Yttrium

Yttrium (Y)

chemický prvek s atomovým číslem 39
Atomové číslo39
Atomová hmotnost88.90584
Nukleonové číslo89
Skupina3
Perioda5
Blokd
proton39 p+
neutron50 n0
elektron39 e-
Animated Bohrův model atomu of Y (Yttrium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
180 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
163 pm
Metallic Radius
162 pm
iontový poloměr
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Van der Waalsův poloměr
232 pm
hustota
4,47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Yttrium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
967 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
6,21726 eV/particle
Ionizační energie of Y (Yttrium)
měrné skupenské teplo varu
367 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
11,5 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
424,7 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 9, 2
Bohrův model atomu: Y (Yttrium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Y (Yttrium)
elektronová konfigurace[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced Bohrův model atomu of Y (Yttrium)
Orbital Diagram of Y (Yttrium)
Oxidační číslo0, 1, 2, 3
elektronegativita
1.22
Electrophilicity Index
0,9002558378903806 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 618,15 K
Teplota tání
1 795,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000106 1/K
Molární tepelná kapacita
26,53 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,298 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1,8 MS/m
rezistivita
0,00000057 m Ω
supravodivost
1,3 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000005921 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0002978
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
41 GPa
modul pružnosti ve smyku
26 GPa
modul pružnosti v tahu
64 GPa
Poissonova konstanta
0,24
rychlost zvuku
3 300 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
945,9 kJ/mol
Polarizovatelnost
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
kvantové číslo2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy yttria

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy34
Natural Isotopes1

75Y

Nukleonové číslo75
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
74,96584 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

Nukleonové číslo76
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
75,958937 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28 ± 9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2001
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

Nukleonové číslo77
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
76,950146 ± 0,000218 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
63 ± 17 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

Nukleonové číslo78
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
77,94399 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

Nukleonové číslo79
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
78,937946 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,8 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

Nukleonové číslo80
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
79,93435475 ± 0,000006701 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,1 ± 0,5 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

Nukleonové číslo81
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
80,929454283 ± 0,000005802 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70,4 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

Nukleonové číslo82
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
81,926930189 ± 0,000005902 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,3 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

Nukleonové číslo83
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
82,922484026 ± 0,00002 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,08 ± 0,08 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1962
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

Nukleonové číslo84
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
83,92067106 ± 0,000004615 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39,5 ± 0,8 m
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1962
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

Nukleonové číslo85
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
84,916433039 ± 0,00002036 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,68 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

Nukleonové číslo86
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
85,914886095 ± 0,000015182 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,74 ± 0,02 h
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

Nukleonové číslo87
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
86,9108761 ± 0,00000121 Da
g-factor
-0,38 ± 0,04
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
79,8 ± 0,3 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

Nukleonové číslo88
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
87,909501274 ± 0,00000161 Da
g-factor
-0,105 ± 0,0025
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
106,629 ± 0,024 d
spin4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

Nukleonové číslo89
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
88,905838156 ± 0,000000363 Da
g-factor
-0,274596 ± 0,00001
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1923
Narušení P-symetrie-

90Y

Nukleonové číslo90
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
89,907141749 ± 0,000000379 Da
g-factor
-0,814 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
64,05 ± 0,05 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

91Y

Nukleonové číslo91
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
90,907298048 ± 0,000001978 Da
g-factor
0,3278 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
58,51 ± 0,06 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1943
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

92Y

Nukleonové číslo92
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
91,908945752 ± 0,000009798 Da
g-factor
-0,335 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,54 ± 0,01 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

93Y

Nukleonové číslo93
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
92,909578434 ± 0,000011259 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,18 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

94Y

Nukleonové číslo94
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
93,911592062 ± 0,000006849 Da
g-factor
-0,12 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,7 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

95Y

Nukleonové číslo95
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
94,912819697 ± 0,000007277 Da
g-factor
-0,32 ± 0,06
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,3 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1959
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

96Y

Nukleonové číslo96
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
95,915909305 ± 0,000006521 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,34 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

97Y

Nukleonové číslo97
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
96,918286702 ± 0,000007201 Da
g-factor
-0,24 ± 0,02
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,75 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

Nukleonové číslo98
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
97,922394841 ± 0,000008501 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
548 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

Nukleonové číslo99
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
98,924160839 ± 0,000007101 Da
g-factor
1,272 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,484 ± 0,007 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

Nukleonové číslo100
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
99,927727678 ± 0,000012 Da
g-factor
0,6875 ± 0,0025
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
940 ± 30 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

Nukleonové číslo101
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
100,930160817 ± 0,000007601 Da
g-factor
1,288 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
426 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

Nukleonové číslo102
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
101,934328471 ± 0,000004381 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
360 ± 40 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

Nukleonové číslo103
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
102,937243796 ± 0,000012029 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
239 ± 12 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

Nukleonové číslo104
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
103,941943 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
197 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

Nukleonové číslo105
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
104,945711 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
95 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

Nukleonové číslo106
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
105,950842 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
75 ± 6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

Nukleonové číslo107
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
106,954943 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,5 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

Nukleonové číslo108
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
107,960515 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 5 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

Nukleonové číslo109
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
108,965131 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25 ± 5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceJohann Gadolin
místo objevu/vynálezuFinland
datum objevu1789
etymologieFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
výslovnostIT-ri-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,000013 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,00019 %
natural abundance (Slunce)
0,000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744