Tali

Tali (Tl)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 81
Số nguyên tử81
Nguyên tử khối204.38
số khối205
Nhóm13
Chu kỳ6
Phân lớpp
Prô ton81 p+
Nơ tron124 n0
Electrons81 e-
Animated Mô hình Bohr of Tl (Tali)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
190 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
144 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
150 pm
Crystal Radius
164 pm
Bán kính van der Waals
196 pm
mật độ
11,8 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
6,108287 eV/particle
ionization energy of Tl (Tali)
Nhiệt bay hơi
162,4 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
4,31 kJ/mol
standard enthalpy of formation
182,2 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 3
Mô hình Bohr: Tl (Tali)
Electron hóa trị3
Cấu trúc Lewis: Tl (Tali)
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
Enhanced Mô hình Bohr of Tl (Tali)
Orbital Diagram of Tl (Tali)
trạng thái oxy hóa-5, -2, -1, 1, 2, 3
độ âm điện
1.8
Electrophilicity
0,9173102715055317 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.746,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
577,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
46,1 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000299 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
6,7 MS/m
điện trở suất
0,00000015 m Ω
Siêu dẫn
2,38 K
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000613 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000356
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,46 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
1,2 MPa
Mô đun khối
43 GPa
Modul ngang
2,8 GPa
mô đun Young
8 GPa
Hệ số Poisson
0,45
tốc độ âm thanh
818 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number81
Mendeleev Number85
Pettifor Number78
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
50 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
3,4
Neutron Mass Absorption
0,00059
Số lượng tử2P1/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Tali

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền41
Radioactive Isotopes41

176Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,000627731 ± 0,000089166 Da
số khối176
g-factor
chu kỳ bán rã
6,2 ± 2,3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity-

176Tl Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

177Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,996414252 ± 0,000023218 Da
số khối177
g-factor
chu kỳ bán rã
18 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

177Tl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)73%
p (proton emission)%

178Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,995047 ± 0,00011 Da
số khối178
g-factor
chu kỳ bán rã
255 ± 9 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

178Tl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%
β+ SF (β+-delayed fission)0.15%

179Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,991122185 ± 0,000041495 Da
số khối179
g-factor
chu kỳ bán rã
437 ± 9 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1983
parity+

179Tl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)60%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

180Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,98991895 ± 0,000075058 Da
số khối180
g-factor
chu kỳ bán rã
1,09 ± 0,01 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

180Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0032%

181Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,986259978 ± 0,000009771 Da
số khối181
g-factor
chu kỳ bán rã
2,9 ± 0,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1996
parity+

181Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)8.6%

182Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,985692649 ± 0,000012856 Da
số khối182
g-factor
chu kỳ bán rã
1,9 ± 0,1 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity-

182Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.49%
β+ SF (β+-delayed fission)3.4%

183Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,982192843 ± 0,000010017 Da
số khối183
g-factor
chu kỳ bán rã
6,9 ± 0,7 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

183Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

184Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,981874973 ± 0,000010747 Da
số khối184
g-factor
chu kỳ bán rã
9,5 ± 0,2 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity-

184Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.78%
α (α emission)1.22%

185Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,978789189 ± 0,000022194 Da
số khối185
g-factor
chu kỳ bán rã
19,5 ± 0,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1976
parity+

185Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

186Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,978654787 ± 0,000022276 Da
số khối186
g-factor
chu kỳ bán rã
3,5 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity-

186Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

187Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,97590474 ± 0,00000864 Da
số khối187
g-factor
3,08 ± 0,12
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1976
parity+

187Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

188Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,976020886 ± 0,000032103 Da
số khối188
g-factor
chu kỳ bán rã
71 ± 2 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

188Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,973573525 ± 0,000008983 Da
số khối189
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

189Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,973841771 ± 0,000007784 Da
số khối190
g-factor
chu kỳ bán rã
2,6 ± 0,3 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

190Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

191Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
190,971784093 ± 0,000007889 Da
số khối191
g-factor
3,164 ± 0,008
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

191Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,972225 ± 0,000034 Da
số khối192
g-factor
0,0995 ± 0,0015
chu kỳ bán rã
9,6 ± 0,4 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1961
parity-

192Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,970501994 ± 0,0000072 Da
số khối193
g-factor
3,17 ± 0,006
chu kỳ bán rã
21,6 ± 0,8 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity+

193Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,971081408 ± 0,000015 Da
số khối194
g-factor
0,0695 ± 0,0015
chu kỳ bán rã
33 ± 0,5 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,282 ± 0,007
ngày khám phá1960
parity-

194Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

195Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,969774052 ± 0,000011944 Da
số khối195
g-factor
3,14 ± 0,08
chu kỳ bán rã
1,16 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

195Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
195,970481189 ± 0,000013 Da
số khối196
g-factor
0,036 ± 0,0015
chu kỳ bán rã
1,84 ± 0,03 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,014
ngày khám phá1955
parity-

196Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

197Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,969560492 ± 0,000014573 Da
số khối197
g-factor
3,14 ± 0,04
chu kỳ bán rã
2,84 ± 0,04 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

197Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,970446669 ± 0,0000081 Da
số khối198
g-factor
0 ± 0,005
chu kỳ bán rã
5,3 ± 0,5 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

198Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,969877 ± 0,00003 Da
số khối199
g-factor
3,18 ± 0,04
chu kỳ bán rã
7,42 ± 0,08 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

199Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,970963608 ± 0,000006182 Da
số khối200
g-factor
0,02 ± 0,005
chu kỳ bán rã
26,1 ± 0,1 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

200Tl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

201Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,970820235 ± 0,000015228 Da
số khối201
g-factor
3,198 ± 0,006
chu kỳ bán rã
3,0421 ± 0,0008 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

201Tl Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

202Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,972108874 ± 0,000001972 Da
số khối202
g-factor
0,03 ± 0,005
chu kỳ bán rã
12,31 ± 0,08 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1940
parity-

202Tl Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Tl

natural abundance
29,515 ± 0,044
relative atomic mass
202,972344098 ± 0,000001257 Da
số khối203
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1931
parity+

204Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,97386342 ± 0,000001238 Da
số khối204
g-factor
0,045 ± 0,005
chu kỳ bán rã
3,783 ± 0,012 y
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1953
parity-

204Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)97.08%
EC+B+2.92%

205Tl

natural abundance
70,485 ± 0,044
relative atomic mass
204,974427318 ± 0,00000133 Da
số khối205
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1931
parity+

206Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,976110108 ± 0,00000138 Da
số khối206
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,202 ± 0,011 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity-

206Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

207Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,977418605 ± 0,000005839 Da
số khối207
g-factor
3,738 ± 0,01
chu kỳ bán rã
4,77 ± 0,02 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1908
parity+

207Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

208Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,982018006 ± 0,000001989 Da
số khối208
g-factor
0,0582 ± 0,0026
chu kỳ bán rã
3,053 ± 0,004 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1909
parity+

208Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

209Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,985351713 ± 0,000006559 Da
số khối209
g-factor
chu kỳ bán rã
2,162 ± 0,007 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

209Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

210Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,990072942 ± 0,000012456 Da
số khối210
g-factor
chu kỳ bán rã
1,3 ± 0,03 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1909
parity+

210Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.009%

211Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,993475 ± 0,000045 Da
số khối211
g-factor
chu kỳ bán rã
81 ± 16 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1998
parity+

211Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

212Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,998335 ± 0,000215 Da
số khối212
g-factor
chu kỳ bán rã
31 ± 8 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity+

212Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.8%

213Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,001915 ± 0,000029 Da
số khối213
g-factor
chu kỳ bán rã
23,8 ± 4,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

213Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

214Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
214,00694 ± 0,00021 Da
số khối214
g-factor
chu kỳ bán rã
11 ± 2,4 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

214Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%

215Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,010768 ± 0,000322 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
9,7 ± 3,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

215Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.6%

216Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,015964 ± 0,000322 Da
số khối216
g-factor
chu kỳ bán rã
5,9 ± 3,3 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

216Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.5%

217Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,020032 ± 0,000429 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

217Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

218Tl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,025454 ± 0,000429 Da
số khối218
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

218Tl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Thallium pieces in ampoule
Thallium-croprotated

lịch sử

được phát hiện bởiSir William Crookes
nơi khám pháEngland
ngày khám phá1861
từ nguyên họcGreek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
cách phát âmTHAL-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,85 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000019 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000078 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
5d58.975
5p53.9115
5s51.878
6p68.7462
6s68.1804