แทลเลียม

แทลเลียม (Tl)

chemical element with symbol Tl and atomic number 81
เลขอะตอม81
มวลอะตอม204.38
เลขมวล205
หมู่13
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน81 p+
นิวตรอน124 n0
Electrons81 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Tl (แทลเลียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
190 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
144 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
150 pm
Crystal Radius
164 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
196 pm
ความหนาแน่น
11.8 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.108287 eV/particle
ionization energy of Tl (แทลเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
162.4 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
4.31 kJ/mol
standard enthalpy of formation
182.2 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 3
แบบจำลองของบอร์: Tl (แทลเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Tl (แทลเลียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Tl (แทลเลียม)
Orbital Diagram of Tl (แทลเลียม)
สถานะออกซิเดชัน-5, -2, -1, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.8
Electrophilicity
0.9173102715055317 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,746.15 K
จุดหลอมเหลว
577.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
46.1 W/(m K)
thermal expansion
0.0000299 1/K
molar heat capacity
26.32 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
6.7 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000015 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
2.38 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000003 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000613 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000356
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.46 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
1.2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
43 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
2.8 GPa
Young's modulus
8 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.45
อัตราเร็วของเสียง
818 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
50 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
3.4
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number2P1/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Thallium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Radioactive Isotopes41

176Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.000627731 ± 0.000089166 Da
เลขมวล176
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 2.3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

176Tl Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

177Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.996414252 ± 0.000023218 Da
เลขมวล177
g-factor
ครึ่งชีวิต
18 ± 5 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

177Tl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)73%
p (proton emission)%

178Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.995047 ± 0.00011 Da
เลขมวล178
g-factor
ครึ่งชีวิต
255 ± 9 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

178Tl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.991122185 ± 0.000041495 Da
เลขมวล179
g-factor
ครึ่งชีวิต
437 ± 9 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

179Tl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

180Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.98991895 ± 0.000075058 Da
เลขมวล180
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.09 ± 0.01 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

180Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.986259978 ± 0.000009771 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 0.1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

181Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)8.6%

182Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.985692649 ± 0.000012856 Da
เลขมวล182
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.9 ± 0.1 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

182Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.982192843 ± 0.000010017 Da
เลขมวล183
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.9 ± 0.7 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

183Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

184Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.981874973 ± 0.000010747 Da
เลขมวล184
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.5 ± 0.2 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

184Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.978789189 ± 0.000022194 Da
เลขมวล185
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

185Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

186Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.978654787 ± 0.000022276 Da
เลขมวล186
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

186Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

187Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.97590474 ± 0.00000864 Da
เลขมวล187
g-factor
3.08 ± 0.12
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

187Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

188Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.976020886 ± 0.000032103 Da
เลขมวล188
g-factor
ครึ่งชีวิต
71 ± 2 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

188Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.973573525 ± 0.000008983 Da
เลขมวล189
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

189Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.973841771 ± 0.000007784 Da
เลขมวล190
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.6 ± 0.3 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

190Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.971784093 ± 0.000007889 Da
เลขมวล191
g-factor
3.164 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

191Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.972225 ± 0.000034 Da
เลขมวล192
g-factor
0.0995 ± 0.0015
ครึ่งชีวิต
9.6 ± 0.4 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

192Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.970501994 ± 0.0000072 Da
เลขมวล193
g-factor
3.17 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
21.6 ± 0.8 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

193Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.971081408 ± 0.000015 Da
เลขมวล194
g-factor
0.0695 ± 0.0015
ครึ่งชีวิต
33 ± 0.5 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.282 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

194Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

195Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.969774052 ± 0.000011944 Da
เลขมวล195
g-factor
3.14 ± 0.08
ครึ่งชีวิต
1.16 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

195Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.970481189 ± 0.000013 Da
เลขมวล196
g-factor
0.036 ± 0.0015
ครึ่งชีวิต
1.84 ± 0.03 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.178 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

196Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.969560492 ± 0.000014573 Da
เลขมวล197
g-factor
3.14 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
2.84 ± 0.04 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

197Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.970446669 ± 0.0000081 Da
เลขมวล198
g-factor
0 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.5 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

198Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.969877 ± 0.00003 Da
เลขมวล199
g-factor
3.18 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
7.42 ± 0.08 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

199Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.970963608 ± 0.000006182 Da
เลขมวล200
g-factor
0.02 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
26.1 ± 0.1 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

200Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.970820235 ± 0.000015228 Da
เลขมวล201
g-factor
3.198 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
3.0421 ± 0.0008 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

201Tl Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

202Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.972108874 ± 0.000001972 Da
เลขมวล202
g-factor
0.03 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
12.31 ± 0.08 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

202Tl Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Tl

natural abundance
29.515 ± 0.044
น้ำหนักอะตอม
202.972344098 ± 0.000001257 Da
เลขมวล203
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

204Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.97386342 ± 0.000001238 Da
เลขมวล204
g-factor
0.045 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
3.783 ± 0.012 y
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

204Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

natural abundance
70.485 ± 0.044
น้ำหนักอะตอม
204.974427318 ± 0.00000133 Da
เลขมวล205
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

206Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.976110108 ± 0.00000138 Da
เลขมวล206
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.202 ± 0.011 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

206Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

207Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.977418605 ± 0.000005839 Da
เลขมวล207
g-factor
3.738 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
4.77 ± 0.02 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1908
parity+

207Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

208Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.982018006 ± 0.000001989 Da
เลขมวล208
g-factor
0.0582 ± 0.0026
ครึ่งชีวิต
3.053 ± 0.004 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1909
parity+

208Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

209Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.985351713 ± 0.000006559 Da
เลขมวล209
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.162 ± 0.007 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

209Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

210Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.990072942 ± 0.000012456 Da
เลขมวล210
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.03 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1909
parity+

210Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.993475 ± 0.000045 Da
เลขมวล211
g-factor
ครึ่งชีวิต
81 ± 16 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

211Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.998335 ± 0.000215 Da
เลขมวล212
g-factor
ครึ่งชีวิต
31 ± 8 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

212Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.001915 ± 0.000029 Da
เลขมวล213
g-factor
ครึ่งชีวิต
23.8 ± 4.4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

213Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
214.00694 ± 0.00021 Da
เลขมวล214
g-factor
ครึ่งชีวิต
11 ± 2.4 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

214Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.010768 ± 0.000322 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.7 ± 3.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

215Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.015964 ± 0.000322 Da
เลขมวล216
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.9 ± 3.3 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

216Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.020032 ± 0.000429 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

217Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

218Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.025454 ± 0.000429 Da
เลขมวล218
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

218Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Crookes
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1861
ศัพทมูลวิทยาGreek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
pronunciationTHAL-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.85 mg/kg
Abundance in Oceans
0.000019 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000078 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804