Iterb

Iterb (Yb)

70. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa70
Masa atomowa173.045
liczba masowa174
Grupa
Okres6
Blokf
proton70 p+
neutron104 n0
elektron70 e-
Animated Model atomu Bohra of Yb (Iterb)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
170 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
102 pm
Crystal Radius
116 pm
promień van der Waalsa
226 pm
gęstość
6,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Iterb0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,25416 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Yb (Iterb)
ciepło parowania
159 kJ/mol
ciepło topnienia
3,35 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
155,6 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 8, 2
Model atomu Bohra: Yb (Iterb)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Yb (Iterb)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Yb (Iterb)
Orbital Diagram of Yb (Iterb)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
Electrophilicity Index
0,7743018767771305 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 469,15 K
Temperatura topnienia
1 097,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000263 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,155 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
3,6 MS/m
rezystywność
0,00000028 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000059 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000102 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000388
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
31 GPa
moduł Kirchhoffa
9,9 GPa
moduł Younga
24 GPa
współczynnik Poissona
0,21
prędkość dźwięku
1 590 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
35
Neutron Mass Absorption
0,0076
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Ytterbium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy33
Natural Isotopes7
Isotopic Composition17432.03%17432.03%17221.69%17221.69%17316.10%17316.10%17114.09%17114.09%17613.00%17613.00%1702.98%1702.98%1680.12%1680.12%

148Yb

liczba masowa148
liczba neutronów78
względna masa atomowa
147,967547 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Yb

liczba masowa149
liczba neutronów79
względna masa atomowa
148,964219 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
700 ± 200 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

liczba masowa150
liczba neutronów80
względna masa atomowa
149,958314 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Yb

liczba masowa151
liczba neutronów81
względna masa atomowa
150,955402453 ± 0,000322591 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

152Yb

liczba masowa152
liczba neutronów82
względna masa atomowa
151,950326699 ± 0,000160718 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,03 ± 0,06 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

liczba masowa153
liczba neutronów83
względna masa atomowa
152,949372 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

liczba masowa154
liczba neutronów84
względna masa atomowa
153,946395696 ± 0,000018551 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
409 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

liczba masowa155
liczba neutronów85
względna masa atomowa
154,945783216 ± 0,00001782 Da
g-factor
-0,26 ± 0,0057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,793 ± 0,02 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

liczba masowa156
liczba neutronów86
względna masa atomowa
155,942817096 ± 0,000009992 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,1 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

liczba masowa157
liczba neutronów87
względna masa atomowa
156,942651368 ± 0,000011706 Da
g-factor
-0,182 ± 0,0022857142857143
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,6 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

158Yb

liczba masowa158
liczba neutronów88
względna masa atomowa
157,939871202 ± 0,000008559 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,49 ± 0,13 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

liczba masowa159
liczba neutronów89
względna masa atomowa
158,940060257 ± 0,000018874 Da
g-factor
-0,146 ± 0,0032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,67 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,02
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

liczba masowa160
liczba neutronów90
względna masa atomowa
159,93755921 ± 0,0000059 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,8 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

liczba masowa161
liczba neutronów91
względna masa atomowa
160,937912384 ± 0,000016211 Da
g-factor
-0,21733333333333 ± 0,0053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,03 ± 0,02
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

liczba masowa162
liczba neutronów92
względna masa atomowa
161,935779342 ± 0,000016213 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,87 ± 0,19 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

liczba masowa163
liczba neutronów93
względna masa atomowa
162,936345406 ± 0,000016215 Da
g-factor
-0,24866666666667 ± 0,0053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,05 ± 0,35 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,24 ± 0,02
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

liczba masowa164
liczba neutronów94
względna masa atomowa
163,934500743 ± 0,000016217 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
75,8 ± 1,7 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

165Yb

liczba masowa165
liczba neutronów95
względna masa atomowa
164,935270241 ± 0,00002849 Da
g-factor
0,1908 ± 0,0032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,9 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,48 ± 0,04
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

liczba masowa166
liczba neutronów96
względna masa atomowa
165,933876439 ± 0,000007515 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56,7 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

167Yb

liczba masowa167
liczba neutronów97
względna masa atomowa
166,934954069 ± 0,000004251 Da
g-factor
0,2484 ± 0,0032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,5 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,04
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

liczba masowa168
liczba neutronów98
względna masa atomowa
167,933891297 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,123 ± 0,003
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
+ (double β+ decay)

169Yb

liczba masowa169
liczba neutronów99
względna masa atomowa
168,935184208 ± 0,000000191 Da
g-factor
-0,18085714285714 ± 0,0022857142857143
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,014 ± 0,005 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,54 ± 0,06
data odkrycia1946
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

170Yb

liczba masowa170
liczba neutronów100
względna masa atomowa
169,934767242 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
2,982 ± 0,039
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

171Yb

liczba masowa171
liczba neutronów101
względna masa atomowa
170,936331515 ± 0,000000013 Da
g-factor
0,9846 ± 0,0008
abundancja naturalna
14,086 ± 0,14
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość-

172Yb

liczba masowa172
liczba neutronów102
względna masa atomowa
171,936386654 ± 0,000000014 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
21,686 ± 0,13
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

173Yb

liczba masowa173
liczba neutronów103
względna masa atomowa
172,938216211 ± 0,000000012 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,00024
abundancja naturalna
16,103 ± 0,063
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,04
data odkrycia1934
parzystość-

174Yb

liczba masowa174
liczba neutronów104
względna masa atomowa
173,938867545 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
32,025 ± 0,08
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

175Yb

liczba masowa175
liczba neutronów105
względna masa atomowa
174,941281907 ± 0,000000076 Da
g-factor
0,21885714285714 ± 0,0022857142857143
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,185 ± 0,001 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,52 ± 0,05
data odkrycia1945
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

176Yb

liczba masowa176
liczba neutronów106
względna masa atomowa
175,942574706 ± 0,000000015 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
12,995 ± 0,083
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)
α (α emission)

177Yb

liczba masowa177
liczba neutronów107
względna masa atomowa
176,945263846 ± 0,000000236 Da
g-factor
-0,15444444444444 ± 0,0033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,911 ± 0,003 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
4,03 ± 0,06
data odkrycia1945
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

178Yb

liczba masowa178
liczba neutronów108
względna masa atomowa
177,9466694 ± 0,000007072 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
74 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

179Yb

liczba masowa179
liczba neutronów109
względna masa atomowa
178,94993 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

180Yb

liczba masowa180
liczba neutronów110
względna masa atomowa
179,951991 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

181Yb

liczba masowa181
liczba neutronów111
względna masa atomowa
180,95589 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

182Yb

liczba masowa182
liczba neutronów112
względna masa atomowa
181,958239 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

183Yb

liczba masowa183
liczba neutronów113
względna masa atomowa
182,962426 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

184Yb

liczba masowa184
liczba neutronów114
względna masa atomowa
183,965002 ± 0,00054 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

185Yb

liczba masowa185
liczba neutronów115
względna masa atomowa
184,969425 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Ytterbium element

historia

odkrywca lub wynalazcaJean de Marignac
miejsce odkryciaSwitzerland
data odkrycia1878
etymologiaNamed for the Swedish village of Ytterby.
wymowai-TUR-bi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
3,2 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000082 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000018 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068