เทลลูเรียม

เทลลูเรียม (Te)

chemical element with symbol Te and atomic number 52
เลขอะตอม52
มวลอะตอม127.6
เลขมวล130
หมู่16
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน52 p+
นิวตรอน78 n0
อิเล็กตรอน52 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Te (เทลลูเรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
136 pm
Metallic Radius
137 pm
ionic radius
221 pm
Crystal Radius
207 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
206 pm
ความหนาแน่น
6.232 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: เทลลูเรียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.970876 eV/particle
ionization energy
9.00966 eV/particle
ionization energy of Te (เทลลูเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
49.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
17.91 kJ/mol
standard enthalpy of formation
196.6 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 6
แบบจำลองของบอร์: Te (เทลลูเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Te (เทลลูเรียม)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Te (เทลลูเรียม)
Orbital Diagram of Te (เทลลูเรียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.1
Electrophilicity Index
2.141210947219293 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,261.15 K
จุดหลอมเหลว
722.66 K
critical pressure
critical temperature
2,329.15 K
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
1.000991
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
14.3 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
25.73 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.202 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.01 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000039 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000498 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000243
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (HEX)
lattice constant
4.45 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.25 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
65 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
16 GPa
Young's modulus
43 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
2,610 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number94
Mendeleev Number102
Pettifor Number92
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
445 a₀
allotrope
Neutron cross section
5.4
Neutron Mass Absorption
0.0013
quantum number3P2
space group152 (P3121)

Isotopes of Tellurium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Natural Isotopes8
Isotopic Composition13037.87%13037.87%12835.27%12835.27%1269.82%1269.82%1257.86%1257.86%1245.27%1245.27%1222.83%1222.83%1200.10%1200.10%1230.99%1230.99%

104Te

เลขมวล104
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
103.946723408 ± 0.000340967 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

105Te

เลขมวล105
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
104.943304516 ± 0.000322084 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
633 ± 66 ns
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

106Te

เลขมวล106
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
105.937498521 ± 0.000107934 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
78 ± 11 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

107Te

เลขมวล107
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
106.934882 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.22 ± 0.09 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

108Te

เลขมวล108
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
107.929380469 ± 0.000005808 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.065%

109Te

เลขมวล109
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
108.927304532 ± 0.000004704 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.4 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%
β+ p (β+-delayed proton emission)9.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.0049%

110Te

เลขมวล110
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
109.922458102 ± 0.000007058 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.6 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

111Te

เลขมวล111
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
110.921000587 ± 0.0000069 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.2 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Te

เลขมวล112
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
111.916727848 ± 0.000009 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Te

เลขมวล113
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
112.915891 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.2 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Te

เลขมวล114
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
113.91208782 ± 0.000026224 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.7 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Te

เลขมวล115
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
114.911902 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.2 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Te

เลขมวล116
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
115.908465558 ± 0.000025986 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.49 ± 0.04 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Te

เลขมวล117
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
116.908646227 ± 0.000014444 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
62 ± 2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)75%
e+ (positron emission)25%

118Te

เลขมวล118
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
117.905860104 ± 0.000019652 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 0.02 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

119Te

เลขมวล119
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
118.906405699 ± 0.000007813 Da
g-factor
0.5 ± 0.1
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.05 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.94%
e+ (positron emission)2.06%

120Te

เลขมวล120
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
119.904065779 ± 0.00000188 Da
g-factor
0
natural abundance
0.09 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

121Te

เลขมวล121
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
120.904945065 ± 0.000027734 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.31 ± 0.07 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Te

เลขมวล122
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
121.903044708 ± 0.000001456 Da
g-factor
0
natural abundance
2.55 ± 0.12
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

123Te

เลขมวล123
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
122.904271022 ± 0.000001454 Da
g-factor
natural abundance
0.89 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

124Te

เลขมวล124
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
123.902818341 ± 0.000001451 Da
g-factor
0
natural abundance
4.74 ± 0.14
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

125Te

เลขมวล125
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
124.904431178 ± 0.000001451 Da
g-factor
natural abundance
7.07 ± 0.15
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

126Te

เลขมวล126
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
125.903312144 ± 0.000001453 Da
g-factor
0
natural abundance
8.84 ± 0.25
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

127Te

เลขมวล127
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
126.905226993 ± 0.000001465 Da
g-factor
0.42333333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.35 ± 0.07 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

128Te

เลขมวล128
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
127.904461237 ± 0.000000758 Da
g-factor
0
natural abundance
31.74 ± 0.08
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.25 ± 0.09 Yy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

129Te

เลขมวล129
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
128.906596419 ± 0.000000763 Da
g-factor
0.468 ± 0.0026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
69.6 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.055 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130Te

เลขมวล130
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
129.906222745 ± 0.000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
34.08 ± 0.62
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
791 ± 21 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

131Te

เลขมวล131
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
130.90852221 ± 0.000000065 Da
g-factor
0.464 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132Te

เลขมวล132
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
131.908546713 ± 0.000003742 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.204 ± 0.013 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

133Te

เลขมวล133
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
132.91096333 ± 0.000002218 Da
g-factor
0.56666666666667 ± 0.013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.5 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Te

เลขมวล134
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
133.911396376 ± 0.000002948 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41.8 ± 0.8 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

135Te

เลขมวล135
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
134.916554715 ± 0.000001848 Da
g-factor
-0.19714285714286 ± 0.014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.29 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

136Te

เลขมวล136
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
135.92010118 ± 0.000002448 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.63 ± 0.09 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.37%

137Te

เลขมวล137
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
136.925599354 ± 0.000002254 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.49 ± 0.05 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.94%

138Te

เลขมวล138
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
137.929472452 ± 0.000004065 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.46 ± 0.25 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.8%

139Te

เลขมวล139
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
138.935367191 ± 0.0000038 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
724 ± 81 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

140Te

เลขมวล140
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
139.939487057 ± 0.000015434 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
351 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

141Te

เลขมวล141
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
140.945604 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
193 ± 16 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Te

เลขมวล142
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
141.950027 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
147 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

143Te

เลขมวล143
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
142.956489 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
120 ± 8 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

144Te

เลขมวล144
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
143.961116 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
93 ± 60 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

145Te

เลขมวล145
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
144.967783 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Tellurium element 2

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Franz Müller von Reichenstein
สถานที่ค้นพบRomania
ถูกค้นพบเมื่อ1782
ศัพทมูลวิทยาLatin: tellus (earth).
pronunciationte-LOOR-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.001 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00021 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000009 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
5s39.462

alias

 • Te

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลtellur
 • ฝรั่งเศสtellure
 • อังกฤษtellurium
 • อิตาลีtellurio
 • สเปนtelurio
 • นอร์เวย์นีนอสก์tellur
 • เดนมาร์กtellur
 • สวีเดนtellur
 • เยอรมันTellur
 • ฮังการีtellúr
 • โปแลนด์tellur
 • รัสเซียтеллур
 • แอฟริกานส์telluur
 • อัมฮาราቴሉሪየም
 • อารากอนTelurio
 • อาหรับتيلوريوم
 • อาเซอร์ไบจานTellur
 • เบลารุสТэлур
 • บัลแกเรียтелур
 • บังกลาটেলুরিয়াম
 • เบรตันTelluriom
 • บอสเนียtelur
 • คาตาลันtel·luri
 • คอร์ซิกาTelluriu
 • เช็กtellur
 • ชูวัชТеллур
 • เวลส์Telwriwm
 • กรีกτελλούριο
 • เอสเปรันโตteluro
 • เอสโตเนียTelluur
 • บาสก์telurio
 • เปอร์เซียتلوریم
 • ฟินแลนด์telluuri
 • ฟรูลีTeluri
 • ไอริชTeallúiriam
 • กาลิเซียtelurio
 • มานซ์Çhellurium
 • จีนแคะtellurium
 • ฮิบรูטלור
 • ฮินดีटेलुरियम
 • ฮินดีฟิจิTellurium
 • โครเอเชียTelurij
 • อาร์เมเนียտելուր
 • อินเตอร์ลิงกัวtellurium
 • อินโดนีเซียtelurium
 • อีโดtelurio
 • ไอซ์แลนด์tellúr
 • ญี่ปุ่นテルル
 • โลชบันtedjicmu
 • ชวาTelurium
 • จอร์เจียტელური
 • กันนาดาಟೆಲ್ಲುರಿಯಮ್
 • เกาหลี텔루륨
 • โกมิТеллур
 • ละตินtellurium
 • ลักเซมเบิร์กTellur
 • ลิกูเรียTellurio
 • ลิทัวเนียTelūras
 • ลัตเวียtelūrs
 • มาลายาลัมടെലൂറിയം
 • มราฐีटेलरियम
 • มารีตะวันตกТеллур
 • มาเลย์Telurium
 • พม่าတယ်လူရီယမ်
 • เยอรมันต่ำTellur
 • ดัตช์telluur
 • อ็อกซิตันTelluri
 • ปัญจาบਟੈਲਿਊਰੀਅਮ
 • ลาฮ์นดาٹیلوریم
 • โปรตุเกสtelúrio
 • เคชวาTeluryu
 • โรมาเนียtelur
 • ซิซิลีtilluriu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียTelur
 • สโลวักtelúr
 • สโลวีเนียTelur
 • เซอร์เบียтелур
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Tellur
 • สวาฮีลีTeluri
 • ทมิฬடெலூரியம்
 • ตุรกีTellür
 • ยูเครนТелур
 • อุซเบกTellur
 • เวปส์Tellur
 • เวียดนามtelua
 • วาเรย์Teluryo
 • คัลมืยค์Теллур
 • ยิดดิชטעלור
 • โยรูบาTellurium
 • จีน
 • คาซัคТеллур
 • เซบูTeluryo
 • มาซิโดเนียтелур
 • เคิร์ดตอนกลางتێلوریۆم
 • โอดิยาଟେଲୁରିଅମ
 • คุชราตટેલુરિયમ
 • พีดมอนต์Teluri
 • ตาตาร์Теллур
 • สกอตส์tellurium
 • โซมาลีTeluriyaam
 • เอียร์ซยาТеллур
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Тэлюр
 • แอลเบเนียTeluri
 • อาโรมาเนียTeluru
 • คีร์กีซТеллур
 • ลิมเบิร์กTelluur
 • cdoDá̤
 • แฟโรTellur
 • เนวาร์टेलुरियम
 • สันสกฤตटेलुरियम
 • ลอมบาร์ดTelurio
 • มอลตาtellurju
 • อัสตูเรียสTeluriu
 • เกลิกสกอตTelurium
 • เนปาลटेलुरियम
 • ทาจิกТеллур
 • บาลีटेलुरियम
 • เตลูกูటెలూరియం
 • จีนมินหนานTellurium
 • ซุนดาTelurium
 • โภชปุรีटेल्यूरियम
 • ทิเบตཊེ་ལུ་རིམ།
 • โปรตุเกส (บราซิล)telúrio
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกTeluryo
 • kbpTeluuri
 • มองโกเลียтеллур
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาtelurio
 • oloTellur
 • จีนอู๋
 • ฟริเซียนเหนือTeluur
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อุยกูร์تېللۇر
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาTellùriu
 • อาหรับโมร็อกโกتيلوريوم
 • บัชคีร์Теллур
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์تيلوريوم
 • พัชโตتېلوريوم
 • บิกอลTeluryo
 • คอร์นิชTeloriom
 • บาหลีTéllurium
 • อูรดูٹیلوریئم