Wolfram

Wolfram (W)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa74
Masa atomowa183.84
liczba masowa184
Grupa6
Okres6
Blokd
Protony74 p+
Neutrony110 n0
Elektrony74 e-
Animated Model atomu Bohra of W (Wolfram)

Właściwości

Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
137 pm
Metallic Radius
130 pm
Promień jonowy
66 pm
Crystal Radius
80 pm
promień van der Waalsa
218 pm
gęstość
19,3 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,81626 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,86403 eV/particle
potencjał jonizacyjny of W (Wolfram)
ciepło parowania
824 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
851 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 12, 2
Model atomu Bohra: W (Wolfram)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d4 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of W (Wolfram)
Orbital Diagram of W (Wolfram)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
1.7
Electrophilicity
1,336370129915207 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
5 828,15 K
Temperatura topnienia
3 687,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancegrayish white, lustrous
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000045 1/K
molar heat capacity
24,27 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,132 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
20 MS/m
rezystywność
0,00000004999999999997 m Ω
nadprzewodnictwo
0,015 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000459 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000844 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000884
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
7,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
310 GPa
moduł Kirchhoffa
161 GPa
moduł Younga
411 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
5 174 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
68 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
18,4
Neutron Mass Absorption
0,0036
liczby kwantowe5D0
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Tungsten

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy36
Radioactive Isotopes37

157W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,978862 ± 0,000429 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
275 ± 40 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

157W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,974565 ± 0,000322 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,43 ± 0,18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

158W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

159W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,972696 ± 0,000322 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

159W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

160W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,968513946 ± 0,000160828 Da
liczba masowa160
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
90 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

160W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

161W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,967249 ± 0,000215 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
409 ± 16 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

161W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,963500341 ± 0,000018955 Da
liczba masowa162
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,19 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

162W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)45.2%

163W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,962524251 ± 0,000062722 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,63 ± 0,09 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

163W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)14%

164W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,958952445 ± 0,000010384 Da
liczba masowa164
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

164W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,958280663 ± 0,000027649 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

165W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

166W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,955031952 ± 0,000010159 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
19,2 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

166W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,95481108 ± 0,000020078 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,9 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

167W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,951805459 ± 0,000014233 Da
liczba masowa168
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
50,9 ± 1,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

168W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,951778689 ± 0,000016571 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
74 ± 6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

169W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,949231235 ± 0,000014165 Da
liczba masowa170
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,42 ± 0,04 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

170W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,949451 ± 0,00003 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,38 ± 0,04 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

171W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,947292 ± 0,00003 Da
liczba masowa172
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 0,9 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

172W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,947689 ± 0,00003 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,6 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

173W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,946079 ± 0,00003 Da
liczba masowa174
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
33,2 ± 2,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

174W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,946717 ± 0,00003 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
35,2 ± 0,6 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość-

175W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,945634 ± 0,00003 Da
liczba masowa176
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

176W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

177W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,946643 ± 0,00003 Da
liczba masowa177
g-factor
czas połowicznego rozpadu
132,4 ± 2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość-

177W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,945885791 ± 0,000016316 Da
liczba masowa178
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21,6 ± 0,3 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

178W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

179W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,947079378 ± 0,000015644 Da
liczba masowa179
g-factor
czas połowicznego rozpadu
37,05 ± 0,16 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

179W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,12 ± 0,01
względna masa atomowa
179,946713304 ± 0,000001545 Da
liczba masowa180
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,59 ± 0,5 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość+

180W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

181W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,948218733 ± 0,000001554 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
120,956 ± 0,019 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

181W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

182W

abundancja naturalna
26,5 ± 0,16
względna masa atomowa
181,948205636 ± 0,000000799 Da
liczba masowa182
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

182W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

183W

abundancja naturalna
14,31 ± 0,04
względna masa atomowa
182,950224416 ± 0,000000798 Da
liczba masowa183
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość-

183W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

184W

abundancja naturalna
30,64 ± 0,02
względna masa atomowa
183,95093318 ± 0,000000792 Da
liczba masowa184
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

184W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

185W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,953421206 ± 0,000000793 Da
liczba masowa185
g-factor
0,362 ± 0,0093333333333333
czas połowicznego rozpadu
75,1 ± 0,3 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

185W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

186W

abundancja naturalna
28,43 ± 0,19
względna masa atomowa
185,95436514 ± 0,000001302 Da
liczba masowa186
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

186W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%
α (α emission)%

187W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,957161249 ± 0,000001302 Da
liczba masowa187
g-factor
0,414 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
23,809 ± 0,025 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

187W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

188W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,958488325 ± 0,000003316 Da
liczba masowa188
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
69,77 ± 0,05 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

188W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

189W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,961557 ± 0,000215 Da
liczba masowa189
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,6 ± 0,2 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

189W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

190W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,963103542 ± 0,000037993 Da
liczba masowa190
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
30 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1976
parzystość+

190W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

191W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
190,966531 ± 0,000045 Da
liczba masowa191
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

191W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

192W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,968202 ± 0,000215 Da
liczba masowa192
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

192W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

193W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,971884 ± 0,000215 Da
liczba masowa193
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość-

193W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

194W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,973795 ± 0,000322 Da
liczba masowa194
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość+

194W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

195W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,977735 ± 0,000322 Da
liczba masowa195
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

195W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

196W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
195,979882 ± 0,000429 Da
liczba masowa196
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

196W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

197W

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,984036 ± 0,000429 Da
liczba masowa197
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

197W Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaFausto and Juan José de Elhuyar
miejsce odkryciaSpain
data odkrycia1783
etymologiaSwedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
wymowaTUNG-sten (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,25 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0001 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000012 %
Abundance in Sun
0,0000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456