Волфрам

Волфрам (W)

елемент са атомским бројем 74
Атомски број74
Атомска маса183.84
Масени број184
Група6
Периода6
Блокd
протон74 p+
неутрон110 n0
електрон74 e-
Animated Боров модел атома of W (Волфрам)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
137 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Ван дер Валсов радијус
218 pm
густина
19,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Волфрам020406080100120140160180200220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,81626 eV/particle
енергија јонизације
7,86403 eV/particle
енергија јонизације of W (Волфрам)
Топлота испаравања
824 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
851 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 12, 2
Боров модел атома: W (Волфрам)
Валентни електрони2
Lewis structure: W (Волфрам)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d4 6s2
Enhanced Боров модел атома of W (Волфрам)
Orbital Diagram of W (Волфрам)
оксидациони број-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
електронегативност
1.7
Electrophilicity Index
1,336370129915207 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
5.828,15 K
Температура топљења
3.687,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancegrayish white, lustrous
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000045 1/K
molar heat capacity
24,27 J/(mol K)
Специфична топлота
0,132 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
20 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000004999999999997 m Ω
Суперпроводност
0,015 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000000459 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000844 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0000884
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
3,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
7,5 MPa
модул стишљивости
310 GPa
shear modulus
161 GPa
Јангов модул
411 GPa
Пуасонов однос
0,28
брзина звука
5.174 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
68 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
18,4
Neutron Mass Absorption
0,0036
квантни број5D0
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Tungsten

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи41
Natural Isotopes5
Isotopic Composition18430.64%18430.64%18628.43%18628.43%18226.50%18226.50%18314.31%18314.31%1800.12%1800.12%

157W

Масени број157
неутронски број83
атомска тежина
156,978862 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
275 ± 40 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

Масени број158
неутронски број84
атомска тежина
157,974565 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,43 ± 0,18 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

159W

Масени број159
неутронски број85
атомска тежина
158,972696 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,2 ± 0,7 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

160W

Масени број160
неутронски број86
атомска тежина
159,968513946 ± 0,000160828 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
90 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

161W

Масени број161
неутронски број87
атомска тежина
160,967249 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
409 ± 16 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

Масени број162
неутронски број88
атомска тежина
161,963500341 ± 0,000018955 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,19 ± 0,12 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)45.2%

163W

Масени број163
неутронски број89
атомска тежина
162,962524251 ± 0,000062722 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,63 ± 0,09 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)14%

164W

Масени број164
неутронски број90
атомска тежина
163,958952445 ± 0,000010384 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,3 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

Масени број165
неутронски број91
атомска тежина
164,958280663 ± 0,000027649 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,1 ± 0,5 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

166W

Масени број166
неутронски број92
атомска тежина
165,955031952 ± 0,000010159 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,2 ± 0,6 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

Масени број167
неутронски број93
атомска тежина
166,95481108 ± 0,000020078 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,9 ± 0,5 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

Масени број168
неутронски број94
атомска тежина
167,951805459 ± 0,000014233 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50,9 ± 1,9 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

Масени број169
неутронски број95
атомска тежина
168,951778689 ± 0,000016571 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
74 ± 6 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

Масени број170
неутронски број96
атомска тежина
169,949231235 ± 0,000014165 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,42 ± 0,04 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

Масени број171
неутронски број97
атомска тежина
170,949451 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,38 ± 0,04 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

Масени број172
неутронски број98
атомска тежина
171,947292 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,6 ± 0,9 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

Масени број173
неутронски број99
атомска тежина
172,947689 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,6 ± 0,2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

Масени број174
неутронски број100
атомска тежина
173,946079 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,2 ± 2,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

Масени број175
неутронски број101
атомска тежина
174,946717 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,2 ± 0,6 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

Масени број176
неутронски број102
атомска тежина
175,945634 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

177W

Масени број177
неутронски број103
атомска тежина
176,946643 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
132,4 ± 2 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

Масени број178
неутронски број104
атомска тежина
177,945885791 ± 0,000016316 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,6 ± 0,3 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

179W

Масени број179
неутронски број105
атомска тежина
178,947079378 ± 0,000015644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37,05 ± 0,16 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

Масени број180
неутронски број106
атомска тежина
179,946713304 ± 0,000001545 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,12 ± 0,01
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,59 ± 0,5 Ey
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

181W

Масени број181
неутронски број107
атомска тежина
180,948218733 ± 0,000001554 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
120,956 ± 0,019 d
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

182W

Масени број182
неутронски број108
атомска тежина
181,948205636 ± 0,000000799 Da
g-factor
0
присутност у природи
26,5 ± 0,16
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

183W

Масени број183
неутронски број109
атомска тежина
182,950224416 ± 0,000000798 Da
g-factor
присутност у природи
14,31 ± 0,04
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

184W

Масени број184
неутронски број110
атомска тежина
183,95093318 ± 0,000000792 Da
g-factor
0
присутност у природи
30,64 ± 0,02
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

185W

Масени број185
неутронски број111
атомска тежина
184,953421206 ± 0,000000793 Da
g-factor
0,362 ± 0,0093333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
75,1 ± 0,3 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

186W

Масени број186
неутронски број112
атомска тежина
185,95436514 ± 0,000001302 Da
g-factor
0
присутност у природи
28,43 ± 0,19
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)
α (α emission)

187W

Масени број187
неутронски број113
атомска тежина
186,957161249 ± 0,000001302 Da
g-factor
0,414 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,809 ± 0,025 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

188W

Масени број188
неутронски број114
атомска тежина
187,958488325 ± 0,000003316 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
69,77 ± 0,05 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

189W

Масени број189
неутронски број115
атомска тежина
188,961557 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,6 ± 0,2 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

190W

Масени број190
неутронски број116
атомска тежина
189,963103542 ± 0,000037993 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 1,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

191W

Масени број191
неутронски број117
атомска тежина
190,966531 ± 0,000045 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)

192W

Масени број192
неутронски број118
атомска тежина
191,968202 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

193W

Масени број193
неутронски број119
атомска тежина
192,971884 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)

194W

Масени број194
неутронски број120
атомска тежина
193,973795 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2008
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

195W

Масени број195
неутронски број121
атомска тежина
194,977735 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)

196W

Масени број196
неутронски број122
атомска тежина
195,979882 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

197W

Масени број197
неутронски број123
атомска тежина
196,984036 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube

историја

откриоFausto and Juan José de Elhuyar
место открићаSpain
датум открића1783
етимологијаSwedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
изговорTUNG-sten (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
1,25 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0001 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000012 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000004 %
Заступљеност у Космосу
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456