Ytterbium

Ytterbium (Yb)

chemický prvok s protónovým číslom 70
Protónové číslo70
Atómová hmotnosť173.045
Nukleónové číslo174
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón70 p+
Neutrón104 n0
elektrón70 e-
Animated Bohrov model atómu of Yb (Ytterbium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
170 pm
Metallic Radius
iónový polomer
102 pm
Crystal Radius
116 pm
Van der Waalsov polomer
226 pm
density
6,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ytterbium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
6,25416 eV/particle
ionization energy of Yb (Ytterbium)
Merné skupenské teplo varu
159 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
3,35 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
155,6 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 8, 2
Bohrov model atómu: Yb (Ytterbium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Yb (Ytterbium)
electron configuration[Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Yb (Ytterbium)
Orbital Diagram of Yb (Ytterbium)
Oxidačné číslo0, 1, 2, 3
Elektronegativita
Electrophilicity Index
0,7743018767771305 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 469,15 K
Teplota topenia
1 097,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000263 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,74 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,155 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
3,6 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000028 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000059 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000102 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000388
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
5,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
31 GPa
shear modulus
9,9 GPa
Youngov modul
24 GPa
Poissonova konštanta
0,21
rýchlosť zvuku
1 590 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
35
Neutron Mass Absorption
0,0076
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Ytterbium

Stabilné izotopy5
Nestabilné izotopy33
Natural Isotopes7
Isotopic Composition17432.03%17432.03%17221.69%17221.69%17316.10%17316.10%17114.09%17114.09%17613.00%17613.00%1702.98%1702.98%1680.12%1680.12%

148Yb

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
147,967547 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Yb

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
148,964219 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
700 ± 200 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
149,958314 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Yb

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
150,955402453 ± 0,000322591 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,6 ± 0,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

152Yb

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
151,950326699 ± 0,000160718 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,03 ± 0,06 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
152,949372 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 0,2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
153,946395696 ± 0,000018551 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
409 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
154,945783216 ± 0,00001782 Da
g-factor
-0,26 ± 0,0057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,793 ± 0,02 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
155,942817096 ± 0,000009992 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,1 ± 0,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
156,942651368 ± 0,000011706 Da
g-factor
-0,182 ± 0,0022857142857143
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,6 ± 1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

158Yb

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
157,939871202 ± 0,000008559 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,49 ± 0,13 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
158,940060257 ± 0,000018874 Da
g-factor
-0,146 ± 0,0032
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,67 ± 0,09 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,02
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
159,93755921 ± 0,0000059 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,8 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
160,937912384 ± 0,000016211 Da
g-factor
-0,21733333333333 ± 0,0053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,03 ± 0,02
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
161,935779342 ± 0,000016213 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,87 ± 0,19 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
162,936345406 ± 0,000016215 Da
g-factor
-0,24866666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,05 ± 0,35 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,24 ± 0,02
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
163,934500743 ± 0,000016217 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
75,8 ± 1,7 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

165Yb

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
164,935270241 ± 0,00002849 Da
g-factor
0,1908 ± 0,0032
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,9 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,48 ± 0,04
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
165,933876439 ± 0,000007515 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56,7 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

167Yb

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
166,934954069 ± 0,000004251 Da
g-factor
0,2484 ± 0,0032
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,5 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,04
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
167,933891297 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
0,123 ± 0,003
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

169Yb

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
168,935184208 ± 0,000000191 Da
g-factor
-0,18085714285714 ± 0,0022857142857143
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,014 ± 0,005 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,54 ± 0,06
dátum objavu1946
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

170Yb

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
169,934767242 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
2,982 ± 0,039
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

171Yb

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
170,936331515 ± 0,000000013 Da
g-factor
0,9846 ± 0,0008
natural abundance
14,086 ± 0,14
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity-

172Yb

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
171,936386654 ± 0,000000014 Da
g-factor
0
natural abundance
21,686 ± 0,13
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

173Yb

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
172,938216211 ± 0,000000012 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,00024
natural abundance
16,103 ± 0,063
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,04
dátum objavu1934
parity-

174Yb

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
173,938867545 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
32,025 ± 0,08
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

175Yb

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
174,941281907 ± 0,000000076 Da
g-factor
0,21885714285714 ± 0,0022857142857143
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,185 ± 0,001 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,52 ± 0,05
dátum objavu1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

176Yb

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
175,942574706 ± 0,000000015 Da
g-factor
0
natural abundance
12,995 ± 0,083
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

177Yb

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
176,945263846 ± 0,000000236 Da
g-factor
-0,15444444444444 ± 0,0033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,911 ± 0,003 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
4,03 ± 0,06
dátum objavu1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

178Yb

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
177,9466694 ± 0,000007072 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
74 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

179Yb

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
178,94993 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

180Yb

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
179,951991 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

181Yb

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
180,95589 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2000
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

182Yb

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
181,958239 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

183Yb

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
182,962426 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

184Yb

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
183,965002 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

185Yb

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
184,969425 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Ytterbium element

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJean de Marignac
miesto nálezuSwitzerland
dátum objavu1878
etymológiaNamed for the Swedish village of Ytterby.
pronunciationi-TUR-bi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
3,2 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00000082 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000018 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068