ვოლფრამი

ვოლფრამი (W)

chemical element with symbol W and atomic number 74
Atomic Number74
Atomic Weight183.84
mass number184
Group6
Period6
Blockd
პროტონი74 p+
ნეიტრონი110 n0
ელექტრონი74 e-
Animated ბორის მოდელი of W (ვოლფრამი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
135 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
137 pm
Metallic Radius
130 pm
იონური რადიუსი
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Van der Waals radius
218 pm
density
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ვოლფრამი020406080100120140160180200220pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
0,81626 eV/particle
ionization energy
7,86403 eV/particle
ionization energy of W (ვოლფრამი)
აორთქლების კუთრი სითბო
824 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
851 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 12, 2
ბორის მოდელი: W (ვოლფრამი)
valence electron2
Lewis structure: W (ვოლფრამი)
electron configuration[Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d4 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of W (ვოლფრამი)
Orbital Diagram of W (ვოლფრამი)
ჟანგვის რიცხვი-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
ელექტროუარყოფითობა
1.7
Electrophilicity Index
1,336370129915207 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5 828,15 K
Melting Point
3 687,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Gray
appearancegrayish white, lustrous
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000045 1/K
molar heat capacity
24,27 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,132 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
20 MS/m
electrical resistivity
0,00000004999999999997 m Ω
ზეგამტარობა
0,015 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000000459 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000000844 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0000884
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
7,5 MPa
bulk modulus
310 GPa
shear modulus
161 GPa
Young's modulus
411 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,28
speed of sound
5 174 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
68 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
18,4
Neutron Mass Absorption
0,0036
quantum number5D0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Tungsten

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes5
Isotopic Composition18430.64%18430.64%18628.43%18628.43%18226.50%18226.50%18314.31%18314.31%1800.12%1800.12%

157W

mass number157
neutron number83
relative atomic mass
156,978862 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
275 ± 40 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

mass number158
neutron number84
relative atomic mass
157,974565 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,43 ± 0,18 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

159W

mass number159
neutron number85
relative atomic mass
158,972696 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,2 ± 0,7 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

160W

mass number160
neutron number86
relative atomic mass
159,968513946 ± 0,000160828 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
90 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

161W

mass number161
neutron number87
relative atomic mass
160,967249 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
409 ± 16 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

mass number162
neutron number88
relative atomic mass
161,963500341 ± 0,000018955 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,19 ± 0,12 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)45.2%

163W

mass number163
neutron number89
relative atomic mass
162,962524251 ± 0,000062722 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,63 ± 0,09 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)14%

164W

mass number164
neutron number90
relative atomic mass
163,958952445 ± 0,000010384 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,3 ± 0,2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

mass number165
neutron number91
relative atomic mass
164,958280663 ± 0,000027649 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,1 ± 0,5 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1975
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

166W

mass number166
neutron number92
relative atomic mass
165,955031952 ± 0,000010159 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,2 ± 0,6 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1975
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

mass number167
neutron number93
relative atomic mass
166,95481108 ± 0,000020078 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,9 ± 0,5 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

mass number168
neutron number94
relative atomic mass
167,951805459 ± 0,000014233 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
50,9 ± 1,9 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

mass number169
neutron number95
relative atomic mass
168,951778689 ± 0,000016571 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
74 ± 6 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

mass number170
neutron number96
relative atomic mass
169,949231235 ± 0,000014165 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,42 ± 0,04 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

mass number171
neutron number97
relative atomic mass
170,949451 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,38 ± 0,04 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

mass number172
neutron number98
relative atomic mass
171,947292 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,6 ± 0,9 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

mass number173
neutron number99
relative atomic mass
172,947689 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,6 ± 0,2 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

mass number174
neutron number100
relative atomic mass
173,946079 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
33,2 ± 2,1 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

mass number175
neutron number101
relative atomic mass
174,946717 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
35,2 ± 0,6 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

mass number176
neutron number102
relative atomic mass
175,945634 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5 ± 0,1 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

177W

mass number177
neutron number103
relative atomic mass
176,946643 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
132,4 ± 2 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

mass number178
neutron number104
relative atomic mass
177,945885791 ± 0,000016316 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,6 ± 0,3 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

179W

mass number179
neutron number105
relative atomic mass
178,947079378 ± 0,000015644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
37,05 ± 0,16 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

mass number180
neutron number106
relative atomic mass
179,946713304 ± 0,000001545 Da
g-factor
0
natural abundance
0,12 ± 0,01
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,59 ± 0,5 Ey
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1937
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

181W

mass number181
neutron number107
relative atomic mass
180,948218733 ± 0,000001554 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
120,956 ± 0,019 d
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

182W

mass number182
neutron number108
relative atomic mass
181,948205636 ± 0,000000799 Da
g-factor
0
natural abundance
26,5 ± 0,16
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1930
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

183W

mass number183
neutron number109
relative atomic mass
182,950224416 ± 0,000000798 Da
g-factor
natural abundance
14,31 ± 0,04
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1930
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

184W

mass number184
neutron number110
relative atomic mass
183,95093318 ± 0,000000792 Da
g-factor
0
natural abundance
30,64 ± 0,02
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1930
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

185W

mass number185
neutron number111
relative atomic mass
184,953421206 ± 0,000000793 Da
g-factor
0,362 ± 0,0093333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
75,1 ± 0,3 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

186W

mass number186
neutron number112
relative atomic mass
185,95436514 ± 0,000001302 Da
g-factor
0
natural abundance
28,43 ± 0,19
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1930
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)
α (α emission)

187W

mass number187
neutron number113
relative atomic mass
186,957161249 ± 0,000001302 Da
g-factor
0,414 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23,809 ± 0,025 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

188W

mass number188
neutron number114
relative atomic mass
187,958488325 ± 0,000003316 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
69,77 ± 0,05 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

189W

mass number189
neutron number115
relative atomic mass
188,961557 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,6 ± 0,2 m
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

190W

mass number190
neutron number116
relative atomic mass
189,963103542 ± 0,000037993 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30 ± 1,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1976
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

191W

mass number191
neutron number117
relative atomic mass
190,966531 ± 0,000045 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

192W

mass number192
neutron number118
relative atomic mass
191,968202 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

193W

mass number193
neutron number119
relative atomic mass
192,971884 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2009
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

194W

mass number194
neutron number120
relative atomic mass
193,973795 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2008
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

195W

mass number195
neutron number121
relative atomic mass
194,977735 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

196W

mass number196
neutron number122
relative atomic mass
195,979882 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

197W

mass number197
neutron number123
relative atomic mass
196,984036 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიFausto and Juan José de Elhuyar
location of discoverySpain
აღმოჩენის თარიღი1783
ეტიმოლოგიაSwedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
pronunciationTUNG-sten (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,25 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,0001 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000012 %
natural abundance (მზე)
0,0000004 %
Abundance in Universe
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456