Iтрій

Iтрій (Y)

хімічний елемент із атомним номером 39
Атомний номер39
Атомна маса88.90584
масове число89
Група3
Період5
Блокd
Протони39 p+
Нейтрони50 n0
Electrons39 e-
Animated Модель Бора of Y (Iтрій)

Властивості

фізична властивість
Атомний радіус
180 pm
молярний об'єм
Ковалентний радіус
163 pm
Metallic Radius
162 pm
іонний радіус
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Радіус Ван дер Ваальса
232 pm
густина
енергія
Протонна спорідненість
967 kJ/mol
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
6,21726 eV/particle
енергія іонізації of Y (Iтрій)
питома теплота випаровування
367 kJ/mol
питома теплота плавлення
11,5 kJ/mol
теплота утворення хімічної сполуки
424,7 kJ/mol
Electrons
електронна оболонка2, 8, 18, 9, 2
Модель Бора: Y (Iтрій)
валентний електрон2
електронна конфігурація[Kr] 4d1 5s2
Enhanced Модель Бора of Y (Iтрій)
Orbital Diagram of Y (Iтрій)
ступінь окиснення0, 1, 2, 3
Електронегативність
1.22
Electrophilicity
0,9002558378903806 eV/particle
Phases
агрегатний станТверде тіло
Gas Phase
Температура кипіння
3 618,15 K
Температура плавлення
1 795,15 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
Visual
колір
Срібний
appearancesilvery white
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
0,0000106 1/K
molar heat capacity
26,53 J/(mol K)
Питома теплоїмність
0,298 J/(g⋅K)
Показник адіабати
electrical properties
typeConductor
Електропровідність
1,8 MS/m
питомий опір
0,00000057 m Ω
Надпровідність
1,3 K
магнетизм
typeparamagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
Магнітна сприйнятливість (Molar)
0,000000005921 m³/mol
Магнітна сприйнятливість (Volume)
0,0002978
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
Structure
Кристалічна СтруктураГексагональна примітивна (HEX)
Період кристалічної ґратки
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
41 GPa
модуль зсуву
26 GPa
модуль Юнга
64 GPa
коефіцієнт Пуассона
0,24
швидкість звуку
3 300 m/s
класифікування
КатегоріяПерехідні метали, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Геохімічна класифікація елементівlitophile
інший
Gas Basicity
945,9 kJ/mol
Dipole Polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
квантове число2D3/2
просторова група194 (P63/mmc)

Ізотопи ітрію

Стабільні ізотопи1
Нестабільні ізотопи34
Radioactive Isotopes34

75Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,96584 ± 0,000322 Da
масове число75
G-фактор
період напіврозпаду
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність+

75Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

76Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,958937 ± 0,000322 Da
масове число76
G-фактор
період напіврозпаду
28 ± 9 ms
спін1
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2001
парність-

76Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

77Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,950146 ± 0,000218 Da
масове число77
G-фактор
період напіврозпаду
63 ± 17 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1999
парність+

77Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

78Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,94399 ± 0,00032 Da
масове число78
G-фактор
0
період напіврозпаду
54 ± 5 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1992
парність+

78Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

79Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,937946 ± 0,000086 Da
масове число79
G-фактор
період напіврозпаду
14,8 ± 0,6 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1992
парність+

79Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,93435475 ± 0,000006701 Da
масове число80
G-фактор
період напіврозпаду
30,1 ± 0,5 s
спін4
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1981
парність-

80Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,929454283 ± 0,000005802 Da
масове число81
G-фактор
період напіврозпаду
70,4 ± 1 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1981
парність+

81Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,926930189 ± 0,000005902 Da
масове число82
G-фактор
період напіврозпаду
8,3 ± 0,2 s
спін1
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1980
парність+

82Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,922484026 ± 0,00002 Da
масове число83
G-фактор
період напіврозпаду
7,08 ± 0,08 m
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1962
парність+

83Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,92067106 ± 0,000004615 Da
масове число84
G-фактор
період напіврозпаду
39,5 ± 0,8 m
спін6
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1962
парність+

84Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,916433039 ± 0,00002036 Da
масове число85
G-фактор
період напіврозпаду
2,68 ± 0,05 h
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1952
парність

85Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,914886095 ± 0,000015182 Da
масове число86
G-фактор
період напіврозпаду
14,74 ± 0,02 h
спін4
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1951
парність-

86Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,9108761 ± 0,00000121 Da
масове число87
G-фактор
-0,38 ± 0,04
період напіврозпаду
79,8 ± 0,3 h
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1940
парність-

87Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,909501274 ± 0,00000161 Da
масове число88
G-фактор
-0,105 ± 0,0025
період напіврозпаду
106,629 ± 0,024 d
спін4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
дата відкриття (винаходу)1948
парність-

88Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

ізотопна поширеність
100
relative atomic mass
88,905838156 ± 0,000000363 Da
масове число89
G-фактор
-0,274596 ± 0,00001
період напіврозпаду
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1923
парність-

90Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,907141749 ± 0,000000379 Da
масове число90
G-фактор
-0,814 ± 0,004
період напіврозпаду
64,05 ± 0,05 h
спін2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
дата відкриття (винаходу)1937
парність-

90Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

91Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,907298048 ± 0,000001978 Da
масове число91
G-фактор
0,3278 ± 0,0016
період напіврозпаду
58,51 ± 0,06 d
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1943
парність-

91Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

92Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,908945752 ± 0,000009798 Da
масове число92
G-фактор
-0,335 ± 0,01
період напіврозпаду
3,54 ± 0,01 h
спін2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
дата відкриття (винаходу)1940
парність-

92Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

93Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,909578434 ± 0,000011259 Da
масове число93
G-фактор
період напіврозпаду
10,18 ± 0,08 h
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1948
парність-

93Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

94Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,911592062 ± 0,000006849 Da
масове число94
G-фактор
-0,12 ± 0,01
період напіврозпаду
18,7 ± 0,1 m
спін2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
дата відкриття (винаходу)1948
парність-

94Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

95Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,912819697 ± 0,000007277 Da
масове число95
G-фактор
-0,32 ± 0,06
період напіврозпаду
10,3 ± 0,1 m
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1959
парність-

95Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

96Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,915909305 ± 0,000006521 Da
масове число96
G-фактор
0
період напіврозпаду
5,34 ± 0,05 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1975
парність-

96Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

97Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,918286702 ± 0,000007201 Da
масове число97
G-фактор
-0,24 ± 0,02
період напіврозпаду
3,75 ± 0,03 s
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1970
парність-

97Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,922394841 ± 0,000008501 Da
масове число98
G-фактор
0
період напіврозпаду
548 ± 2 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1970
парність-

98Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,924160839 ± 0,000007101 Da
масове число99
G-фактор
1,272 ± 0,008
період напіврозпаду
1,484 ± 0,007 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
дата відкриття (винаходу)1975
парність+

99Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,927727678 ± 0,000012 Da
масове число100
G-фактор
0,6875 ± 0,0025
період напіврозпаду
940 ± 30 ms
спін4
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1977
парність+

100Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

101Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,930160817 ± 0,000007601 Da
масове число101
G-фактор
1,288 ± 0,008
період напіврозпаду
426 ± 20 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
дата відкриття (винаходу)1983
парність+

101Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,934328471 ± 0,000004381 Da
масове число102
G-фактор
період напіврозпаду
360 ± 40 ms
спін5
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1980
парність-

102Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,937243796 ± 0,000012029 Da
масове число103
G-фактор
період напіврозпаду
239 ± 12 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1994
парність+

103Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,941943 ± 0,000215 Da
масове число104
G-фактор
0
період напіврозпаду
197 ± 4 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1994
парність+

104Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)%

105Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,945711 ± 0,000429 Da
масове число105
G-фактор
період напіврозпаду
95 ± 9 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1994
парність+

105Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)%

106Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
105,950842 ± 0,000537 Da
масове число106
G-фактор
період напіврозпаду
75 ± 6 ms
спін2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1997
парність+

106Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

107Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,954943 ± 0,000537 Da
масове число107
G-фактор
період напіврозпаду
33,5 ± 0,3 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1997
парність+

107Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

108Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
107,960515 ± 0,000644 Da
масове число108
G-фактор
період напіврозпаду
30 ± 5 ms
спін6
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність-

108Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

109Y

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,965131 ± 0,000751 Da
масове число109
G-фактор
період напіврозпаду
25 ± 5 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність+

109Y Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

історія

першовідкривач або винахідникJohann Gadolin
місце відкриттяFinland
дата відкриття (винаходу)1789
етимологіяFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
вимоваIT-ri-em (англійська)

Sources

Достаток
Достаток в земній корі
Abundance in Oceans
0,000013 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,00019 %
Abundance in Sun
0,000001 %
Достаток в Всесвіті
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744