Wolfram

Wolfram (W)

chemický prvok s protónovým číslom 74
Protónové číslo74
Atómová hmotnosť183.84
Nukleónové číslo184
Skupina6
Perióda6
Orbitáld
protón74 p+
Neutrón110 n0
elektrón74 e-
Animated Bohrov model atómu of W (Wolfram)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
137 pm
Metallic Radius
130 pm
iónový polomer
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Van der Waalsov polomer
218 pm
density
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Wolfram020406080100120140160180200220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,81626 eV/particle
ionization energy
7,86403 eV/particle
ionization energy of W (Wolfram)
Merné skupenské teplo varu
824 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
851 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 12, 2
Bohrov model atómu: W (Wolfram)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: W (Wolfram)
electron configuration[Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d4 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of W (Wolfram)
Orbital Diagram of W (Wolfram)
Oxidačné číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegativita
1.7
Electrophilicity Index
1,336370129915207 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
5 828,15 K
Teplota topenia
3 687,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobagrayish white, lustrous
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000045 1/K
Molárna tepelná kapacita
24,27 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,132 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
20 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000004999999999997 m Ω
supravodivosť
0,015 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000000459 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000844 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000884
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
3,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
7,5 MPa
bulk modulus
310 GPa
shear modulus
161 GPa
Youngov modul
411 GPa
Poissonova konštanta
0,28
rýchlosť zvuku
5 174 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
68 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
18,4
Neutron Mass Absorption
0,0036
Kvantové číslo5D0
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Tungsten

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy41
Natural Isotopes5
Isotopic Composition18430.64%18430.64%18628.43%18628.43%18226.50%18226.50%18314.31%18314.31%1800.12%1800.12%

157W

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
156,978862 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
275 ± 40 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
157,974565 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,43 ± 0,18 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

159W

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
158,972696 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,2 ± 0,7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

160W

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
159,968513946 ± 0,000160828 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
90 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

161W

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
160,967249 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
409 ± 16 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
161,963500341 ± 0,000018955 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,19 ± 0,12 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)45.2%

163W

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
162,962524251 ± 0,000062722 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,63 ± 0,09 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)14%

164W

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
163,958952445 ± 0,000010384 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,3 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
164,958280663 ± 0,000027649 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,1 ± 0,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

166W

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
165,955031952 ± 0,000010159 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,2 ± 0,6 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
166,95481108 ± 0,000020078 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,9 ± 0,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
167,951805459 ± 0,000014233 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50,9 ± 1,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
168,951778689 ± 0,000016571 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
74 ± 6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
169,949231235 ± 0,000014165 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,42 ± 0,04 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
170,949451 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,38 ± 0,04 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
171,947292 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,6 ± 0,9 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
172,947689 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,6 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
173,946079 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,2 ± 2,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
174,946717 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,2 ± 0,6 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
175,945634 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

177W

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
176,946643 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
132,4 ± 2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
177,945885791 ± 0,000016316 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,6 ± 0,3 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

179W

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
178,947079378 ± 0,000015644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37,05 ± 0,16 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
179,946713304 ± 0,000001545 Da
g-factor
0
natural abundance
0,12 ± 0,01
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,59 ± 0,5 Ey
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

181W

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
180,948218733 ± 0,000001554 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
120,956 ± 0,019 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

182W

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
181,948205636 ± 0,000000799 Da
g-factor
0
natural abundance
26,5 ± 0,16
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

183W

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
182,950224416 ± 0,000000798 Da
g-factor
natural abundance
14,31 ± 0,04
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

184W

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
183,95093318 ± 0,000000792 Da
g-factor
0
natural abundance
30,64 ± 0,02
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

185W

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
184,953421206 ± 0,000000793 Da
g-factor
0,362 ± 0,0093333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
75,1 ± 0,3 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

186W

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
185,95436514 ± 0,000001302 Da
g-factor
0
natural abundance
28,43 ± 0,19
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

187W

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
186,957161249 ± 0,000001302 Da
g-factor
0,414 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,809 ± 0,025 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

188W

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
187,958488325 ± 0,000003316 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
69,77 ± 0,05 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

189W

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
188,961557 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,6 ± 0,2 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

190W

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
189,963103542 ± 0,000037993 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 1,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

191W

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
190,966531 ± 0,000045 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

192W

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
191,968202 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

193W

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
192,971884 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

194W

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
193,973795 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

195W

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
194,977735 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

196W

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
195,979882 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

197W

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
196,984036 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaFausto and Juan José de Elhuyar
miesto nálezuSpain
dátum objavu1783
etymológiaSwedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
pronunciationTUNG-sten (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
1,25 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0001 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000012 %
natural abundance (Slnko)
0,0000004 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456