Xenon

Xenon (Xe)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 54
Số nguyên tử54
Nguyên tử khối131.293
số khối132
Nhóm18
Chu kỳ5
Phân lớpp
Prô ton54 p+
Nơ tron78 n0
Electrons54 e-
Animated Mô hình Bohr of Xe (Xenon)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
131 pm
Metallic Radius
ionic radius
40 pm
Crystal Radius
54 pm
Bán kính van der Waals
216 pm
mật độ
0,005366 g/cm³
năng lượng
proton affinity
499,6 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
12,1298431 eV/particle
ionization energy of Xe (Xenon)
Nhiệt bay hơi
12,65 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 18, 8
Mô hình Bohr: Xe (Xenon)
Electron hóa trị8
Cấu trúc Lewis: Xe (Xenon)
Cấu hình electron[Kr] 4d10 5s2 5p6
Enhanced Mô hình Bohr of Xe (Xenon)
Orbital Diagram of Xe (Xenon)
trạng thái oxy hóa0, 2, 4, 6, 8
độ âm điện
2.6
Electrophilicity
1,4953590614035728 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtKhí
Gas PhaseMonoatomic
Nhiệt độ sôi
165,051 K
Nhiệt độ nóng chảy
161,4 K
critical pressure
5,842 MPa
critical temperature
289,733 K
điểm ba trạng thái
161,405 K
81,77 kPa
Visual
màu sắc
Không màu
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
chiết suất
1,000702
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,0057 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,158 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000043 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000565 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000000254
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
1.090 m/s
phân loại
Danh mụcKhí trơ, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
478,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
Số lượng tử1S0
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Xenon

Các đồng vị bền9
Các đồng vị không bền34
Radioactive Isotopes35

108Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
107,954232285 ± 0,000407406 Da
số khối108
g-factor
0
chu kỳ bán rã
72 ± 35 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

108Xe Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

109Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,950434955 ± 0,000322178 Da
số khối109
g-factor
chu kỳ bán rã
13 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2006
parity+

109Xe Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

110Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
109,944258759 ± 0,000108415 Da
số khối110
g-factor
0
chu kỳ bán rã
93 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

110Xe Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

111Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
110,94147 ± 0,000124 Da
số khối111
g-factor
chu kỳ bán rã
740 ± 200 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

111Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

112Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
111,935559068 ± 0,000008891 Da
số khối112
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,7 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

112Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

113Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
112,933221663 ± 0,000007342 Da
số khối113
g-factor
chu kỳ bán rã
2,74 ± 0,08 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity+

113Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
113,927980329 ± 0,000012 Da
số khối114
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

114Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
114,926293943 ± 0,000013 Da
số khối115
g-factor
chu kỳ bán rã
18 ± 3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

115Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,921580955 ± 0,000013974 Da
số khối116
g-factor
0
chu kỳ bán rã
59 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

116Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,920358758 ± 0,000011141 Da
số khối117
g-factor
-0,23752 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
61 ± 2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
ngày khám phá1969
parity+

117Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,916178678 ± 0,000011141 Da
số khối118
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,8 ± 0,9 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity+

118Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,915410641 ± 0,000011141 Da
số khối119
g-factor
-0,26168 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
5,8 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
ngày khám phá1965
parity+

119Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,911784267 ± 0,000012686 Da
số khối120
g-factor
0
chu kỳ bán rã
46 ± 0,6 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity+

120Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,911453012 ± 0,000010995 Da
số khối121
g-factor
-0,2804 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
40,1 ± 2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
ngày khám phá1952
parity+

121Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,908367655 ± 0,000011928 Da
số khối122
g-factor
0
chu kỳ bán rã
20,1 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

122Xe Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

123Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,908482235 ± 0,000010234 Da
số khối123
g-factor
-0,3 ± 0,006
chu kỳ bán rã
2,08 ± 0,02 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

123Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

natural abundance
0,095 ± 0,005
relative atomic mass
123,905885174 ± 0,000001457 Da
số khối124
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

124Xe Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

125Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,90638764 ± 0,000001518 Da
số khối125
g-factor
-0,538 ± 0,006
chu kỳ bán rã
16,87 ± 0,08 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

125Xe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

natural abundance
0,089 ± 0,003
relative atomic mass
125,904297422 ± 0,000000006 Da
số khối126
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

126Xe Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

127Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,905183636 ± 0,000004388 Da
số khối127
g-factor
-1,0066 ± 0,0022
chu kỳ bán rã
36,342 ± 0,003 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

127Xe Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

128Xe

natural abundance
1,91 ± 0,013
relative atomic mass
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
số khối128
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

129Xe

natural abundance
26,401 ± 0,138
relative atomic mass
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
số khối129
g-factor
-1,555922 ± 0,000032
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

130Xe

natural abundance
4,071 ± 0,022
relative atomic mass
129,903509346 ± 0,00000001 Da
số khối130
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

131Xe

natural abundance
21,232 ± 0,051
relative atomic mass
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
số khối131
g-factor
0,46123 ± 0,0000046666666666667
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,114 ± 0,001
ngày khám phá1920
parity+

132Xe

natural abundance
26,909 ± 0,055
relative atomic mass
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
số khối132
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

133Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,905910748 ± 0,000002576 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
5,2474 ± 0,0005 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
ngày khám phá1940
parity+

133Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

134Xe

natural abundance
10,436 ± 0,035
relative atomic mass
133,90539303 ± 0,000000006 Da
số khối134
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

134Xe Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

135Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,907231441 ± 0,000003938 Da
số khối135
g-factor
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
chu kỳ bán rã
9,14 ± 0,02 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
ngày khám phá1940
parity+

135Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

136Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
8,857 ± 0,072
relative atomic mass
135,907214474 ± 0,000000007 Da
số khối136
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,18 ± 0,05 Zy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

136Xe Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

137Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,911557771 ± 0,000000111 Da
số khối137
g-factor
-0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
chu kỳ bán rã
3,818 ± 0,013 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
ngày khám phá1943
parity-

137Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

138Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,914146268 ± 0,00000301 Da
số khối138
g-factor
0
chu kỳ bán rã
14,14 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1943
parity+

138Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

139Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,9187922 ± 0,0000023 Da
số khối139
g-factor
-0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
chu kỳ bán rã
39,68 ± 0,14 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
ngày khám phá1951
parity-

139Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

140Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,921645814 ± 0,0000025 Da
số khối140
g-factor
0
chu kỳ bán rã
13,6 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

140Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

141Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,926787181 ± 0,0000031 Da
số khối141
g-factor
0,004 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
1,73 ± 0,01 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,57 ± 0,02
ngày khám phá1951
parity-

141Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,929973095 ± 0,0000029 Da
số khối142
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,23 ± 0,02 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity+

142Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,93536955 ± 0,000005 Da
số khối143
g-factor
-0,184 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
511 ± 6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
ngày khám phá1951
parity-

143Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,938945076 ± 0,0000057 Da
số khối144
g-factor
0
chu kỳ bán rã
388 ± 7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2003
parity+

144Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,944719631 ± 0,000012 Da
số khối145
g-factor
chu kỳ bán rã
188 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2003
parity-

145Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)%

146Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,948518245 ± 0,000026 Da
số khối146
g-factor
0
chu kỳ bán rã
146 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

146Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,954482 ± 0,000215 Da
số khối147
g-factor
chu kỳ bán rã
88 ± 14 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

147Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)%

148Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,958508 ± 0,000322 Da
số khối148
g-factor
0
chu kỳ bán rã
85 ± 15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

148Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

149Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,964573 ± 0,000322 Da
số khối149
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

149Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

150Xe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,968878 ± 0,000322 Da
số khối150
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

150Xe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Xenon discharge tube.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiSir William Ramsay; M. W. Travers
nơi khám pháEngland
ngày khám phá1898
từ nguyên họcGreek: xenos (strange).
cách phát âmZEE-non (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,00003 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00005 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782