Itrij

Itrij (Y)

chemical element with symbol Y and atomic number 39
Vrstno število39
Atomska teža88.90584
Masno število89
Skupina3
Perioda5
Blokd
proton39 p+
nevtron50 n0
elektron39 e-
Animated Bohrov model atoma of Y (Itrij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
180 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
163 pm
Metallic Radius
162 pm
Ionski polmer
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Van der Waalsov polmer
232 pm
density
4,47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Itrij0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
967 kJ/mol
Elektronska afiniteta
ionization energy
6,21726 eV/particle
ionization energy of Y (Itrij)
Izparilna toplota
367 kJ/mol
talilna toplota
11,5 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
424,7 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 9, 2
Bohrov model atoma: Y (Itrij)
valence electron2
Lewis structure: Y (Itrij)
elektronska konfiguracija[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced Bohrov model atoma of Y (Itrij)
Orbital Diagram of Y (Itrij)
Oksidacijsko stanje0, 1, 2, 3
Elektronegativnost
1.22
Electrophilicity Index
0,9002558378903806 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
3.618,15 K
Tališče
1.795,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery white
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
0,0000106 1/K
molar heat capacity
26,53 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,298 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
1,8 MS/m
Specifična upornost
0,00000057 m Ω
Superprevodnost
1,3 K
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000005921 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0002978
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaHeksagonalna (HEX)
lattice constant
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
41 GPa
Strižni modul
26 GPa
Young's modulus
64 GPa
Poissonovo število
0,24
hitrost zvoka
3.300 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile

other

Gas Basicity
945,9 kJ/mol
Polarizabilnost
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
Kvantno število2D3/2
Prostorska skupina194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes1

75Y

Masno število75
nevtronsko število36
relative atomic mass
74,96584 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

Masno število76
nevtronsko število37
relative atomic mass
75,958937 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28 ± 9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2001
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

Masno število77
nevtronsko število38
relative atomic mass
76,950146 ± 0,000218 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
63 ± 17 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1999
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

Masno število78
nevtronsko število39
relative atomic mass
77,94399 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
54 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1992
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

Masno število79
nevtronsko število40
relative atomic mass
78,937946 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,8 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1992
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

Masno število80
nevtronsko število41
relative atomic mass
79,93435475 ± 0,000006701 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30,1 ± 0,5 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

Masno število81
nevtronsko število42
relative atomic mass
80,929454283 ± 0,000005802 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
70,4 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

Masno število82
nevtronsko število43
relative atomic mass
81,926930189 ± 0,000005902 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,3 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

Masno število83
nevtronsko število44
relative atomic mass
82,922484026 ± 0,00002 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,08 ± 0,08 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1962
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

Masno število84
nevtronsko število45
relative atomic mass
83,92067106 ± 0,000004615 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39,5 ± 0,8 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1962
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

Masno število85
nevtronsko število46
relative atomic mass
84,916433039 ± 0,00002036 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,68 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1952
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

Masno število86
nevtronsko število47
relative atomic mass
85,914886095 ± 0,000015182 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,74 ± 0,02 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

Masno število87
nevtronsko število48
relative atomic mass
86,9108761 ± 0,00000121 Da
g-factor
−0,38 ± 0,04
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
79,8 ± 0,3 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1940
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

Masno število88
nevtronsko število49
relative atomic mass
87,909501274 ± 0,00000161 Da
g-factor
−0,105 ± 0,0025
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
106,629 ± 0,024 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

Masno število89
nevtronsko število50
relative atomic mass
88,905838156 ± 0,000000363 Da
g-factor
−0,274596 ± 0,00001
natural abundance
100
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1923
Parnost-

90Y

Masno število90
nevtronsko število51
relative atomic mass
89,907141749 ± 0,000000379 Da
g-factor
−0,814 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
64,05 ± 0,05 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
−0,125 ± 0,011
datum odkritja1937
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

91Y

Masno število91
nevtronsko število52
relative atomic mass
90,907298048 ± 0,000001978 Da
g-factor
0,3278 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
58,51 ± 0,06 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1943
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

92Y

Masno število92
nevtronsko število53
relative atomic mass
91,908945752 ± 0,000009798 Da
g-factor
−0,335 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,54 ± 0,01 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
datum odkritja1940
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

93Y

Masno število93
nevtronsko število54
relative atomic mass
92,909578434 ± 0,000011259 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,18 ± 0,08 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

94Y

Masno število94
nevtronsko število55
relative atomic mass
93,911592062 ± 0,000006849 Da
g-factor
−0,12 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
18,7 ± 0,1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
−0,03 ± 0,03
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

95Y

Masno število95
nevtronsko število56
relative atomic mass
94,912819697 ± 0,000007277 Da
g-factor
−0,32 ± 0,06
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,3 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1959
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

96Y

Masno število96
nevtronsko število57
relative atomic mass
95,915909305 ± 0,000006521 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,34 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1975
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

97Y

Masno število97
nevtronsko število58
relative atomic mass
96,918286702 ± 0,000007201 Da
g-factor
−0,24 ± 0,02
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,75 ± 0,03 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1970
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

Masno število98
nevtronsko število59
relative atomic mass
97,922394841 ± 0,000008501 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
548 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1970
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

Masno število99
nevtronsko število60
relative atomic mass
98,924160839 ± 0,000007101 Da
g-factor
1,272 ± 0,008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,484 ± 0,007 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

Masno število100
nevtronsko število61
relative atomic mass
99,927727678 ± 0,000012 Da
g-factor
0,6875 ± 0,0025
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
940 ± 30 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

Masno število101
nevtronsko število62
relative atomic mass
100,930160817 ± 0,000007601 Da
g-factor
1,288 ± 0,008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
426 ± 20 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
datum odkritja1983
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

Masno število102
nevtronsko število63
relative atomic mass
101,934328471 ± 0,000004381 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
360 ± 40 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1980
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

Masno število103
nevtronsko število64
relative atomic mass
102,937243796 ± 0,000012029 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
239 ± 12 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

Masno število104
nevtronsko število65
relative atomic mass
103,941943 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
197 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

Masno število105
nevtronsko število66
relative atomic mass
104,945711 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
95 ± 9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

Masno število106
nevtronsko število67
relative atomic mass
105,950842 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
75 ± 6 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

Masno število107
nevtronsko število68
relative atomic mass
106,954943 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
33,5 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

Masno število108
nevtronsko število69
relative atomic mass
107,960515 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30 ± 5 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

Masno število109
nevtronsko število70
relative atomic mass
108,965131 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25 ± 5 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

zgodovina

odkritelj ali izumiteljJohann Gadolin
nahajališčeFinland
datum odkritja1789
etimologijaFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
pronunciationIT-ri-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0,000013 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,00019 %
natural abundance (Sonce)
0,000001 %
Abundance in Universe
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744