ทังสเตน (วุลแฟรม)

ทังสเตน (วุลแฟรม) (W)

chemical element with symbol W and atomic number 74
เลขอะตอม74
มวลอะตอม183.84
เลขมวล184
หมู่6
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน74 p+
นิวตรอน110 n0
Electrons74 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of W (ทังสเตน (วุลแฟรม))

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
137 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
218 pm
ความหนาแน่น
19.3 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.81626 eV/particle
ionization energy
7.86403 eV/particle
ionization energy of W (ทังสเตน (วุลแฟรม))
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
824 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
851 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 12, 2
แบบจำลองของบอร์: W (ทังสเตน (วุลแฟรม))
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d4 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of W (ทังสเตน (วุลแฟรม))
Orbital Diagram of W (ทังสเตน (วุลแฟรม))
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.7
Electrophilicity
1.336370129915207 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
5,828.15 K
จุดหลอมเหลว
3,687.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancegrayish white, lustrous
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000045 1/K
molar heat capacity
24.27 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.132 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
20 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004999999999997 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.015 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000459 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000844 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000884
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
7.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
310 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
161 GPa
Young's modulus
411 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
5,174 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number57
Mendeleev Number53
Pettifor Number56
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
68 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
18.4
Neutron Mass Absorption
0.0036
quantum number5D0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Tungsten

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร36
Radioactive Isotopes37

157W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.978862 ± 0.000429 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
275 ± 40 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

157W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0%

158W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.974565 ± 0.000322 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.43 ± 0.18 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

158W Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

159W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.972696 ± 0.000322 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

159W Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

160W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.968513946 ± 0.000160828 Da
เลขมวล160
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
90 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

160W Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

161W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.967249 ± 0.000215 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
409 ± 16 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

161W Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)73%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)27%

162W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.963500341 ± 0.000018955 Da
เลขมวล162
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.19 ± 0.12 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

162W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)45.2%

163W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.962524251 ± 0.000062722 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.63 ± 0.09 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

163W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)14%

164W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.958952445 ± 0.000010384 Da
เลขมวล164
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

164W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

165W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.958280663 ± 0.000027649 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

165W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

166W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.955031952 ± 0.000010159 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
19.2 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

166W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.965%
α (α emission)0.035%

167W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.95481108 ± 0.000020078 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 0.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

167W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

168W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.951805459 ± 0.000014233 Da
เลขมวล168
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
50.9 ± 1.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

168W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0032%

169W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.951778689 ± 0.000016571 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
74 ± 6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

169W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.949231235 ± 0.000014165 Da
เลขมวล170
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.42 ± 0.04 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

170W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.949451 ± 0.00003 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.38 ± 0.04 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

171W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.947292 ± 0.00003 Da
เลขมวล172
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 0.9 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

172W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.947689 ± 0.00003 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.6 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

173W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.946079 ± 0.00003 Da
เลขมวล174
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
33.2 ± 2.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

174W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.946717 ± 0.00003 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
35.2 ± 0.6 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

175W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.945634 ± 0.00003 Da
เลขมวล176
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

176W Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

177W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.946643 ± 0.00003 Da
เลขมวล177
g-factor
ครึ่งชีวิต
132.4 ± 2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

177W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.945885791 ± 0.000016316 Da
เลขมวล178
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21.6 ± 0.3 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

178W Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

179W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.947079378 ± 0.000015644 Da
เลขมวล179
g-factor
ครึ่งชีวิต
37.05 ± 0.16 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

179W Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180W

natural abundanceRadioactive ☢️
0.12 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
179.946713304 ± 0.000001545 Da
เลขมวล180
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.59 ± 0.5 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

180W Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

181W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.948218733 ± 0.000001554 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
120.956 ± 0.019 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

181W Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

182W

natural abundance
26.5 ± 0.16
น้ำหนักอะตอม
181.948205636 ± 0.000000799 Da
เลขมวล182
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

182W Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

183W

natural abundance
14.31 ± 0.04
น้ำหนักอะตอม
182.950224416 ± 0.000000798 Da
เลขมวล183
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity-

183W Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

184W

natural abundance
30.64 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
183.95093318 ± 0.000000792 Da
เลขมวล184
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

184W Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

185W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.953421206 ± 0.000000793 Da
เลขมวล185
g-factor
0.362 ± 0.0093333333333333
ครึ่งชีวิต
75.1 ± 0.3 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

185W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

186W

natural abundance
28.43 ± 0.19
น้ำหนักอะตอม
185.95436514 ± 0.000001302 Da
เลขมวล186
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

186W Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%
α (α emission)%

187W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.957161249 ± 0.000001302 Da
เลขมวล187
g-factor
0.414 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
23.809 ± 0.025 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

187W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

188W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.958488325 ± 0.000003316 Da
เลขมวล188
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
69.77 ± 0.05 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

188W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

189W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.961557 ± 0.000215 Da
เลขมวล189
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.6 ± 0.2 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

189W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

190W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.963103542 ± 0.000037993 Da
เลขมวล190
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
30 ± 1.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

190W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

191W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.966531 ± 0.000045 Da
เลขมวล191
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

191W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

192W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.968202 ± 0.000215 Da
เลขมวล192
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

192W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

193W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.971884 ± 0.000215 Da
เลขมวล193
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

193W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

194W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.973795 ± 0.000322 Da
เลขมวล194
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

194W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

195W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.977735 ± 0.000322 Da
เลขมวล195
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

195W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

196W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.979882 ± 0.000429 Da
เลขมวล196
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

196W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

197W

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.984036 ± 0.000429 Da
เลขมวล197
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

197W Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fausto and Juan José de Elhuyar
สถานที่ค้นพบSpain
ถูกค้นพบเมื่อ1783
ศัพทมูลวิทยาSwedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
pronunciationTUNG-sten (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.25 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0001 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000012 %
Abundance in Sun
0.0000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
5d57.258
5p52.6745
5s50.4585
6s64.1456