ซีนอน

ซีนอน (Xe)

chemical element with atomic number of 54 and heaviest stable noble gas
เลขอะตอม54
มวลอะตอม131.293
เลขมวล132
หมู่18
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน54 p+
นิวตรอน78 n0
Electrons54 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Xe (ซีนอน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
131 pm
Metallic Radius
ionic radius
40 pm
Crystal Radius
54 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
216 pm
ความหนาแน่น
0.005366 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
499.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
12.1298431 eV/particle
ionization energy of Xe (ซีนอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
12.65 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 8
แบบจำลองของบอร์: Xe (ซีนอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Xe (ซีนอน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s2 5p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Xe (ซีนอน)
Orbital Diagram of Xe (ซีนอน)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 4, 6, 8
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.6
Electrophilicity
1.4953590614035728 eV/particle
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseMonoatomic
จุดเดือด
165.051 K
จุดหลอมเหลว
161.4 K
critical pressure
5.842 MPa
critical temperature
289.733 K
triple point
161.405 K
81.77 kPa
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
ดรรชนีหักเห
1.000702
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.0057 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.158 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000043 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000565 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000254
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
6.2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,090 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
478.1 kJ/mol
Dipole Polarizability
27.32 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0.0083
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร9
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร34
Radioactive Isotopes35

108Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.954232285 ± 0.000407406 Da
เลขมวล108
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
72 ± 35 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

108Xe Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

109Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.950434955 ± 0.000322178 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
13 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

109Xe Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

110Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.944258759 ± 0.000108415 Da
เลขมวล110
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
93 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

110Xe Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

111Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.94147 ± 0.000124 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
740 ± 200 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

111Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

112Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.935559068 ± 0.000008891 Da
เลขมวล112
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

112Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

113Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.933221663 ± 0.000007342 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.74 ± 0.08 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

113Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.927980329 ± 0.000012 Da
เลขมวล114
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

114Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.926293943 ± 0.000013 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
18 ± 3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

115Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.921580955 ± 0.000013974 Da
เลขมวล116
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
59 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

116Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.920358758 ± 0.000011141 Da
เลขมวล117
g-factor
-0.23752 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
61 ± 2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.1 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

117Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.916178678 ± 0.000011141 Da
เลขมวล118
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.9 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

118Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.915410641 ± 0.000011141 Da
เลขมวล119
g-factor
-0.26168 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.29 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

119Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.911784267 ± 0.000012686 Da
เลขมวล120
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
46 ± 0.6 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

120Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.911453012 ± 0.000010995 Da
เลขมวล121
g-factor
-0.2804 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
40.1 ± 2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.31 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

121Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.908367655 ± 0.000011928 Da
เลขมวล122
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
20.1 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

122Xe Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

123Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.908482235 ± 0.000010234 Da
เลขมวล123
g-factor
-0.3 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
2.08 ± 0.02 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

123Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

natural abundance
0.095 ± 0.005
น้ำหนักอะตอม
123.905885174 ± 0.000001457 Da
เลขมวล124
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

124Xe Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

125Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.90638764 ± 0.000001518 Da
เลขมวล125
g-factor
-0.538 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
16.87 ± 0.08 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

125Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

natural abundance
0.089 ± 0.003
น้ำหนักอะตอม
125.904297422 ± 0.000000006 Da
เลขมวล126
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

126Xe Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

127Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.905183636 ± 0.000004388 Da
เลขมวล127
g-factor
-1.0066 ± 0.0022
ครึ่งชีวิต
36.342 ± 0.003 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

127Xe Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

128Xe

natural abundance
1.91 ± 0.013
น้ำหนักอะตอม
127.90353075341 ± 0.00000000558 Da
เลขมวล128
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

129Xe

natural abundance
26.401 ± 0.138
น้ำหนักอะตอม
128.90478085742 ± 0.00000000542 Da
เลขมวล129
g-factor
-1.555922 ± 0.000032
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

130Xe

natural abundance
4.071 ± 0.022
น้ำหนักอะตอม
129.903509346 ± 0.00000001 Da
เลขมวล130
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

131Xe

natural abundance
21.232 ± 0.051
น้ำหนักอะตอม
130.90508412808 ± 0.00000000549 Da
เลขมวล131
g-factor
0.46123 ± 0.0000046666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.114 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

132Xe

natural abundance
26.909 ± 0.055
น้ำหนักอะตอม
131.90415508346 ± 0.00000000544 Da
เลขมวล132
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

133Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.905910748 ± 0.000002576 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.2474 ± 0.0005 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.14 ± 0.005
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

133Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

134Xe

natural abundance
10.436 ± 0.035
น้ำหนักอะตอม
133.90539303 ± 0.000000006 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

134Xe Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

135Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.907231441 ± 0.000003938 Da
เลขมวล135
g-factor
0.60213333333333 ± 0.00046666666666667
ครึ่งชีวิต
9.14 ± 0.02 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

135Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

136Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
8.857 ± 0.072
น้ำหนักอะตอม
135.907214474 ± 0.000000007 Da
เลขมวล136
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.18 ± 0.05 Zy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

136Xe Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

137Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.911557771 ± 0.000000111 Da
เลขมวล137
g-factor
-0.27725714285714 ± 0.00028571428571429
ครึ่งชีวิต
3.818 ± 0.013 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

137Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

138Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.914146268 ± 0.00000301 Da
เลขมวล138
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
14.14 ± 0.07 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

138Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

139Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.9187922 ± 0.0000023 Da
เลขมวล139
g-factor
-0.20266666666667 ± 0.0010666666666667
ครึ่งชีวิต
39.68 ± 0.14 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

139Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

140Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.921645814 ± 0.0000025 Da
เลขมวล140
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13.6 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

140Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

141Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.926787181 ± 0.0000031 Da
เลขมวล141
g-factor
0.004 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
1.73 ± 0.01 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.57 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

141Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.929973095 ± 0.0000029 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.23 ± 0.02 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

142Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.93536955 ± 0.000005 Da
เลขมวล143
g-factor
-0.184 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
511 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.91 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

143Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.938945076 ± 0.0000057 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
388 ± 7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

144Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.944719631 ± 0.000012 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
188 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity-

145Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)%

146Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.948518245 ± 0.000026 Da
เลขมวล146
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
146 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

146Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.954482 ± 0.000215 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
88 ± 14 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

147Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)%

148Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.958508 ± 0.000322 Da
เลขมวล148
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
85 ± 15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

148Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

149Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.964573 ± 0.000322 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

149Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

150Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.968878 ± 0.000322 Da
เลขมวล150
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

150Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Xenon discharge tube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsay; M. W. Travers
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาGreek: xenos (strange).
pronunciationZEE-non (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00003 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00005 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782