Wolfram, Težík†

Wolfram, Težík† (W)

chemický prvek s atomovým číslem 74
Atomové číslo74
Atomová hmotnost183.84
Nukleonové číslo184
Skupina6
Perioda6
Blokd
proton74 p+
neutron110 n0
elektron74 e-
Animated Bohrův model atomu of W (Wolfram, Težík†)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
137 pm
Metallic Radius
130 pm
iontový poloměr
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Van der Waalsův poloměr
218 pm
hustota
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Wolfram, Težík†0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,81626 eV/particle
Ionizační energie
7,86403 eV/particle
Ionizační energie of W (Wolfram, Težík†)
měrné skupenské teplo varu
824 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
851 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 12, 2
Bohrův model atomu: W (Wolfram, Težík†)
Valenční elektron2
Lewis structure: W (Wolfram, Težík†)
elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d4 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of W (Wolfram, Težík†)
Orbital Diagram of W (Wolfram, Težík†)
Oxidační číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektronegativita
1.7
Electrophilicity Index
1,336370129915207 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
5 828,15 K
Teplota tání
3 687,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledgrayish white, lustrous
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000045 1/K
Molární tepelná kapacita
24,27 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,132 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
20 MS/m
rezistivita
0,00000004999999999997 m Ω
supravodivost
0,015 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000000459 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000844 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000884
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
3,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
7,5 MPa
stlačitelnost
310 GPa
modul pružnosti ve smyku
161 GPa
modul pružnosti v tahu
411 GPa
Poissonova konstanta
0,28
rychlost zvuku
5 174 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
68 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
18,4
Neutron Mass Absorption
0,0036
kvantové číslo5D0
space group229 (Im_3m)

Izotopy wolframu

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy41
Natural Isotopes5
Isotopic Composition18430.64%18430.64%18628.43%18628.43%18226.50%18226.50%18314.31%18314.31%1800.12%1800.12%

157W

Nukleonové číslo157
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
156,978862 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
275 ± 40 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

Nukleonové číslo158
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
157,974565 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,43 ± 0,18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

159W

Nukleonové číslo159
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
158,972696 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,2 ± 0,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

160W

Nukleonové číslo160
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
159,968513946 ± 0,000160828 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
90 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

161W

Nukleonové číslo161
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
160,967249 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
409 ± 16 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

Nukleonové číslo162
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
161,963500341 ± 0,000018955 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,19 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)45.2%

163W

Nukleonové číslo163
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
162,962524251 ± 0,000062722 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,63 ± 0,09 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)14%

164W

Nukleonové číslo164
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
163,958952445 ± 0,000010384 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

Nukleonové číslo165
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
164,958280663 ± 0,000027649 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,1 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

166W

Nukleonové číslo166
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
165,955031952 ± 0,000010159 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,2 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

Nukleonové číslo167
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
166,95481108 ± 0,000020078 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,9 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

Nukleonové číslo168
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
167,951805459 ± 0,000014233 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50,9 ± 1,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

Nukleonové číslo169
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
168,951778689 ± 0,000016571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
74 ± 6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

Nukleonové číslo170
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
169,949231235 ± 0,000014165 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,42 ± 0,04 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

Nukleonové číslo171
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
170,949451 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,38 ± 0,04 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

Nukleonové číslo172
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
171,947292 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,6 ± 0,9 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

Nukleonové číslo173
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
172,947689 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,6 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

Nukleonové číslo174
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
173,946079 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,2 ± 2,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

Nukleonové číslo175
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
174,946717 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,2 ± 0,6 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

Nukleonové číslo176
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
175,945634 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

177W

Nukleonové číslo177
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
176,946643 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
132,4 ± 2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

Nukleonové číslo178
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
177,945885791 ± 0,000016316 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,6 ± 0,3 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

179W

Nukleonové číslo179
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
178,947079378 ± 0,000015644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37,05 ± 0,16 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

Nukleonové číslo180
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
179,946713304 ± 0,000001545 Da
g-factor
0
natural abundance
0,12 ± 0,01
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,59 ± 0,5 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

181W

Nukleonové číslo181
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
180,948218733 ± 0,000001554 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
120,956 ± 0,019 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

182W

Nukleonové číslo182
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
181,948205636 ± 0,000000799 Da
g-factor
0
natural abundance
26,5 ± 0,16
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

183W

Nukleonové číslo183
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
182,950224416 ± 0,000000798 Da
g-factor
natural abundance
14,31 ± 0,04
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

184W

Nukleonové číslo184
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
183,95093318 ± 0,000000792 Da
g-factor
0
natural abundance
30,64 ± 0,02
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

185W

Nukleonové číslo185
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
184,953421206 ± 0,000000793 Da
g-factor
0,362 ± 0,0093333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
75,1 ± 0,3 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

186W

Nukleonové číslo186
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
185,95436514 ± 0,000001302 Da
g-factor
0
natural abundance
28,43 ± 0,19
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)
α (α emission)

187W

Nukleonové číslo187
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
186,957161249 ± 0,000001302 Da
g-factor
0,414 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,809 ± 0,025 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

188W

Nukleonové číslo188
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
187,958488325 ± 0,000003316 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
69,77 ± 0,05 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

189W

Nukleonové číslo189
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
188,961557 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,6 ± 0,2 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

190W

Nukleonové číslo190
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
189,963103542 ± 0,000037993 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

191W

Nukleonové číslo191
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
190,966531 ± 0,000045 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

192W

Nukleonové číslo192
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
191,968202 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

193W

Nukleonové číslo193
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
192,971884 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

194W

Nukleonové číslo194
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
193,973795 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2008
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

195W

Nukleonové číslo195
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
194,977735 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

196W

Nukleonové číslo196
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
195,979882 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

197W

Nukleonové číslo197
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
196,984036 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceFausto and Juan José de Elhuyar
místo objevu/vynálezuSpain
datum objevu1783
etymologieSwedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
výslovnostTUNG-sten (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
1,25 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0001 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000012 %
natural abundance (Slunce)
0,0000004 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456