Ksenon

Ksenon (Xe)

chemical element with atomic number of 54 and heaviest stable noble gas
Vrstno število54
Atomska teža131.293
Masno število132
Skupina18
Perioda5
Blokp
proton54 p+
nevtron78 n0
elektron54 e-
Animated Bohrov model atoma of Xe (Ksenon)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
131 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
40 pm
Crystal Radius
54 pm
Van der Waalsov polmer
216 pm
density
0,005366 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
499,6 kJ/mol
Elektronska afiniteta
−0,056 eV/particle
ionization energy
12,1298431 eV/particle
ionization energy of Xe (Ksenon)
Izparilna toplota
12,65 kJ/mol
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 18, 8
Bohrov model atoma: Xe (Ksenon)
valence electron8
Lewis structure: Xe (Ksenon)
elektronska konfiguracija[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced Bohrov model atoma of Xe (Ksenon)
Orbital Diagram of Xe (Ksenon)
Oksidacijsko stanje0, 2, 4, 6, 8
Elektronegativnost
2.6
Electrophilicity Index
1,4953590614035728 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterPlin
plinasto agregatno stanjeMonoatomic
Vrelišče
165,051 K
Tališče
161,4 K
critical pressure
5,842 MPa
kritična temperatura
289,733 K
Trojna točka
161,405 K
81,77 kPa
appearance
barva
Brezbarven
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
Lomni količnik
1,000702
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
0,0057 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,158 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent5/3
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,0000000043 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000565 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,0000000254
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (FCC)
lattice constant
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
1.090 m/s
klasifikacija
KategorijaŽlahtni plini, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidtovo razvrščanje elementovatmophile

other

Gas Basicity
478,1 kJ/mol
Polarizabilnost
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
Kvantno število1S0
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

Masno število108
nevtronsko število54
relative atomic mass
107,954232285 ± 0,000407406 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
72 ± 35 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2018
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

109Xe

Masno število109
nevtronsko število55
relative atomic mass
108,950434955 ± 0,000322178 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2006
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

Masno število110
nevtronsko število56
relative atomic mass
109,944258759 ± 0,000108415 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
93 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

Masno število111
nevtronsko število57
relative atomic mass
110,94147 ± 0,000124 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
740 ± 200 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1979
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

Masno število112
nevtronsko število58
relative atomic mass
111,935559068 ± 0,000008891 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,7 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1978
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

Masno število113
nevtronsko število59
relative atomic mass
112,933221663 ± 0,000007342 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,74 ± 0,08 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

Masno število114
nevtronsko število60
relative atomic mass
113,927980329 ± 0,000012 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

Masno število115
nevtronsko število61
relative atomic mass
114,926293943 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
18 ± 3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

Masno število116
nevtronsko število62
relative atomic mass
115,921580955 ± 0,000013974 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
59 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

Masno število117
nevtronsko število63
relative atomic mass
116,920358758 ± 0,000011141 Da
g-factor
−0,23752 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
61 ± 2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

Masno število118
nevtronsko število64
relative atomic mass
117,916178678 ± 0,000011141 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,8 ± 0,9 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1965
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

Masno število119
nevtronsko število65
relative atomic mass
118,915410641 ± 0,000011141 Da
g-factor
−0,26168 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,8 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
datum odkritja1965
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

Masno število120
nevtronsko število66
relative atomic mass
119,911784267 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
46 ± 0,6 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1965
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

Masno število121
nevtronsko število67
relative atomic mass
120,911453012 ± 0,000010995 Da
g-factor
−0,2804 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
40,1 ± 2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

Masno število122
nevtronsko število68
relative atomic mass
121,908367655 ± 0,000011928 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,1 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

123Xe

Masno število123
nevtronsko število69
relative atomic mass
122,908482235 ± 0,000010234 Da
g-factor
−0,3 ± 0,006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,08 ± 0,02 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

Masno število124
nevtronsko število70
relative atomic mass
123,905885174 ± 0,000001457 Da
g-factor
0
natural abundance
0,095 ± 0,005
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

decay modeJakost
+ (double β+ decay)

125Xe

Masno število125
nevtronsko število71
relative atomic mass
124,90638764 ± 0,000001518 Da
g-factor
−0,538 ± 0,006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16,87 ± 0,08 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

Masno število126
nevtronsko število72
relative atomic mass
125,904297422 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
0,089 ± 0,003
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

decay modeJakost
+ (double β+ decay)

127Xe

Masno število127
nevtronsko število73
relative atomic mass
126,905183636 ± 0,000004388 Da
g-factor
−1,0066 ± 0,0022
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
36,342 ± 0,003 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

128Xe

Masno število128
nevtronsko število74
relative atomic mass
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
g-factor
0
natural abundance
1,91 ± 0,013
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

129Xe

Masno število129
nevtronsko število75
relative atomic mass
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
g-factor
−1,555922 ± 0,000032
natural abundance
26,401 ± 0,138
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1920
Parnost+

130Xe

Masno število130
nevtronsko število76
relative atomic mass
129,903509346 ± 0,00000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,071 ± 0,022
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

131Xe

Masno število131
nevtronsko število77
relative atomic mass
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
g-factor
0,46123 ± 0,0000046666666666667
natural abundance
21,232 ± 0,051
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,114 ± 0,001
datum odkritja1920
Parnost+

132Xe

Masno število132
nevtronsko število78
relative atomic mass
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
g-factor
0
natural abundance
26,909 ± 0,055
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1920
Parnost+

133Xe

Masno število133
nevtronsko število79
relative atomic mass
132,905910748 ± 0,000002576 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,2474 ± 0,0005 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

134Xe

Masno število134
nevtronsko število80
relative atomic mass
133,90539303 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
10,436 ± 0,035
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1920
Parnost+

decay modeJakost
(double β decay)

135Xe

Masno število135
nevtronsko število81
relative atomic mass
134,907231441 ± 0,000003938 Da
g-factor
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,14 ± 0,02 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

136Xe

Masno število136
nevtronsko število82
relative atomic mass
135,907214474 ± 0,000000007 Da
g-factor
0
natural abundance
8,857 ± 0,072
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,18 ± 0,05 Zy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1920
Parnost+

decay modeJakost
(double β decay)100%

137Xe

Masno število137
nevtronsko število83
relative atomic mass
136,911557771 ± 0,000000111 Da
g-factor
−0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,818 ± 0,013 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
−0,47 ± 0,02
datum odkritja1943
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

138Xe

Masno število138
nevtronsko število84
relative atomic mass
137,914146268 ± 0,00000301 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,14 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1943
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

139Xe

Masno število139
nevtronsko število85
relative atomic mass
138,9187922 ± 0,0000023 Da
g-factor
−0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39,68 ± 0,14 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

140Xe

Masno število140
nevtronsko število86
relative atomic mass
139,921645814 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,6 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

141Xe

Masno število141
nevtronsko število87
relative atomic mass
140,926787181 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,004 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,73 ± 0,01 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
−0,57 ± 0,02
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

Masno število142
nevtronsko število88
relative atomic mass
141,929973095 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,23 ± 0,02 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

Masno število143
nevtronsko število89
relative atomic mass
142,93536955 ± 0,000005 Da
g-factor
−0,184 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
511 ± 6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

Masno število144
nevtronsko število90
relative atomic mass
143,938945076 ± 0,0000057 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
388 ± 7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2003
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

Masno število145
nevtronsko število91
relative atomic mass
144,944719631 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
188 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2003
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

Masno število146
nevtronsko število92
relative atomic mass
145,948518245 ± 0,000026 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
146 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1989
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

Masno število147
nevtronsko število93
relative atomic mass
146,954482 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
88 ± 14 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

Masno število148
nevtronsko število94
relative atomic mass
147,958508 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
85 ± 15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

Masno število149
nevtronsko število95
relative atomic mass
148,964573 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2018
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

Masno število150
nevtronsko število96
relative atomic mass
149,968878 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2018
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

zgodovina

odkritelj ali izumiteljSir William Ramsay; M. W. Travers
nahajališčeEngland
datum odkritja1898
etimologijaGreek: xenos (strange).
pronunciationZEE-non (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,00003 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,00005 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Sonce)
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782