Талијум

Талијум (Tl)

chemical element with symbol Tl and atomic number 81
Атомски број81
Атомска маса204.38
Масени број205
Група13
Периода6
Блокp
протон81 p+
неутрон124 n0
електрон81 e-
Animated Боров модел атома of Tl (Талијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
190 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
144 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
150 pm
Crystal Radius
164 pm
Ван дер Валсов радијус
196 pm
густина
11,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Талијум020406080100120140160180200pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,108287 eV/particle
енергија јонизације of Tl (Талијум)
Топлота испаравања
162,4 kJ/mol
топлота топљења
4,31 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
182,2 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 3
Боров модел атома: Tl (Талијум)
Валентни електрони3
Lewis structure: Tl (Талијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced Боров модел атома of Tl (Талијум)
Orbital Diagram of Tl (Талијум)
оксидациони број-5, -2, -1, 1, 2, 3
електронегативност
1.8
Electrophilicity Index
0,9173102715055317 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.746,15 K
Температура топљења
577,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
46,1 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000299 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Специфична топлота
0,129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
6,7 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000015 m Ω
Суперпроводност
2,38 K
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000613 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000356
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,46 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
1,2 MPa
модул стишљивости
43 GPa
shear modulus
2,8 GPa
Јангов модул
8 GPa
Пуасонов однос
0,45
брзина звука
818 m/s
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
50 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
3,4
Neutron Mass Absorption
0,00059
квантни број2P1/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Thallium

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition20570.49%20570.49%20329.52%20329.52%

176Tl

Масени број176
неутронски број95
атомска тежина
176,000627731 ± 0,000089166 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,2 ± 2,3 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Tl

Масени број177
неутронски број96
атомска тежина
176,996414252 ± 0,000023218 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18 ± 5 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)73%
p (proton emission)

178Tl

Масени број178
неутронски број97
атомска тежина
177,995047 ± 0,00011 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
255 ± 9 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

Масени број179
неутронски број98
атомска тежина
178,991122185 ± 0,000041495 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
437 ± 9 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

180Tl

Масени број180
неутронски број99
атомска тежина
179,98991895 ± 0,000075058 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,09 ± 0,01 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

Масени број181
неутронски број100
атомска тежина
180,986259978 ± 0,000009771 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,9 ± 0,1 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1996
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)8.6%

182Tl

Масени број182
неутронски број101
атомска тежина
181,985692649 ± 0,000012856 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,9 ± 0,1 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

Масени број183
неутронски број102
атомска тежина
182,982192843 ± 0,000010017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,9 ± 0,7 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

184Tl

Масени број184
неутронски број103
атомска тежина
183,981874973 ± 0,000010747 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,5 ± 0,2 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

Масени број185
неутронски број104
атомска тежина
184,978789189 ± 0,000022194 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,5 ± 0,5 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

186Tl

Масени број186
неутронски број105
атомска тежина
185,978654787 ± 0,000022276 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 0,5 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

187Tl

Масени број187
неутронски број106
атомска тежина
186,97590474 ± 0,00000864 Da
g-factor
3,08 ± 0,12
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Tl

Масени број188
неутронски број107
атомска тежина
187,976020886 ± 0,000032103 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
71 ± 2 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

Масени број189
неутронски број108
атомска тежина
188,973573525 ± 0,000008983 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 0,2 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

Масени број190
неутронски број109
атомска тежина
189,973841771 ± 0,000007784 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,6 ± 0,3 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

Масени број191
неутронски број110
атомска тежина
190,971784093 ± 0,000007889 Da
g-factor
3,164 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Tl

Масени број192
неутронски број111
атомска тежина
191,972225 ± 0,000034 Da
g-factor
0,0995 ± 0,0015
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,6 ± 0,4 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

Масени број193
неутронски број112
атомска тежина
192,970501994 ± 0,0000072 Da
g-factor
3,17 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,6 ± 0,8 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

Масени број194
неутронски број113
атомска тежина
193,971081408 ± 0,000015 Da
g-factor
0,0695 ± 0,0015
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33 ± 0,5 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,282 ± 0,007
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

195Tl

Масени број195
неутронски број114
атомска тежина
194,969774052 ± 0,000011944 Da
g-factor
3,14 ± 0,08
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,16 ± 0,05 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

Масени број196
неутронски број115
атомска тежина
195,970481189 ± 0,000013 Da
g-factor
0,036 ± 0,0015
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,84 ± 0,03 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,014
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

Масени број197
неутронски број116
атомска тежина
196,969560492 ± 0,000014573 Da
g-factor
3,14 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,84 ± 0,04 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

Масени број198
неутронски број117
атомска тежина
197,970446669 ± 0,0000081 Da
g-factor
0 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,3 ± 0,5 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

Масени број199
неутронски број118
атомска тежина
198,969877 ± 0,00003 Da
g-factor
3,18 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,42 ± 0,08 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

Масени број200
неутронски број119
атомска тежина
199,970963608 ± 0,000006182 Da
g-factor
0,02 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,1 ± 0,1 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

Масени број201
неутронски број120
атомска тежина
200,970820235 ± 0,000015228 Da
g-factor
3,198 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,0421 ± 0,0008 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

202Tl

Масени број202
неутронски број121
атомска тежина
201,972108874 ± 0,000001972 Da
g-factor
0,03 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,31 ± 0,08 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

203Tl

Масени број203
неутронски број122
атомска тежина
202,972344098 ± 0,000001257 Da
g-factor
присутност у природи
29,515 ± 0,044
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1931
parity+

204Tl

Масени број204
неутронски број123
атомска тежина
203,97386342 ± 0,000001238 Da
g-factor
0,045 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,783 ± 0,012 y
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1953
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

Масени број205
неутронски број124
атомска тежина
204,974427318 ± 0,00000133 Da
g-factor
присутност у природи
70,485 ± 0,044
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1931
parity+

206Tl

Масени број206
неутронски број125
атомска тежина
205,976110108 ± 0,00000138 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,202 ± 0,011 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

207Tl

Масени број207
неутронски број126
атомска тежина
206,977418605 ± 0,000005839 Da
g-factor
3,738 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,77 ± 0,02 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1908
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

208Tl

Масени број208
неутронски број127
атомска тежина
207,982018006 ± 0,000001989 Da
g-factor
0,0582 ± 0,0026
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,053 ± 0,004 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1909
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

209Tl

Масени број209
неутронски број128
атомска тежина
208,985351713 ± 0,000006559 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,162 ± 0,007 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Tl

Масени број210
неутронски број129
атомска тежина
209,990072942 ± 0,000012456 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,3 ± 0,03 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1909
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

Масени број211
неутронски број130
атомска тежина
210,993475 ± 0,000045 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
81 ± 16 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

Масени број212
неутронски број131
атомска тежина
211,998335 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31 ± 8 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

Масени број213
неутронски број132
атомска тежина
213,001915 ± 0,000029 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,8 ± 4,4 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

Масени број214
неутронски број133
атомска тежина
214,00694 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11 ± 2,4 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

Масени број215
неутронски број134
атомска тежина
215,010768 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,7 ± 3,8 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

Масени број216
неутронски број135
атомска тежина
216,015964 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,9 ± 3,3 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

Масени број217
неутронски број136
атомска тежина
217,020032 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

218Tl

Масени број218
неутронски број137
атомска тежина
218,025454 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

историја

откриоSir William Crookes
место открићаEngland
датум открића1861
етимологијаGreek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
изговорTHAL-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,85 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,000019 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0000078 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804