ทังสเตน (วุลแฟรม)

ทังสเตน (วุลแฟรม) (W)

chemical element with symbol W and atomic number 74
เลขอะตอม74
มวลอะตอม183.84
เลขมวล184
หมู่6
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน74 p+
นิวตรอน110 n0
อิเล็กตรอน74 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of W (ทังสเตน (วุลแฟรม))

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
137 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
218 pm
ความหนาแน่น
19.3 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ทังสเตน (วุลแฟรม)0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.81626 eV/particle
ionization energy
7.86403 eV/particle
ionization energy of W (ทังสเตน (วุลแฟรม))
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
824 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
851 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 12, 2
แบบจำลองของบอร์: W (ทังสเตน (วุลแฟรม))
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: W (ทังสเตน (วุลแฟรม))
electron configuration[Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d4 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of W (ทังสเตน (วุลแฟรม))
Orbital Diagram of W (ทังสเตน (วุลแฟรม))
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.7
Electrophilicity Index
1.336370129915207 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
5,828.15 K
จุดหลอมเหลว
3,687.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancegrayish white, lustrous
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000045 1/K
molar heat capacity
24.27 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.132 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
20 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004999999999997 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.015 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000459 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000844 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000884
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
7.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
310 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
161 GPa
Young's modulus
411 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
5,174 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
68 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
18.4
Neutron Mass Absorption
0.0036
quantum number5D0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Tungsten

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Natural Isotopes5
Isotopic Composition18430.64%18430.64%18628.43%18628.43%18226.50%18226.50%18314.31%18314.31%1800.12%1800.12%

157W

เลขมวล157
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
156.978862 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
275 ± 40 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

เลขมวล158
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
157.974565 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.43 ± 0.18 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

159W

เลขมวล159
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
158.972696 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

160W

เลขมวล160
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
159.968513946 ± 0.000160828 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
90 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

161W

เลขมวล161
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
160.967249 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
409 ± 16 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

เลขมวล162
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
161.963500341 ± 0.000018955 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.19 ± 0.12 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)45.2%

163W

เลขมวล163
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
162.962524251 ± 0.000062722 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.63 ± 0.09 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)14%

164W

เลขมวล164
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
163.958952445 ± 0.000010384 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

เลขมวล165
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
164.958280663 ± 0.000027649 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

166W

เลขมวล166
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
165.955031952 ± 0.000010159 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.2 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

เลขมวล167
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
166.95481108 ± 0.000020078 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 0.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

เลขมวล168
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
167.951805459 ± 0.000014233 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50.9 ± 1.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

เลขมวล169
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
168.951778689 ± 0.000016571 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
74 ± 6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

เลขมวล170
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
169.949231235 ± 0.000014165 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.42 ± 0.04 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

เลขมวล171
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
170.949451 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.38 ± 0.04 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

เลขมวล172
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
171.947292 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 0.9 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

เลขมวล173
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
172.947689 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.6 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

เลขมวล174
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
173.946079 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.2 ± 2.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

เลขมวล175
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
174.946717 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.2 ± 0.6 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

เลขมวล176
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
175.945634 ± 0.00003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

177W

เลขมวล177
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
176.946643 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
132.4 ± 2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

เลขมวล178
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
177.945885791 ± 0.000016316 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.6 ± 0.3 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

179W

เลขมวล179
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
178.947079378 ± 0.000015644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37.05 ± 0.16 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

เลขมวล180
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
179.946713304 ± 0.000001545 Da
g-factor
0
natural abundance
0.12 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.59 ± 0.5 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

181W

เลขมวล181
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
180.948218733 ± 0.000001554 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
120.956 ± 0.019 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

182W

เลขมวล182
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
181.948205636 ± 0.000000799 Da
g-factor
0
natural abundance
26.5 ± 0.16
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

183W

เลขมวล183
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
182.950224416 ± 0.000000798 Da
g-factor
natural abundance
14.31 ± 0.04
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

184W

เลขมวล184
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
183.95093318 ± 0.000000792 Da
g-factor
0
natural abundance
30.64 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

185W

เลขมวล185
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
184.953421206 ± 0.000000793 Da
g-factor
0.362 ± 0.0093333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
75.1 ± 0.3 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

186W

เลขมวล186
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
185.95436514 ± 0.000001302 Da
g-factor
0
natural abundance
28.43 ± 0.19
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

187W

เลขมวล187
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
186.957161249 ± 0.000001302 Da
g-factor
0.414 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.809 ± 0.025 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

188W

เลขมวล188
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
187.958488325 ± 0.000003316 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
69.77 ± 0.05 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

189W

เลขมวล189
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
188.961557 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.6 ± 0.2 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

190W

เลขมวล190
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
189.963103542 ± 0.000037993 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 1.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

191W

เลขมวล191
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
190.966531 ± 0.000045 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

192W

เลขมวล192
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
191.968202 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

193W

เลขมวล193
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
192.971884 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

194W

เลขมวล194
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
193.973795 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

195W

เลขมวล195
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
194.977735 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

196W

เลขมวล196
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
195.979882 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

197W

เลขมวล197
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
196.984036 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fausto and Juan José de Elhuyar
สถานที่ค้นพบSpain
ถูกค้นพบเมื่อ1783
ศัพทมูลวิทยาSwedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
pronunciationTUNG-sten (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.25 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0001 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000012 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456

alias

 • W
 • element 74
 • 74W
 • wolfram

การแปล

 • อังกฤษtungsten
 • สเปนtungsteno
 • นอร์เวย์บุคมอลwolfram
 • ฝรั่งเศสtungstène
 • อิตาลีtungsteno
 • นอร์เวย์นีนอสก์wolfram
 • แอฟริกานส์wolfram
 • อัมฮาราተንግስተን
 • อารากอนTungstén
 • อาหรับتنجستن
 • อาเซอร์ไบจานVolfram
 • เบลารุสвальфрам
 • บัลแกเรียволфрам
 • บังกลาটাংস্টেন
 • เบรตันWolfram
 • บอสเนียvolfram
 • คาตาลันtungstè
 • คอร์ซิกาTungstenu
 • เช็กwolfram
 • ชูวัชВольфрам
 • เวลส์Twngsten
 • เดนมาร์กwolfram
 • เยอรมันWolfram
 • กรีกβολφράμιο
 • เอสเปรันโตvolframo
 • เอสโตเนียvolfram
 • บาสก์wolfram
 • เปอร์เซียتنگستن
 • ฟินแลนด์volframi
 • ฟรูลีTungsten
 • ไอริชTungstan
 • กาลิเซียVolframio
 • มานซ์Tungsten
 • จีนแคะwolfram
 • ฮิบรูטונגסטן
 • ฮินดีटंगस्टन
 • ฮินดีฟิจิTungsten
 • โครเอเชียVolfram
 • ฮังการีvolfrám
 • อาร์เมเนียվոլֆրամ
 • อินเตอร์ลิงกัวtungsten
 • อินโดนีเซียwolfram
 • อีโดwolframo
 • ไอซ์แลนด์volfram
 • ญี่ปุ่นタングステン
 • โลชบันjarjinme
 • จอร์เจียვოლფრამი
 • คาซัคВольфрам
 • กันนาดาಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್
 • เกาหลี텅스텐
 • เคิร์ดWolfram
 • โกมิВольфрам
 • ละตินwolframium
 • ลักเซมเบิร์กWolfram
 • ลิกูเรียTungsten
 • ลิทัวเนียVolframas
 • ลัตเวียvolframs
 • มาลายาลัมടങ്സ്റ്റൺ
 • มราฐีटंग्स्टन
 • มารีตะวันตกВольфрам
 • มาเลย์siamang
 • พม่าတန်စတင်
 • เยอรมันต่ำWolfram
 • ดัตช์wolfraam
 • โปแลนด์wolfram
 • ลาฮ์นดาٹنگسٹن
 • โปรตุเกสtungsténio
 • เคชวาWolframyu
 • โรมาเนียwolfram
 • รัสเซียвольфрам
 • ซิซิลีtungstenu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียVolfram
 • สโลวักvolfrám
 • สโลวีเนียvolfram
 • เซอร์เบียволфрам
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Wolfram
 • สวีเดนvolfram
 • ทมิฬதங்குதன்
 • ทาจิกволфрам
 • ตุรกีTungsten
 • อุยกูร์ۋولفرام
 • ยูเครนвольфрам
 • อูรดูTungsten
 • เวปส์Vol'fram
 • เวียดนามvonfram
 • วาเรย์Tungsteno
 • คัลมืยค์Волфрам
 • ยิดดิชוואלפראם
 • โยรูบาWolframu
 • จีน
 • ตากาล็อกTungsten
 • เซบูWolframyo
 • มาซิโดเนียволфрам
 • เคิร์ดตอนกลางتەنگەستێن
 • โอดิยาଟଙ୍ଗ୍‌ଷ୍ଟନ
 • คุชราตટંગસ્ટન
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)tungsten
 • ปัญจาบਟੰਗਸਟਨ
 • อ็อกซิตันtungstèn
 • พีดมอนต์Tongsten
 • สกอตส์tungsten
 • ตาตาร์вүлфырам
 • สวาฮีลีWolframi
 • จีนคลาสสิก
 • โซมาลีTungsten
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Вальфрам
 • กวางตุ้ง
 • เอียร์ซยาВольфрам
 • แอลเบเนียTungsteni
 • อุซเบกVolfram
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • คีร์กีซВольфрам
 • cdoŬ
 • ลิมเบิร์กWolfraam
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • เนปาลटङ्स्टेन
 • สันสกฤตटंग्स्टन
 • มองโกเลียгянтболд
 • อัสตูเรียสvolframiu
 • มอลตาtungstenu
 • ลอมบาร์ดTungsteno
 • ตูวาВольфрам
 • เกลิกสกอตTungstan
 • อาโรมาเนียWolframu
 • เตลูกูటంగ్‌స్టన్
 • จีนมินหนานTungsten
 • โภชปุรีटंग्स्टेन
 • ทิเบตཊང་སི་ཊན།
 • เนวาร์टंग्स्टेन
 • บาลีटंग्स्टेन
 • โปรตุเกส (บราซิล)tungstênio
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาuolfram
 • kbpTɔŋkɩsɩtɛnɩ
 • oloVol'framu
 • ฟริเซียนเหนือWolfraam
 • hywՎողփրամ
 • สันตาลีᱴᱟᱸᱜᱟᱥᱴᱟᱱ
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาTungstenu
 • โคตาวาWungel
 • บัชคีร์Вольфрам
 • อาหรับโมร็อกโกتونݣستين
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์تنجستن
 • พัชโตټونگسټن
 • บิกอลWolpramyo
 • คอร์นิชTungsten
 • บาหลีTungstén
 • มาลากาซีTongstena
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)월프람