Ксенон

Ксенон (Xe)

хімічний елемент з атомним номером 54
Атомний номер54
Атомна маса131.293
масове число132
Група18
Період5
Блокp
протон54 p+
нейтрон78 n0
електрон54 e-
Animated Модель Бора of Xe (Ксенон)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
131 pm
Metallic Radius
іонний радіус
40 pm
Crystal Radius
54 pm
Радіус Ван дер Ваальса
216 pm
густина
0,005366 г/см³

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
499,6 kJ/mol
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
12,1298431 eV/particle
енергія іонізації of Xe (Ксенон)
питома теплота випаровування
12,65 kJ/mol
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 18, 8
Модель Бора: Xe (Ксенон)
валентний електрон8
Формула Льюїса: Xe (Ксенон)
електронна конфігурація[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced Модель Бора of Xe (Ксенон)
Orbital Diagram of Xe (Ксенон)
ступінь окиснення0, 2, 4, 6, 8
Електронегативність
2.6
Electrophilicity Index
1,4953590614035728 eV/particle
fundamental state of matter
агрегатний станГаз
gaseous state of matterMonoatomic
Температура кипіння
165,051 K
Температура плавлення
161,4 K
critical pressure
5,842 MPa
Критична температура
289,733 K
Потрійна точка
161,405 K
81,77 kPa
appearance
колір
Безбарвний
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
показник заломлення
1,000702
властивість матеріалу
Теплопровідність
0,0057 W/(m K)
Теплове розширення
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Питома теплоїмність
0,158 J/(g⋅K)
Показник адіабати5/3
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
typediamagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
-0,0000000043 m³/Kg
Магнітна сприйнятливість (Molar)
-0,000000000565 m³/mol
Магнітна сприйнятливість (Volume)
-0,0000000254
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна СтруктураГранецентрована кубічна (FCC)
Період кристалічної ґратки
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
1 090 m/s
класифікування
КатегоріяІнертні гази, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Геохімічна класифікація елементівatmophile

інший

Gas Basicity
478,1 kJ/mol
Поляризовність
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
квантове число1S0
просторова група225 (Fm_3m)

Ізотопи ксенону

Стабільні ізотопи5
Нестабільні ізотопи38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

масове число108
нейтронне число54
relative atomic mass
107,954232285 ± 0,000407406 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
72 ± 35 us
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2018
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

109Xe

масове число109
нейтронне число55
relative atomic mass
108,950434955 ± 0,000322178 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
13 ± 2 ms
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2006
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

масове число110
нейтронне число56
relative atomic mass
109,944258759 ± 0,000108415 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
93 ± 3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1981
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

масове число111
нейтронне число57
relative atomic mass
110,94147 ± 0,000124 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
740 ± 200 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1979
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

масове число112
нейтронне число58
relative atomic mass
111,935559068 ± 0,000008891 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,7 ± 0,8 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1978
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

масове число113
нейтронне число59
relative atomic mass
112,933221663 ± 0,000007342 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,74 ± 0,08 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1973
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

масове число114
нейтронне число60
relative atomic mass
113,927980329 ± 0,000012 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
10 ± 0,4 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1977
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

масове число115
нейтронне число61
relative atomic mass
114,926293943 ± 0,000013 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
18 ± 3 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1969
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

масове число116
нейтронне число62
relative atomic mass
115,921580955 ± 0,000013974 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
59 ± 2 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1969
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

масове число117
нейтронне число63
relative atomic mass
116,920358758 ± 0,000011141 Da
G-фактор
-0,23752 ± 0,0006
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
61 ± 2 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
дата відкриття (винаходу)1969
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

масове число118
нейтронне число64
relative atomic mass
117,916178678 ± 0,000011141 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3,8 ± 0,9 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1965
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

масове число119
нейтронне число65
relative atomic mass
118,915410641 ± 0,000011141 Da
G-фактор
-0,26168 ± 0,0006
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
5,8 ± 0,3 m
спін5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
дата відкриття (винаходу)1965
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

масове число120
нейтронне число66
relative atomic mass
119,911784267 ± 0,000012686 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
46 ± 0,6 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1965
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

масове число121
нейтронне число67
relative atomic mass
120,911453012 ± 0,000010995 Da
G-фактор
-0,2804 ± 0,0012
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
40,1 ± 2 m
спін5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
дата відкриття (винаходу)1952
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

масове число122
нейтронне число68
relative atomic mass
121,908367655 ± 0,000011928 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
20,1 ± 0,1 h
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1952
парність+

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)100%

123Xe

масове число123
нейтронне число69
relative atomic mass
122,908482235 ± 0,000010234 Da
G-фактор
-0,3 ± 0,006
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,08 ± 0,02 h
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1952
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

масове число124
нейтронне число70
relative atomic mass
123,905885174 ± 0,000001457 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
0,095 ± 0,005
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1922
парність+

тип розпадуінтенсивність
+ (double β+ decay)

125Xe

масове число125
нейтронне число71
relative atomic mass
124,90638764 ± 0,000001518 Da
G-фактор
-0,538 ± 0,006
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
16,87 ± 0,08 h
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1950
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

масове число126
нейтронне число72
relative atomic mass
125,904297422 ± 0,000000006 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
0,089 ± 0,003
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1922
парність+

тип розпадуінтенсивність
+ (double β+ decay)

127Xe

масове число127
нейтронне число73
relative atomic mass
126,905183636 ± 0,000004388 Da
G-фактор
-1,0066 ± 0,0022
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
36,342 ± 0,003 d
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1950
парність+

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)100%

128Xe

масове число128
нейтронне число74
relative atomic mass
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
1,91 ± 0,013
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1922
парність+

129Xe

масове число129
нейтронне число75
relative atomic mass
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
G-фактор
-1,555922 ± 0,000032
ізотопна поширеність
26,401 ± 0,138
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1920
парність+

130Xe

масове число130
нейтронне число76
relative atomic mass
129,903509346 ± 0,00000001 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
4,071 ± 0,022
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1922
парність+

131Xe

масове число131
нейтронне число77
relative atomic mass
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
G-фактор
0,46123 ± 0,0000046666666666667
ізотопна поширеність
21,232 ± 0,051
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін3/2
nuclear quadrupole moment
-0,114 ± 0,001
дата відкриття (винаходу)1920
парність+

132Xe

масове число132
нейтронне число78
relative atomic mass
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
26,909 ± 0,055
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1920
парність+

133Xe

масове число133
нейтронне число79
relative atomic mass
132,905910748 ± 0,000002576 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
5,2474 ± 0,0005 d
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
дата відкриття (винаходу)1940
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

134Xe

масове число134
нейтронне число80
relative atomic mass
133,90539303 ± 0,000000006 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
10,436 ± 0,035
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1920
парність+

тип розпадуінтенсивність
(double β decay)

135Xe

масове число135
нейтронне число81
relative atomic mass
134,907231441 ± 0,000003938 Da
G-фактор
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
9,14 ± 0,02 h
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
дата відкриття (винаходу)1940
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

136Xe

масове число136
нейтронне число82
relative atomic mass
135,907214474 ± 0,000000007 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
8,857 ± 0,072
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,18 ± 0,05 Zy
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1920
парність+

тип розпадуінтенсивність
(double β decay)100%

137Xe

масове число137
нейтронне число83
relative atomic mass
136,911557771 ± 0,000000111 Da
G-фактор
-0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3,818 ± 0,013 m
спін7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
дата відкриття (винаходу)1943
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

138Xe

масове число138
нейтронне число84
relative atomic mass
137,914146268 ± 0,00000301 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
14,14 ± 0,07 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1943
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

139Xe

масове число139
нейтронне число85
relative atomic mass
138,9187922 ± 0,0000023 Da
G-фактор
-0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
39,68 ± 0,14 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
дата відкриття (винаходу)1951
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

140Xe

масове число140
нейтронне число86
relative atomic mass
139,921645814 ± 0,0000025 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
13,6 ± 0,1 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1951
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

141Xe

масове число141
нейтронне число87
relative atomic mass
140,926787181 ± 0,0000031 Da
G-фактор
0,004 ± 0,0012
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,73 ± 0,01 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
-0,57 ± 0,02
дата відкриття (винаходу)1951
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

масове число142
нейтронне число88
relative atomic mass
141,929973095 ± 0,0000029 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,23 ± 0,02 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1960
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

масове число143
нейтронне число89
relative atomic mass
142,93536955 ± 0,000005 Da
G-фактор
-0,184 ± 0,0008
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
511 ± 6 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
дата відкриття (винаходу)1951
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

масове число144
нейтронне число90
relative atomic mass
143,938945076 ± 0,0000057 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
388 ± 7 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2003
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

масове число145
нейтронне число91
relative atomic mass
144,944719631 ± 0,000012 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
188 ± 4 ms
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2003
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

масове число146
нейтронне число92
relative atomic mass
145,948518245 ± 0,000026 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
146 ± 6 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1989
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

масове число147
нейтронне число93
relative atomic mass
146,954482 ± 0,000215 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
88 ± 14 ms
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1994
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

масове число148
нейтронне число94
relative atomic mass
147,958508 ± 0,000322 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
85 ± 15 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2010
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

масове число149
нейтронне число95
relative atomic mass
148,964573 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2018
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

масове число150
нейтронне число96
relative atomic mass
149,968878 ± 0,000322 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2018
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

історія

першовідкривач або винахідникSir William Ramsay; M. W. Travers
місце відкриттяEngland
дата відкриття (винаходу)1898
етимологіяGreek: xenos (strange).
вимоваZEE-non (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
0,00003 mg/kg
ізотопна поширеність (океан)
0,00005 mg/L
ізотопна поширеність (людський організм)
ізотопна поширеність (метеороїд)
ізотопна поширеність (Сонце)
Достаток в Всесвіті
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782