Tul

Tul (Tm)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa69
Masa atomowa168.93422
liczba masowa169
Grupa
Okres6
Blokf
Protony69 p+
Neutrony100 n0
Elektrony69 e-
Animated Model atomu Bohra of Tm (Tul)

Właściwości

Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
164 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
103 pm
Crystal Radius
117 pm
promień van der Waalsa
227 pm
gęstość
9,321 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,18431 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Tm (Tul)
ciepło parowania
232 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
232,2 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 31, 8, 2
Model atomu Bohra: Tm (Tul)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Tm (Tul)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f13 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Tm (Tul)
Orbital Diagram of Tm (Tul)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.25
Electrophilicity
1,2616079623752015 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 223,15 K
Temperatura topnienia
1 818,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000133 1/K
molar heat capacity
27,03 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,4 MS/m
rezystywność
0,0000007 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000199 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000336179 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0185488
magnetic ordering
temperatura Curie
25 K
temperatura Néela
56 K
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,54 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
45 GPa
moduł Kirchhoffa
31 GPa
moduł Younga
74 GPa
współczynnik Poissona
0,21
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
144 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
105
Neutron Mass Absorption
0,025
liczby kwantowe2F7/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Thulium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy38
Radioactive Isotopes37

144Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,976211 ± 0,000429 Da
liczba masowa144
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,9 us
spin10
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość+

144Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

145Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,970389 ± 0,00021 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,17 ± 0,2 us
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

145Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

146Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,966661 ± 0,000215 Da
liczba masowa146
g-factor
czas połowicznego rozpadu
155 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

146Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,961379887 ± 0,000007341 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
580 ± 30 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

147Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,958384026 ± 0,000011 Da
liczba masowa148
g-factor
czas połowicznego rozpadu
700 ± 200 ms
spin10
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

148Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

149Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,952828 ± 0,000215 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
900 ± 200 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

149Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,95009 ± 0,00021 Da
liczba masowa150
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

150Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,945494433 ± 0,000020799 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,17 ± 0,11 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

151Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,944476 ± 0,000058 Da
liczba masowa152
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8 ± 1 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość

152Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,942058023 ± 0,00001286 Da
liczba masowa153
g-factor
1,26 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
1,48 ± 0,01 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 1
data odkrycia1964
parzystość-

153Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,941570062 ± 0,000015471 Da
liczba masowa154
g-factor
-0,57 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
8,1 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,9
data odkrycia1964
parzystość

154Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,939209576 ± 0,000010651 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,6 ± 0,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

155Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,938985746 ± 0,000015328 Da
liczba masowa156
g-factor
0,2 ± 0,015
czas połowicznego rozpadu
83,8 ± 1,8 s
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,48 ± 0,11
data odkrycia1971
parzystość-

156Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,936973 ± 0,00003 Da
liczba masowa157
g-factor
0,952 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
3,63 ± 0,09 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

157Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,936979525 ± 0,000027074 Da
liczba masowa158
g-factor
0,02 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
3,98 ± 0,06 m
spin2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,11
data odkrycia1970
parzystość-

158Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,934975 ± 0,00003 Da
liczba masowa159
g-factor
1,368 ± 0,012
czas połowicznego rozpadu
9,13 ± 0,16 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,93 ± 0,07
data odkrycia1971
parzystość+

159Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,935264177 ± 0,000035089 Da
liczba masowa160
g-factor
0,16 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 0,3 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,04
data odkrycia1970
parzystość-

160Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,933549 ± 0,00003 Da
liczba masowa161
g-factor
0,68571428571429 ± 0,0057142857142857
czas połowicznego rozpadu
30,2 ± 0,8 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
2,9 ± 0,07
data odkrycia1959
parzystość+

161Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,934001211 ± 0,000027974 Da
liczba masowa162
g-factor
0,068 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
21,7 ± 0,19 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,69 ± 0,03
data odkrycia1963
parzystość-

162Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,932658282 ± 0,00000592 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,81 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

163Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,933538019 ± 0,000026845 Da
liczba masowa164
g-factor
2,37 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,05
data odkrycia1960
parzystość+

164Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,932441843 ± 0,000001779 Da
liczba masowa165
g-factor
-0,278 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
30,06 ± 0,03 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

165Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,933562136 ± 0,000012401 Da
liczba masowa166
g-factor
0,0463 ± 0,00035
czas połowicznego rozpadu
7,7 ± 0,03 h
spin2
nuclear quadrupole moment
2,14 ± 0,03
data odkrycia1948
parzystość+

166Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,932857206 ± 0,00000135 Da
liczba masowa167
g-factor
-0,394 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
9,25 ± 0,02 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

167Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

168Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,934178457 ± 0,0000018 Da
liczba masowa168
g-factor
0,075666666666667 ± 0,0036666666666667
czas połowicznego rozpadu
93,1 ± 0,2 d
spin3
nuclear quadrupole moment
3,23 ± 0,07
data odkrycia1949
parzystość+

168Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
168,934218956 ± 0,000000792 Da
liczba masowa169
g-factor
-0,462 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

170Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,935807093 ± 0,000000785 Da
liczba masowa170
g-factor
0,247 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
128,6 ± 0,3 d
spin1
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,02
data odkrycia1936
parzystość-

170Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,936435162 ± 0,000001043 Da
liczba masowa171
g-factor
-0,46 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
1,92 ± 0,01 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

171Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

172Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,938406959 ± 0,000005884 Da
liczba masowa172
g-factor
czas połowicznego rozpadu
63,6 ± 0,3 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

172Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

173Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,93960663 ± 0,000004723 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,24 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

173Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

174Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,942174061 ± 0,00004801 Da
liczba masowa174
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,4 ± 0,1 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

174Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

175Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,94384231 ± 0,000053677 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość

175Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

176Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,946997707 ± 0,000107354 Da
liczba masowa176
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,85 ± 0,03 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

176Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

177Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,948932 ± 0,000215 Da
liczba masowa177
g-factor
czas połowicznego rozpadu
95 ± 7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

177Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

178Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,952506 ± 0,000322 Da
liczba masowa178
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

178Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

179Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,955018 ± 0,000429 Da
liczba masowa179
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

179Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

180Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,959023 ± 0,000429 Da
liczba masowa180
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość

180Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

181Tm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,961954 ± 0,000537 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

181Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

182Tm

abundancja naturalna
względna masa atomowa
181,966194 ± 0,000537 Da
liczba masowa182
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

182Tm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaPer Theodor Cleve
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1879
etymologiaFrom Thule ancient name of Scandinavia.
wymowaTHOO-li-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,52 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000017 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000029 %
Abundance in Sun
0,00000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158