Υττριο

Υττριο (Y)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Y και ατομικό αριθμό 39
Ατομικός Αριθμός39
Ατομικό βάρος88.90584
Μαζικός αριθμός89
Ομάδα3
Περίοδος5
Τομέαςd
πρωτόνιο39 p+
νετρόνιο50 n0
ηλεκτρόνιο39 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Y (Υττριο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
180 pm
molar volume
covalent radius
163 pm
Metallic Radius
162 pm
ionic radius
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Van der Waals radius
232 pm
πυκνότητα
4,47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Υττριο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
967 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
6,21726 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Y (Υττριο)
ενθαλπία εξάτμισης
367 kJ/mol
enthalpy of fusion
11,5 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
424,7 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 9, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Y (Υττριο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Y (Υττριο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Y (Υττριο)
Orbital Diagram of Y (Υττριο)
Αριθμός οξείδωσης0, 1, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.22
Electrophilicity Index
0,9002558378903806 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.618,15 K
Σημείο τήξης
1.795,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000106 1/K
molar heat capacity
26,53 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,298 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
1,8 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000057 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
1,3 K
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000005921 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0002978
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
41 GPa
shear modulus
26 GPa
Young's modulus
64 GPa
Poisson's ratio
0,24
ταχύτητα του ήχου
3.300 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
945,9 kJ/mol
polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
Κβαντικός αριθμός2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes1

75Y

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
74,96584 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
75,958937 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28 ± 9 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
76,950146 ± 0,000218 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
63 ± 17 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
77,94399 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
54 ± 5 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
78,937946 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,8 ± 0,6 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
79,93435475 ± 0,000006701 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,1 ± 0,5 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
80,929454283 ± 0,000005802 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
70,4 ± 1 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
81,926930189 ± 0,000005902 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,3 ± 0,2 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
82,922484026 ± 0,00002 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,08 ± 0,08 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
83,92067106 ± 0,000004615 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39,5 ± 0,8 m
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
84,916433039 ± 0,00002036 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,68 ± 0,05 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
85,914886095 ± 0,000015182 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,74 ± 0,02 h
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
86,9108761 ± 0,00000121 Da
g-factor
-0,38 ± 0,04
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
79,8 ± 0,3 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
87,909501274 ± 0,00000161 Da
g-factor
-0,105 ± 0,0025
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
106,629 ± 0,024 d
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
88,905838156 ± 0,000000363 Da
g-factor
-0,274596 ± 0,00001
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity-

90Y

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
89,907141749 ± 0,000000379 Da
g-factor
-0,814 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
64,05 ± 0,05 h
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

91Y

Μαζικός αριθμός91
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
90,907298048 ± 0,000001978 Da
g-factor
0,3278 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
58,51 ± 0,06 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

92Y

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
91,908945752 ± 0,000009798 Da
g-factor
-0,335 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,54 ± 0,01 h
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

93Y

Μαζικός αριθμός93
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
92,909578434 ± 0,000011259 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,18 ± 0,08 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

94Y

Μαζικός αριθμός94
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
93,911592062 ± 0,000006849 Da
g-factor
-0,12 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,7 ± 0,1 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

95Y

Μαζικός αριθμός95
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
94,912819697 ± 0,000007277 Da
g-factor
-0,32 ± 0,06
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,3 ± 0,1 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

96Y

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
95,915909305 ± 0,000006521 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,34 ± 0,05 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

97Y

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
96,918286702 ± 0,000007201 Da
g-factor
-0,24 ± 0,02
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,75 ± 0,03 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
97,922394841 ± 0,000008501 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
548 ± 2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
98,924160839 ± 0,000007101 Da
g-factor
1,272 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,484 ± 0,007 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
99,927727678 ± 0,000012 Da
g-factor
0,6875 ± 0,0025
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
940 ± 30 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
100,930160817 ± 0,000007601 Da
g-factor
1,288 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
426 ± 20 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

Μαζικός αριθμός102
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
101,934328471 ± 0,000004381 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
360 ± 40 ms
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

Μαζικός αριθμός103
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
102,937243796 ± 0,000012029 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
239 ± 12 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

Μαζικός αριθμός104
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
103,941943 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
197 ± 4 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

Μαζικός αριθμός105
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
104,945711 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
95 ± 9 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

Μαζικός αριθμός106
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
105,950842 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
75 ± 6 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

Μαζικός αριθμός107
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
106,954943 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,5 ± 0,3 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

Μαζικός αριθμός108
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
107,960515 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 5 ms
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

Μαζικός αριθμός109
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
108,965131 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25 ± 5 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόJohann Gadolin
μέρος ανακάλυψηςFinland
ημερομηνία ανακάλυψης1789
ΕτυμολογίαFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
pronunciationIT-ri-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
0,000013 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00019 %
natural abundance (Ήλιος)
0,000001 %
Abundance in Universe
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744