ทูเลียม

ทูเลียม (Tm)

chemical element with the atomic number of 69
เลขอะตอม69
มวลอะตอม168.93422
เลขมวล169
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน69 p+
นิวตรอน100 n0
Electrons69 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Tm (ทูเลียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
164 pm
Metallic Radius
ionic radius
103 pm
Crystal Radius
117 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
227 pm
ความหนาแน่น
9.321 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.18431 eV/particle
ionization energy of Tm (ทูเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
232 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
232.2 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 31, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Tm (ทูเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Tm (ทูเลียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f13 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Tm (ทูเลียม)
Orbital Diagram of Tm (ทูเลียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.25
Electrophilicity
1.2616079623752015 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,223.15 K
จุดหลอมเหลว
1,818.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000133 1/K
molar heat capacity
27.03 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000007 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000199 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000336179 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0185488
magnetic ordering
Curie temperature
25 K
Néel temperature
56 K
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.54 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
45 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
31 GPa
Young's modulus
74 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.21
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
144 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
105
Neutron Mass Absorption
0.025
quantum number2F7/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Thulium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Radioactive Isotopes37

144Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.976211 ± 0.000429 Da
เลขมวล144
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.9 us
สปิน10
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

144Tm Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

145Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.970389 ± 0.00021 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.17 ± 0.2 us
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

145Tm Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

146Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.966661 ± 0.000215 Da
เลขมวล146
g-factor
ครึ่งชีวิต
155 ± 20 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

146Tm Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.961379887 ± 0.000007341 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
580 ± 30 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

147Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.958384026 ± 0.000011 Da
เลขมวล148
g-factor
ครึ่งชีวิต
700 ± 200 ms
สปิน10
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

148Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

149Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.952828 ± 0.000215 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
900 ± 200 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

149Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.95009 ± 0.00021 Da
เลขมวล150
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

150Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.945494433 ± 0.000020799 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.17 ± 0.11 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

151Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.944476 ± 0.000058 Da
เลขมวล152
g-factor
ครึ่งชีวิต
8 ± 1 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity

152Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.942058023 ± 0.00001286 Da
เลขมวล153
g-factor
1.26 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
1.48 ± 0.01 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 1
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

153Tm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.941570062 ± 0.000015471 Da
เลขมวล154
g-factor
-0.57 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
8.1 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.9
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity

154Tm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.939209576 ± 0.000010651 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.6 ± 0.2 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

155Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.938985746 ± 0.000015328 Da
เลขมวล156
g-factor
0.2 ± 0.015
ครึ่งชีวิต
83.8 ± 1.8 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.48 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

156Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.936973 ± 0.00003 Da
เลขมวล157
g-factor
0.952 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
3.63 ± 0.09 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

157Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.936979525 ± 0.000027074 Da
เลขมวล158
g-factor
0.02 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
3.98 ± 0.06 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

158Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.934975 ± 0.00003 Da
เลขมวล159
g-factor
1.368 ± 0.012
ครึ่งชีวิต
9.13 ± 0.16 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.93 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

159Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.935264177 ± 0.000035089 Da
เลขมวล160
g-factor
0.16 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 0.3 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.58 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

160Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.933549 ± 0.00003 Da
เลขมวล161
g-factor
0.68571428571429 ± 0.0057142857142857
ครึ่งชีวิต
30.2 ± 0.8 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
2.9 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

161Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.934001211 ± 0.000027974 Da
เลขมวล162
g-factor
0.068 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
21.7 ± 0.19 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.69 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

162Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.932658282 ± 0.00000592 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.81 ± 0.005 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

163Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.933538019 ± 0.000026845 Da
เลขมวล164
g-factor
2.37 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.71 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

164Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.932441843 ± 0.000001779 Da
เลขมวล165
g-factor
-0.278 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
30.06 ± 0.03 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

165Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.933562136 ± 0.000012401 Da
เลขมวล166
g-factor
0.0463 ± 0.00035
ครึ่งชีวิต
7.7 ± 0.03 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
2.14 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

166Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.932857206 ± 0.00000135 Da
เลขมวล167
g-factor
-0.394 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
9.25 ± 0.02 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

167Tm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

168Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.934178457 ± 0.0000018 Da
เลขมวล168
g-factor
0.075666666666667 ± 0.0036666666666667
ครึ่งชีวิต
93.1 ± 0.2 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
3.23 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

168Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
168.934218956 ± 0.000000792 Da
เลขมวล169
g-factor
-0.462 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

170Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.935807093 ± 0.000000785 Da
เลขมวล170
g-factor
0.247 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
128.6 ± 0.3 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity-

170Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.936435162 ± 0.000001043 Da
เลขมวล171
g-factor
-0.46 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
1.92 ± 0.01 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

171Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

172Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.938406959 ± 0.000005884 Da
เลขมวล172
g-factor
ครึ่งชีวิต
63.6 ± 0.3 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

172Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

173Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.93960663 ± 0.000004723 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.24 ± 0.08 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

173Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

174Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.942174061 ± 0.00004801 Da
เลขมวล174
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.4 ± 0.1 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

174Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

175Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.94384231 ± 0.000053677 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.5 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity

175Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

176Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.946997707 ± 0.000107354 Da
เลขมวล176
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.85 ± 0.03 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

176Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

177Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.948932 ± 0.000215 Da
เลขมวล177
g-factor
ครึ่งชีวิต
95 ± 7 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

177Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

178Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.952506 ± 0.000322 Da
เลขมวล178
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

178Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

179Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.955018 ± 0.000429 Da
เลขมวล179
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

179Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

180Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.959023 ± 0.000429 Da
เลขมวล180
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity

180Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

181Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.961954 ± 0.000537 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

181Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

182Tm

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
181.966194 ± 0.000537 Da
เลขมวล182
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

182Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Per Theodor Cleve
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1879
ศัพทมูลวิทยาFrom Thule ancient name of Scandinavia.
pronunciationTHOO-li-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.52 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000017 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000029 %
Abundance in Sun
0.00000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158