Итербијум

Итербијум (Yb)

element with the atomic number of 70
Атомски број70
Атомска маса173.045
Масени број174
Група
Периода6
Блокf
протон70 p+
неутрон104 n0
електрон70 e-
Animated Боров модел атома of Yb (Итербијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102 pm
Crystal Radius
116 pm
Ван дер Валсов радијус
226 pm
густина
6,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Итербијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,25416 eV/particle
енергија јонизације of Yb (Итербијум)
Топлота испаравања
159 kJ/mol
топлота топљења
3,35 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
155,6 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 8, 2
Боров модел атома: Yb (Итербијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Yb (Итербијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2
Enhanced Боров модел атома of Yb (Итербијум)
Orbital Diagram of Yb (Итербијум)
оксидациони број0, 1, 2, 3
електронегативност
Electrophilicity Index
0,7743018767771305 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.469,15 K
Температура топљења
1.097,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000263 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Специфична топлота
0,155 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
3,6 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000028 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000059 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,00000000102 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0000388
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
5,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
31 GPa
shear modulus
9,9 GPa
Јангов модул
24 GPa
Пуасонов однос
0,21
брзина звука
1.590 m/s
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
35
Neutron Mass Absorption
0,0076
квантни број1S0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Ytterbium

Стабилни изотопи5
Нестабилни изотопи33
Natural Isotopes7
Isotopic Composition17432.03%17432.03%17221.69%17221.69%17316.10%17316.10%17114.09%17114.09%17613.00%17613.00%1702.98%1702.98%1680.12%1680.12%

148Yb

Масени број148
неутронски број78
атомска тежина
147,967547 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Yb

Масени број149
неутронски број79
атомска тежина
148,964219 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
700 ± 200 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

Масени број150
неутронски број80
атомска тежина
149,958314 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2000
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Yb

Масени број151
неутронски број81
атомска тежина
150,955402453 ± 0,000322591 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,6 ± 0,5 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

152Yb

Масени број152
неутронски број82
атомска тежина
151,950326699 ± 0,000160718 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,03 ± 0,06 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

Масени број153
неутронски број83
атомска тежина
152,949372 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,2 ± 0,2 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

Масени број154
неутронски број84
атомска тежина
153,946395696 ± 0,000018551 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
409 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

Масени број155
неутронски број85
атомска тежина
154,945783216 ± 0,00001782 Da
g-factor
-0,26 ± 0,0057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,793 ± 0,02 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

Масени број156
неутронски број86
атомска тежина
155,942817096 ± 0,000009992 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,1 ± 0,7 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

Масени број157
неутронски број87
атомска тежина
156,942651368 ± 0,000011706 Da
g-factor
-0,182 ± 0,0022857142857143
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,6 ± 1 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

158Yb

Масени број158
неутронски број88
атомска тежина
157,939871202 ± 0,000008559 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,49 ± 0,13 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

Масени број159
неутронски број89
атомска тежина
158,940060257 ± 0,000018874 Da
g-factor
-0,146 ± 0,0032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,67 ± 0,09 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,02
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

Масени број160
неутронски број90
атомска тежина
159,93755921 ± 0,0000059 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,8 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

Масени број161
неутронски број91
атомска тежина
160,937912384 ± 0,000016211 Da
g-factor
-0,21733333333333 ± 0,0053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,2 ± 0,2 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,03 ± 0,02
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

Масени број162
неутронски број92
атомска тежина
161,935779342 ± 0,000016213 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,87 ± 0,19 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

Масени број163
неутронски број93
атомска тежина
162,936345406 ± 0,000016215 Da
g-factor
-0,24866666666667 ± 0,0053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,05 ± 0,35 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,24 ± 0,02
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

Масени број164
неутронски број94
атомска тежина
163,934500743 ± 0,000016217 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
75,8 ± 1,7 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

165Yb

Масени број165
неутронски број95
атомска тежина
164,935270241 ± 0,00002849 Da
g-factor
0,1908 ± 0,0032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,9 ± 0,3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,48 ± 0,04
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

Масени број166
неутронски број96
атомска тежина
165,933876439 ± 0,000007515 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56,7 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

167Yb

Масени број167
неутронски број97
атомска тежина
166,934954069 ± 0,000004251 Da
g-factor
0,2484 ± 0,0032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,5 ± 0,2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,04
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

Масени број168
неутронски број98
атомска тежина
167,933891297 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,123 ± 0,003
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
+ (double β+ decay)

169Yb

Масени број169
неутронски број99
атомска тежина
168,935184208 ± 0,000000191 Da
g-factor
-0,18085714285714 ± 0,0022857142857143
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,014 ± 0,005 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,54 ± 0,06
датум открића1946
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

170Yb

Масени број170
неутронски број100
атомска тежина
169,934767242 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
присутност у природи
2,982 ± 0,039
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1938
parity+

171Yb

Масени број171
неутронски број101
атомска тежина
170,936331515 ± 0,000000013 Da
g-factor
0,9846 ± 0,0008
присутност у природи
14,086 ± 0,14
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity-

172Yb

Масени број172
неутронски број102
атомска тежина
171,936386654 ± 0,000000014 Da
g-factor
0
присутност у природи
21,686 ± 0,13
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

173Yb

Масени број173
неутронски број103
атомска тежина
172,938216211 ± 0,000000012 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,00024
присутност у природи
16,103 ± 0,063
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,04
датум открића1934
parity-

174Yb

Масени број174
неутронски број104
атомска тежина
173,938867545 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
присутност у природи
32,025 ± 0,08
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

175Yb

Масени број175
неутронски број105
атомска тежина
174,941281907 ± 0,000000076 Da
g-factor
0,21885714285714 ± 0,0022857142857143
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,185 ± 0,001 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,52 ± 0,05
датум открића1945
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

176Yb

Масени број176
неутронски број106
атомска тежина
175,942574706 ± 0,000000015 Da
g-factor
0
присутност у природи
12,995 ± 0,083
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)
α (α emission)

177Yb

Масени број177
неутронски број107
атомска тежина
176,945263846 ± 0,000000236 Da
g-factor
-0,15444444444444 ± 0,0033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,911 ± 0,003 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
4,03 ± 0,06
датум открића1945
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

178Yb

Масени број178
неутронски број108
атомска тежина
177,9466694 ± 0,000007072 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
74 ± 3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

179Yb

Масени број179
неутронски број109
атомска тежина
178,94993 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8 ± 0,4 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

180Yb

Масени број180
неутронски број110
атомска тежина
179,951991 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

181Yb

Масени број181
неутронски број111
атомска тежина
180,95589 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2000
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)

182Yb

Масени број182
неутронски број112
атомска тежина
181,958239 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

183Yb

Масени број183
неутронски број113
атомска тежина
182,962426 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)

184Yb

Масени број184
неутронски број114
атомска тежина
183,965002 ± 0,00054 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

185Yb

Масени број185
неутронски број115
атомска тежина
184,969425 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Ytterbium element

историја

откриоJean de Marignac
место открићаSwitzerland
датум открића1878
етимологијаNamed for the Swedish village of Ytterby.
изговорi-TUR-bi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
3,2 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00000082 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000018 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068