Ytri

Ytri (Y)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 39, một kim loại màu trắng xám
Số nguyên tử39
Nguyên tử khối88.90584
số khối89
Nhóm3
Chu kỳ5
Phân lớpd
Prô ton39 p+
Nơ tron50 n0
Electrons39 e-
Animated Mô hình Bohr of Y (Ytri)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
180 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
163 pm
Metallic Radius
162 pm
ionic radius
90 pm
Crystal Radius
104 pm
Bán kính van der Waals
232 pm
mật độ
4,47 g/cm³
năng lượng
proton affinity
967 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
6,21726 eV/particle
ionization energy of Y (Ytri)
Nhiệt bay hơi
367 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
11,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
424,7 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 9, 2
Mô hình Bohr: Y (Ytri)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Kr] 4d1 5s2
Enhanced Mô hình Bohr of Y (Ytri)
Orbital Diagram of Y (Ytri)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2, 3
độ âm điện
1.22
Electrophilicity
0,9002558378903806 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.618,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.795,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000106 1/K
molar heat capacity
26,53 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,298 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,8 MS/m
điện trở suất
0,00000057 m Ω
Siêu dẫn
1,3 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000666 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000005921 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0002978
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
41 GPa
Modul ngang
26 GPa
mô đun Young
64 GPa
Hệ số Poisson
0,24
tốc độ âm thanh
3.300 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
945,9 kJ/mol
Dipole Polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
1,28
Neutron Mass Absorption
0,00059
Số lượng tử2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Yttri

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền34
Radioactive Isotopes34

75Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,96584 ± 0,000322 Da
số khối75
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

75Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

76Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,958937 ± 0,000322 Da
số khối76
g-factor
chu kỳ bán rã
28 ± 9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity-

76Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

77Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,950146 ± 0,000218 Da
số khối77
g-factor
chu kỳ bán rã
63 ± 17 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

77Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

78Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,94399 ± 0,00032 Da
số khối78
g-factor
0
chu kỳ bán rã
54 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

78Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

79Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,937946 ± 0,000086 Da
số khối79
g-factor
chu kỳ bán rã
14,8 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

79Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,93435475 ± 0,000006701 Da
số khối80
g-factor
chu kỳ bán rã
30,1 ± 0,5 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

80Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,929454283 ± 0,000005802 Da
số khối81
g-factor
chu kỳ bán rã
70,4 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

81Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,926930189 ± 0,000005902 Da
số khối82
g-factor
chu kỳ bán rã
8,3 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity+

82Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,922484026 ± 0,00002 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
7,08 ± 0,08 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1962
parity+

83Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,92067106 ± 0,000004615 Da
số khối84
g-factor
chu kỳ bán rã
39,5 ± 0,8 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1962
parity+

84Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,916433039 ± 0,00002036 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
2,68 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity

85Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,914886095 ± 0,000015182 Da
số khối86
g-factor
chu kỳ bán rã
14,74 ± 0,02 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity-

86Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,9108761 ± 0,00000121 Da
số khối87
g-factor
-0,38 ± 0,04
chu kỳ bán rã
79,8 ± 0,3 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1940
parity-

87Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,909501274 ± 0,00000161 Da
số khối88
g-factor
-0,105 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
106,629 ± 0,024 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,03
ngày khám phá1948
parity-

88Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

natural abundance
100
relative atomic mass
88,905838156 ± 0,000000363 Da
số khối89
g-factor
-0,274596 ± 0,00001
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity-

90Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,907141749 ± 0,000000379 Da
số khối90
g-factor
-0,814 ± 0,004
chu kỳ bán rã
64,05 ± 0,05 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,125 ± 0,011
ngày khám phá1937
parity-

90Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

91Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,907298048 ± 0,000001978 Da
số khối91
g-factor
0,3278 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
58,51 ± 0,06 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1943
parity-

91Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

92Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,908945752 ± 0,000009798 Da
số khối92
g-factor
-0,335 ± 0,01
chu kỳ bán rã
3,54 ± 0,01 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0,02
ngày khám phá1940
parity-

92Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

93Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,909578434 ± 0,000011259 Da
số khối93
g-factor
chu kỳ bán rã
10,18 ± 0,08 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity-

93Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

94Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,911592062 ± 0,000006849 Da
số khối94
g-factor
-0,12 ± 0,01
chu kỳ bán rã
18,7 ± 0,1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,03 ± 0,03
ngày khám phá1948
parity-

94Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

95Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,912819697 ± 0,000007277 Da
số khối95
g-factor
-0,32 ± 0,06
chu kỳ bán rã
10,3 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1959
parity-

95Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

96Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,915909305 ± 0,000006521 Da
số khối96
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,34 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1975
parity-

96Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

97Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,918286702 ± 0,000007201 Da
số khối97
g-factor
-0,24 ± 0,02
chu kỳ bán rã
3,75 ± 0,03 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity-

97Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,922394841 ± 0,000008501 Da
số khối98
g-factor
0
chu kỳ bán rã
548 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity-

98Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,924160839 ± 0,000007101 Da
số khối99
g-factor
1,272 ± 0,008
chu kỳ bán rã
1,484 ± 0,007 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,55 ± 0,17
ngày khám phá1975
parity+

99Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,927727678 ± 0,000012 Da
số khối100
g-factor
0,6875 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
940 ± 30 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

100Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

101Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,930160817 ± 0,000007601 Da
số khối101
g-factor
1,288 ± 0,008
chu kỳ bán rã
426 ± 20 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,17
ngày khám phá1983
parity+

101Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,934328471 ± 0,000004381 Da
số khối102
g-factor
chu kỳ bán rã
360 ± 40 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity-

102Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,937243796 ± 0,000012029 Da
số khối103
g-factor
chu kỳ bán rã
239 ± 12 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

103Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,941943 ± 0,000215 Da
số khối104
g-factor
0
chu kỳ bán rã
197 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

104Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)%

105Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,945711 ± 0,000429 Da
số khối105
g-factor
chu kỳ bán rã
95 ± 9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

105Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)%

106Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
105,950842 ± 0,000537 Da
số khối106
g-factor
chu kỳ bán rã
75 ± 6 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

106Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

107Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,954943 ± 0,000537 Da
số khối107
g-factor
chu kỳ bán rã
33,5 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

107Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

108Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
107,960515 ± 0,000644 Da
số khối108
g-factor
chu kỳ bán rã
30 ± 5 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

108Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

109Y

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,965131 ± 0,000751 Da
số khối109
g-factor
chu kỳ bán rã
25 ± 5 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

109Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

lịch sử

được phát hiện bởiJohann Gadolin
nơi khám pháFinland
ngày khám phá1789
từ nguyên họcFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
cách phát âmIT-ri-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,000013 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,00019 %
Abundance in Sun
0,000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744