Ksenon

Ksenon (Xe)

chemical element with atomic number of 54 and heaviest stable noble gas
Atom numarası54
Atom ağırlığı131.293
Kütle numarası132
Grup18
Periyot5
Blokp
proton54 p+
nötron78 n0
elektron54 e-
Animated Bohr modeli of Xe (Ksenon)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
131 pm
Metallic Radius
ionic radius
40 pm
Crystal Radius
54 pm
Van der Waals radius
216 pm
yoğunluk
0,005366 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
499,6 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
12,1298431 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Xe (Ksenon)
Buharlaşma ısısı
12,65 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 18, 8
Bohr modeli: Xe (Ksenon)
Değerlik elektron8
Lewis yapısı: Xe (Ksenon)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced Bohr modeli of Xe (Ksenon)
Orbital Diagram of Xe (Ksenon)
Yükseltgenme seviyesi0, 2, 4, 6, 8
Elektronegatiflik
2.6
Electrophilicity Index
1,4953590614035728 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Kaynama noktası
165,051 K
Ergime noktası
161,4 K
critical pressure
5,842 MPa
critical temperature
289,733 K
Üçlü nokta
161,405 K
81,77 kPa
appearance
renk
Renksiz
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
Kırılma indisi
1,000702
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
0,0057 W/(m K)
Genleşme
molar ısı kapasitesi
20,786 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,158 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı5/3
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000043 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000565 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000000254
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
1.090 m/s
sınıflandırma
KategoriSoygaz, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt sınıflandırmasıatmophile

other

Gas Basicity
478,1 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Zenon izotopları

Kararlı izotoplar5
Kararsız izotoplar38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

Kütle numarası108
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
107,954232285 ± 0,000407406 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
72 ± 35 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

109Xe

Kütle numarası109
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
108,950434955 ± 0,000322178 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2006
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

Kütle numarası110
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
109,944258759 ± 0,000108415 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
93 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

Kütle numarası111
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
110,94147 ± 0,000124 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
740 ± 200 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

Kütle numarası112
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
111,935559068 ± 0,000008891 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,7 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

Kütle numarası113
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
112,933221663 ± 0,000007342 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,74 ± 0,08 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

Kütle numarası114
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
113,927980329 ± 0,000012 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

Kütle numarası115
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
114,926293943 ± 0,000013 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18 ± 3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

Kütle numarası116
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
115,921580955 ± 0,000013974 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
59 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

Kütle numarası117
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
116,920358758 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,23752 ± 0,0006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
61 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

Kütle numarası118
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
117,916178678 ± 0,000011141 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,8 ± 0,9 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

Kütle numarası119
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
118,915410641 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,26168 ± 0,0006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,8 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

Kütle numarası120
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
119,911784267 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
46 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

Kütle numarası121
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
120,911453012 ± 0,000010995 Da
g-factor
-0,2804 ± 0,0012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40,1 ± 2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

Kütle numarası122
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
121,908367655 ± 0,000011928 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,1 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

123Xe

Kütle numarası123
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
122,908482235 ± 0,000010234 Da
g-factor
-0,3 ± 0,006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,08 ± 0,02 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

Kütle numarası124
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
123,905885174 ± 0,000001457 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,095 ± 0,005
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

125Xe

Kütle numarası125
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
124,90638764 ± 0,000001518 Da
g-factor
-0,538 ± 0,006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,87 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

Kütle numarası126
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
125,904297422 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,089 ± 0,003
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

127Xe

Kütle numarası127
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
126,905183636 ± 0,000004388 Da
g-factor
-1,0066 ± 0,0022
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
36,342 ± 0,003 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

128Xe

Kütle numarası128
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
1,91 ± 0,013
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

129Xe

Kütle numarası129
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
g-factor
-1,555922 ± 0,000032
doğadaki bolluk
26,401 ± 0,138
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

130Xe

Kütle numarası130
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
129,903509346 ± 0,00000001 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
4,071 ± 0,022
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

131Xe

Kütle numarası131
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
g-factor
0,46123 ± 0,0000046666666666667
doğadaki bolluk
21,232 ± 0,051
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,114 ± 0,001
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

132Xe

Kütle numarası132
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
26,909 ± 0,055
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

133Xe

Kütle numarası133
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
132,905910748 ± 0,000002576 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,2474 ± 0,0005 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

134Xe

Kütle numarası134
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
133,90539303 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
10,436 ± 0,035
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

135Xe

Kütle numarası135
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
134,907231441 ± 0,000003938 Da
g-factor
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,14 ± 0,02 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

136Xe

Kütle numarası136
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
135,907214474 ± 0,000000007 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
8,857 ± 0,072
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,18 ± 0,05 Zy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)100%

137Xe

Kütle numarası137
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
136,911557771 ± 0,000000111 Da
g-factor
-0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,818 ± 0,013 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1943
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

138Xe

Kütle numarası138
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
137,914146268 ± 0,00000301 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,14 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1943
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

139Xe

Kütle numarası139
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
138,9187922 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39,68 ± 0,14 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

140Xe

Kütle numarası140
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
139,921645814 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,6 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

141Xe

Kütle numarası141
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
140,926787181 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,004 ± 0,0012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,73 ± 0,01 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,57 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

Kütle numarası142
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
141,929973095 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,23 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

Kütle numarası143
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
142,93536955 ± 0,000005 Da
g-factor
-0,184 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
511 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

Kütle numarası144
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
143,938945076 ± 0,0000057 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
388 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

Kütle numarası145
nötron numarası91
Bağıl atom kütlesi
144,944719631 ± 0,000012 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
188 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

Kütle numarası146
nötron numarası92
Bağıl atom kütlesi
145,948518245 ± 0,000026 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
146 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

Kütle numarası147
nötron numarası93
Bağıl atom kütlesi
146,954482 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
88 ± 14 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

Kütle numarası148
nötron numarası94
Bağıl atom kütlesi
147,958508 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
85 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

Kütle numarası149
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
148,964573 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

Kütle numarası150
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
149,968878 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

tarih

kâşifi ya da mucidiSir William Ramsay; M. W. Travers
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1898
köken bilimiGreek: xenos (strange).
telaffuzuZEE-non (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,00003 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00005 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
doğadaki bolluk (Güneş)
Evrendeki bulunulabilirliği
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782