İtriyum

İtriyum (Y)

Değerli Element
Atom numarası39
Atom ağırlığı88.90584
Kütle numarası89
Grup3
Periyot5
Blokd
proton39 p+
nötron50 n0
elektron39 e-
Animated Bohr modeli of Y (İtriyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
180 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
163 pm
Metallic Radius
162 pm
ionic radius
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Van der Waals radius
232 pm
yoğunluk
4,47 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: İtriyum0153045607590105120135150165180195210225240pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
967 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
6,21726 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Y (İtriyum)
Buharlaşma ısısı
367 kJ/mol
enthalpy of fusion
11,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
424,7 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 9, 2
Bohr modeli: Y (İtriyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Y (İtriyum)
electron configuration[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced Bohr modeli of Y (İtriyum)
Orbital Diagram of Y (İtriyum)
Yükseltgenme seviyesi0, 1, 2, 3
Elektronegatiflik
1.22
Electrophilicity Index
0,9002558378903806 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.618,15 K
Ergime noktası
1.795,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000106 1/K
molar ısı kapasitesi
26,53 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,298 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
1,8 MS/m
Özdirenç
0,00000057 m Ω
Süperiletken
1,3 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000005921 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0002978
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
41 GPa
shear modulus
26 GPa
Young katsayısı
64 GPa
Poisson's ratio
0,24
Ses hızı
3.300 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
945,9 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
Kuantum sayısı2D3/2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

İtriyum izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar34
Natural Isotopes1

75Y

Kütle numarası75
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
74,96584 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

Kütle numarası76
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
75,958937 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
28 ± 9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

Kütle numarası77
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
76,950146 ± 0,000218 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
63 ± 17 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

Kütle numarası78
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
77,94399 ± 0,00032 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

Kütle numarası79
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
78,937946 ± 0,000086 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,8 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

Kütle numarası80
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
79,93435475 ± 0,000006701 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,1 ± 0,5 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

Kütle numarası81
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
80,929454283 ± 0,000005802 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
70,4 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

Kütle numarası82
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
81,926930189 ± 0,000005902 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,3 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

Kütle numarası83
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
82,922484026 ± 0,00002 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,08 ± 0,08 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

Kütle numarası84
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
83,92067106 ± 0,000004615 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39,5 ± 0,8 m
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

Kütle numarası85
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
84,916433039 ± 0,00002036 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,68 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

Kütle numarası86
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
85,914886095 ± 0,000015182 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,74 ± 0,02 h
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

Kütle numarası87
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
86,9108761 ± 0,00000121 Da
g-factor
-0,38 ± 0,04
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
79,8 ± 0,3 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

Kütle numarası88
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
87,909501274 ± 0,00000161 Da
g-factor
-0,105 ± 0,0025
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
106,629 ± 0,024 d
spin4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

Kütle numarası89
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
88,905838156 ± 0,000000363 Da
g-factor
-0,274596 ± 0,00001
doğadaki bolluk
100
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı-

90Y

Kütle numarası90
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
89,907141749 ± 0,000000379 Da
g-factor
-0,814 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
64,05 ± 0,05 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

91Y

Kütle numarası91
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
90,907298048 ± 0,000001978 Da
g-factor
0,3278 ± 0,0016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
58,51 ± 0,06 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1943
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

92Y

Kütle numarası92
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
91,908945752 ± 0,000009798 Da
g-factor
-0,335 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,54 ± 0,01 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

93Y

Kütle numarası93
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
92,909578434 ± 0,000011259 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,18 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

94Y

Kütle numarası94
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
93,911592062 ± 0,000006849 Da
g-factor
-0,12 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,7 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

95Y

Kütle numarası95
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
94,912819697 ± 0,000007277 Da
g-factor
-0,32 ± 0,06
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,3 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1959
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

96Y

Kütle numarası96
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
95,915909305 ± 0,000006521 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,34 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

97Y

Kütle numarası97
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
96,918286702 ± 0,000007201 Da
g-factor
-0,24 ± 0,02
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,75 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

Kütle numarası98
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
97,922394841 ± 0,000008501 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
548 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

Kütle numarası99
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
98,924160839 ± 0,000007101 Da
g-factor
1,272 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,484 ± 0,007 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

Kütle numarası100
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
99,927727678 ± 0,000012 Da
g-factor
0,6875 ± 0,0025
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
940 ± 30 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

Kütle numarası101
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
100,930160817 ± 0,000007601 Da
g-factor
1,288 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
426 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

Kütle numarası102
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
101,934328471 ± 0,000004381 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
360 ± 40 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

Kütle numarası103
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
102,937243796 ± 0,000012029 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
239 ± 12 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

Kütle numarası104
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
103,941943 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
197 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

Kütle numarası105
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
104,945711 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
95 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

Kütle numarası106
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
105,950842 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
75 ± 6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

Kütle numarası107
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
106,954943 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33,5 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

Kütle numarası108
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
107,960515 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30 ± 5 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

Kütle numarası109
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
108,965131 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25 ± 5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

tarih

kâşifi ya da mucidiJohann Gadolin
keşif yeriFinland
keşif veya buluş tarihi1789
köken bilimiFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
telaffuzuIT-ri-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,000013 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00019 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,000001 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744