Iterb

Iterb (Yb)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa70
Masa atomowa173.045
liczba masowa174
Grupa
Okres6
Blokf
Protony70 p+
Neutrony104 n0
Elektrony70 e-
Ytterbium element.jpg Animated Model atomu Bohra of Yb (Iterb) Enhanced Model atomu Bohra of Yb (Iterb) Model atomu Bohra: Yb (Iterb) Orbital Diagram of Yb (Iterb)

Właściwości

Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
170 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
102 pm
Crystal Radius
116 pm
promień van der Waalsa
226 pm
gęstość
6,9 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,25416 eV/particle
ciepło parowania
159 kJ/mol
ciepło topnienia
3,35 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
155,6 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 8, 2
elektron walencyjny3
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 6s2
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
Electrophilicity
0,7743018767771305 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 469,15 K
Temperatura topnienia
1 097,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000263 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,155 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
3,6 MS/m
rezystywność
0,00000028 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000059 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000102 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000388
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
31 GPa
moduł Kirchhoffa
9,9 GPa
moduł Younga
24 GPa
współczynnik Poissona
0,21
prędkość dźwięku
1 590 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
35
Neutron Mass Absorption
0,0076
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Ytterbium

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy31
Radioactive Isotopes31

148Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,967547 ± 0,000429 Da
liczba masowa148
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

148Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

149Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,964219 ± 0,000322 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
700 ± 200 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

149Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,958314 ± 0,000322 Da
liczba masowa150
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

150Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

151Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,955402453 ± 0,000322591 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

151Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

152Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,950326699 ± 0,000160718 Da
liczba masowa152
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,03 ± 0,06 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

152Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,949372 ± 0,000215 Da
liczba masowa153
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

153Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,946395696 ± 0,000018551 Da
liczba masowa154
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
409 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

154Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,945783216 ± 0,00001782 Da
liczba masowa155
g-factor
-0,26 ± 0,0057142857142857
czas połowicznego rozpadu
1,793 ± 0,02 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
data odkrycia1964
parzystość-

155Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,942817096 ± 0,000009992 Da
liczba masowa156
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
26,1 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

156Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,942651368 ± 0,000011706 Da
liczba masowa157
g-factor
-0,182 ± 0,0022857142857143
czas połowicznego rozpadu
38,6 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

157Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

158Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,939871202 ± 0,000008559 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,49 ± 0,13 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

158Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,940060257 ± 0,000018874 Da
liczba masowa159
g-factor
-0,146 ± 0,0032
czas połowicznego rozpadu
1,67 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,02
data odkrycia1975
parzystość-

159Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,93755921 ± 0,0000059 Da
liczba masowa160
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,8 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

160Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,937912384 ± 0,000016211 Da
liczba masowa161
g-factor
-0,21733333333333 ± 0,0053333333333333
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,03 ± 0,02
data odkrycia1974
parzystość-

161Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,935779342 ± 0,000016213 Da
liczba masowa162
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
18,87 ± 0,19 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

162Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,936345406 ± 0,000016215 Da
liczba masowa163
g-factor
-0,24866666666667 ± 0,0053333333333333
czas połowicznego rozpadu
11,05 ± 0,35 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,24 ± 0,02
data odkrycia1967
parzystość-

163Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,934500743 ± 0,000016217 Da
liczba masowa164
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
75,8 ± 1,7 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

164Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

165Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,935270241 ± 0,00002849 Da
liczba masowa165
g-factor
0,1908 ± 0,0032
czas połowicznego rozpadu
9,9 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,48 ± 0,04
data odkrycia1964
parzystość-

165Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,933876439 ± 0,000007515 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
56,7 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

166Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

167Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,934954069 ± 0,000004251 Da
liczba masowa167
g-factor
0,2484 ± 0,0032
czas połowicznego rozpadu
17,5 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,04
data odkrycia1954
parzystość-

167Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

abundancja naturalna
0,123 ± 0,003
względna masa atomowa
167,933891297 ± 0,0000001 Da
liczba masowa168
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

168Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

169Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,935184208 ± 0,000000191 Da
liczba masowa169
g-factor
-0,18085714285714 ± 0,0022857142857143
czas połowicznego rozpadu
32,014 ± 0,005 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,54 ± 0,06
data odkrycia1946
parzystość+

169Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

170Yb

abundancja naturalna
2,982 ± 0,039
względna masa atomowa
169,934767242 ± 0,000000011 Da
liczba masowa170
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

171Yb

abundancja naturalna
14,086 ± 0,14
względna masa atomowa
170,936331515 ± 0,000000013 Da
liczba masowa171
g-factor
0,9846 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość-

172Yb

abundancja naturalna
21,686 ± 0,13
względna masa atomowa
171,936386654 ± 0,000000014 Da
liczba masowa172
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

173Yb

abundancja naturalna
16,103 ± 0,063
względna masa atomowa
172,938216211 ± 0,000000012 Da
liczba masowa173
g-factor
-0,2712 ± 0,00024
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,04
data odkrycia1934
parzystość-

174Yb

abundancja naturalna
32,025 ± 0,08
względna masa atomowa
173,938867545 ± 0,000000011 Da
liczba masowa174
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

175Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,941281907 ± 0,000000076 Da
liczba masowa175
g-factor
0,21885714285714 ± 0,0022857142857143
czas połowicznego rozpadu
4,185 ± 0,001 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,52 ± 0,05
data odkrycia1945
parzystość-

175Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

176Yb

abundancja naturalna
12,995 ± 0,083
względna masa atomowa
175,942574706 ± 0,000000015 Da
liczba masowa176
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

176Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%
α (α emission)%

177Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,945263846 ± 0,000000236 Da
liczba masowa177
g-factor
-0,15444444444444 ± 0,0033333333333333
czas połowicznego rozpadu
1,911 ± 0,003 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
4,03 ± 0,06
data odkrycia1945
parzystość+

177Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

178Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,9466694 ± 0,000007072 Da
liczba masowa178
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
74 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

178Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

179Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,94993 ± 0,000215 Da
liczba masowa179
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość-

179Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

180Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,951991 ± 0,000322 Da
liczba masowa180
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

180Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

181Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,95589 ± 0,00032 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

181Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

182Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,958239 ± 0,000429 Da
liczba masowa182
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

182Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

183Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,962426 ± 0,000429 Da
liczba masowa183
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

183Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

184Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,965002 ± 0,00054 Da
liczba masowa184
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

184Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

185Yb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,969425 ± 0,000537 Da
liczba masowa185
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

185Yb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

historia

odkrywca lub wynalazcaJean de Marignac
miejsce odkryciaSwitzerland
data odkrycia1878
etymologiaNamed for the Swedish village of Ytterby.
wymowai-TUR-bi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
3,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000082 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000018 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068