Talyum

Talyum (Tl)

chemical element with symbol Tl and atomic number 81
Atom numarası81
Atom ağırlığı204.38
Kütle numarası205
Grup13
Periyot6
Blokp
proton81 p+
nötron124 n0
elektron81 e-
Animated Bohr modeli of Tl (Talyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
190 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
144 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
150 pm
Crystal Radius
164 pm
Van der Waals radius
196 pm
yoğunluk
11,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Talyum020406080100120140160180200pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
6,108287 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Tl (Talyum)
Buharlaşma ısısı
162,4 kJ/mol
enthalpy of fusion
4,31 kJ/mol
standard enthalpy of formation
182,2 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 18, 3
Bohr modeli: Tl (Talyum)
Değerlik elektron3
Lewis yapısı: Tl (Talyum)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced Bohr modeli of Tl (Talyum)
Orbital Diagram of Tl (Talyum)
Yükseltgenme seviyesi-5, -2, -1, 1, 2, 3
Elektronegatiflik
1.8
Electrophilicity Index
0,9173102715055317 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
1.746,15 K
Ergime noktası
577,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
46,1 W/(m K)
Genleşme
0,0000299 1/K
molar ısı kapasitesi
26,32 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,129 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
6,7 MS/m
Özdirenç
0,00000015 m Ω
Süperiletken
2,38 K
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000613 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000356
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
3,46 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
1,2 MPa
Bulk modülü
43 GPa
shear modulus
2,8 GPa
Young katsayısı
8 GPa
Poisson's ratio
0,45
Ses hızı
818 m/s
sınıflandırma
KategoriAra geçiş metalleri, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
50 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
3,4
Neutron Mass Absorption
0,00059
Kuantum sayısı2P1/2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Talyum izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition20570.49%20570.49%20329.52%20329.52%

176Tl

Kütle numarası176
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
176,000627731 ± 0,000089166 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,2 ± 2,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Tl

Kütle numarası177
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
176,996414252 ± 0,000023218 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)73%
p (proton emission)

178Tl

Kütle numarası178
nötron numarası97
Bağıl atom kütlesi
177,995047 ± 0,00011 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
255 ± 9 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

Kütle numarası179
nötron numarası98
Bağıl atom kütlesi
178,991122185 ± 0,000041495 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
437 ± 9 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

180Tl

Kütle numarası180
nötron numarası99
Bağıl atom kütlesi
179,98991895 ± 0,000075058 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,09 ± 0,01 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

Kütle numarası181
nötron numarası100
Bağıl atom kütlesi
180,986259978 ± 0,000009771 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,9 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)8.6%

182Tl

Kütle numarası182
nötron numarası101
Bağıl atom kütlesi
181,985692649 ± 0,000012856 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,9 ± 0,1 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

Kütle numarası183
nötron numarası102
Bağıl atom kütlesi
182,982192843 ± 0,000010017 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,9 ± 0,7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

184Tl

Kütle numarası184
nötron numarası103
Bağıl atom kütlesi
183,981874973 ± 0,000010747 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,5 ± 0,2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

Kütle numarası185
nötron numarası104
Bağıl atom kütlesi
184,978789189 ± 0,000022194 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,5 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

186Tl

Kütle numarası186
nötron numarası105
Bağıl atom kütlesi
185,978654787 ± 0,000022276 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,5 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

187Tl

Kütle numarası187
nötron numarası106
Bağıl atom kütlesi
186,97590474 ± 0,00000864 Da
g-factor
3,08 ± 0,12
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Tl

Kütle numarası188
nötron numarası107
Bağıl atom kütlesi
187,976020886 ± 0,000032103 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
71 ± 2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

Kütle numarası189
nötron numarası108
Bağıl atom kütlesi
188,973573525 ± 0,000008983 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,3 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

Kütle numarası190
nötron numarası109
Bağıl atom kütlesi
189,973841771 ± 0,000007784 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,6 ± 0,3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

Kütle numarası191
nötron numarası110
Bağıl atom kütlesi
190,971784093 ± 0,000007889 Da
g-factor
3,164 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Tl

Kütle numarası192
nötron numarası111
Bağıl atom kütlesi
191,972225 ± 0,000034 Da
g-factor
0,0995 ± 0,0015
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,6 ± 0,4 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

Kütle numarası193
nötron numarası112
Bağıl atom kütlesi
192,970501994 ± 0,0000072 Da
g-factor
3,17 ± 0,006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,6 ± 0,8 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

Kütle numarası194
nötron numarası113
Bağıl atom kütlesi
193,971081408 ± 0,000015 Da
g-factor
0,0695 ± 0,0015
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33 ± 0,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,282 ± 0,007
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

195Tl

Kütle numarası195
nötron numarası114
Bağıl atom kütlesi
194,969774052 ± 0,000011944 Da
g-factor
3,14 ± 0,08
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,16 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

Kütle numarası196
nötron numarası115
Bağıl atom kütlesi
195,970481189 ± 0,000013 Da
g-factor
0,036 ± 0,0015
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,84 ± 0,03 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,014
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

Kütle numarası197
nötron numarası116
Bağıl atom kütlesi
196,969560492 ± 0,000014573 Da
g-factor
3,14 ± 0,04
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,84 ± 0,04 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

Kütle numarası198
nötron numarası117
Bağıl atom kütlesi
197,970446669 ± 0,0000081 Da
g-factor
0 ± 0,005
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,3 ± 0,5 h
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

Kütle numarası199
nötron numarası118
Bağıl atom kütlesi
198,969877 ± 0,00003 Da
g-factor
3,18 ± 0,04
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,42 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

Kütle numarası200
nötron numarası119
Bağıl atom kütlesi
199,970963608 ± 0,000006182 Da
g-factor
0,02 ± 0,005
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
26,1 ± 0,1 h
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

Kütle numarası201
nötron numarası120
Bağıl atom kütlesi
200,970820235 ± 0,000015228 Da
g-factor
3,198 ± 0,006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,0421 ± 0,0008 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

202Tl

Kütle numarası202
nötron numarası121
Bağıl atom kütlesi
201,972108874 ± 0,000001972 Da
g-factor
0,03 ± 0,005
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,31 ± 0,08 d
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

203Tl

Kütle numarası203
nötron numarası122
Bağıl atom kütlesi
202,972344098 ± 0,000001257 Da
g-factor
doğadaki bolluk
29,515 ± 0,044
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

204Tl

Kütle numarası204
nötron numarası123
Bağıl atom kütlesi
203,97386342 ± 0,000001238 Da
g-factor
0,045 ± 0,005
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,783 ± 0,012 y
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

Kütle numarası205
nötron numarası124
Bağıl atom kütlesi
204,974427318 ± 0,00000133 Da
g-factor
doğadaki bolluk
70,485 ± 0,044
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

206Tl

Kütle numarası206
nötron numarası125
Bağıl atom kütlesi
205,976110108 ± 0,00000138 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,202 ± 0,011 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

207Tl

Kütle numarası207
nötron numarası126
Bağıl atom kütlesi
206,977418605 ± 0,000005839 Da
g-factor
3,738 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,77 ± 0,02 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1908
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

208Tl

Kütle numarası208
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
207,982018006 ± 0,000001989 Da
g-factor
0,0582 ± 0,0026
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,053 ± 0,004 m
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1909
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

209Tl

Kütle numarası209
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
208,985351713 ± 0,000006559 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,162 ± 0,007 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Tl

Kütle numarası210
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
209,990072942 ± 0,000012456 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,3 ± 0,03 m
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1909
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

Kütle numarası211
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
210,993475 ± 0,000045 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
81 ± 16 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1998
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

Kütle numarası212
nötron numarası131
Bağıl atom kütlesi
211,998335 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
31 ± 8 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1998
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

Kütle numarası213
nötron numarası132
Bağıl atom kütlesi
213,001915 ± 0,000029 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,8 ± 4,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

Kütle numarası214
nötron numarası133
Bağıl atom kütlesi
214,00694 ± 0,00021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11 ± 2,4 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

Kütle numarası215
nötron numarası134
Bağıl atom kütlesi
215,010768 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,7 ± 3,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

Kütle numarası216
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
216,015964 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,9 ± 3,3 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

Kütle numarası217
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
217,020032 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

218Tl

Kütle numarası218
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
218,025454 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

tarih

kâşifi ya da mucidiSir William Crookes
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1861
köken bilimiGreek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
telaffuzuTHAL-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,85 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,000019 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,0000078 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000001 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804