Ksenon

Ksenon (Xe)

54. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa54
Masa atomowa131.293
liczba masowa132
Grupa18
Okres5
Blokp
Protony54 p+
Neutrony78 n0
Elektrony54 e-
Animated Model atomu Bohra of Xe (Ksenon)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
131 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
40 pm
Crystal Radius
54 pm
promień van der Waalsa
216 pm
gęstość
0,005366 g/cm³
energia
proton affinity
499,6 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
12,1298431 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Xe (Ksenon)
ciepło parowania
12,65 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 8
Model atomu Bohra: Xe (Ksenon)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Xe (Ksenon)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p6
Enhanced Model atomu Bohra of Xe (Ksenon)
Orbital Diagram of Xe (Ksenon)
stopień utlenienia0, 2, 4, 6, 8
elektroujemność
2.6
Electrophilicity
1,4953590614035728 eV/particle
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseMonoatomic
Temperatura wrzenia
165,051 K
Temperatura topnienia
161,4 K
ciśnienie krytyczne
5,842 MPa
Temperatura krytyczna
289,733 K
punkt potrójny
161,405 K
81,77 kPa
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
współczynnik załamania
1,000702
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,0057 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,158 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000043 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000565 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000254
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 090 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
478,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

Stabilne izotopy9
Niestabilne izotopy34
Radioactive Isotopes35

108Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,954232285 ± 0,000407406 Da
liczba masowa108
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
72 ± 35 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

108Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

109Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,950434955 ± 0,000322178 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość+

109Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

110Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,944258759 ± 0,000108415 Da
liczba masowa110
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
93 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

110Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

111Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,94147 ± 0,000124 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
740 ± 200 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

111Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

112Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,935559068 ± 0,000008891 Da
liczba masowa112
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,7 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

112Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

113Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,933221663 ± 0,000007342 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,74 ± 0,08 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

113Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,927980329 ± 0,000012 Da
liczba masowa114
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

114Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,926293943 ± 0,000013 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18 ± 3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

115Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,921580955 ± 0,000013974 Da
liczba masowa116
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
59 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

116Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,920358758 ± 0,000011141 Da
liczba masowa117
g-factor
-0,23752 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
61 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
data odkrycia1969
parzystość+

117Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,916178678 ± 0,000011141 Da
liczba masowa118
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,9 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

118Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,915410641 ± 0,000011141 Da
liczba masowa119
g-factor
-0,26168 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
data odkrycia1965
parzystość+

119Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,911784267 ± 0,000012686 Da
liczba masowa120
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
46 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

120Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,911453012 ± 0,000010995 Da
liczba masowa121
g-factor
-0,2804 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
40,1 ± 2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
data odkrycia1952
parzystość+

121Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,908367655 ± 0,000011928 Da
liczba masowa122
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
20,1 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

122Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

123Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,908482235 ± 0,000010234 Da
liczba masowa123
g-factor
-0,3 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
2,08 ± 0,02 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

123Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

abundancja naturalna
0,095 ± 0,005
względna masa atomowa
123,905885174 ± 0,000001457 Da
liczba masowa124
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

124Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

125Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,90638764 ± 0,000001518 Da
liczba masowa125
g-factor
-0,538 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
16,87 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

125Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

abundancja naturalna
0,089 ± 0,003
względna masa atomowa
125,904297422 ± 0,000000006 Da
liczba masowa126
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

126Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

127Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,905183636 ± 0,000004388 Da
liczba masowa127
g-factor
-1,0066 ± 0,0022
czas połowicznego rozpadu
36,342 ± 0,003 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

127Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

128Xe

abundancja naturalna
1,91 ± 0,013
względna masa atomowa
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
liczba masowa128
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

129Xe

abundancja naturalna
26,401 ± 0,138
względna masa atomowa
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
liczba masowa129
g-factor
-1,555922 ± 0,000032
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

130Xe

abundancja naturalna
4,071 ± 0,022
względna masa atomowa
129,903509346 ± 0,00000001 Da
liczba masowa130
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

131Xe

abundancja naturalna
21,232 ± 0,051
względna masa atomowa
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
liczba masowa131
g-factor
0,46123 ± 0,0000046666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,114 ± 0,001
data odkrycia1920
parzystość+

132Xe

abundancja naturalna
26,909 ± 0,055
względna masa atomowa
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
liczba masowa132
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

133Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,905910748 ± 0,000002576 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,2474 ± 0,0005 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
data odkrycia1940
parzystość+

133Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

134Xe

abundancja naturalna
10,436 ± 0,035
względna masa atomowa
133,90539303 ± 0,000000006 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

134Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

135Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,907231441 ± 0,000003938 Da
liczba masowa135
g-factor
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
czas połowicznego rozpadu
9,14 ± 0,02 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
data odkrycia1940
parzystość+

135Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

136Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
8,857 ± 0,072
względna masa atomowa
135,907214474 ± 0,000000007 Da
liczba masowa136
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,18 ± 0,05 Zy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

136Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

137Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,911557771 ± 0,000000111 Da
liczba masowa137
g-factor
-0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
czas połowicznego rozpadu
3,818 ± 0,013 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
data odkrycia1943
parzystość-

137Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

138Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,914146268 ± 0,00000301 Da
liczba masowa138
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
14,14 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1943
parzystość+

138Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

139Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,9187922 ± 0,0000023 Da
liczba masowa139
g-factor
-0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
czas połowicznego rozpadu
39,68 ± 0,14 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość-

139Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

140Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,921645814 ± 0,0000025 Da
liczba masowa140
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13,6 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

140Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

141Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,926787181 ± 0,0000031 Da
liczba masowa141
g-factor
0,004 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
1,73 ± 0,01 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,57 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość-

141Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,929973095 ± 0,0000029 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,23 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

142Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,93536955 ± 0,000005 Da
liczba masowa143
g-factor
-0,184 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
511 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość-

143Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,938945076 ± 0,0000057 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
388 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

144Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,944719631 ± 0,000012 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
188 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość-

145Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)%

146Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,948518245 ± 0,000026 Da
liczba masowa146
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
146 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

146Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,954482 ± 0,000215 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
88 ± 14 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

147Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)%

148Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,958508 ± 0,000322 Da
liczba masowa148
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
85 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

148Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

149Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,964573 ± 0,000322 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

149Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

150Xe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,968878 ± 0,000322 Da
liczba masowa150
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

150Xe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Xenon discharge tube

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsay; M. W. Travers
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1898
etymologiaGreek: xenos (strange).
wymowaZEE-non (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,00003 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00005 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782