იტერბიუმი

იტერბიუმი (Yb)

element with the atomic number of 70
Atomic Number70
Atomic Weight173.045
mass number174
Group
Period6
Blockf
პროტონი70 p+
ნეიტრონი104 n0
ელექტრონი70 e-
Animated ბორის მოდელი of Yb (იტერბიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
175 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
170 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
102 pm
Crystal Radius
116 pm
Van der Waals radius
226 pm
density
6,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: იტერბიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
6,25416 eV/particle
ionization energy of Yb (იტერბიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
159 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
3,35 kJ/mol
standard enthalpy of formation
155,6 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 8, 2
ბორის მოდელი: Yb (იტერბიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Yb (იტერბიუმი)
electron configuration[Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Yb (იტერბიუმი)
Orbital Diagram of Yb (იტერბიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
0,7743018767771305 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1 469,15 K
Melting Point
1 097,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000263 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,155 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
3,6 MS/m
electrical resistivity
0,00000028 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000059 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,00000000102 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0000388
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
31 GPa
shear modulus
9,9 GPa
Young's modulus
24 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,21
speed of sound
1 590 m/s
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
35
Neutron Mass Absorption
0,0076
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Ytterbium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes33
Natural Isotopes7
Isotopic Composition17432.03%17432.03%17221.69%17221.69%17316.10%17316.10%17114.09%17114.09%17613.00%17613.00%1702.98%1702.98%1680.12%1680.12%

148Yb

mass number148
neutron number78
relative atomic mass
147,967547 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Yb

mass number149
neutron number79
relative atomic mass
148,964219 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
700 ± 200 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2001
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

mass number150
neutron number80
relative atomic mass
149,958314 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2000
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Yb

mass number151
neutron number81
relative atomic mass
150,955402453 ± 0,000322591 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,6 ± 0,5 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1985
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

152Yb

mass number152
neutron number82
relative atomic mass
151,950326699 ± 0,000160718 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,03 ± 0,06 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

mass number153
neutron number83
relative atomic mass
152,949372 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,2 ± 0,2 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

mass number154
neutron number84
relative atomic mass
153,946395696 ± 0,000018551 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
409 ± 2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

mass number155
neutron number85
relative atomic mass
154,945783216 ± 0,00001782 Da
g-factor
-0,26 ± 0,0057142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,793 ± 0,02 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1964
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

mass number156
neutron number86
relative atomic mass
155,942817096 ± 0,000009992 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26,1 ± 0,7 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

mass number157
neutron number87
relative atomic mass
156,942651368 ± 0,000011706 Da
g-factor
-0,182 ± 0,0022857142857143
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
38,6 ± 1 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

158Yb

mass number158
neutron number88
relative atomic mass
157,939871202 ± 0,000008559 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,49 ± 0,13 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

mass number159
neutron number89
relative atomic mass
158,940060257 ± 0,000018874 Da
g-factor
-0,146 ± 0,0032
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,67 ± 0,09 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1975
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

mass number160
neutron number90
relative atomic mass
159,93755921 ± 0,0000059 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,8 ± 0,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

mass number161
neutron number91
relative atomic mass
160,937912384 ± 0,000016211 Da
g-factor
-0,21733333333333 ± 0,0053333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,2 ± 0,2 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,03 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1974
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

mass number162
neutron number92
relative atomic mass
161,935779342 ± 0,000016213 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,87 ± 0,19 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1963
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

mass number163
neutron number93
relative atomic mass
162,936345406 ± 0,000016215 Da
g-factor
-0,24866666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,05 ± 0,35 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,24 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

mass number164
neutron number94
relative atomic mass
163,934500743 ± 0,000016217 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
75,8 ± 1,7 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

165Yb

mass number165
neutron number95
relative atomic mass
164,935270241 ± 0,00002849 Da
g-factor
0,1908 ± 0,0032
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,9 ± 0,3 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,48 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1964
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

mass number166
neutron number96
relative atomic mass
165,933876439 ± 0,000007515 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
56,7 ± 0,1 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

167Yb

mass number167
neutron number97
relative atomic mass
166,934954069 ± 0,000004251 Da
g-factor
0,2484 ± 0,0032
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,5 ± 0,2 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

mass number168
neutron number98
relative atomic mass
167,933891297 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
0,123 ± 0,003
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
+ (double β+ decay)

169Yb

mass number169
neutron number99
relative atomic mass
168,935184208 ± 0,000000191 Da
g-factor
-0,18085714285714 ± 0,0022857142857143
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,014 ± 0,005 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,54 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1946
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

170Yb

mass number170
neutron number100
relative atomic mass
169,934767242 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
2,982 ± 0,039
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

171Yb

mass number171
neutron number101
relative atomic mass
170,936331515 ± 0,000000013 Da
g-factor
0,9846 ± 0,0008
natural abundance
14,086 ± 0,14
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity-

172Yb

mass number172
neutron number102
relative atomic mass
171,936386654 ± 0,000000014 Da
g-factor
0
natural abundance
21,686 ± 0,13
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

173Yb

mass number173
neutron number103
relative atomic mass
172,938216211 ± 0,000000012 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,00024
natural abundance
16,103 ± 0,063
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1934
parity-

174Yb

mass number174
neutron number104
relative atomic mass
173,938867545 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
32,025 ± 0,08
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

175Yb

mass number175
neutron number105
relative atomic mass
174,941281907 ± 0,000000076 Da
g-factor
0,21885714285714 ± 0,0022857142857143
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,185 ± 0,001 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,52 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1945
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

176Yb

mass number176
neutron number106
relative atomic mass
175,942574706 ± 0,000000015 Da
g-factor
0
natural abundance
12,995 ± 0,083
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)
α (α emission)

177Yb

mass number177
neutron number107
relative atomic mass
176,945263846 ± 0,000000236 Da
g-factor
-0,15444444444444 ± 0,0033333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,911 ± 0,003 h
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
4,03 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1945
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

178Yb

mass number178
neutron number108
relative atomic mass
177,9466694 ± 0,000007072 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
74 ± 3 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

179Yb

mass number179
neutron number109
relative atomic mass
178,94993 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8 ± 0,4 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

180Yb

mass number180
neutron number110
relative atomic mass
179,951991 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,4 ± 0,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1987
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

181Yb

mass number181
neutron number111
relative atomic mass
180,95589 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2000
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

182Yb

mass number182
neutron number112
relative atomic mass
181,958239 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

183Yb

mass number183
neutron number113
relative atomic mass
182,962426 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

184Yb

mass number184
neutron number114
relative atomic mass
183,965002 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

185Yb

mass number185
neutron number115
relative atomic mass
184,969425 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Ytterbium element

ისტორია

აღმომჩენიJean de Marignac
location of discoverySwitzerland
აღმოჩენის თარიღი1878
ეტიმოლოგიაNamed for the Swedish village of Ytterby.
pronunciationi-TUR-bi-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
3,2 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00000082 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000018 %
natural abundance (მზე)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068