Itr

Itr (Y)

39. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa39
Masa atomowa88.90584
liczba masowa89
Grupa3
Okres5
Blokd
Protony39 p+
Neutrony50 n0
Elektrony39 e-
Animated Model atomu Bohra of Y (Itr)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
163 pm
Metallic Radius
162 pm
Promień jonowy
90 pm
Crystal Radius
104 pm
promień van der Waalsa
232 pm
gęstość
4,47 g/cm³
energia
proton affinity
967 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,21726 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Y (Itr)
ciepło parowania
367 kJ/mol
ciepło topnienia
11,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
424,7 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 9, 2
Model atomu Bohra: Y (Itr)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d1 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Y (Itr)
Orbital Diagram of Y (Itr)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.22
Electrophilicity
0,9002558378903806 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 618,15 K
Temperatura topnienia
1 795,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000106 1/K
molar heat capacity
26,53 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,298 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,8 MS/m
rezystywność
0,00000057 m Ω
nadprzewodnictwo
1,3 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000005921 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0002978
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
41 GPa
moduł Kirchhoffa
26 GPa
moduł Younga
64 GPa
współczynnik Poissona
0,24
prędkość dźwięku
3 300 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
945,9 kJ/mol
Dipole Polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy34
Radioactive Isotopes34

75Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,96584 ± 0,000322 Da
liczba masowa75
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

75Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

76Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,958937 ± 0,000322 Da
liczba masowa76
g-factor
czas połowicznego rozpadu
28 ± 9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

76Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

77Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,950146 ± 0,000218 Da
liczba masowa77
g-factor
czas połowicznego rozpadu
63 ± 17 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

77Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

78Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,94399 ± 0,00032 Da
liczba masowa78
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
54 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

78Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

79Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,937946 ± 0,000086 Da
liczba masowa79
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,8 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

79Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,93435475 ± 0,000006701 Da
liczba masowa80
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30,1 ± 0,5 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

80Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,929454283 ± 0,000005802 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
70,4 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

81Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,926930189 ± 0,000005902 Da
liczba masowa82
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,3 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

82Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,922484026 ± 0,00002 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,08 ± 0,08 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość+

83Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,92067106 ± 0,000004615 Da
liczba masowa84
g-factor
czas połowicznego rozpadu
39,5 ± 0,8 m
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość+

84Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,916433039 ± 0,00002036 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,68 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość

85Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,914886095 ± 0,000015182 Da
liczba masowa86
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,74 ± 0,02 h
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

86Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,9108761 ± 0,00000121 Da
liczba masowa87
g-factor
-0,38 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
79,8 ± 0,3 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1940
parzystość-

87Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,909501274 ± 0,00000161 Da
liczba masowa88
g-factor
-0,105 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
106,629 ± 0,024 d
spin4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
data odkrycia1948
parzystość-

88Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
88,905838156 ± 0,000000363 Da
liczba masowa89
g-factor
-0,274596 ± 0,00001
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość-

90Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,907141749 ± 0,000000379 Da
liczba masowa90
g-factor
-0,814 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
64,05 ± 0,05 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
data odkrycia1937
parzystość-

90Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

91Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,907298048 ± 0,000001978 Da
liczba masowa91
g-factor
0,3278 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
58,51 ± 0,06 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1943
parzystość-

91Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

92Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,908945752 ± 0,000009798 Da
liczba masowa92
g-factor
-0,335 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
3,54 ± 0,01 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
data odkrycia1940
parzystość-

92Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

93Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,909578434 ± 0,000011259 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,18 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

93Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

94Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,911592062 ± 0,000006849 Da
liczba masowa94
g-factor
-0,12 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
18,7 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
data odkrycia1948
parzystość-

94Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

95Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,912819697 ± 0,000007277 Da
liczba masowa95
g-factor
-0,32 ± 0,06
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość-

95Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

96Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,915909305 ± 0,000006521 Da
liczba masowa96
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,34 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość-

96Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

97Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,918286702 ± 0,000007201 Da
liczba masowa97
g-factor
-0,24 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
3,75 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

97Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,922394841 ± 0,000008501 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
548 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

98Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,924160839 ± 0,000007101 Da
liczba masowa99
g-factor
1,272 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
1,484 ± 0,007 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
data odkrycia1975
parzystość+

99Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,927727678 ± 0,000012 Da
liczba masowa100
g-factor
0,6875 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
940 ± 30 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

100Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

101Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,930160817 ± 0,000007601 Da
liczba masowa101
g-factor
1,288 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
426 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
data odkrycia1983
parzystość+

101Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,934328471 ± 0,000004381 Da
liczba masowa102
g-factor
czas połowicznego rozpadu
360 ± 40 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

102Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,937243796 ± 0,000012029 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
239 ± 12 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

103Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,941943 ± 0,000215 Da
liczba masowa104
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
197 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

104Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)%

105Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,945711 ± 0,000429 Da
liczba masowa105
g-factor
czas połowicznego rozpadu
95 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

105Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)%

106Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,950842 ± 0,000537 Da
liczba masowa106
g-factor
czas połowicznego rozpadu
75 ± 6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

106Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

107Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,954943 ± 0,000537 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
33,5 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

107Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

108Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,960515 ± 0,000644 Da
liczba masowa108
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30 ± 5 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

108Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

109Y

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,965131 ± 0,000751 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25 ± 5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

109Y Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaJohann Gadolin
miejsce odkryciaFinland
data odkrycia1789
etymologiaFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
wymowaIT-ri-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,000013 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,00019 %
Abundance in Sun
0,000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744