เทลลูเรียม

เทลลูเรียม (Te)

chemical element with symbol Te and atomic number 52
เลขอะตอม52
มวลอะตอม127.6
เลขมวล130
หมู่16
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน52 p+
นิวตรอน78 n0
Electrons52 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Te (เทลลูเรียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
136 pm
Metallic Radius
137 pm
ionic radius
221 pm
Crystal Radius
207 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
206 pm
ความหนาแน่น
6.232 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.970876 eV/particle
ionization energy
9.00966 eV/particle
ionization energy of Te (เทลลูเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
49.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
17.91 kJ/mol
standard enthalpy of formation
196.6 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 6
แบบจำลองของบอร์: Te (เทลลูเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Te (เทลลูเรียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s2 5p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Te (เทลลูเรียม)
Orbital Diagram of Te (เทลลูเรียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.1
Electrophilicity
2.141210947219293 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,261.15 K
จุดหลอมเหลว
722.66 K
critical pressure
critical temperature
2,329.15 K
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
1.000991
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
14.3 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
25.73 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.202 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.01 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000039 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000498 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000243
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (HEX)
lattice constant
4.45 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.25 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
65 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
16 GPa
Young's modulus
43 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
2,610 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number94
Mendeleev Number102
Pettifor Number92
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
445 a₀
Allotropes
Neutron cross section
5.4
Neutron Mass Absorption
0.0013
quantum number3P2
space group152 (P3121)

Isotopes of Tellurium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร8
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร34
Radioactive Isotopes36

104Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.946723408 ± 0.000340967 Da
เลขมวล104
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

104Te Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

105Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.943304516 ± 0.000322084 Da
เลขมวล105
g-factor
ครึ่งชีวิต
633 ± 66 ns
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

105Te Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

106Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.937498521 ± 0.000107934 Da
เลขมวล106
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
78 ± 11 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

106Te Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

107Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.934882 ± 0.000108 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.22 ± 0.09 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

107Te Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

108Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.929380469 ± 0.000005808 Da
เลขมวล108
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

108Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.065%

109Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.927304532 ± 0.000004704 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.4 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

109Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%
β+ p (β+-delayed proton emission)9.4%
β+α (β+-delayed α emission)0.0049%

110Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.922458102 ± 0.000007058 Da
เลขมวล110
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
18.6 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

110Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

111Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.921000587 ± 0.0000069 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
26.2 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

111Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

112Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.916727848 ± 0.000009 Da
เลขมวล112
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

112Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.915891 ± 0.00003 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.2 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

113Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.91208782 ± 0.000026224 Da
เลขมวล114
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.7 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

114Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.911902 ± 0.00003 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.2 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

115Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.908465558 ± 0.000025986 Da
เลขมวล116
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.49 ± 0.04 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

116Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.908646227 ± 0.000014444 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
62 ± 2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

117Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)75%
e+ (positron emission)25%

118Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.905860104 ± 0.000019652 Da
เลขมวล118
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6 ± 0.02 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

118Te Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

119Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.906405699 ± 0.000007813 Da
เลขมวล119
g-factor
0.5 ± 0.1
ครึ่งชีวิต
16.05 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

119Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.94%
e+ (positron emission)2.06%

120Te

natural abundance
0.09 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
119.904065779 ± 0.00000188 Da
เลขมวล120
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

120Te Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

121Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.904945065 ± 0.000027734 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.31 ± 0.07 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

121Te Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Te

natural abundance
2.55 ± 0.12
น้ำหนักอะตอม
121.903044708 ± 0.000001456 Da
เลขมวล122
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

123Te

natural abundance
0.89 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
122.904271022 ± 0.000001454 Da
เลขมวล123
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

123Te Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

124Te

natural abundance
4.74 ± 0.14
น้ำหนักอะตอม
123.902818341 ± 0.000001451 Da
เลขมวล124
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

125Te

natural abundance
7.07 ± 0.15
น้ำหนักอะตอม
124.904431178 ± 0.000001451 Da
เลขมวล125
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

126Te

natural abundance
8.84 ± 0.25
น้ำหนักอะตอม
125.903312144 ± 0.000001453 Da
เลขมวล126
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

127Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.905226993 ± 0.000001465 Da
เลขมวล127
g-factor
0.42333333333333 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
9.35 ± 0.07 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

127Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

128Te

natural abundanceRadioactive ☢️
31.74 ± 0.08
น้ำหนักอะตอม
127.904461237 ± 0.000000758 Da
เลขมวล128
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.25 ± 0.09 Yy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

128Te Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

129Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.906596419 ± 0.000000763 Da
เลขมวล129
g-factor
0.468 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
69.6 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.055 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

129Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

130Te

natural abundanceRadioactive ☢️
34.08 ± 0.62
น้ำหนักอะตอม
129.906222745 ± 0.000000011 Da
เลขมวล130
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
791 ± 21 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

130Te Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

131Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.90852221 ± 0.000000065 Da
เลขมวล131
g-factor
0.464 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
25 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

131Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

132Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.908546713 ± 0.000003742 Da
เลขมวล132
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.204 ± 0.013 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

132Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

133Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.91096333 ± 0.000002218 Da
เลขมวล133
g-factor
0.56666666666667 ± 0.013333333333333
ครึ่งชีวิต
12.5 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

133Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

134Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.911396376 ± 0.000002948 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
41.8 ± 0.8 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

134Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

135Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.916554715 ± 0.000001848 Da
เลขมวล135
g-factor
-0.19714285714286 ± 0.014285714285714
ครึ่งชีวิต
19 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.29 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

135Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

136Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.92010118 ± 0.000002448 Da
เลขมวล136
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
17.63 ± 0.09 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

136Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.37%

137Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.925599354 ± 0.000002254 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.49 ± 0.05 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

137Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.94%

138Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.929472452 ± 0.000004065 Da
เลขมวล138
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.46 ± 0.25 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

138Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.8%

139Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.935367191 ± 0.0000038 Da
เลขมวล139
g-factor
ครึ่งชีวิต
724 ± 81 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

139Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

140Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.939487057 ± 0.000015434 Da
เลขมวล140
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
351 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

140Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

141Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.945604 ± 0.000429 Da
เลขมวล141
g-factor
ครึ่งชีวิต
193 ± 16 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

141Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

142Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.950027 ± 0.000537 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
147 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

142Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

143Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.956489 ± 0.000537 Da
เลขมวล143
g-factor
ครึ่งชีวิต
120 ± 8 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

143Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

144Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.961116 ± 0.000322 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
93 ± 60 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

144Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

145Te

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.967783 ± 0.000322 Da
เลขมวล145
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

145Te Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Tellurium element 2

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Franz Müller von Reichenstein
สถานที่ค้นพบRomania
ถูกค้นพบเมื่อ1782
ศัพทมูลวิทยาLatin: tellus (earth).
pronunciationte-LOOR-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.001 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.00021 %
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000009 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
5s39.462