ทูเลียม

ทูเลียม (Tm)

chemical element with the atomic number of 69
เลขอะตอม69
มวลอะตอม168.93422
เลขมวล169
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน69 p+
นิวตรอน100 n0
อิเล็กตรอน69 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Tm (ทูเลียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
164 pm
Metallic Radius
ionic radius
103 pm
Crystal Radius
117 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
227 pm
ความหนาแน่น
9.321 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ทูเลียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.18431 eV/particle
ionization energy of Tm (ทูเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
232 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
232.2 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 31, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Tm (ทูเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Tm (ทูเลียม)
electron configuration[Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f13 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Tm (ทูเลียม)
Orbital Diagram of Tm (ทูเลียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.25
Electrophilicity Index
1.2616079623752015 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,223.15 K
จุดหลอมเหลว
1,818.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000133 1/K
molar heat capacity
27.03 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000007 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000199 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000336179 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0185488
magnetic ordering
Curie temperature
25 K
Néel temperature
56 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.54 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
45 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
31 GPa
Young's modulus
74 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.21
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
105
Neutron Mass Absorption
0.025
quantum number2F7/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Thulium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Natural Isotopes1

144Tm

เลขมวล144
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
143.976211 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.9 us
สปิน10
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Tm

เลขมวล145
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
144.970389 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.17 ± 0.2 us
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

146Tm

เลขมวล146
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
145.966661 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
155 ± 20 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Tm

เลขมวล147
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
146.961379887 ± 0.000007341 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
580 ± 30 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

เลขมวล148
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
147.958384026 ± 0.000011 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
700 ± 200 ms
สปิน10
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Tm

เลขมวล149
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
148.952828 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
900 ± 200 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

เลขมวล150
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
149.95009 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

เลขมวล151
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
150.945494433 ± 0.000020799 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.17 ± 0.11 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

เลขมวล152
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
151.944476 ± 0.000058 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8 ± 1 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

เลขมวล153
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
152.942058023 ± 0.00001286 Da
g-factor
1.26 ± 0.02
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.48 ± 0.01 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 1
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

เลขมวล154
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
153.941570062 ± 0.000015471 Da
g-factor
-0.57 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.1 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.9
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity

decay modeintensity
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

เลขมวล155
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
154.939209576 ± 0.000010651 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.6 ± 0.2 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

เลขมวล156
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
155.938985746 ± 0.000015328 Da
g-factor
0.2 ± 0.015
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
83.8 ± 1.8 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.48 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

เลขมวล157
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
156.936973 ± 0.00003 Da
g-factor
0.952 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.63 ± 0.09 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

เลขมวล158
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
157.936979525 ± 0.000027074 Da
g-factor
0.02 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.98 ± 0.06 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

เลขมวล159
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
158.934975 ± 0.00003 Da
g-factor
1.368 ± 0.012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.13 ± 0.16 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.93 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

เลขมวล160
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
159.935264177 ± 0.000035089 Da
g-factor
0.16 ± 0.02
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 0.3 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.58 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

เลขมวล161
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
160.933549 ± 0.00003 Da
g-factor
0.68571428571429 ± 0.0057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.2 ± 0.8 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
2.9 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

เลขมวล162
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
161.934001211 ± 0.000027974 Da
g-factor
0.068 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.7 ± 0.19 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.69 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

เลขมวล163
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
162.932658282 ± 0.00000592 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.81 ± 0.005 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

เลขมวล164
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
163.933538019 ± 0.000026845 Da
g-factor
2.37 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.71 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

เลขมวล165
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
164.932441843 ± 0.000001779 Da
g-factor
-0.278 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.06 ± 0.03 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

เลขมวล166
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
165.933562136 ± 0.000012401 Da
g-factor
0.0463 ± 0.00035
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.7 ± 0.03 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
2.14 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

เลขมวล167
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
166.932857206 ± 0.00000135 Da
g-factor
-0.394 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.25 ± 0.02 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

168Tm

เลขมวล168
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
167.934178457 ± 0.0000018 Da
g-factor
0.075666666666667 ± 0.0036666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
93.1 ± 0.2 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
3.23 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

เลขมวล169
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
168.934218956 ± 0.000000792 Da
g-factor
-0.462 ± 0.003
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

170Tm

เลขมวล170
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
169.935807093 ± 0.000000785 Da
g-factor
0.247 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
128.6 ± 0.3 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

เลขมวล171
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
170.936435162 ± 0.000001043 Da
g-factor
-0.46 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.92 ± 0.01 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Tm

เลขมวล172
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
171.938406959 ± 0.000005884 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
63.6 ± 0.3 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Tm

เลขมวล173
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
172.93960663 ± 0.000004723 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.24 ± 0.08 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

174Tm

เลขมวล174
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
173.942174061 ± 0.00004801 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.4 ± 0.1 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

175Tm

เลขมวล175
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
174.94384231 ± 0.000053677 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.5 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

176Tm

เลขมวล176
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
175.946997707 ± 0.000107354 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.85 ± 0.03 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

177Tm

เลขมวล177
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
176.948932 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
95 ± 7 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

178Tm

เลขมวล178
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
177.952506 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

179Tm

เลขมวล179
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
178.955018 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Tm

เลขมวล180
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
179.959023 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

181Tm

เลขมวล181
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
180.961954 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

182Tm

เลขมวล182
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
181.966194 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Per Theodor Cleve
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1879
ศัพทมูลวิทยาFrom Thule ancient name of Scandinavia.
pronunciationTHOO-li-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.52 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000017 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000029 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.00000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158

alias

 • Tm

การแปล

 • ฝรั่งเศสthulium
 • เยอรมันThulium
 • อังกฤษthulium
 • อัมฮาราቱሊየም
 • อาหรับثوليوم
 • อาเซอร์ไบจานTulium
 • เบลารุสтулій
 • บัลแกเรียтулий
 • บังกลาথুলিয়াম
 • บอสเนียtulij
 • คาตาลันtuli
 • คอร์ซิกาTuliu
 • เช็กthulium
 • ชูวัชТули
 • เวลส์Thwliwm
 • เดนมาร์กthulium
 • กรีกθούλιο
 • เอสเปรันโตtulio
 • สเปนtulio
 • เอสโตเนียTuulium
 • บาสก์tulio
 • เปอร์เซียتولیم
 • ฟินแลนด์tulium
 • ฟรูลีTuli
 • ไอริชtúiliam
 • กาลิเซียTulio
 • มานซ์Thulium
 • จีนแคะthulium
 • ฮาวายThulium
 • ฮิบรูתוליום
 • ฮินดีथुलियम
 • ฮินดีฟิจิThulium
 • โครเอเชียTulij
 • ฮังการีtúlium
 • อาร์เมเนียթուլիում
 • อินเตอร์ลิงกัวthulium
 • อินโดนีเซียtulium
 • อีโดtulio
 • ไอซ์แลนด์túlín
 • อิตาลีtulio
 • ญี่ปุ่นツリウム
 • โลชบันjinmrtuli
 • จอร์เจียთულიუმი
 • กันนาดาಥುಲಿಯಮ್
 • เกาหลี툴륨
 • โกมิТулий
 • ละตินthulium
 • ลักเซมเบิร์กThulium
 • ลิกูเรียTulio
 • ลิทัวเนียTulis
 • ลัตเวียtūlijs
 • มาลายาลัมതൂലിയം
 • มราฐีथुलियम
 • มารีตะวันตกТулий
 • มาเลย์Tulium
 • ดัตช์thulium
 • นอร์เวย์นีนอสก์thulium
 • โปแลนด์tul
 • ลาฮ์นดาتھلیم
 • โปรตุเกสtúlio
 • เคชวาThulyu
 • โรมาเนียtuliu
 • รัสเซียтулий
 • ซาคาТулиум
 • ซิซิลีtuliu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียTulijum
 • สโลวักtúlium
 • สโลวีเนียTulij
 • เซอร์เบียтулијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Thulium
 • สวีเดนtulium
 • ทมิฬதூலியம்
 • ตุรกีTulyum
 • อุยกูร์تۇلىي
 • ยูเครนтулій
 • อูรดูتھلیئم
 • เวปส์Tulii
 • เวียดนามthuli
 • วาเรย์Tulyo
 • คัลมืยค์Тулиум
 • โยรูบาThulium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลthulium
 • เซบูTulyo
 • เคิร์ดตอนกลางتوولیۆم
 • แอลเบเนียTuliumi
 • มาซิโดเนียтулиум
 • เบรตันTuliom
 • คาซัคТулий
 • โอดิยาଥୁଲିଅମ
 • คุชราตથુલિયમ
 • อ็อกซิตันtuli
 • ตาตาร์Тулий
 • พม่าကျူလီယမ်
 • พีดมอนต์Tulio
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Туль
 • อาโรมาเนียTuliu
 • อุซเบกTuliy
 • คีร์กีซТулий
 • เนวาร์थुलियम
 • สันสกฤตथुलियम
 • มอลตาtulju
 • เกลิกสกอตTuilium
 • โปรตุเกส (บราซิล)túlio
 • เนปาลथुलियम
 • บาลีथुलियम
 • เตลูกูథులియం
 • cdoThulium
 • จีนมินหนานThulium
 • อัสตูเรียสTuliu
 • ลิมเบิร์กThulium
 • โภชปุรีथुलियम
 • ทาจิกтулий
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาtulio
 • ตากาล็อกTulyo
 • จีนคลาสสิก
 • แอฟริกานส์Tulium
 • kbpTʊlɩyɔm
 • oloTulii
 • ฟริเซียนเหนือTuulium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • มองโกเลียтули
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาTùliu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)thulium
 • อาหรับโมร็อกโกثوليوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์ثوليوم
 • พัชโตتوليوم
 • คอร์นิชThuliom
 • บาหลีThulium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • ปัญจาบਥੂਲੀਅਮ