Ksenon

Ksenon (Xe)

54. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa54
Masa atomowa131.293
liczba masowa132
Grupa18
Okres5
Blokp
proton54 p+
neutron78 n0
elektron54 e-
Animated Model atomu Bohra of Xe (Ksenon)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
131 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
40 pm
Crystal Radius
54 pm
promień van der Waalsa
216 pm
gęstość
0,005366 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
499,6 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
12,1298431 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Xe (Ksenon)
ciepło parowania
12,65 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 8
Model atomu Bohra: Xe (Ksenon)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Xe (Ksenon)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced Model atomu Bohra of Xe (Ksenon)
Orbital Diagram of Xe (Ksenon)
stopień utlenienia0, 2, 4, 6, 8
elektroujemność
2.6
Electrophilicity Index
1,4953590614035728 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Temperatura wrzenia
165,051 K
Temperatura topnienia
161,4 K
ciśnienie krytyczne
5,842 MPa
Temperatura krytyczna
289,733 K
punkt potrójny
161,405 K
81,77 kPa
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
współczynnik załamania
1,000702
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,0057 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,158 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000043 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000565 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000254
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 090 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
478,1 kJ/mol
Polaryzowalność
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

liczba masowa108
liczba neutronów54
względna masa atomowa
107,954232285 ± 0,000407406 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
72 ± 35 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

109Xe

liczba masowa109
liczba neutronów55
względna masa atomowa
108,950434955 ± 0,000322178 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

liczba masowa110
liczba neutronów56
względna masa atomowa
109,944258759 ± 0,000108415 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
93 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

liczba masowa111
liczba neutronów57
względna masa atomowa
110,94147 ± 0,000124 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
740 ± 200 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

liczba masowa112
liczba neutronów58
względna masa atomowa
111,935559068 ± 0,000008891 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,7 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

liczba masowa113
liczba neutronów59
względna masa atomowa
112,933221663 ± 0,000007342 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,74 ± 0,08 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

liczba masowa114
liczba neutronów60
względna masa atomowa
113,927980329 ± 0,000012 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

liczba masowa115
liczba neutronów61
względna masa atomowa
114,926293943 ± 0,000013 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18 ± 3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

liczba masowa116
liczba neutronów62
względna masa atomowa
115,921580955 ± 0,000013974 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
59 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

liczba masowa117
liczba neutronów63
względna masa atomowa
116,920358758 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,23752 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
61 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

liczba masowa118
liczba neutronów64
względna masa atomowa
117,916178678 ± 0,000011141 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,9 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

liczba masowa119
liczba neutronów65
względna masa atomowa
118,915410641 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,26168 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

liczba masowa120
liczba neutronów66
względna masa atomowa
119,911784267 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
46 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

liczba masowa121
liczba neutronów67
względna masa atomowa
120,911453012 ± 0,000010995 Da
g-factor
-0,2804 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40,1 ± 2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

liczba masowa122
liczba neutronów68
względna masa atomowa
121,908367655 ± 0,000011928 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,1 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

123Xe

liczba masowa123
liczba neutronów69
względna masa atomowa
122,908482235 ± 0,000010234 Da
g-factor
-0,3 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,08 ± 0,02 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

liczba masowa124
liczba neutronów70
względna masa atomowa
123,905885174 ± 0,000001457 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,095 ± 0,005
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

125Xe

liczba masowa125
liczba neutronów71
względna masa atomowa
124,90638764 ± 0,000001518 Da
g-factor
-0,538 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,87 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

liczba masowa126
liczba neutronów72
względna masa atomowa
125,904297422 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,089 ± 0,003
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

127Xe

liczba masowa127
liczba neutronów73
względna masa atomowa
126,905183636 ± 0,000004388 Da
g-factor
-1,0066 ± 0,0022
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,342 ± 0,003 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

128Xe

liczba masowa128
liczba neutronów74
względna masa atomowa
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
1,91 ± 0,013
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

129Xe

liczba masowa129
liczba neutronów75
względna masa atomowa
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
g-factor
-1,555922 ± 0,000032
abundancja naturalna
26,401 ± 0,138
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

130Xe

liczba masowa130
liczba neutronów76
względna masa atomowa
129,903509346 ± 0,00000001 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
4,071 ± 0,022
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

131Xe

liczba masowa131
liczba neutronów77
względna masa atomowa
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
g-factor
0,46123 ± 0,0000046666666666667
abundancja naturalna
21,232 ± 0,051
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,114 ± 0,001
data odkrycia1920
parzystość+

132Xe

liczba masowa132
liczba neutronów78
względna masa atomowa
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
26,909 ± 0,055
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

133Xe

liczba masowa133
liczba neutronów79
względna masa atomowa
132,905910748 ± 0,000002576 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,2474 ± 0,0005 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

134Xe

liczba masowa134
liczba neutronów80
względna masa atomowa
133,90539303 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
10,436 ± 0,035
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

135Xe

liczba masowa135
liczba neutronów81
względna masa atomowa
134,907231441 ± 0,000003938 Da
g-factor
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,14 ± 0,02 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

136Xe

liczba masowa136
liczba neutronów82
względna masa atomowa
135,907214474 ± 0,000000007 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
8,857 ± 0,072
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,18 ± 0,05 Zy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

137Xe

liczba masowa137
liczba neutronów83
względna masa atomowa
136,911557771 ± 0,000000111 Da
g-factor
-0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,818 ± 0,013 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
data odkrycia1943
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

138Xe

liczba masowa138
liczba neutronów84
względna masa atomowa
137,914146268 ± 0,00000301 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,14 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1943
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

139Xe

liczba masowa139
liczba neutronów85
względna masa atomowa
138,9187922 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39,68 ± 0,14 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

140Xe

liczba masowa140
liczba neutronów86
względna masa atomowa
139,921645814 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,6 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

141Xe

liczba masowa141
liczba neutronów87
względna masa atomowa
140,926787181 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,004 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,73 ± 0,01 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,57 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

liczba masowa142
liczba neutronów88
względna masa atomowa
141,929973095 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,23 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

liczba masowa143
liczba neutronów89
względna masa atomowa
142,93536955 ± 0,000005 Da
g-factor
-0,184 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
511 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

liczba masowa144
liczba neutronów90
względna masa atomowa
143,938945076 ± 0,0000057 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
388 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

liczba masowa145
liczba neutronów91
względna masa atomowa
144,944719631 ± 0,000012 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
188 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

liczba masowa146
liczba neutronów92
względna masa atomowa
145,948518245 ± 0,000026 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
146 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

liczba masowa147
liczba neutronów93
względna masa atomowa
146,954482 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
88 ± 14 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

liczba masowa148
liczba neutronów94
względna masa atomowa
147,958508 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
85 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

liczba masowa149
liczba neutronów95
względna masa atomowa
148,964573 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

liczba masowa150
liczba neutronów96
względna masa atomowa
149,968878 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsay; M. W. Travers
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1898
etymologiaGreek: xenos (strange).
wymowaZEE-non (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,00003 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00005 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782