78 ± 11 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

107Te

Масени број107
неутронски број55
атомска тежина
106,934882 ± 0,000108 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,22 ± 0,09 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

108Te

Масени број108
неутронски број56
атомска тежина
107,929380469 ± 0,000005808 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.065%

109Te

Масени број109
неутронски број57
атомска тежина
108,927304532 ± 0,000004704 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,4 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%
β+ p (β+-delayed proton emission)9.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.0049%

110Te

Масени број110
неутронски број58
атомска тежина
109,922458102 ± 0,000007058 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,6 ± 0,8 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

111Te

Масени број111
неутронски број59
атомска тежина
110,921000587 ± 0,0000069 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,2 ± 0,6 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Te

Масени број112
неутронски број60
атомска тежина
111,916727848 ± 0,000009 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Te

Масени број113
неутронски број61
атомска тежина
112,915891 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,7 ± 0,2 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Te

Масени број114
неутронски број62
атомска тежина
113,91208782 ± 0,000026224 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,2 ± 0,7 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Te

Масени број115
неутронски број63
атомска тежина
114,911902 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,8 ± 0,2 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Te

Масени број116
неутронски број64
атомска тежина
115,908465558 ± 0,000025986 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,49 ± 0,04 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Te

Масени број117
неутронски број65
атомска тежина
116,908646227 ± 0,000014444 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
62 ± 2 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)75%
e+ (positron emission)25%

118Te

Масени број118
неутронски број66
атомска тежина
117,905860104 ± 0,000019652 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6 ± 0,02 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

119Te

Масени број119
неутронски број67
атомска тежина
118,906405699 ± 0,000007813 Da
g-factor
0,5 ± 0,1
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,05 ± 0,05 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.94%
e+ (positron emission)2.06%

120Te

Масени број120
неутронски број68
атомска тежина
119,904065779 ± 0,00000188 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,09 ± 0,01
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

121Te

Масени број121
неутронски број69
атомска тежина
120,904945065 ± 0,000027734 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,31 ± 0,07 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Te

Масени број122
неутронски број70
атомска тежина
121,903044708 ± 0,000001456 Da
g-factor
0
присутност у природи
2,55 ± 0,12
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1932
parity+

123Te

Масени број123
неутронски број71
атомска тежина
122,904271022 ± 0,000001454 Da
g-factor
присутност у природи
0,89 ± 0,03
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1932
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

124Te

Масени број124
неутронски број72
атомска тежина
123,902818341 ± 0,000001451 Da
g-factor
0
присутност у природи
4,74 ± 0,14
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1932
parity+

125Te

Масени број125
неутронски број73
атомска тежина
124,904431178 ± 0,000001451 Da
g-factor
присутност у природи
7,07 ± 0,15
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1931
parity+

126Te

Масени број126
неутронски број74
атомска тежина
125,903312144 ± 0,000001453 Da
g-factor
0
присутност у природи
8,84 ± 0,25
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

127Te

Масени број127
неутронски број75
атомска тежина
126,905226993 ± 0,000001465 Da
g-factor
0,42333333333333 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,35 ± 0,07 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

128Te

Масени број128
неутронски број76
атомска тежина
127,904461237 ± 0,000000758 Da
g-factor
0
присутност у природи
31,74 ± 0,08
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,25 ± 0,09 Yy
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)100%

129Te

Масени број129
неутронски број77
атомска тежина
128,906596419 ± 0,000000763 Da
g-factor
0,468 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
69,6 ± 0,3 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,055 ± 0,013
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

130Te

Масени број130
неутронски број78
атомска тежина
129,906222745 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
присутност у природи
34,08 ± 0,62
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
791 ± 21 Ey
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)100%

131Te

Масени број131
неутронски број79
атомска тежина
130,90852221 ± 0,000000065 Da
g-factor
0,464 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25 ± 0,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

132Te

Масени број132
неутронски број80
атомска тежина
131,908546713 ± 0,000003742 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,204 ± 0,013 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

133Te

Масени број133
неутронски број81
атомска тежина
132,91096333 ± 0,000002218 Da
g-factor
0,56666666666667 ± 0,013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,5 ± 0,3 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,09
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

134Te

Масени број134
неутронски број82
атомска тежина
133,911396376 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41,8 ± 0,8 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

135Te

Масени број135
неутронски број83
атомска тежина
134,916554715 ± 0,000001848 Da
g-factor
-0,19714285714286 ± 0,014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19 ± 0,2 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,09
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

136Te

Масени број136
неутронски број84
атомска тежина
135,92010118 ± 0,000002448 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,63 ± 0,09 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.37%

137Te

Масени број137
неутронски број85
атомска тежина
136,925599354 ± 0,000002254 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,49 ± 0,05 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.94%

138Te

Масени број138
неутронски број86
атомска тежина
137,929472452 ± 0,000004065 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,46 ± 0,25 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.8%

139Te

Масени број139
неутронски број87
атомска тежина
138,935367191 ± 0,0000038 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
724 ± 81 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

140Te

Масени број140
неутронски број88
атомска тежина
139,939487057 ± 0,000015434 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
351 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

141Te

Масени број141
неутронски број89
атомска тежина
140,945604 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
193 ± 16 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Te

Масени број142
неутронски број90
атомска тежина
141,950027 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
147 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143Te

Масени број143
неутронски број91
атомска тежина
142,956489 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
120 ± 8 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144Te

Масени број144
неутронски број92
атомска тежина
143,961116 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
93 ± 60 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145Te

Масени број145
неутронски број93
атомска тежина
144,967783 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Tellurium element 2

историја

откриоFranz Müller von Reichenstein
место открићаRomania
датум открића1782
етимологијаLatin: tellus (earth).
изговорte-LOOR-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,001 mg/kg
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,00021 %
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0,0000009 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
5s39.462