Ксенон

Ксенон (Xe)

хемијски елемент
Атомски број54
Атомска маса131.293
Масени број132
Група18
Периода5
Блокp
протон54 p+
неутрон78 n0
електрон54 e-
Animated Боров модел атома of Xe (Ксенон)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
131 pm
Metallic Radius
ionic radius
40 pm
Crystal Radius
54 pm
Ван дер Валсов радијус
216 pm
густина
0,005366 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
499,6 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
12,1298431 eV/particle
енергија јонизације of Xe (Ксенон)
Топлота испаравања
12,65 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 8
Боров модел атома: Xe (Ксенон)
Валентни електрони8
Lewis structure: Xe (Ксенон)
електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced Боров модел атома of Xe (Ксенон)
Orbital Diagram of Xe (Ксенон)
оксидациони број0, 2, 4, 6, 8
електронегативност
2.6
Electrophilicity Index
1,4953590614035728 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterMonoatomic
Температура кључања
165,051 K
Температура топљења
161,4 K
critical pressure
5,842 MPa
critical temperature
289,733 K
тројна тачка
161,405 K
81,77 kPa
appearance
боја
Безбојни
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
индекс преламања
1,000702
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,0057 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Специфична топлота
0,158 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000043 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000565 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000000254
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
1.090 m/s
класификација
КатегоријаПлеменити гасови, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

остало

Gas Basicity
478,1 kJ/mol
polarizability
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
квантни број1S0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

Стабилни изотопи5
Нестабилни изотопи38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

Масени број108
неутронски број54
атомска тежина
107,954232285 ± 0,000407406 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
72 ± 35 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

109Xe

Масени број109
неутронски број55
атомска тежина
108,950434955 ± 0,000322178 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13 ± 2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2006
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

Масени број110
неутронски број56
атомска тежина
109,944258759 ± 0,000108415 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
93 ± 3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

Масени број111
неутронски број57
атомска тежина
110,94147 ± 0,000124 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
740 ± 200 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

Масени број112
неутронски број58
атомска тежина
111,935559068 ± 0,000008891 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,7 ± 0,8 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

Масени број113
неутронски број59
атомска тежина
112,933221663 ± 0,000007342 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,74 ± 0,08 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

Масени број114
неутронски број60
атомска тежина
113,927980329 ± 0,000012 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10 ± 0,4 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

Масени број115
неутронски број61
атомска тежина
114,926293943 ± 0,000013 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18 ± 3 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

Масени број116
неутронски број62
атомска тежина
115,921580955 ± 0,000013974 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
59 ± 2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

Масени број117
неутронски број63
атомска тежина
116,920358758 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,23752 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
61 ± 2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

Масени број118
неутронски број64
атомска тежина
117,916178678 ± 0,000011141 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,8 ± 0,9 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

Масени број119
неутронски број65
атомска тежина
118,915410641 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,26168 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,8 ± 0,3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

Масени број120
неутронски број66
атомска тежина
119,911784267 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
46 ± 0,6 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

Масени број121
неутронски број67
атомска тежина
120,911453012 ± 0,000010995 Da
g-factor
-0,2804 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40,1 ± 2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

Масени број122
неутронски број68
атомска тежина
121,908367655 ± 0,000011928 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,1 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

123Xe

Масени број123
неутронски број69
атомска тежина
122,908482235 ± 0,000010234 Da
g-factor
-0,3 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,08 ± 0,02 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

Масени број124
неутронски број70
атомска тежина
123,905885174 ± 0,000001457 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,095 ± 0,005
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

125Xe

Масени број125
неутронски број71
атомска тежина
124,90638764 ± 0,000001518 Da
g-factor
-0,538 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,87 ± 0,08 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

Масени број126
неутронски број72
атомска тежина
125,904297422 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,089 ± 0,003
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

127Xe

Масени број127
неутронски број73
атомска тежина
126,905183636 ± 0,000004388 Da
g-factor
-1,0066 ± 0,0022
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,342 ± 0,003 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

128Xe

Масени број128
неутронски број74
атомска тежина
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
g-factor
0
присутност у природи
1,91 ± 0,013
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

129Xe

Масени број129
неутронски број75
атомска тежина
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
g-factor
-1,555922 ± 0,000032
присутност у природи
26,401 ± 0,138
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

130Xe

Масени број130
неутронски број76
атомска тежина
129,903509346 ± 0,00000001 Da
g-factor
0
присутност у природи
4,071 ± 0,022
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

131Xe

Масени број131
неутронски број77
атомска тежина
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
g-factor
0,46123 ± 0,0000046666666666667
присутност у природи
21,232 ± 0,051
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,114 ± 0,001
датум открића1920
parity+

132Xe

Масени број132
неутронски број78
атомска тежина
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
g-factor
0
присутност у природи
26,909 ± 0,055
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

133Xe

Масени број133
неутронски број79
атомска тежина
132,905910748 ± 0,000002576 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,2474 ± 0,0005 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

134Xe

Масени број134
неутронски број80
атомска тежина
133,90539303 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
присутност у природи
10,436 ± 0,035
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

135Xe

Масени број135
неутронски број81
атомска тежина
134,907231441 ± 0,000003938 Da
g-factor
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,14 ± 0,02 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

136Xe

Масени број136
неутронски број82
атомска тежина
135,907214474 ± 0,000000007 Da
g-factor
0
присутност у природи
8,857 ± 0,072
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,18 ± 0,05 Zy
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)100%

137Xe

Масени број137
неутронски број83
атомска тежина
136,911557771 ± 0,000000111 Da
g-factor
-0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,818 ± 0,013 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
датум открића1943
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

138Xe

Масени број138
неутронски број84
атомска тежина
137,914146268 ± 0,00000301 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,14 ± 0,07 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1943
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

139Xe

Масени број139
неутронски број85
атомска тежина
138,9187922 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39,68 ± 0,14 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

140Xe

Масени број140
неутронски број86
атомска тежина
139,921645814 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,6 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

141Xe

Масени број141
неутронски број87
атомска тежина
140,926787181 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,004 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,73 ± 0,01 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,57 ± 0,02
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

Масени број142
неутронски број88
атомска тежина
141,929973095 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,23 ± 0,02 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

Масени број143
неутронски број89
атомска тежина
142,93536955 ± 0,000005 Da
g-factor
-0,184 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
511 ± 6 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

Масени број144
неутронски број90
атомска тежина
143,938945076 ± 0,0000057 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
388 ± 7 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

Масени број145
неутронски број91
атомска тежина
144,944719631 ± 0,000012 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
188 ± 4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2003
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

Масени број146
неутронски број92
атомска тежина
145,948518245 ± 0,000026 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
146 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

Масени број147
неутронски број93
атомска тежина
146,954482 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
88 ± 14 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

Масени број148
неутронски број94
атомска тежина
147,958508 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
85 ± 15 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

Масени број149
неутронски број95
атомска тежина
148,964573 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

Масени број150
неутронски број96
атомска тежина
149,968878 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

историја

откриоSir William Ramsay; M. W. Travers
место открићаEngland
датум открића1898
етимологијаGreek: xenos (strange).
изговорZEE-non (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,00003 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00005 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782