แทลเลียม

แทลเลียม (Tl)

chemical element with symbol Tl and atomic number 81
เลขอะตอม81
มวลอะตอม204.38
เลขมวล205
หมู่13
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน81 p+
นิวตรอน124 n0
อิเล็กตรอน81 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Tl (แทลเลียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
190 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
144 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
150 pm
Crystal Radius
164 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
196 pm
ความหนาแน่น
11.8 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แทลเลียม020406080100120140160180200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.108287 eV/particle
ionization energy of Tl (แทลเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
162.4 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
4.31 kJ/mol
standard enthalpy of formation
182.2 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 3
แบบจำลองของบอร์: Tl (แทลเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Tl (แทลเลียม)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Tl (แทลเลียม)
Orbital Diagram of Tl (แทลเลียม)
สถานะออกซิเดชัน-5, -2, -1, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.8
Electrophilicity Index
0.9173102715055317 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,746.15 K
จุดหลอมเหลว
577.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
46.1 W/(m K)
thermal expansion
0.0000299 1/K
molar heat capacity
26.32 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
6.7 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000015 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
2.38 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000003 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000613 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000356
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.46 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
1.2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
43 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
2.8 GPa
Young's modulus
8 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.45
อัตราเร็วของเสียง
818 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
50 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
3.4
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number2P1/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Thallium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition20570.49%20570.49%20329.52%20329.52%

176Tl

เลขมวล176
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
176.000627731 ± 0.000089166 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 2.3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Tl

เลขมวล177
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
176.996414252 ± 0.000023218 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18 ± 5 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)73%
p (proton emission)

178Tl

เลขมวล178
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
177.995047 ± 0.00011 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
255 ± 9 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

เลขมวล179
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
178.991122185 ± 0.000041495 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
437 ± 9 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

180Tl

เลขมวล180
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
179.98991895 ± 0.000075058 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.09 ± 0.01 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

เลขมวล181
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
180.986259978 ± 0.000009771 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 0.1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)8.6%

182Tl

เลขมวล182
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
181.985692649 ± 0.000012856 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.9 ± 0.1 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

เลขมวล183
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
182.982192843 ± 0.000010017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.9 ± 0.7 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

184Tl

เลขมวล184
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
183.981874973 ± 0.000010747 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.5 ± 0.2 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

เลขมวล185
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
184.978789189 ± 0.000022194 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

186Tl

เลขมวล186
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
185.978654787 ± 0.000022276 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

187Tl

เลขมวล187
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
186.97590474 ± 0.00000864 Da
g-factor
3.08 ± 0.12
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Tl

เลขมวล188
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
187.976020886 ± 0.000032103 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
71 ± 2 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

เลขมวล189
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
188.973573525 ± 0.000008983 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

เลขมวล190
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
189.973841771 ± 0.000007784 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.6 ± 0.3 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

เลขมวล191
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
190.971784093 ± 0.000007889 Da
g-factor
3.164 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Tl

เลขมวล192
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
191.972225 ± 0.000034 Da
g-factor
0.0995 ± 0.0015
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.6 ± 0.4 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

เลขมวล193
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
192.970501994 ± 0.0000072 Da
g-factor
3.17 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.6 ± 0.8 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

เลขมวล194
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
193.971081408 ± 0.000015 Da
g-factor
0.0695 ± 0.0015
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33 ± 0.5 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.282 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

195Tl

เลขมวล195
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
194.969774052 ± 0.000011944 Da
g-factor
3.14 ± 0.08
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.16 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

เลขมวล196
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
195.970481189 ± 0.000013 Da
g-factor
0.036 ± 0.0015
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.84 ± 0.03 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.178 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

เลขมวล197
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
196.969560492 ± 0.000014573 Da
g-factor
3.14 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.84 ± 0.04 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

เลขมวล198
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
197.970446669 ± 0.0000081 Da
g-factor
0 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.5 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

เลขมวล199
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
198.969877 ± 0.00003 Da
g-factor
3.18 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.42 ± 0.08 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

เลขมวล200
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
199.970963608 ± 0.000006182 Da
g-factor
0.02 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.1 ± 0.1 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

เลขมวล201
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
200.970820235 ± 0.000015228 Da
g-factor
3.198 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.0421 ± 0.0008 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

202Tl

เลขมวล202
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
201.972108874 ± 0.000001972 Da
g-factor
0.03 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.31 ± 0.08 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Tl

เลขมวล203
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
202.972344098 ± 0.000001257 Da
g-factor
natural abundance
29.515 ± 0.044
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

204Tl

เลขมวล204
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
203.97386342 ± 0.000001238 Da
g-factor
0.045 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.783 ± 0.012 y
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

decay modeintensity
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

เลขมวล205
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
204.974427318 ± 0.00000133 Da
g-factor
natural abundance
70.485 ± 0.044
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

206Tl

เลขมวล206
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
205.976110108 ± 0.00000138 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.202 ± 0.011 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

207Tl

เลขมวล207
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
206.977418605 ± 0.000005839 Da
g-factor
3.738 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.77 ± 0.02 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1908
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

208Tl

เลขมวล208
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
207.982018006 ± 0.000001989 Da
g-factor
0.0582 ± 0.0026
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.053 ± 0.004 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1909
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

209Tl

เลขมวล209
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
208.985351713 ± 0.000006559 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.162 ± 0.007 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Tl

เลขมวล210
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
209.990072942 ± 0.000012456 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.03 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1909
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

เลขมวล211
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
210.993475 ± 0.000045 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
81 ± 16 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

เลขมวล212
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
211.998335 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31 ± 8 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

เลขมวล213
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
213.001915 ± 0.000029 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.8 ± 4.4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

เลขมวล214
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
214.00694 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11 ± 2.4 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

เลขมวล215
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
215.010768 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.7 ± 3.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

เลขมวล216
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
216.015964 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.9 ± 3.3 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

เลขมวล217
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
217.020032 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

218Tl

เลขมวล218
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
218.025454 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Crookes
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1861
ศัพทมูลวิทยาGreek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
pronunciationTHAL-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.85 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000019 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000078 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804

alias

 • Tl
 • element 81
 • 81Tl

การแปล

 • อังกฤษthallium
 • โปแลนด์tal
 • ฝรั่งเศสthallium
 • อิตาลีtallio
 • นอร์เวย์บุคมอลthallium
 • สเปนtalio
 • เอสเปรันโตtaliumo
 • นอร์เวย์นีนอสก์thallium
 • ฮังการีtallium
 • เยอรมันThallium
 • เช็กthallium
 • อัมฮาราታሊየም
 • อารากอนTalio
 • อาหรับثاليوم
 • อาเซอร์ไบจานTallium
 • เบลารุสТалій
 • บัลแกเรียталий
 • บังกลาথ্যালিয়াম
 • เบรตันTaliom
 • บอสเนียtalij
 • คาตาลันtal·li
 • คอร์ซิกาTalliu
 • ชูวัชТалли
 • เวลส์Thaliwm
 • เดนมาร์กthallium
 • กรีกθάλλιο
 • เอสโตเนียtallium
 • บาสก์talio
 • เปอร์เซียتالیم
 • ฟินแลนด์tallium
 • ฟรูลีTali
 • ไอริชTailliam
 • กาลิเซียtalio
 • มานซ์Thallium
 • จีนแคะthallium
 • ฮิบรูתליום
 • ฮินดีฟิจิThallium
 • โครเอเชียtalij
 • เฮติครีโอลTalyòm
 • อาร์เมเนียթալիում
 • อินเตอร์ลิงกัวThallium
 • อินโดนีเซียtalium
 • อีโดtalio
 • ไอซ์แลนด์þallín
 • ญี่ปุ่นタリウム
 • โลชบันjinmrtali
 • จอร์เจียთალიუმი
 • คาซัคТаллий
 • กันนาดาಥಾಲಿಯಮ್
 • เกาหลี탈륨
 • เคิร์ดTalyûm
 • โกมิТаллий
 • ละตินthallium
 • ลักเซมเบิร์กThallium
 • ลิกูเรียTallio
 • ลิทัวเนียtalis
 • ลัตเวียtallijs
 • มาซิโดเนียталиум
 • มาลายาลัมതാലിയം
 • มราฐีथालियम
 • มารีตะวันตกТаллий
 • มาเลย์Talium
 • ดัตช์thallium
 • อ็อกซิตันTalli
 • ลาฮ์นดาتھیلیم
 • โปรตุเกสtálio
 • เคชวาThalyu
 • โรมาเนียtaliu
 • รัสเซียталлий
 • ซิซิลีtalliu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียTalijum
 • สโลวักtálium
 • สโลวีเนียtalij
 • เซอร์เบียталијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Thallium
 • สวีเดนtallium
 • สวาฮีลีTali
 • ทมิฬதாலியம்
 • ตุรกีtalyum
 • ยูเครนталій
 • อูรดูتھیلیئم
 • เวปส์Tallii
 • เวียดนามtali
 • วาเรย์Talyo
 • คัลมืยค์Таллиум
 • ยิดดิชטאליום
 • โยรูบาThallium
 • จีน
 • อุซเบกTalliy
 • เซบูTalyo
 • เคิร์ดตอนกลางتالیۆم
 • โอดิยาଥାଲିଅମ
 • คุชราตથેલીયમ
 • ปัญจาบਥੈਲੀਅਮ
 • พีดมอนต์Talio
 • ตาตาร์Таллий
 • สกอตส์thallium
 • ฟริเซียนเหนือThallium
 • ฮินดีथैलियम
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)таль
 • จีนคลาสสิก
 • แอลเบเนียTaliumi
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียTaliu
 • cdothallium
 • ลิมเบิร์กThallium
 • เนปาลथ्यालियम
 • พม่าသယ်လီယမ်
 • มอลตาtallju
 • ลอมบาร์ดTàlio
 • เกลิกสกอตTailium
 • เนวาร์थ्यालियम
 • สันสกฤตथ्यालियम
 • คีร์กีซТаллий
 • บาลีथ्यालियम
 • เตลูกูథాలియం
 • จีนมินหนานThallium
 • อัสตูเรียสTaliu
 • แอฟริกานส์Tallium
 • โภชปุรีथैलियम
 • ทิเบตབེལ་ལིམ
 • โปรตุเกส (บราซิล)tálio
 • บัชคีร์таллий
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาtalio
 • เยอรมันต่ำThallium
 • ตากาล็อกTalyo
 • kbpTaalɩyɔm
 • มองโกเลียталли
 • จีนอู๋
 • oloTallii
 • ทาจิกТаллий
 • อุยกูร์تاللىي
 • ซาร์เดญาTàlliu
 • อาหรับโมร็อกโกطاليوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์ثاليوم
 • พัชโตتاليوم
 • คอร์นิชThaliom
 • บาหลีThallium
 • บิกอลTalyo