Ytterbium

Ytterbium (Yb)

grundämne
Atomnummer70
Atommassa173.045
masstal174
Grupp
Period6
Blockf
proton70 p+
neutron104 n0
elektron70 e-
Animated Bohrs atommodell of Yb (Ytterbium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
175 pm
molvolym
Kovalent Radie
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102 pm
Crystal Radius
116 pm
Van der Waalsradie
226 pm
densitet
6,9 g/cm³
Grundämnenas Atomära Egenskaper: Ytterbium0153045607590105120135150165180195210225240pmAtomradieKovalent RadieMetallic RadiusVan der Waalsradie

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
−0,02 eV/particle
joniseringsenergi
6,25416 eV/particle
joniseringsenergi of Yb (Ytterbium)
ångbildningsvärme
159 kJ/mol
smältvärme
3,35 kJ/mol
Bildningsentalpi
155,6 kJ/mol
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 8, 2
Bohrs atommodell: Yb (Ytterbium)
valenselektron2
Elektronformel: Yb (Ytterbium)
elektronkonfiguration[Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2
Enhanced Bohrs atommodell of Yb (Ytterbium)
Orbital Diagram of Yb (Ytterbium)
oxidationstal0, 1, 2, 3
elektronegativitet
Electrophilicity Index
0,7743018767771305 eV/particle
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
1 469,15 K
Smältpunkt
1 097,15 K
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Silver
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
0,0000263 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Specifik värmekapacitet
0,155 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
elektrisk konduktivitet
3,6 MS/m
resistivitet
0,00000028 m Ω
supraledare
magnetism
typeparamagnetic
magnetisk susceptibilitet (Mass)
0,0000000059 m³/Kg
magnetisk susceptibilitet (Molar)
0,00000000102 m³/mol
magnetisk susceptibilitet (Volume)
0,0000388
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
KristallstrukturYtcentrerat kubiskt (FCC)
Gitterkonstant
5,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
31 GPa
skjuvmodul
9,9 GPa
Young's modulus
24 GPa
Poissons konstant
0,21
ljudhastighet
1 590 m/s
klassificering
KategoriLantanoider, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
35
Neutron Mass Absorption
0,0076
kvanttal1S0
rymdgrupp225 (Fm_3m)

Ytterbiumisotoper

Stabila isotoper5
Instabila isotoper33
Natural Isotopes7
Isotopic Composition17432.03%17432.03%17221.69%17221.69%17316.10%17316.10%17114.09%17114.09%17613.00%17613.00%1702.98%1702.98%1680.12%1680.12%

148Yb

masstal148
neutrontal78
relative atomic mass
147,967547 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Yb

masstal149
neutrontal79
relative atomic mass
148,964219 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
700 ± 200 ms
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2001
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

masstal150
neutrontal80
relative atomic mass
149,958314 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2000
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Yb

masstal151
neutrontal81
relative atomic mass
150,955402453 ± 0,000322591 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,6 ± 0,5 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1985
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

152Yb

masstal152
neutrontal82
relative atomic mass
151,950326699 ± 0,000160718 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,03 ± 0,06 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1982
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

masstal153
neutrontal83
relative atomic mass
152,949372 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,2 ± 0,2 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1977
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

masstal154
neutrontal84
relative atomic mass
153,946395696 ± 0,000018551 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
409 ± 2 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1964
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

masstal155
neutrontal85
relative atomic mass
154,945783216 ± 0,00001782 Da
g-factor
−0,26 ± 0,0057142857142857
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,793 ± 0,02 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
−0,5 ± 0,3
upptäcktsdatum1964
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

masstal156
neutrontal86
relative atomic mass
155,942817096 ± 0,000009992 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
26,1 ± 0,7 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1970
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

masstal157
neutrontal87
relative atomic mass
156,942651368 ± 0,000011706 Da
g-factor
−0,182 ± 0,0022857142857143
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
38,6 ± 1 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1970
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

158Yb

masstal158
neutrontal88
relative atomic mass
157,939871202 ± 0,000008559 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,49 ± 0,13 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1967
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

masstal159
neutrontal89
relative atomic mass
158,940060257 ± 0,000018874 Da
g-factor
−0,146 ± 0,0032
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,67 ± 0,09 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
−0,22 ± 0,02
upptäcktsdatum1975
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

masstal160
neutrontal90
relative atomic mass
159,93755921 ± 0,0000059 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,8 ± 0,2 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1967
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

masstal161
neutrontal91
relative atomic mass
160,937912384 ± 0,000016211 Da
g-factor
−0,21733333333333 ± 0,0053333333333333
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,2 ± 0,2 m
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
1,03 ± 0,02
upptäcktsdatum1974
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

masstal162
neutrontal92
relative atomic mass
161,935779342 ± 0,000016213 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
18,87 ± 0,19 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1963
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

masstal163
neutrontal93
relative atomic mass
162,936345406 ± 0,000016215 Da
g-factor
−0,24866666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
11,05 ± 0,35 m
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
1,24 ± 0,02
upptäcktsdatum1967
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

masstal164
neutrontal94
relative atomic mass
163,934500743 ± 0,000016217 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
75,8 ± 1,7 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1960
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%

165Yb

masstal165
neutrontal95
relative atomic mass
164,935270241 ± 0,00002849 Da
g-factor
0,1908 ± 0,0032
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
9,9 ± 0,3 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
2,48 ± 0,04
upptäcktsdatum1964
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

masstal166
neutrontal96
relative atomic mass
165,933876439 ± 0,000007515 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
56,7 ± 0,1 h
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1954
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%

167Yb

masstal167
neutrontal97
relative atomic mass
166,934954069 ± 0,000004251 Da
g-factor
0,2484 ± 0,0032
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
17,5 ± 0,2 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,04
upptäcktsdatum1954
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

masstal168
neutrontal98
relative atomic mass
167,933891297 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
0,123 ± 0,003
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1938
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
+ (double β+ decay)

169Yb

masstal169
neutrontal99
relative atomic mass
168,935184208 ± 0,000000191 Da
g-factor
−0,18085714285714 ± 0,0022857142857143
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
32,014 ± 0,005 d
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
3,54 ± 0,06
upptäcktsdatum1946
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%

170Yb

masstal170
neutrontal100
relative atomic mass
169,934767242 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
2,982 ± 0,039
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1938
Paritet+

171Yb

masstal171
neutrontal101
relative atomic mass
170,936331515 ± 0,000000013 Da
g-factor
0,9846 ± 0,0008
natural abundance
14,086 ± 0,14
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1934
Paritet-

172Yb

masstal172
neutrontal102
relative atomic mass
171,936386654 ± 0,000000014 Da
g-factor
0
natural abundance
21,686 ± 0,13
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1934
Paritet+

173Yb

masstal173
neutrontal103
relative atomic mass
172,938216211 ± 0,000000012 Da
g-factor
−0,2712 ± 0,00024
natural abundance
16,103 ± 0,063
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,04
upptäcktsdatum1934
Paritet-

174Yb

masstal174
neutrontal104
relative atomic mass
173,938867545 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
32,025 ± 0,08
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1934
Paritet+

175Yb

masstal175
neutrontal105
relative atomic mass
174,941281907 ± 0,000000076 Da
g-factor
0,21885714285714 ± 0,0022857142857143
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,185 ± 0,001 d
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
3,52 ± 0,05
upptäcktsdatum1945
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

176Yb

masstal176
neutrontal106
relative atomic mass
175,942574706 ± 0,000000015 Da
g-factor
0
natural abundance
12,995 ± 0,083
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1934
Paritet+

decay modeIntensitet
(double β decay)
α (α emission)

177Yb

masstal177
neutrontal107
relative atomic mass
176,945263846 ± 0,000000236 Da
g-factor
−0,15444444444444 ± 0,0033333333333333
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,911 ± 0,003 h
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
4,03 ± 0,06
upptäcktsdatum1945
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

178Yb

masstal178
neutrontal108
relative atomic mass
177,9466694 ± 0,000007072 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
74 ± 3 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1973
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

179Yb

masstal179
neutrontal109
relative atomic mass
178,94993 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
8 ± 0,4 m
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1982
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

180Yb

masstal180
neutrontal110
relative atomic mass
179,951991 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,4 ± 0,5 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1987
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

181Yb

masstal181
neutrontal111
relative atomic mass
180,95589 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2000
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)

182Yb

masstal182
neutrontal112
relative atomic mass
181,958239 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2012
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)

183Yb

masstal183
neutrontal113
relative atomic mass
182,962426 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2012
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)

184Yb

masstal184
neutrontal114
relative atomic mass
183,965002 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2012
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)

185Yb

masstal185
neutrontal115
relative atomic mass
184,969425 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2012
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)
Ytterbium element

historia

upptäckare eller uppfinnareJean de Marignac
fyndplatsSwitzerland
upptäcktsdatum1878
etymologiNamed for the Swedish village of Ytterby.
uttali-TUR-bi-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
3,2 mg/kg
natural abundance (världshav)
0,00000082 mg/L
natural abundance (människokropp)
natural abundance (meteoroid)
0,000018 %
natural abundance (Solen)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068