Tal

Tal (Tl)

81. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa81
Masa atomowa204.38
liczba masowa205
Grupa13
Okres6
Blokp
proton81 p+
neutron124 n0
elektron81 e-
Animated Model atomu Bohra of Tl (Tal)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
190 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
144 pm
Metallic Radius
144 pm
Promień jonowy
150 pm
Crystal Radius
164 pm
promień van der Waalsa
196 pm
gęstość
11,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Tal0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,108287 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Tl (Tal)
ciepło parowania
162,4 kJ/mol
ciepło topnienia
4,31 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
182,2 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 3
Model atomu Bohra: Tl (Tal)
elektron walencyjny3
Lewis structure: Tl (Tal)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced Model atomu Bohra of Tl (Tal)
Orbital Diagram of Tl (Tal)
stopień utlenienia-5, -2, -1, 1, 2, 3
elektroujemność
1.8
Electrophilicity Index
0,9173102715055317 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 746,15 K
Temperatura topnienia
577,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
46,1 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000299 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,129 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
6,7 MS/m
rezystywność
0,00000015 m Ω
nadprzewodnictwo
2,38 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000613 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000356
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,46 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
43 GPa
moduł Kirchhoffa
2,8 GPa
moduł Younga
8 GPa
współczynnik Poissona
0,45
prędkość dźwięku
818 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
50 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
3,4
Neutron Mass Absorption
0,00059
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Thallium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition20570.49%20570.49%20329.52%20329.52%

176Tl

liczba masowa176
liczba neutronów95
względna masa atomowa
176,000627731 ± 0,000089166 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 2,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Tl

liczba masowa177
liczba neutronów96
względna masa atomowa
176,996414252 ± 0,000023218 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)73%
p (proton emission)

178Tl

liczba masowa178
liczba neutronów97
względna masa atomowa
177,995047 ± 0,00011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
255 ± 9 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

liczba masowa179
liczba neutronów98
względna masa atomowa
178,991122185 ± 0,000041495 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
437 ± 9 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

180Tl

liczba masowa180
liczba neutronów99
względna masa atomowa
179,98991895 ± 0,000075058 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,09 ± 0,01 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

liczba masowa181
liczba neutronów100
względna masa atomowa
180,986259978 ± 0,000009771 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)8.6%

182Tl

liczba masowa182
liczba neutronów101
względna masa atomowa
181,985692649 ± 0,000012856 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,9 ± 0,1 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

liczba masowa183
liczba neutronów102
względna masa atomowa
182,982192843 ± 0,000010017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,9 ± 0,7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

184Tl

liczba masowa184
liczba neutronów103
względna masa atomowa
183,981874973 ± 0,000010747 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,5 ± 0,2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

liczba masowa185
liczba neutronów104
względna masa atomowa
184,978789189 ± 0,000022194 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

186Tl

liczba masowa186
liczba neutronów105
względna masa atomowa
185,978654787 ± 0,000022276 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

187Tl

liczba masowa187
liczba neutronów106
względna masa atomowa
186,97590474 ± 0,00000864 Da
g-factor
3,08 ± 0,12
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Tl

liczba masowa188
liczba neutronów107
względna masa atomowa
187,976020886 ± 0,000032103 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
71 ± 2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

liczba masowa189
liczba neutronów108
względna masa atomowa
188,973573525 ± 0,000008983 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

liczba masowa190
liczba neutronów109
względna masa atomowa
189,973841771 ± 0,000007784 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,6 ± 0,3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

liczba masowa191
liczba neutronów110
względna masa atomowa
190,971784093 ± 0,000007889 Da
g-factor
3,164 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Tl

liczba masowa192
liczba neutronów111
względna masa atomowa
191,972225 ± 0,000034 Da
g-factor
0,0995 ± 0,0015
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,6 ± 0,4 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

liczba masowa193
liczba neutronów112
względna masa atomowa
192,970501994 ± 0,0000072 Da
g-factor
3,17 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,6 ± 0,8 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

liczba masowa194
liczba neutronów113
względna masa atomowa
193,971081408 ± 0,000015 Da
g-factor
0,0695 ± 0,0015
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33 ± 0,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,282 ± 0,007
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

195Tl

liczba masowa195
liczba neutronów114
względna masa atomowa
194,969774052 ± 0,000011944 Da
g-factor
3,14 ± 0,08
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,16 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

liczba masowa196
liczba neutronów115
względna masa atomowa
195,970481189 ± 0,000013 Da
g-factor
0,036 ± 0,0015
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,84 ± 0,03 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,014
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

liczba masowa197
liczba neutronów116
względna masa atomowa
196,969560492 ± 0,000014573 Da
g-factor
3,14 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,84 ± 0,04 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

liczba masowa198
liczba neutronów117
względna masa atomowa
197,970446669 ± 0,0000081 Da
g-factor
0 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,5 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

liczba masowa199
liczba neutronów118
względna masa atomowa
198,969877 ± 0,00003 Da
g-factor
3,18 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,42 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

liczba masowa200
liczba neutronów119
względna masa atomowa
199,970963608 ± 0,000006182 Da
g-factor
0,02 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,1 ± 0,1 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

liczba masowa201
liczba neutronów120
względna masa atomowa
200,970820235 ± 0,000015228 Da
g-factor
3,198 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,0421 ± 0,0008 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

202Tl

liczba masowa202
liczba neutronów121
względna masa atomowa
201,972108874 ± 0,000001972 Da
g-factor
0,03 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,31 ± 0,08 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

203Tl

liczba masowa203
liczba neutronów122
względna masa atomowa
202,972344098 ± 0,000001257 Da
g-factor
abundancja naturalna
29,515 ± 0,044
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

204Tl

liczba masowa204
liczba neutronów123
względna masa atomowa
203,97386342 ± 0,000001238 Da
g-factor
0,045 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,783 ± 0,012 y
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

liczba masowa205
liczba neutronów124
względna masa atomowa
204,974427318 ± 0,00000133 Da
g-factor
abundancja naturalna
70,485 ± 0,044
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

206Tl

liczba masowa206
liczba neutronów125
względna masa atomowa
205,976110108 ± 0,00000138 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,202 ± 0,011 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

207Tl

liczba masowa207
liczba neutronów126
względna masa atomowa
206,977418605 ± 0,000005839 Da
g-factor
3,738 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,77 ± 0,02 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1908
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

208Tl

liczba masowa208
liczba neutronów127
względna masa atomowa
207,982018006 ± 0,000001989 Da
g-factor
0,0582 ± 0,0026
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,053 ± 0,004 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1909
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

209Tl

liczba masowa209
liczba neutronów128
względna masa atomowa
208,985351713 ± 0,000006559 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,162 ± 0,007 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Tl

liczba masowa210
liczba neutronów129
względna masa atomowa
209,990072942 ± 0,000012456 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,03 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1909
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

liczba masowa211
liczba neutronów130
względna masa atomowa
210,993475 ± 0,000045 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
81 ± 16 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

liczba masowa212
liczba neutronów131
względna masa atomowa
211,998335 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31 ± 8 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

liczba masowa213
liczba neutronów132
względna masa atomowa
213,001915 ± 0,000029 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,8 ± 4,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

liczba masowa214
liczba neutronów133
względna masa atomowa
214,00694 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11 ± 2,4 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

liczba masowa215
liczba neutronów134
względna masa atomowa
215,010768 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,7 ± 3,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

liczba masowa216
liczba neutronów135
względna masa atomowa
216,015964 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,9 ± 3,3 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

liczba masowa217
liczba neutronów136
względna masa atomowa
217,020032 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

218Tl

liczba masowa218
liczba neutronów137
względna masa atomowa
218,025454 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Crookes
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1861
etymologiaGreek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
wymowaTHAL-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,85 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,000019 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000078 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804