Itr

Itr (Y)

39. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa39
Masa atomowa88.90584
liczba masowa89
Grupa3
Okres5
Blokd
proton39 p+
neutron50 n0
elektron39 e-
Animated Model atomu Bohra of Y (Itr)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
163 pm
Metallic Radius
162 pm
Promień jonowy
90 pm
Crystal Radius
104 pm
promień van der Waalsa
232 pm
gęstość
4,47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Itr0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
967 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,21726 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Y (Itr)
ciepło parowania
367 kJ/mol
ciepło topnienia
11,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
424,7 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 9, 2
Model atomu Bohra: Y (Itr)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Y (Itr)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Y (Itr)
Orbital Diagram of Y (Itr)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.22
Electrophilicity Index
0,9002558378903806 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 618,15 K
Temperatura topnienia
1 795,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000106 1/K
molar heat capacity
26,53 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,298 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,8 MS/m
rezystywność
0,00000057 m Ω
nadprzewodnictwo
1,3 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000005921 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0002978
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
41 GPa
moduł Kirchhoffa
26 GPa
moduł Younga
64 GPa
współczynnik Poissona
0,24
prędkość dźwięku
3 300 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
945,9 kJ/mol
Polaryzowalność
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy34
Natural Isotopes1

75Y

liczba masowa75
liczba neutronów36
względna masa atomowa
74,96584 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

liczba masowa76
liczba neutronów37
względna masa atomowa
75,958937 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28 ± 9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

liczba masowa77
liczba neutronów38
względna masa atomowa
76,950146 ± 0,000218 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
63 ± 17 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

liczba masowa78
liczba neutronów39
względna masa atomowa
77,94399 ± 0,00032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

liczba masowa79
liczba neutronów40
względna masa atomowa
78,937946 ± 0,000086 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,8 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

liczba masowa80
liczba neutronów41
względna masa atomowa
79,93435475 ± 0,000006701 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,1 ± 0,5 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

liczba masowa81
liczba neutronów42
względna masa atomowa
80,929454283 ± 0,000005802 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70,4 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

liczba masowa82
liczba neutronów43
względna masa atomowa
81,926930189 ± 0,000005902 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,3 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

liczba masowa83
liczba neutronów44
względna masa atomowa
82,922484026 ± 0,00002 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,08 ± 0,08 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

liczba masowa84
liczba neutronów45
względna masa atomowa
83,92067106 ± 0,000004615 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39,5 ± 0,8 m
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

liczba masowa85
liczba neutronów46
względna masa atomowa
84,916433039 ± 0,00002036 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,68 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

liczba masowa86
liczba neutronów47
względna masa atomowa
85,914886095 ± 0,000015182 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,74 ± 0,02 h
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

liczba masowa87
liczba neutronów48
względna masa atomowa
86,9108761 ± 0,00000121 Da
g-factor
-0,38 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
79,8 ± 0,3 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

liczba masowa88
liczba neutronów49
względna masa atomowa
87,909501274 ± 0,00000161 Da
g-factor
-0,105 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
106,629 ± 0,024 d
spin4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

liczba masowa89
liczba neutronów50
względna masa atomowa
88,905838156 ± 0,000000363 Da
g-factor
-0,274596 ± 0,00001
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość-

90Y

liczba masowa90
liczba neutronów51
względna masa atomowa
89,907141749 ± 0,000000379 Da
g-factor
-0,814 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,05 ± 0,05 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

91Y

liczba masowa91
liczba neutronów52
względna masa atomowa
90,907298048 ± 0,000001978 Da
g-factor
0,3278 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
58,51 ± 0,06 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1943
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

92Y

liczba masowa92
liczba neutronów53
względna masa atomowa
91,908945752 ± 0,000009798 Da
g-factor
-0,335 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,54 ± 0,01 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

93Y

liczba masowa93
liczba neutronów54
względna masa atomowa
92,909578434 ± 0,000011259 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,18 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

94Y

liczba masowa94
liczba neutronów55
względna masa atomowa
93,911592062 ± 0,000006849 Da
g-factor
-0,12 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,7 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

95Y

liczba masowa95
liczba neutronów56
względna masa atomowa
94,912819697 ± 0,000007277 Da
g-factor
-0,32 ± 0,06
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

96Y

liczba masowa96
liczba neutronów57
względna masa atomowa
95,915909305 ± 0,000006521 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,34 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

97Y

liczba masowa97
liczba neutronów58
względna masa atomowa
96,918286702 ± 0,000007201 Da
g-factor
-0,24 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,75 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

liczba masowa98
liczba neutronów59
względna masa atomowa
97,922394841 ± 0,000008501 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
548 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

liczba masowa99
liczba neutronów60
względna masa atomowa
98,924160839 ± 0,000007101 Da
g-factor
1,272 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,484 ± 0,007 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

liczba masowa100
liczba neutronów61
względna masa atomowa
99,927727678 ± 0,000012 Da
g-factor
0,6875 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
940 ± 30 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

liczba masowa101
liczba neutronów62
względna masa atomowa
100,930160817 ± 0,000007601 Da
g-factor
1,288 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
426 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

liczba masowa102
liczba neutronów63
względna masa atomowa
101,934328471 ± 0,000004381 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
360 ± 40 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

liczba masowa103
liczba neutronów64
względna masa atomowa
102,937243796 ± 0,000012029 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
239 ± 12 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

liczba masowa104
liczba neutronów65
względna masa atomowa
103,941943 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
197 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

liczba masowa105
liczba neutronów66
względna masa atomowa
104,945711 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
95 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

liczba masowa106
liczba neutronów67
względna masa atomowa
105,950842 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
75 ± 6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

liczba masowa107
liczba neutronów68
względna masa atomowa
106,954943 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,5 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

liczba masowa108
liczba neutronów69
względna masa atomowa
107,960515 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 5 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

liczba masowa109
liczba neutronów70
względna masa atomowa
108,965131 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25 ± 5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaJohann Gadolin
miejsce odkryciaFinland
data odkrycia1789
etymologiaFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
wymowaIT-ri-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,000013 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00019 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744