Θουλιο

Θουλιο (Tm)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Tm και ατομικό αριθμό 69
Ατομικός Αριθμός69
Ατομικό βάρος168.93422
Μαζικός αριθμός169
Ομάδα
Περίοδος6
Τομέαςf
πρωτόνιο69 p+
νετρόνιο100 n0
ηλεκτρόνιο69 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Tm (Θουλιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
175 pm
molar volume
covalent radius
164 pm
Metallic Radius
ionic radius
103 pm
Crystal Radius
117 pm
Van der Waals radius
227 pm
πυκνότητα
9,321 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Θουλιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
6,18431 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Tm (Θουλιο)
ενθαλπία εξάτμισης
232 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
232,2 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 31, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Tm (Θουλιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Tm (Θουλιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f13 6s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Tm (Θουλιο)
Orbital Diagram of Tm (Θουλιο)
Αριθμός οξείδωσης0, 1, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.25
Electrophilicity Index
1,2616079623752015 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.223,15 K
Σημείο τήξης
1.818,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery gray
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000133 1/K
molar heat capacity
27,03 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
1,4 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000007 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,00000199 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000336179 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0185488
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
25 K
Θερμοκρασία Νεέλ
56 K
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,54 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
45 GPa
shear modulus
31 GPa
Young's modulus
74 GPa
Poisson's ratio
0,21
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΛανθανίδες, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
105
Neutron Mass Absorption
0,025
Κβαντικός αριθμός2F7/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Thulium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes1

144Tm

Μαζικός αριθμός144
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
143,976211 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,3 ± 0,9 us
Σπιν10
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2005
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Tm

Μαζικός αριθμός145
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
144,970389 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,17 ± 0,2 us
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

146Tm

Μαζικός αριθμός146
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
145,966661 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
155 ± 20 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1993
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Tm

Μαζικός αριθμός147
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
146,961379887 ± 0,000007341 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
580 ± 30 ms
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

Μαζικός αριθμός148
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
147,958384026 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
700 ± 200 ms
Σπιν10
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Tm

Μαζικός αριθμός149
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
148,952828 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
900 ± 200 ms
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

Μαζικός αριθμός150
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
149,95009 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

Μαζικός αριθμός151
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
150,945494433 ± 0,000020799 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,17 ± 0,11 s
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

Μαζικός αριθμός152
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
151,944476 ± 0,000058 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8 ± 1 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

Μαζικός αριθμός153
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
152,942058023 ± 0,00001286 Da
g-factor
1,26 ± 0,02
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,48 ± 0,01 s
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 1
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

Μαζικός αριθμός154
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
153,941570062 ± 0,000015471 Da
g-factor
-0,57 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,1 ± 0,3 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,9
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

Μαζικός αριθμός155
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
154,939209576 ± 0,000010651 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,6 ± 0,2 s
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

Μαζικός αριθμός156
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
155,938985746 ± 0,000015328 Da
g-factor
0,2 ± 0,015
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
83,8 ± 1,8 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
-0,48 ± 0,11
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

Μαζικός αριθμός157
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
156,936973 ± 0,00003 Da
g-factor
0,952 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,63 ± 0,09 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

Μαζικός αριθμός158
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
157,936979525 ± 0,000027074 Da
g-factor
0,02 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,98 ± 0,06 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,11
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

Μαζικός αριθμός159
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
158,934975 ± 0,00003 Da
g-factor
1,368 ± 0,012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,13 ± 0,16 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,93 ± 0,07
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

Μαζικός αριθμός160
αριθμός νετρονίων91
σχετική ατομική μάζα
159,935264177 ± 0,000035089 Da
g-factor
0,16 ± 0,02
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,4 ± 0,3 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

Μαζικός αριθμός161
αριθμός νετρονίων92
σχετική ατομική μάζα
160,933549 ± 0,00003 Da
g-factor
0,68571428571429 ± 0,0057142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,2 ± 0,8 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
2,9 ± 0,07
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

Μαζικός αριθμός162
αριθμός νετρονίων93
σχετική ατομική μάζα
161,934001211 ± 0,000027974 Da
g-factor
0,068 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,7 ± 0,19 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,69 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

Μαζικός αριθμός163
αριθμός νετρονίων94
σχετική ατομική μάζα
162,932658282 ± 0,00000592 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,81 ± 0,005 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

Μαζικός αριθμός164
αριθμός νετρονίων95
σχετική ατομική μάζα
163,933538019 ± 0,000026845 Da
g-factor
2,37 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2 ± 0,1 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

Μαζικός αριθμός165
αριθμός νετρονίων96
σχετική ατομική μάζα
164,932441843 ± 0,000001779 Da
g-factor
-0,278 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,06 ± 0,03 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

Μαζικός αριθμός166
αριθμός νετρονίων97
σχετική ατομική μάζα
165,933562136 ± 0,000012401 Da
g-factor
0,0463 ± 0,00035
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,7 ± 0,03 h
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
2,14 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

Μαζικός αριθμός167
αριθμός νετρονίων98
σχετική ατομική μάζα
166,932857206 ± 0,00000135 Da
g-factor
-0,394 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,25 ± 0,02 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

168Tm

Μαζικός αριθμός168
αριθμός νετρονίων99
σχετική ατομική μάζα
167,934178457 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,075666666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
93,1 ± 0,2 d
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
3,23 ± 0,07
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

Μαζικός αριθμός169
αριθμός νετρονίων100
σχετική ατομική μάζα
168,934218956 ± 0,000000792 Da
g-factor
-0,462 ± 0,003
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

170Tm

Μαζικός αριθμός170
αριθμός νετρονίων101
σχετική ατομική μάζα
169,935807093 ± 0,000000785 Da
g-factor
0,247 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
128,6 ± 0,3 d
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1936
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

Μαζικός αριθμός171
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
170,936435162 ± 0,000001043 Da
g-factor
-0,46 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,92 ± 0,01 y
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

172Tm

Μαζικός αριθμός172
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
171,938406959 ± 0,000005884 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
63,6 ± 0,3 h
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

173Tm

Μαζικός αριθμός173
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
172,93960663 ± 0,000004723 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,24 ± 0,08 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

174Tm

Μαζικός αριθμός174
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
173,942174061 ± 0,00004801 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,4 ± 0,1 m
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

175Tm

Μαζικός αριθμός175
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
174,94384231 ± 0,000053677 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,2 ± 0,5 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

176Tm

Μαζικός αριθμός176
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
175,946997707 ± 0,000107354 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,85 ± 0,03 m
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

177Tm

Μαζικός αριθμός177
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
176,948932 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
95 ± 7 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

178Tm

Μαζικός αριθμός178
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
177,952506 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2008
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

179Tm

Μαζικός αριθμός179
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
178,955018 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Tm

Μαζικός αριθμός180
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
179,959023 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

181Tm

Μαζικός αριθμός181
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
180,961954 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

182Tm

Μαζικός αριθμός182
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
181,966194 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόPer Theodor Cleve
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1879
ΕτυμολογίαFrom Thule ancient name of Scandinavia.
pronunciationTHOO-li-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,52 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00000017 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,0000029 %
natural abundance (Ήλιος)
0,00000002 %
Abundance in Universe
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158