Tal

Tal (Tl)

81. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa81
Masa atomowa204.38
liczba masowa205
Grupa13
Okres6
Blokp
Protony81 p+
Neutrony124 n0
Elektrony81 e-
Animated Model atomu Bohra of Tl (Tal)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
190 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
144 pm
Metallic Radius
144 pm
Promień jonowy
150 pm
Crystal Radius
164 pm
promień van der Waalsa
196 pm
gęstość
11,8 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,108287 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Tl (Tal)
ciepło parowania
162,4 kJ/mol
ciepło topnienia
4,31 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
182,2 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 3
Model atomu Bohra: Tl (Tal)
elektron walencyjny3
Lewis structure: Tl (Tal)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced Model atomu Bohra of Tl (Tal)
Orbital Diagram of Tl (Tal)
stopień utlenienia-5, -2, -1, 1, 2, 3
elektroujemność
1.8
Electrophilicity
0,9173102715055317 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 746,15 K
Temperatura topnienia
577,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
46,1 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000299 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,129 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
6,7 MS/m
rezystywność
0,00000015 m Ω
nadprzewodnictwo
2,38 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000613 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000356
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,46 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
43 GPa
moduł Kirchhoffa
2,8 GPa
moduł Younga
8 GPa
współczynnik Poissona
0,45
prędkość dźwięku
818 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
50 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
3,4
Neutron Mass Absorption
0,00059
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Thallium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy41
Radioactive Isotopes41

176Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,000627731 ± 0,000089166 Da
liczba masowa176
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 2,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

176Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

177Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,996414252 ± 0,000023218 Da
liczba masowa177
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

177Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)73%
p (proton emission)%

178Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,995047 ± 0,00011 Da
liczba masowa178
g-factor
czas połowicznego rozpadu
255 ± 9 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

178Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,991122185 ± 0,000041495 Da
liczba masowa179
g-factor
czas połowicznego rozpadu
437 ± 9 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

179Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

180Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,98991895 ± 0,000075058 Da
liczba masowa180
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,09 ± 0,01 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

180Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,986259978 ± 0,000009771 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1996
parzystość+

181Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)8.6%

182Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,985692649 ± 0,000012856 Da
liczba masowa182
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,9 ± 0,1 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

182Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,982192843 ± 0,000010017 Da
liczba masowa183
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,9 ± 0,7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

183Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

184Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,981874973 ± 0,000010747 Da
liczba masowa184
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,5 ± 0,2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

184Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,978789189 ± 0,000022194 Da
liczba masowa185
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1976
parzystość+

185Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

186Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,978654787 ± 0,000022276 Da
liczba masowa186
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

186Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

187Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,97590474 ± 0,00000864 Da
liczba masowa187
g-factor
3,08 ± 0,12
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1976
parzystość+

187Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

188Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,976020886 ± 0,000032103 Da
liczba masowa188
g-factor
czas połowicznego rozpadu
71 ± 2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

188Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,973573525 ± 0,000008983 Da
liczba masowa189
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

189Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,973841771 ± 0,000007784 Da
liczba masowa190
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,6 ± 0,3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

190Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
190,971784093 ± 0,000007889 Da
liczba masowa191
g-factor
3,164 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

191Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,972225 ± 0,000034 Da
liczba masowa192
g-factor
0,0995 ± 0,0015
czas połowicznego rozpadu
9,6 ± 0,4 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość-

192Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,970501994 ± 0,0000072 Da
liczba masowa193
g-factor
3,17 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
21,6 ± 0,8 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

193Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,971081408 ± 0,000015 Da
liczba masowa194
g-factor
0,0695 ± 0,0015
czas połowicznego rozpadu
33 ± 0,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,282 ± 0,007
data odkrycia1960
parzystość-

194Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

195Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,969774052 ± 0,000011944 Da
liczba masowa195
g-factor
3,14 ± 0,08
czas połowicznego rozpadu
1,16 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

195Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
195,970481189 ± 0,000013 Da
liczba masowa196
g-factor
0,036 ± 0,0015
czas połowicznego rozpadu
1,84 ± 0,03 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,014
data odkrycia1955
parzystość-

196Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,969560492 ± 0,000014573 Da
liczba masowa197
g-factor
3,14 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
2,84 ± 0,04 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

197Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,970446669 ± 0,0000081 Da
liczba masowa198
g-factor
0 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,5 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

198Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,969877 ± 0,00003 Da
liczba masowa199
g-factor
3,18 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
7,42 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

199Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
199,970963608 ± 0,000006182 Da
liczba masowa200
g-factor
0,02 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
26,1 ± 0,1 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

200Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
200,970820235 ± 0,000015228 Da
liczba masowa201
g-factor
3,198 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
3,0421 ± 0,0008 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

201Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

202Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,972108874 ± 0,000001972 Da
liczba masowa202
g-factor
0,03 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
12,31 ± 0,08 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

202Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

203Tl

abundancja naturalna
29,515 ± 0,044
względna masa atomowa
202,972344098 ± 0,000001257 Da
liczba masowa203
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

204Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,97386342 ± 0,000001238 Da
liczba masowa204
g-factor
0,045 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
3,783 ± 0,012 y
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

204Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

abundancja naturalna
70,485 ± 0,044
względna masa atomowa
204,974427318 ± 0,00000133 Da
liczba masowa205
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

206Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,976110108 ± 0,00000138 Da
liczba masowa206
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,202 ± 0,011 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość-

206Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

207Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,977418605 ± 0,000005839 Da
liczba masowa207
g-factor
3,738 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
4,77 ± 0,02 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1908
parzystość+

207Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

208Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,982018006 ± 0,000001989 Da
liczba masowa208
g-factor
0,0582 ± 0,0026
czas połowicznego rozpadu
3,053 ± 0,004 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1909
parzystość+

208Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

209Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,985351713 ± 0,000006559 Da
liczba masowa209
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,162 ± 0,007 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

209Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

210Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,990072942 ± 0,000012456 Da
liczba masowa210
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,03 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1909
parzystość+

210Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,993475 ± 0,000045 Da
liczba masowa211
g-factor
czas połowicznego rozpadu
81 ± 16 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość+

211Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,998335 ± 0,000215 Da
liczba masowa212
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31 ± 8 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

212Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,001915 ± 0,000029 Da
liczba masowa213
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23,8 ± 4,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

213Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
214,00694 ± 0,00021 Da
liczba masowa214
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11 ± 2,4 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

214Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
215,010768 ± 0,000322 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,7 ± 3,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

215Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,015964 ± 0,000322 Da
liczba masowa216
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,9 ± 3,3 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

216Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,020032 ± 0,000429 Da
liczba masowa217
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

217Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

218Tl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,025454 ± 0,000429 Da
liczba masowa218
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

218Tl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Crookes
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1861
etymologiaGreek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
wymowaTHAL-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,85 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000019 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000078 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804