Итријум

Итријум (Y)

chemical element with symbol Y and atomic number 39
Атомски број39
Атомска маса88.90584
Масени број89
Група3
Периода5
Блокd
протон39 p+
неутрон50 n0
електрон39 e-
Animated Боров модел атома of Y (Итријум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
180 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
163 pm
Metallic Radius
162 pm
ionic radius
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Ван дер Валсов радијус
232 pm
густина
4,47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Итријум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
967 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,21726 eV/particle
енергија јонизације of Y (Итријум)
Топлота испаравања
367 kJ/mol
топлота топљења
11,5 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
424,7 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 9, 2
Боров модел атома: Y (Итријум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Y (Итријум)
електронска конфигурација[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced Боров модел атома of Y (Итријум)
Orbital Diagram of Y (Итријум)
оксидациони број0, 1, 2, 3
електронегативност
1.22
Electrophilicity Index
0,9002558378903806 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.618,15 K
Температура топљења
1.795,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000106 1/K
molar heat capacity
26,53 J/(mol K)
Специфична топлота
0,298 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,8 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000057 m Ω
Суперпроводност
1,3 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000005921 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0002978
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
41 GPa
shear modulus
26 GPa
Јангов модул
64 GPa
Пуасонов однос
0,24
брзина звука
3.300 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
945,9 kJ/mol
polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
квантни број2D3/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи34
Natural Isotopes1

75Y

Масени број75
неутронски број36
атомска тежина
74,96584 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

Масени број76
неутронски број37
атомска тежина
75,958937 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28 ± 9 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2001
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

Масени број77
неутронски број38
атомска тежина
76,950146 ± 0,000218 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
63 ± 17 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

Масени број78
неутронски број39
атомска тежина
77,94399 ± 0,00032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

Масени број79
неутронски број40
атомска тежина
78,937946 ± 0,000086 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,8 ± 0,6 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

Масени број80
неутронски број41
атомска тежина
79,93435475 ± 0,000006701 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,1 ± 0,5 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

Масени број81
неутронски број42
атомска тежина
80,929454283 ± 0,000005802 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70,4 ± 1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

Масени број82
неутронски број43
атомска тежина
81,926930189 ± 0,000005902 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,3 ± 0,2 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

Масени број83
неутронски број44
атомска тежина
82,922484026 ± 0,00002 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,08 ± 0,08 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

Масени број84
неутронски број45
атомска тежина
83,92067106 ± 0,000004615 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39,5 ± 0,8 m
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

Масени број85
неутронски број46
атомска тежина
84,916433039 ± 0,00002036 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,68 ± 0,05 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

Масени број86
неутронски број47
атомска тежина
85,914886095 ± 0,000015182 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,74 ± 0,02 h
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

Масени број87
неутронски број48
атомска тежина
86,9108761 ± 0,00000121 Da
g-factor
-0,38 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
79,8 ± 0,3 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

Масени број88
неутронски број49
атомска тежина
87,909501274 ± 0,00000161 Da
g-factor
-0,105 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
106,629 ± 0,024 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

Масени број89
неутронски број50
атомска тежина
88,905838156 ± 0,000000363 Da
g-factor
-0,274596 ± 0,00001
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity-

90Y

Масени број90
неутронски број51
атомска тежина
89,907141749 ± 0,000000379 Da
g-factor
-0,814 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,05 ± 0,05 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

91Y

Масени број91
неутронски број52
атомска тежина
90,907298048 ± 0,000001978 Da
g-factor
0,3278 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
58,51 ± 0,06 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1943
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

92Y

Масени број92
неутронски број53
атомска тежина
91,908945752 ± 0,000009798 Da
g-factor
-0,335 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,54 ± 0,01 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

93Y

Масени број93
неутронски број54
атомска тежина
92,909578434 ± 0,000011259 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,18 ± 0,08 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

94Y

Масени број94
неутронски број55
атомска тежина
93,911592062 ± 0,000006849 Da
g-factor
-0,12 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,7 ± 0,1 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

95Y

Масени број95
неутронски број56
атомска тежина
94,912819697 ± 0,000007277 Da
g-factor
-0,32 ± 0,06
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 0,1 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1959
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

96Y

Масени број96
неутронски број57
атомска тежина
95,915909305 ± 0,000006521 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,34 ± 0,05 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

97Y

Масени број97
неутронски број58
атомска тежина
96,918286702 ± 0,000007201 Da
g-factor
-0,24 ± 0,02
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,75 ± 0,03 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

Масени број98
неутронски број59
атомска тежина
97,922394841 ± 0,000008501 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
548 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

Масени број99
неутронски број60
атомска тежина
98,924160839 ± 0,000007101 Da
g-factor
1,272 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,484 ± 0,007 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

Масени број100
неутронски број61
атомска тежина
99,927727678 ± 0,000012 Da
g-factor
0,6875 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
940 ± 30 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

Масени број101
неутронски број62
атомска тежина
100,930160817 ± 0,000007601 Da
g-factor
1,288 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
426 ± 20 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

Масени број102
неутронски број63
атомска тежина
101,934328471 ± 0,000004381 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
360 ± 40 ms
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

Масени број103
неутронски број64
атомска тежина
102,937243796 ± 0,000012029 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
239 ± 12 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

Масени број104
неутронски број65
атомска тежина
103,941943 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
197 ± 4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

Масени број105
неутронски број66
атомска тежина
104,945711 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
95 ± 9 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

Масени број106
неутронски број67
атомска тежина
105,950842 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
75 ± 6 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

Масени број107
неутронски број68
атомска тежина
106,954943 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,5 ± 0,3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

Масени број108
неутронски број69
атомска тежина
107,960515 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 5 ms
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

Масени број109
неутронски број70
атомска тежина
108,965131 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25 ± 5 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

историја

откриоJohann Gadolin
место открићаFinland
датум открића1789
етимологијаFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
изговорIT-ri-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,000013 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,00019 %
присутност у природи (Сунце)
0,000001 %
Заступљеност у Космосу
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744