Thallium

Thallium (Tl)

chemický prvok s protónovým číslom 81
Protónové číslo81
Atómová hmotnosť204.38
Nukleónové číslo205
Skupina13
Perióda6
Orbitálp
protón81 p+
Neutrón124 n0
elektrón81 e-
Animated Bohrov model atómu of Tl (Thallium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
190 pm
Mólový objem
Covalent Radius
144 pm
Metallic Radius
144 pm
iónový polomer
150 pm
Crystal Radius
164 pm
Van der Waalsov polomer
196 pm
density
11,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Thallium020406080100120140160180200pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
6,108287 eV/particle
ionization energy of Tl (Thallium)
Merné skupenské teplo varu
162,4 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
4,31 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
182,2 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 3
Bohrov model atómu: Tl (Thallium)
Valenčný elektrón3
Lewis structure: Tl (Thallium)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced Bohrov model atómu of Tl (Thallium)
Orbital Diagram of Tl (Thallium)
Oxidačné číslo-5, -2, -1, 1, 2, 3
Elektronegativita
1.8
Electrophilicity Index
0,9173102715055317 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 746,15 K
Teplota topenia
577,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
46,1 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000299 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,32 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,129 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
6,7 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000015 m Ω
supravodivosť
2,38 K
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000613 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000356
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,46 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
1,2 MPa
bulk modulus
43 GPa
shear modulus
2,8 GPa
Youngov modul
8 GPa
Poissonova konštanta
0,45
rýchlosť zvuku
818 m/s
classification
KategóriaPo-prechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
50 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
3,4
Neutron Mass Absorption
0,00059
Kvantové číslo2P1/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Thallium

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition20570.49%20570.49%20329.52%20329.52%

176Tl

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
176,000627731 ± 0,000089166 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,2 ± 2,3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Tl

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
176,996414252 ± 0,000023218 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)73%
p (proton emission)

178Tl

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
177,995047 ± 0,00011 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
255 ± 9 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
178,991122185 ± 0,000041495 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
437 ± 9 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

180Tl

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
179,98991895 ± 0,000075058 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,09 ± 0,01 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
180,986259978 ± 0,000009771 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,9 ± 0,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)8.6%

182Tl

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
181,985692649 ± 0,000012856 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,9 ± 0,1 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
182,982192843 ± 0,000010017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,9 ± 0,7 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

184Tl

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
183,981874973 ± 0,000010747 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,5 ± 0,2 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
184,978789189 ± 0,000022194 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,5 ± 0,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

186Tl

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
185,978654787 ± 0,000022276 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,5 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

187Tl

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
186,97590474 ± 0,00000864 Da
g-factor
3,08 ± 0,12
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Tl

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
187,976020886 ± 0,000032103 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
71 ± 2 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
188,973573525 ± 0,000008983 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
189,973841771 ± 0,000007784 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,6 ± 0,3 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
190,971784093 ± 0,000007889 Da
g-factor
3,164 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Tl

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
191,972225 ± 0,000034 Da
g-factor
0,0995 ± 0,0015
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,6 ± 0,4 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
192,970501994 ± 0,0000072 Da
g-factor
3,17 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,6 ± 0,8 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
193,971081408 ± 0,000015 Da
g-factor
0,0695 ± 0,0015
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33 ± 0,5 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,282 ± 0,007
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

195Tl

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
194,969774052 ± 0,000011944 Da
g-factor
3,14 ± 0,08
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,16 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
195,970481189 ± 0,000013 Da
g-factor
0,036 ± 0,0015
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,84 ± 0,03 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,014
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
196,969560492 ± 0,000014573 Da
g-factor
3,14 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,84 ± 0,04 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
197,970446669 ± 0,0000081 Da
g-factor
0 ± 0,005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,3 ± 0,5 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
198,969877 ± 0,00003 Da
g-factor
3,18 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,42 ± 0,08 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
199,970963608 ± 0,000006182 Da
g-factor
0,02 ± 0,005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,1 ± 0,1 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
200,970820235 ± 0,000015228 Da
g-factor
3,198 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,0421 ± 0,0008 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

202Tl

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
201,972108874 ± 0,000001972 Da
g-factor
0,03 ± 0,005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,31 ± 0,08 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Tl

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
202,972344098 ± 0,000001257 Da
g-factor
natural abundance
29,515 ± 0,044
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

204Tl

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
203,97386342 ± 0,000001238 Da
g-factor
0,045 ± 0,005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,783 ± 0,012 y
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1953
parity-

decay modeintensity
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
204,974427318 ± 0,00000133 Da
g-factor
natural abundance
70,485 ± 0,044
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

206Tl

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
205,976110108 ± 0,00000138 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,202 ± 0,011 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

207Tl

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
206,977418605 ± 0,000005839 Da
g-factor
3,738 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,77 ± 0,02 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1908
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

208Tl

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
207,982018006 ± 0,000001989 Da
g-factor
0,0582 ± 0,0026
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,053 ± 0,004 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1909
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

209Tl

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
208,985351713 ± 0,000006559 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,162 ± 0,007 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Tl

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
209,990072942 ± 0,000012456 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,3 ± 0,03 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1909
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
210,993475 ± 0,000045 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
81 ± 16 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
211,998335 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31 ± 8 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
213,001915 ± 0,000029 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,8 ± 4,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
214,00694 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11 ± 2,4 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
215,010768 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,7 ± 3,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
216,015964 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,9 ± 3,3 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
217,020032 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

218Tl

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
218,025454 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir William Crookes
miesto nálezuEngland
dátum objavu1861
etymológiaGreek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
pronunciationTHAL-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,85 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,000019 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000078 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804