Wolfram

Wolfram (W)

74. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa74
Masa atomowa183.84
liczba masowa184
Grupa6
Okres6
Blokd
proton74 p+
neutron110 n0
elektron74 e-
Animated Model atomu Bohra of W (Wolfram)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
137 pm
Metallic Radius
130 pm
Promień jonowy
66 pm
Crystal Radius
80 pm
promień van der Waalsa
218 pm
gęstość
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Wolfram0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,81626 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,86403 eV/particle
potencjał jonizacyjny of W (Wolfram)
ciepło parowania
824 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
851 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 12, 2
Model atomu Bohra: W (Wolfram)
elektron walencyjny2
Lewis structure: W (Wolfram)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d4 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of W (Wolfram)
Orbital Diagram of W (Wolfram)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
1.7
Electrophilicity Index
1,336370129915207 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
5 828,15 K
Temperatura topnienia
3 687,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancegrayish white, lustrous
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000045 1/K
molar heat capacity
24,27 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,132 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
20 MS/m
rezystywność
0,00000004999999999997 m Ω
nadprzewodnictwo
0,015 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000459 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000844 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000884
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
7,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
310 GPa
moduł Kirchhoffa
161 GPa
moduł Younga
411 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
5 174 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
68 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
18,4
Neutron Mass Absorption
0,0036
liczby kwantowe5D0
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Tungsten

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy41
Natural Isotopes5
Isotopic Composition18430.64%18430.64%18628.43%18628.43%18226.50%18226.50%18314.31%18314.31%1800.12%1800.12%

157W

liczba masowa157
liczba neutronów83
względna masa atomowa
156,978862 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
275 ± 40 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

liczba masowa158
liczba neutronów84
względna masa atomowa
157,974565 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,43 ± 0,18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

159W

liczba masowa159
liczba neutronów85
względna masa atomowa
158,972696 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

160W

liczba masowa160
liczba neutronów86
względna masa atomowa
159,968513946 ± 0,000160828 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
90 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

161W

liczba masowa161
liczba neutronów87
względna masa atomowa
160,967249 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
409 ± 16 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

liczba masowa162
liczba neutronów88
względna masa atomowa
161,963500341 ± 0,000018955 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,19 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)45.2%

163W

liczba masowa163
liczba neutronów89
względna masa atomowa
162,962524251 ± 0,000062722 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,63 ± 0,09 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)14%

164W

liczba masowa164
liczba neutronów90
względna masa atomowa
163,958952445 ± 0,000010384 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

liczba masowa165
liczba neutronów91
względna masa atomowa
164,958280663 ± 0,000027649 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

166W

liczba masowa166
liczba neutronów92
względna masa atomowa
165,955031952 ± 0,000010159 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,2 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

liczba masowa167
liczba neutronów93
względna masa atomowa
166,95481108 ± 0,000020078 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,9 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

liczba masowa168
liczba neutronów94
względna masa atomowa
167,951805459 ± 0,000014233 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50,9 ± 1,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

liczba masowa169
liczba neutronów95
względna masa atomowa
168,951778689 ± 0,000016571 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
74 ± 6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

liczba masowa170
liczba neutronów96
względna masa atomowa
169,949231235 ± 0,000014165 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,42 ± 0,04 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

liczba masowa171
liczba neutronów97
względna masa atomowa
170,949451 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,38 ± 0,04 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

liczba masowa172
liczba neutronów98
względna masa atomowa
171,947292 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 0,9 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

liczba masowa173
liczba neutronów99
względna masa atomowa
172,947689 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,6 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

liczba masowa174
liczba neutronów100
względna masa atomowa
173,946079 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,2 ± 2,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

liczba masowa175
liczba neutronów101
względna masa atomowa
174,946717 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,2 ± 0,6 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

liczba masowa176
liczba neutronów102
względna masa atomowa
175,945634 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

177W

liczba masowa177
liczba neutronów103
względna masa atomowa
176,946643 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
132,4 ± 2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

liczba masowa178
liczba neutronów104
względna masa atomowa
177,945885791 ± 0,000016316 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,6 ± 0,3 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

179W

liczba masowa179
liczba neutronów105
względna masa atomowa
178,947079378 ± 0,000015644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37,05 ± 0,16 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

liczba masowa180
liczba neutronów106
względna masa atomowa
179,946713304 ± 0,000001545 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,12 ± 0,01
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,59 ± 0,5 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

181W

liczba masowa181
liczba neutronów107
względna masa atomowa
180,948218733 ± 0,000001554 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
120,956 ± 0,019 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

182W

liczba masowa182
liczba neutronów108
względna masa atomowa
181,948205636 ± 0,000000799 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
26,5 ± 0,16
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

183W

liczba masowa183
liczba neutronów109
względna masa atomowa
182,950224416 ± 0,000000798 Da
g-factor
abundancja naturalna
14,31 ± 0,04
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

184W

liczba masowa184
liczba neutronów110
względna masa atomowa
183,95093318 ± 0,000000792 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
30,64 ± 0,02
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

185W

liczba masowa185
liczba neutronów111
względna masa atomowa
184,953421206 ± 0,000000793 Da
g-factor
0,362 ± 0,0093333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
75,1 ± 0,3 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

186W

liczba masowa186
liczba neutronów112
względna masa atomowa
185,95436514 ± 0,000001302 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
28,43 ± 0,19
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)
α (α emission)

187W

liczba masowa187
liczba neutronów113
względna masa atomowa
186,957161249 ± 0,000001302 Da
g-factor
0,414 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,809 ± 0,025 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

188W

liczba masowa188
liczba neutronów114
względna masa atomowa
187,958488325 ± 0,000003316 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
69,77 ± 0,05 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

189W

liczba masowa189
liczba neutronów115
względna masa atomowa
188,961557 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,6 ± 0,2 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

190W

liczba masowa190
liczba neutronów116
względna masa atomowa
189,963103542 ± 0,000037993 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

191W

liczba masowa191
liczba neutronów117
względna masa atomowa
190,966531 ± 0,000045 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

192W

liczba masowa192
liczba neutronów118
względna masa atomowa
191,968202 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

193W

liczba masowa193
liczba neutronów119
względna masa atomowa
192,971884 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

194W

liczba masowa194
liczba neutronów120
względna masa atomowa
193,973795 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

195W

liczba masowa195
liczba neutronów121
względna masa atomowa
194,977735 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

196W

liczba masowa196
liczba neutronów122
względna masa atomowa
195,979882 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

197W

liczba masowa197
liczba neutronów123
względna masa atomowa
196,984036 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaFausto and Juan José de Elhuyar
miejsce odkryciaSpain
data odkrycia1783
etymologiaSwedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
wymowaTUNG-sten (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,25 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0001 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000012 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456