Ytrium

Ytrium (Y)

chemický prvok s protónovým číslom 39
Protónové číslo39
Atómová hmotnosť88.90584
Nukleónové číslo89
Skupina3
Perióda5
Orbitáld
protón39 p+
Neutrón50 n0
elektrón39 e-
Animated Bohrov model atómu of Y (Ytrium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
180 pm
Mólový objem
Covalent Radius
163 pm
Metallic Radius
162 pm
iónový polomer
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Van der Waalsov polomer
232 pm
density
4,47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ytrium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
967 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6,21726 eV/particle
ionization energy of Y (Ytrium)
Merné skupenské teplo varu
367 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
11,5 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
424,7 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 9, 2
Bohrov model atómu: Y (Ytrium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Y (Ytrium)
electron configuration[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced Bohrov model atómu of Y (Ytrium)
Orbital Diagram of Y (Ytrium)
Oxidačné číslo0, 1, 2, 3
Elektronegativita
1.22
Electrophilicity Index
0,9002558378903806 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 618,15 K
Teplota topenia
1 795,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000106 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,53 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,298 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,8 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000057 m Ω
supravodivosť
1,3 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000005921 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0002978
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
41 GPa
shear modulus
26 GPa
Youngov modul
64 GPa
Poissonova konštanta
0,24
rýchlosť zvuku
3 300 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
945,9 kJ/mol
polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
Kvantové číslo2D3/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy34
Natural Isotopes1

75Y

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
74,96584 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
75,958937 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28 ± 9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2001
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
76,950146 ± 0,000218 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
63 ± 17 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
77,94399 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
78,937946 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,8 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
79,93435475 ± 0,000006701 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,1 ± 0,5 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
80,929454283 ± 0,000005802 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70,4 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
81,926930189 ± 0,000005902 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,3 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
82,922484026 ± 0,00002 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,08 ± 0,08 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
83,92067106 ± 0,000004615 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39,5 ± 0,8 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
84,916433039 ± 0,00002036 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,68 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
85,914886095 ± 0,000015182 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,74 ± 0,02 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
86,9108761 ± 0,00000121 Da
g-factor
-0,38 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
79,8 ± 0,3 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
87,909501274 ± 0,00000161 Da
g-factor
-0,105 ± 0,0025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
106,629 ± 0,024 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
88,905838156 ± 0,000000363 Da
g-factor
-0,274596 ± 0,00001
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1923
parity-

90Y

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
89,907141749 ± 0,000000379 Da
g-factor
-0,814 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64,05 ± 0,05 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Y

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
90,907298048 ± 0,000001978 Da
g-factor
0,3278 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
58,51 ± 0,06 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

92Y

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
91,908945752 ± 0,000009798 Da
g-factor
-0,335 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,54 ± 0,01 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

93Y

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
92,909578434 ± 0,000011259 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,18 ± 0,08 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

94Y

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
93,911592062 ± 0,000006849 Da
g-factor
-0,12 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,7 ± 0,1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Y

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
94,912819697 ± 0,000007277 Da
g-factor
-0,32 ± 0,06
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,3 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1959
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Y

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
95,915909305 ± 0,000006521 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,34 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

97Y

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
96,918286702 ± 0,000007201 Da
g-factor
-0,24 ± 0,02
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,75 ± 0,03 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
97,922394841 ± 0,000008501 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
548 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
98,924160839 ± 0,000007101 Da
g-factor
1,272 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,484 ± 0,007 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
99,927727678 ± 0,000012 Da
g-factor
0,6875 ± 0,0025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
940 ± 30 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
100,930160817 ± 0,000007601 Da
g-factor
1,288 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
426 ± 20 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
101,934328471 ± 0,000004381 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
360 ± 40 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
102,937243796 ± 0,000012029 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
239 ± 12 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
103,941943 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
197 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
104,945711 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
95 ± 9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
105,950842 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
75 ± 6 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
106,954943 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,5 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
107,960515 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 5 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
108,965131 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25 ± 5 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJohann Gadolin
miesto nálezuFinland
dátum objavu1789
etymológiaFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
pronunciationIT-ri-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,000013 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,00019 %
natural abundance (Slnko)
0,000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744