Ξενο

Ξενο (Xe)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Xe και ατομικό αριθμό 54
Ατομικός Αριθμός54
Ατομικό βάρος131.293
Μαζικός αριθμός132
Ομάδα18
Περίοδος5
Τομέαςp
πρωτόνιο54 p+
νετρόνιο78 n0
ηλεκτρόνιο54 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Xe (Ξενο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
131 pm
Metallic Radius
ionic radius
40 pm
Crystal Radius
54 pm
Van der Waals radius
216 pm
πυκνότητα
0,005366 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
499,6 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
12,1298431 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Xe (Ξενο)
ενθαλπία εξάτμισης
12,65 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 18, 8
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Xe (Ξενο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο8
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Xe (Ξενο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Xe (Ξενο)
Orbital Diagram of Xe (Ξενο)
Αριθμός οξείδωσης0, 2, 4, 6, 8
Ηλεκτραρνητικότητα
2.6
Electrophilicity Index
1,4953590614035728 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΑέρια
gaseous state of matterMonoatomic
Σημείο βρασμού
165,051 K
Σημείο τήξης
161,4 K
critical pressure
5,842 MPa
critical temperature
289,733 K
triple point
161,405 K
81,77 kPa
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνισηcolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
δείκτης διάθλασης
1,000702
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
0,0057 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,158 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000043 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000565 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000000254
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
1.090 m/s
classification
ΚατηγορίαΕυγενή Αέρια, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
478,1 kJ/mol
polarizability
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
Κβαντικός αριθμός1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

Μαζικός αριθμός108
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
107,954232285 ± 0,000407406 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
72 ± 35 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

109Xe

Μαζικός αριθμός109
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
108,950434955 ± 0,000322178 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13 ± 2 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2006
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

Μαζικός αριθμός110
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
109,944258759 ± 0,000108415 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
93 ± 3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

Μαζικός αριθμός111
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
110,94147 ± 0,000124 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
740 ± 200 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

Μαζικός αριθμός112
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
111,935559068 ± 0,000008891 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,7 ± 0,8 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

Μαζικός αριθμός113
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
112,933221663 ± 0,000007342 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,74 ± 0,08 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

Μαζικός αριθμός114
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
113,927980329 ± 0,000012 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10 ± 0,4 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

Μαζικός αριθμός115
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
114,926293943 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18 ± 3 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

Μαζικός αριθμός116
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
115,921580955 ± 0,000013974 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
59 ± 2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

Μαζικός αριθμός117
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
116,920358758 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,23752 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
61 ± 2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

Μαζικός αριθμός118
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
117,916178678 ± 0,000011141 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,8 ± 0,9 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

Μαζικός αριθμός119
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
118,915410641 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,26168 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,8 ± 0,3 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

Μαζικός αριθμός120
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
119,911784267 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
46 ± 0,6 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

Μαζικός αριθμός121
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
120,911453012 ± 0,000010995 Da
g-factor
-0,2804 ± 0,0012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
40,1 ± 2 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

Μαζικός αριθμός122
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
121,908367655 ± 0,000011928 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,1 ± 0,1 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

123Xe

Μαζικός αριθμός123
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
122,908482235 ± 0,000010234 Da
g-factor
-0,3 ± 0,006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,08 ± 0,02 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

Μαζικός αριθμός124
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
123,905885174 ± 0,000001457 Da
g-factor
0
natural abundance
0,095 ± 0,005
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

decay modeΈνταση
+ (double β+ decay)

125Xe

Μαζικός αριθμός125
αριθμός νετρονίων71
σχετική ατομική μάζα
124,90638764 ± 0,000001518 Da
g-factor
-0,538 ± 0,006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,87 ± 0,08 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

Μαζικός αριθμός126
αριθμός νετρονίων72
σχετική ατομική μάζα
125,904297422 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
0,089 ± 0,003
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

decay modeΈνταση
+ (double β+ decay)

127Xe

Μαζικός αριθμός127
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
126,905183636 ± 0,000004388 Da
g-factor
-1,0066 ± 0,0022
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36,342 ± 0,003 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

128Xe

Μαζικός αριθμός128
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
g-factor
0
natural abundance
1,91 ± 0,013
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

129Xe

Μαζικός αριθμός129
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
g-factor
-1,555922 ± 0,000032
natural abundance
26,401 ± 0,138
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

130Xe

Μαζικός αριθμός130
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
129,903509346 ± 0,00000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,071 ± 0,022
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

131Xe

Μαζικός αριθμός131
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
g-factor
0,46123 ± 0,0000046666666666667
natural abundance
21,232 ± 0,051
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,114 ± 0,001
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

132Xe

Μαζικός αριθμός132
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
g-factor
0
natural abundance
26,909 ± 0,055
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

133Xe

Μαζικός αριθμός133
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
132,905910748 ± 0,000002576 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,2474 ± 0,0005 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

134Xe

Μαζικός αριθμός134
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
133,90539303 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
10,436 ± 0,035
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)

135Xe

Μαζικός αριθμός135
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
134,907231441 ± 0,000003938 Da
g-factor
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,14 ± 0,02 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

136Xe

Μαζικός αριθμός136
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
135,907214474 ± 0,000000007 Da
g-factor
0
natural abundance
8,857 ± 0,072
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,18 ± 0,05 Zy
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)100%

137Xe

Μαζικός αριθμός137
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
136,911557771 ± 0,000000111 Da
g-factor
-0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,818 ± 0,013 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

138Xe

Μαζικός αριθμός138
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
137,914146268 ± 0,00000301 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,14 ± 0,07 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

139Xe

Μαζικός αριθμός139
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
138,9187922 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39,68 ± 0,14 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

140Xe

Μαζικός αριθμός140
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
139,921645814 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,6 ± 0,1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

141Xe

Μαζικός αριθμός141
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
140,926787181 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,004 ± 0,0012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,73 ± 0,01 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,57 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

Μαζικός αριθμός142
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
141,929973095 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,23 ± 0,02 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

Μαζικός αριθμός143
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
142,93536955 ± 0,000005 Da
g-factor
-0,184 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
511 ± 6 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

Μαζικός αριθμός144
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
143,938945076 ± 0,0000057 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
388 ± 7 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

Μαζικός αριθμός145
αριθμός νετρονίων91
σχετική ατομική μάζα
144,944719631 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
188 ± 4 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

Μαζικός αριθμός146
αριθμός νετρονίων92
σχετική ατομική μάζα
145,948518245 ± 0,000026 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
146 ± 6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

Μαζικός αριθμός147
αριθμός νετρονίων93
σχετική ατομική μάζα
146,954482 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
88 ± 14 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

Μαζικός αριθμός148
αριθμός νετρονίων94
σχετική ατομική μάζα
147,958508 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
85 ± 15 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

Μαζικός αριθμός149
αριθμός νετρονίων95
σχετική ατομική μάζα
148,964573 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

Μαζικός αριθμός150
αριθμός νετρονίων96
σχετική ατομική μάζα
149,968878 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόSir William Ramsay; M. W. Travers
μέρος ανακάλυψηςEngland
ημερομηνία ανακάλυψης1898
ΕτυμολογίαGreek: xenos (strange).
pronunciationZEE-non (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,00003 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00005 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782