Tuli

Tuli (Tm)

element with the atomic number of 69
Số nguyên tử69
Nguyên tử khối168.93422
số khối169
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton69 p+
Nơ tron100 n0
Electrons69 e-
Animated Mô hình Bohr of Tm (Tuli)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
164 pm
Metallic Radius
ionic radius
103 pm
Crystal Radius
117 pm
Bán kính van der Waals
227 pm
mật độ
9,321 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
6,18431 eV/particle
ionization energy of Tm (Tuli)
Nhiệt bay hơi
232 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
232,2 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 31, 8, 2
Mô hình Bohr: Tm (Tuli)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Tm (Tuli)
Cấu hình electron[Xe] 4f13 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Tm (Tuli)
Orbital Diagram of Tm (Tuli)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2, 3
độ âm điện
1.25
Electrophilicity
1,2616079623752015 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.223,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.818,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery gray
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000133 1/K
molar heat capacity
27,03 J/(mol K)
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,4 MS/m
điện trở suất
0,0000007 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,00000199 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000336179 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0185488
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
25 K
Nhiệt độ Néel
56 K
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,54 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
45 GPa
Modul ngang
31 GPa
mô đun Young
74 GPa
Hệ số Poisson
0,21
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number20
Mendeleev Number37
Pettifor Number22
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
144 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
105
Neutron Mass Absorption
0,025
Số lượng tử2F7/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Thuli

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền38
Radioactive Isotopes37

144Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,976211 ± 0,000429 Da
số khối144
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,9 us
Spin10
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2005
parity+

144Tm Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

145Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,970389 ± 0,00021 Da
số khối145
g-factor
chu kỳ bán rã
3,17 ± 0,2 us
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity-

145Tm Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

146Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,966661 ± 0,000215 Da
số khối146
g-factor
chu kỳ bán rã
155 ± 20 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity+

146Tm Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,961379887 ± 0,000007341 Da
số khối147
g-factor
chu kỳ bán rã
580 ± 30 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

147Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)85%
p (proton emission)15%

148Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,958384026 ± 0,000011 Da
số khối148
g-factor
chu kỳ bán rã
700 ± 200 ms
Spin10
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

148Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

149Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,952828 ± 0,000215 Da
số khối149
g-factor
chu kỳ bán rã
900 ± 200 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

149Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

150Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,95009 ± 0,00021 Da
số khối150
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

150Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,945494433 ± 0,000020799 Da
số khối151
g-factor
chu kỳ bán rã
4,17 ± 0,11 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

151Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,944476 ± 0,000058 Da
số khối152
g-factor
chu kỳ bán rã
8 ± 1 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity

152Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,942058023 ± 0,00001286 Da
số khối153
g-factor
1,26 ± 0,02
chu kỳ bán rã
1,48 ± 0,01 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 1
ngày khám phá1964
parity-

153Tm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)91%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9%

154Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,941570062 ± 0,000015471 Da
số khối154
g-factor
-0,57 ± 0,01
chu kỳ bán rã
8,1 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,9
ngày khám phá1964
parity

154Tm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)54%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)46%

155Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,939209576 ± 0,000010651 Da
số khối155
g-factor
chu kỳ bán rã
21,6 ± 0,2 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

155Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.17%
α (α emission)0.83%

156Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,938985746 ± 0,000015328 Da
số khối156
g-factor
0,2 ± 0,015
chu kỳ bán rã
83,8 ± 1,8 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,48 ± 0,11
ngày khám phá1971
parity-

156Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.064%

157Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,936973 ± 0,00003 Da
số khối157
g-factor
0,952 ± 0,03
chu kỳ bán rã
3,63 ± 0,09 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

157Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.5%

158Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,936979525 ± 0,000027074 Da
số khối158
g-factor
0,02 ± 0,01
chu kỳ bán rã
3,98 ± 0,06 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,11
ngày khám phá1970
parity-

158Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

159Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,934975 ± 0,00003 Da
số khối159
g-factor
1,368 ± 0,012
chu kỳ bán rã
9,13 ± 0,16 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,93 ± 0,07
ngày khám phá1971
parity+

159Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,935264177 ± 0,000035089 Da
số khối160
g-factor
0,16 ± 0,02
chu kỳ bán rã
9,4 ± 0,3 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,04
ngày khám phá1970
parity-

160Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,933549 ± 0,00003 Da
số khối161
g-factor
0,68571428571429 ± 0,0057142857142857
chu kỳ bán rã
30,2 ± 0,8 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
2,9 ± 0,07
ngày khám phá1959
parity+

161Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,934001211 ± 0,000027974 Da
số khối162
g-factor
0,068 ± 0,008
chu kỳ bán rã
21,7 ± 0,19 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,69 ± 0,03
ngày khám phá1963
parity-

162Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,932658282 ± 0,00000592 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
1,81 ± 0,005 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1959
parity+

163Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,933538019 ± 0,000026845 Da
số khối164
g-factor
2,37 ± 0,03
chu kỳ bán rã
2 ± 0,1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,05
ngày khám phá1960
parity+

164Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)61%
e+ (positron emission)39%

165Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,932441843 ± 0,000001779 Da
số khối165
g-factor
-0,278 ± 0,004
chu kỳ bán rã
30,06 ± 0,03 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

165Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,933562136 ± 0,000012401 Da
số khối166
g-factor
0,0463 ± 0,00035
chu kỳ bán rã
7,7 ± 0,03 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
2,14 ± 0,03
ngày khám phá1948
parity+

166Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,932857206 ± 0,00000135 Da
số khối167
g-factor
-0,394 ± 0,004
chu kỳ bán rã
9,25 ± 0,02 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

167Tm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

168Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,934178457 ± 0,0000018 Da
số khối168
g-factor
0,075666666666667 ± 0,0036666666666667
chu kỳ bán rã
93,1 ± 0,2 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
3,23 ± 0,07
ngày khám phá1949
parity+

168Tm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

169Tm

natural abundance
100
relative atomic mass
168,934218956 ± 0,000000792 Da
số khối169
g-factor
-0,462 ± 0,003
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

170Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,935807093 ± 0,000000785 Da
số khối170
g-factor
0,247 ± 0,004
chu kỳ bán rã
128,6 ± 0,3 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,02
ngày khám phá1936
parity-

170Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.869%
ϵ (electron capture)0.131%

171Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,936435162 ± 0,000001043 Da
số khối171
g-factor
-0,46 ± 0,008
chu kỳ bán rã
1,92 ± 0,01 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

171Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

172Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,938406959 ± 0,000005884 Da
số khối172
g-factor
chu kỳ bán rã
63,6 ± 0,3 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity-

172Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

173Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,93960663 ± 0,000004723 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
8,24 ± 0,08 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

173Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

174Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,942174061 ± 0,00004801 Da
số khối174
g-factor
chu kỳ bán rã
5,4 ± 0,1 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity-

174Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

175Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,94384231 ± 0,000053677 Da
số khối175
g-factor
chu kỳ bán rã
15,2 ± 0,5 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity

175Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

176Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,946997707 ± 0,000107354 Da
số khối176
g-factor
chu kỳ bán rã
1,85 ± 0,03 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1961
parity+

176Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

177Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,948932 ± 0,000215 Da
số khối177
g-factor
chu kỳ bán rã
95 ± 7 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

177Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

178Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,952506 ± 0,000322 Da
số khối178
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity-

178Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

179Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,955018 ± 0,000429 Da
số khối179
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

179Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

180Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,959023 ± 0,000429 Da
số khối180
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity

180Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

181Tm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,961954 ± 0,000537 Da
số khối181
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

181Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

182Tm

natural abundance
relative atomic mass
181,966194 ± 0,000537 Da
số khối182
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

182Tm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube

lịch sử

được phát hiện bởiPer Theodor Cleve
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1879
từ nguyên họcFrom Thule ancient name of Scandinavia.
cách phát âmTHOO-li-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,52 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000017 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000029 %
Abundance in Sun
0,00000002 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3437
2p4.3588
2s18.0522
3d13.6257
3p20.5239
3s21.0816
4d36.056
4f40.366
4p33.012
4s31.8624
5p51.272
5s48.963
6s60.4158