Xenón

Xenón (Xe)

chemický prvok s protónovým číslom 54
Protónové číslo54
Atómová hmotnosť131.293
Nukleónové číslo132
Skupina18
Perióda5
Orbitálp
protón54 p+
Neutrón78 n0
elektrón54 e-
Animated Bohrov model atómu of Xe (Xenón)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
131 pm
Metallic Radius
iónový polomer
40 pm
Crystal Radius
54 pm
Van der Waalsov polomer
216 pm
density
0,005366 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
499,6 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
12,1298431 eV/particle
ionization energy of Xe (Xenón)
Merné skupenské teplo varu
12,65 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 18, 8
Bohrov model atómu: Xe (Xenón)
Valenčný elektrón8
Lewis structure: Xe (Xenón)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced Bohrov model atómu of Xe (Xenón)
Orbital Diagram of Xe (Xenón)
Oxidačné číslo0, 2, 4, 6, 8
Elektronegativita
2.6
Electrophilicity Index
1,4953590614035728 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterMonoatomic
Teplota varu
165,051 K
Teplota topenia
161,4 K
critical pressure
5,842 MPa
critical temperature
289,733 K
Trojný bod
161,405 K
81,77 kPa
podoba
farba
Bezfarebný
podobacolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
Index lomu
1,000702
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,0057 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,158 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)5/3
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000043 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000565 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000254
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
1 090 m/s
classification
KategóriaVzácne plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
478,1 kJ/mol
polarizability
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

Stabilné izotopy5
Nestabilné izotopy38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
107,954232285 ± 0,000407406 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
72 ± 35 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

109Xe

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
108,950434955 ± 0,000322178 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
109,944258759 ± 0,000108415 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
93 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
110,94147 ± 0,000124 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
740 ± 200 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
111,935559068 ± 0,000008891 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,7 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
112,933221663 ± 0,000007342 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,74 ± 0,08 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
113,927980329 ± 0,000012 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
114,926293943 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18 ± 3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
115,921580955 ± 0,000013974 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
59 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
116,920358758 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,23752 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
61 ± 2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
117,916178678 ± 0,000011141 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,8 ± 0,9 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
118,915410641 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,26168 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,8 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
119,911784267 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
46 ± 0,6 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
120,911453012 ± 0,000010995 Da
g-factor
-0,2804 ± 0,0012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40,1 ± 2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
121,908367655 ± 0,000011928 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,1 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

123Xe

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
122,908482235 ± 0,000010234 Da
g-factor
-0,3 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,08 ± 0,02 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
123,905885174 ± 0,000001457 Da
g-factor
0
natural abundance
0,095 ± 0,005
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

125Xe

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
124,90638764 ± 0,000001518 Da
g-factor
-0,538 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,87 ± 0,08 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
125,904297422 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
0,089 ± 0,003
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

127Xe

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
126,905183636 ± 0,000004388 Da
g-factor
-1,0066 ± 0,0022
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36,342 ± 0,003 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

128Xe

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
g-factor
0
natural abundance
1,91 ± 0,013
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

129Xe

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
g-factor
-1,555922 ± 0,000032
natural abundance
26,401 ± 0,138
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

130Xe

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
129,903509346 ± 0,00000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,071 ± 0,022
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

131Xe

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
g-factor
0,46123 ± 0,0000046666666666667
natural abundance
21,232 ± 0,051
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,114 ± 0,001
dátum objavu1920
parity+

132Xe

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
g-factor
0
natural abundance
26,909 ± 0,055
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

133Xe

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
132,905910748 ± 0,000002576 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,2474 ± 0,0005 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Xe

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
133,90539303 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
10,436 ± 0,035
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

135Xe

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
134,907231441 ± 0,000003938 Da
g-factor
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,14 ± 0,02 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

136Xe

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
135,907214474 ± 0,000000007 Da
g-factor
0
natural abundance
8,857 ± 0,072
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,18 ± 0,05 Zy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

137Xe

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
136,911557771 ± 0,000000111 Da
g-factor
-0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,818 ± 0,013 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
dátum objavu1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

138Xe

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
137,914146268 ± 0,00000301 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,14 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

139Xe

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
138,9187922 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39,68 ± 0,14 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

140Xe

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
139,921645814 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,6 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

141Xe

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
140,926787181 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,004 ± 0,0012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,73 ± 0,01 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,57 ± 0,02
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
141,929973095 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,23 ± 0,02 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
142,93536955 ± 0,000005 Da
g-factor
-0,184 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
511 ± 6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
143,938945076 ± 0,0000057 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
388 ± 7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2003
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
144,944719631 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
188 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2003
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
145,948518245 ± 0,000026 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
146 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
146,954482 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
88 ± 14 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
147,958508 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
85 ± 15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
148,964573 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
149,968878 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir William Ramsay; M. W. Travers
miesto nálezuEngland
dátum objavu1898
etymológiaGreek: xenos (strange).
pronunciationZEE-non (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,00003 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00005 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782