Тулијум

Тулијум (Tm)

chemical element with the atomic number of 69
Атомски број69
Атомска маса168.93422
Масени број169
Група
Периода6
Блокf
протон69 p+
неутрон100 n0
електрон69 e-
Animated Боров модел атома of Tm (Тулијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
164 pm
Metallic Radius
ionic radius
103 pm
Crystal Radius
117 pm
Ван дер Валсов радијус
227 pm
густина
9,321 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Тулијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,18431 eV/particle
енергија јонизације of Tm (Тулијум)
Топлота испаравања
232 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
232,2 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 31, 8, 2
Боров модел атома: Tm (Тулијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Tm (Тулијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f13 6s2
Enhanced Боров модел атома of Tm (Тулијум)
Orbital Diagram of Tm (Тулијум)
оксидациони број0, 1, 2, 3
електронегативност
1.25
Electrophilicity Index
1,2616079623752015 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.223,15 K
Температура топљења
1.818,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery gray
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000133 1/K
molar heat capacity
27,03 J/(mol K)
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,4 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000007 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000199 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000336179 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0185488
magnetic ordering
Curie temperature
25 K
Néel temperature
56 K
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,54 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
45 GPa
shear modulus
31 GPa
Јангов модул
74 GPa
Пуасонов однос
0,21
брзина звука
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
144 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
105
Neutron Mass Absorption
0,025
квантни број2F7/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Thulium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи38
Natural Isotopes1

144Tm

Масени број144
неутронски број75
атомска тежина
143,976211 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 0,9 us
Спин10
nuclear quadrupole moment
датум открића2005
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Tm

Масени број145
неутронски број76
атомска тежина
144,970389 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,17 ± 0,2 us
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

146Tm

Масени број146
неутронски број77
атомска тежина
145,966661 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
155 ± 20 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Tm

Масени број147
неутронски број78
атомска тежина
146,961379887 ± 0,000007341 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
580 ± 30 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

Масени број148
неутронски број79
атомска тежина
147,958384026 ± 0,000011 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
700 ± 200 ms
Спин10
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Tm

Масени број149
неутронски број80
атомска тежина
148,952828 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
900 ± 200 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

Масени број150
неутронски број81
атомска тежина
149,95009 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

Масени број151
неутронски број82
атомска тежина
150,945494433 ± 0,000020799 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,17 ± 0,11 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

Масени број152
неутронски број83
атомска тежина
151,944476 ± 0,000058 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8 ± 1 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

Масени број153
неутронски број84
атомска тежина
152,942058023 ± 0,00001286 Da
g-factor
1,26 ± 0,02
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,48 ± 0,01 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 1
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

Масени број154
неутронски број85
атомска тежина
153,941570062 ± 0,000015471 Da
g-factor
-0,57 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,1 ± 0,3 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,9
датум открића1964
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

Масени број155
неутронски број86
атомска тежина
154,939209576 ± 0,000010651 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,6 ± 0,2 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

Масени број156
неутронски број87
атомска тежина
155,938985746 ± 0,000015328 Da
g-factor
0,2 ± 0,015
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
83,8 ± 1,8 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,48 ± 0,11
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

Масени број157
неутронски број88
атомска тежина
156,936973 ± 0,00003 Da
g-factor
0,952 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,63 ± 0,09 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

Масени број158
неутронски број89
атомска тежина
157,936979525 ± 0,000027074 Da
g-factor
0,02 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,98 ± 0,06 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,11
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

Масени број159
неутронски број90
атомска тежина
158,934975 ± 0,00003 Da
g-factor
1,368 ± 0,012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,13 ± 0,16 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,93 ± 0,07
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

Масени број160
неутронски број91
атомска тежина
159,935264177 ± 0,000035089 Da
g-factor
0,16 ± 0,02
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,4 ± 0,3 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,04
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

Масени број161
неутронски број92
атомска тежина
160,933549 ± 0,00003 Da
g-factor
0,68571428571429 ± 0,0057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,2 ± 0,8 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
2,9 ± 0,07
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

Масени број162
неутронски број93
атомска тежина
161,934001211 ± 0,000027974 Da
g-factor
0,068 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,7 ± 0,19 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,69 ± 0,03
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

Масени број163
неутронски број94
атомска тежина
162,932658282 ± 0,00000592 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,81 ± 0,005 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

Масени број164
неутронски број95
атомска тежина
163,933538019 ± 0,000026845 Da
g-factor
2,37 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,1 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,05
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

Масени број165
неутронски број96
атомска тежина
164,932441843 ± 0,000001779 Da
g-factor
-0,278 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,06 ± 0,03 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

Масени број166
неутронски број97
атомска тежина
165,933562136 ± 0,000012401 Da
g-factor
0,0463 ± 0,00035
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,7 ± 0,03 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
2,14 ± 0,03
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

Масени број167
неутронски број98
атомска тежина
166,932857206 ± 0,00000135 Da
g-factor
-0,394 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,25 ± 0,02 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

168Tm

Масени број168
неутронски број99
атомска тежина
167,934178457 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,075666666666667 ± 0,0036666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
93,1 ± 0,2 d
Спин3
nuclear quadrupole moment
3,23 ± 0,07
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

Масени број169
неутронски број100
атомска тежина
168,934218956 ± 0,000000792 Da
g-factor
-0,462 ± 0,003
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

170Tm

Масени број170
неутронски број101
атомска тежина
169,935807093 ± 0,000000785 Da
g-factor
0,247 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
128,6 ± 0,3 d
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,02
датум открића1936
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

Масени број171
неутронски број102
атомска тежина
170,936435162 ± 0,000001043 Da
g-factor
-0,46 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,92 ± 0,01 y
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

172Tm

Масени број172
неутронски број103
атомска тежина
171,938406959 ± 0,000005884 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
63,6 ± 0,3 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

173Tm

Масени број173
неутронски број104
атомска тежина
172,93960663 ± 0,000004723 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,24 ± 0,08 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

174Tm

Масени број174
неутронски број105
атомска тежина
173,942174061 ± 0,00004801 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,4 ± 0,1 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

175Tm

Масени број175
неутронски број106
атомска тежина
174,94384231 ± 0,000053677 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,2 ± 0,5 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

176Tm

Масени број176
неутронски број107
атомска тежина
175,946997707 ± 0,000107354 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,85 ± 0,03 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

177Tm

Масени број177
неутронски број108
атомска тежина
176,948932 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
95 ± 7 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

178Tm

Масени број178
неутронски број109
атомска тежина
177,952506 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

179Tm

Масени број179
неутронски број110
атомска тежина
178,955018 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Tm

Масени број180
неутронски број111
атомска тежина
179,959023 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

181Tm

Масени број181
неутронски број112
атомска тежина
180,961954 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

182Tm

Масени број182
неутронски број113
атомска тежина
181,966194 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube

историја

откриоPer Theodor Cleve
место открићаSweden
датум открића1879
етимологијаFrom Thule ancient name of Scandinavia.
изговорTHOO-li-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,52 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00000017 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0000029 %
присутност у природи (Сунце)
0,00000002 %
Заступљеност у Космосу
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158