Tul

Tul (Tm)

69. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa69
Masa atomowa168.93422
liczba masowa169
Grupa
Okres6
Blokf
proton69 p+
neutron100 n0
elektron69 e-
Animated Model atomu Bohra of Tm (Tul)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
164 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
103 pm
Crystal Radius
117 pm
promień van der Waalsa
227 pm
gęstość
9,321 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Tul0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,18431 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Tm (Tul)
ciepło parowania
232 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
232,2 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 31, 8, 2
Model atomu Bohra: Tm (Tul)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Tm (Tul)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f13 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Tm (Tul)
Orbital Diagram of Tm (Tul)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.25
Electrophilicity Index
1,2616079623752015 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 223,15 K
Temperatura topnienia
1 818,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000133 1/K
molar heat capacity
27,03 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,4 MS/m
rezystywność
0,0000007 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000199 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000336179 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0185488
magnetic ordering
temperatura Curie
25 K
temperatura Néela
56 K
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,54 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
45 GPa
moduł Kirchhoffa
31 GPa
moduł Younga
74 GPa
współczynnik Poissona
0,21
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
144 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
105
Neutron Mass Absorption
0,025
liczby kwantowe2F7/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Thulium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy38
Natural Isotopes1

144Tm

liczba masowa144
liczba neutronów75
względna masa atomowa
143,976211 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,9 us
spin10
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Tm

liczba masowa145
liczba neutronów76
względna masa atomowa
144,970389 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,17 ± 0,2 us
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

146Tm

liczba masowa146
liczba neutronów77
względna masa atomowa
145,966661 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
155 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Tm

liczba masowa147
liczba neutronów78
względna masa atomowa
146,961379887 ± 0,000007341 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
580 ± 30 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

liczba masowa148
liczba neutronów79
względna masa atomowa
147,958384026 ± 0,000011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
700 ± 200 ms
spin10
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Tm

liczba masowa149
liczba neutronów80
względna masa atomowa
148,952828 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
900 ± 200 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

liczba masowa150
liczba neutronów81
względna masa atomowa
149,95009 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

liczba masowa151
liczba neutronów82
względna masa atomowa
150,945494433 ± 0,000020799 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,17 ± 0,11 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

liczba masowa152
liczba neutronów83
względna masa atomowa
151,944476 ± 0,000058 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8 ± 1 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

liczba masowa153
liczba neutronów84
względna masa atomowa
152,942058023 ± 0,00001286 Da
g-factor
1,26 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,48 ± 0,01 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 1
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

liczba masowa154
liczba neutronów85
względna masa atomowa
153,941570062 ± 0,000015471 Da
g-factor
-0,57 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,1 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,9
data odkrycia1964
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

liczba masowa155
liczba neutronów86
względna masa atomowa
154,939209576 ± 0,000010651 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,6 ± 0,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

liczba masowa156
liczba neutronów87
względna masa atomowa
155,938985746 ± 0,000015328 Da
g-factor
0,2 ± 0,015
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
83,8 ± 1,8 s
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,48 ± 0,11
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

liczba masowa157
liczba neutronów88
względna masa atomowa
156,936973 ± 0,00003 Da
g-factor
0,952 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,63 ± 0,09 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

liczba masowa158
liczba neutronów89
względna masa atomowa
157,936979525 ± 0,000027074 Da
g-factor
0,02 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,98 ± 0,06 m
spin2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,11
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

liczba masowa159
liczba neutronów90
względna masa atomowa
158,934975 ± 0,00003 Da
g-factor
1,368 ± 0,012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,13 ± 0,16 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,93 ± 0,07
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

liczba masowa160
liczba neutronów91
względna masa atomowa
159,935264177 ± 0,000035089 Da
g-factor
0,16 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 0,3 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,04
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

liczba masowa161
liczba neutronów92
względna masa atomowa
160,933549 ± 0,00003 Da
g-factor
0,68571428571429 ± 0,0057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,2 ± 0,8 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
2,9 ± 0,07
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

liczba masowa162
liczba neutronów93
względna masa atomowa
161,934001211 ± 0,000027974 Da
g-factor
0,068 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,7 ± 0,19 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,69 ± 0,03
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

liczba masowa163
liczba neutronów94
względna masa atomowa
162,932658282 ± 0,00000592 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,81 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

liczba masowa164
liczba neutronów95
względna masa atomowa
163,933538019 ± 0,000026845 Da
g-factor
2,37 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,05
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

liczba masowa165
liczba neutronów96
względna masa atomowa
164,932441843 ± 0,000001779 Da
g-factor
-0,278 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,06 ± 0,03 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

liczba masowa166
liczba neutronów97
względna masa atomowa
165,933562136 ± 0,000012401 Da
g-factor
0,0463 ± 0,00035
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,7 ± 0,03 h
spin2
nuclear quadrupole moment
2,14 ± 0,03
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

liczba masowa167
liczba neutronów98
względna masa atomowa
166,932857206 ± 0,00000135 Da
g-factor
-0,394 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,25 ± 0,02 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

168Tm

liczba masowa168
liczba neutronów99
względna masa atomowa
167,934178457 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,075666666666667 ± 0,0036666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
93,1 ± 0,2 d
spin3
nuclear quadrupole moment
3,23 ± 0,07
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

liczba masowa169
liczba neutronów100
względna masa atomowa
168,934218956 ± 0,000000792 Da
g-factor
-0,462 ± 0,003
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

170Tm

liczba masowa170
liczba neutronów101
względna masa atomowa
169,935807093 ± 0,000000785 Da
g-factor
0,247 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
128,6 ± 0,3 d
spin1
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,02
data odkrycia1936
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

liczba masowa171
liczba neutronów102
względna masa atomowa
170,936435162 ± 0,000001043 Da
g-factor
-0,46 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,92 ± 0,01 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

172Tm

liczba masowa172
liczba neutronów103
względna masa atomowa
171,938406959 ± 0,000005884 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
63,6 ± 0,3 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

173Tm

liczba masowa173
liczba neutronów104
względna masa atomowa
172,93960663 ± 0,000004723 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,24 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

174Tm

liczba masowa174
liczba neutronów105
względna masa atomowa
173,942174061 ± 0,00004801 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,4 ± 0,1 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

175Tm

liczba masowa175
liczba neutronów106
względna masa atomowa
174,94384231 ± 0,000053677 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

176Tm

liczba masowa176
liczba neutronów107
względna masa atomowa
175,946997707 ± 0,000107354 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,85 ± 0,03 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

177Tm

liczba masowa177
liczba neutronów108
względna masa atomowa
176,948932 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
95 ± 7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

178Tm

liczba masowa178
liczba neutronów109
względna masa atomowa
177,952506 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

179Tm

liczba masowa179
liczba neutronów110
względna masa atomowa
178,955018 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Tm

liczba masowa180
liczba neutronów111
względna masa atomowa
179,959023 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

181Tm

liczba masowa181
liczba neutronów112
względna masa atomowa
180,961954 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

182Tm

liczba masowa182
liczba neutronów113
względna masa atomowa
181,966194 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaPer Theodor Cleve
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1879
etymologiaFrom Thule ancient name of Scandinavia.
wymowaTHOO-li-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,52 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000017 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000029 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158