თულიუმი

თულიუმი (Tm)

chemical element with the atomic number of 69
Atomic Number69
Atomic Weight168.93422
mass number169
Group
Period6
Blockf
პროტონი69 p+
ნეიტრონი100 n0
ელექტრონი69 e-
Animated ბორის მოდელი of Tm (თულიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
175 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
164 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
103 pm
Crystal Radius
117 pm
Van der Waals radius
227 pm
density
9,321 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: თულიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
6,18431 eV/particle
ionization energy of Tm (თულიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
232 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
232,2 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 31, 8, 2
ბორის მოდელი: Tm (თულიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Tm (თულიუმი)
electron configuration[Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f13 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Tm (თულიუმი)
Orbital Diagram of Tm (თულიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
1.25
Electrophilicity Index
1,2616079623752015 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 223,15 K
Melting Point
1 818,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery gray
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000133 1/K
molar heat capacity
27,03 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,4 MS/m
electrical resistivity
0,0000007 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000199 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000336179 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0185488
magnetic ordering
Curie temperature
25 K
Néel temperature
56 K
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,54 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
45 GPa
shear modulus
31 GPa
Young's modulus
74 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,21
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
105
Neutron Mass Absorption
0,025
quantum number2F7/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Thulium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes1

144Tm

mass number144
neutron number75
relative atomic mass
143,976211 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,3 ± 0,9 us
სპინი10
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2005
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Tm

mass number145
neutron number76
relative atomic mass
144,970389 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,17 ± 0,2 us
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1998
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%

146Tm

mass number146
neutron number77
relative atomic mass
145,966661 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
155 ± 20 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1993
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Tm

mass number147
neutron number78
relative atomic mass
146,961379887 ± 0,000007341 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
580 ± 30 ms
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

mass number148
neutron number79
relative atomic mass
147,958384026 ± 0,000011 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
700 ± 200 ms
სპინი10
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Tm

mass number149
neutron number80
relative atomic mass
148,952828 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
900 ± 200 ms
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

mass number150
neutron number81
relative atomic mass
149,95009 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

mass number151
neutron number82
relative atomic mass
150,945494433 ± 0,000020799 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,17 ± 0,11 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

mass number152
neutron number83
relative atomic mass
151,944476 ± 0,000058 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8 ± 1 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

mass number153
neutron number84
relative atomic mass
152,942058023 ± 0,00001286 Da
g-factor
1,26 ± 0,02
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,48 ± 0,01 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 1
აღმოჩენის თარიღი1964
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

mass number154
neutron number85
relative atomic mass
153,941570062 ± 0,000015471 Da
g-factor
-0,57 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,1 ± 0,3 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,9
აღმოჩენის თარიღი1964
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

mass number155
neutron number86
relative atomic mass
154,939209576 ± 0,000010651 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,6 ± 0,2 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1971
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

mass number156
neutron number87
relative atomic mass
155,938985746 ± 0,000015328 Da
g-factor
0,2 ± 0,015
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
83,8 ± 1,8 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
-0,48 ± 0,11
აღმოჩენის თარიღი1971
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

mass number157
neutron number88
relative atomic mass
156,936973 ± 0,00003 Da
g-factor
0,952 ± 0,03
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,63 ± 0,09 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

mass number158
neutron number89
relative atomic mass
157,936979525 ± 0,000027074 Da
g-factor
0,02 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,98 ± 0,06 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,11
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

mass number159
neutron number90
relative atomic mass
158,934975 ± 0,00003 Da
g-factor
1,368 ± 0,012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,13 ± 0,16 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,93 ± 0,07
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

mass number160
neutron number91
relative atomic mass
159,935264177 ± 0,000035089 Da
g-factor
0,16 ± 0,02
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,4 ± 0,3 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

mass number161
neutron number92
relative atomic mass
160,933549 ± 0,00003 Da
g-factor
0,68571428571429 ± 0,0057142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,2 ± 0,8 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
2,9 ± 0,07
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

mass number162
neutron number93
relative atomic mass
161,934001211 ± 0,000027974 Da
g-factor
0,068 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,7 ± 0,19 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,69 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

mass number163
neutron number94
relative atomic mass
162,932658282 ± 0,00000592 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,81 ± 0,005 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

mass number164
neutron number95
relative atomic mass
163,933538019 ± 0,000026845 Da
g-factor
2,37 ± 0,03
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2 ± 0,1 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

mass number165
neutron number96
relative atomic mass
164,932441843 ± 0,000001779 Da
g-factor
-0,278 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,06 ± 0,03 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1953
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

mass number166
neutron number97
relative atomic mass
165,933562136 ± 0,000012401 Da
g-factor
0,0463 ± 0,00035
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,7 ± 0,03 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
2,14 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

mass number167
neutron number98
relative atomic mass
166,932857206 ± 0,00000135 Da
g-factor
-0,394 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,25 ± 0,02 d
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

168Tm

mass number168
neutron number99
relative atomic mass
167,934178457 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,075666666666667 ± 0,0036666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
93,1 ± 0,2 d
სპინი3
nuclear quadrupole moment
3,23 ± 0,07
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

mass number169
neutron number100
relative atomic mass
168,934218956 ± 0,000000792 Da
g-factor
-0,462 ± 0,003
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

170Tm

mass number170
neutron number101
relative atomic mass
169,935807093 ± 0,000000785 Da
g-factor
0,247 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
128,6 ± 0,3 d
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1936
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

mass number171
neutron number102
relative atomic mass
170,936435162 ± 0,000001043 Da
g-factor
-0,46 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,92 ± 0,01 y
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

172Tm

mass number172
neutron number103
relative atomic mass
171,938406959 ± 0,000005884 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
63,6 ± 0,3 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

173Tm

mass number173
neutron number104
relative atomic mass
172,93960663 ± 0,000004723 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,24 ± 0,08 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

174Tm

mass number174
neutron number105
relative atomic mass
173,942174061 ± 0,00004801 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,4 ± 0,1 m
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1960
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

175Tm

mass number175
neutron number106
relative atomic mass
174,94384231 ± 0,000053677 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,2 ± 0,5 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1961
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

176Tm

mass number176
neutron number107
relative atomic mass
175,946997707 ± 0,000107354 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,85 ± 0,03 m
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

177Tm

mass number177
neutron number108
relative atomic mass
176,948932 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
95 ± 7 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

178Tm

mass number178
neutron number109
relative atomic mass
177,952506 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

179Tm

mass number179
neutron number110
relative atomic mass
178,955018 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Tm

mass number180
neutron number111
relative atomic mass
179,959023 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

181Tm

mass number181
neutron number112
relative atomic mass
180,961954 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

182Tm

mass number182
neutron number113
relative atomic mass
181,966194 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიPer Theodor Cleve
location of discoverySweden
აღმოჩენის თარიღი1879
ეტიმოლოგიაFrom Thule ancient name of Scandinavia.
pronunciationTHOO-li-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,52 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00000017 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,0000029 %
natural abundance (მზე)
0,00000002 %
Abundance in Universe
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158