อิตเทอร์เบียม

อิตเทอร์เบียม (Yb)

element with the atomic number of 70
เลขอะตอม70
มวลอะตอม173.045
เลขมวล174
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน70 p+
นิวตรอน104 n0
Electrons70 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Yb (อิตเทอร์เบียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102 pm
Crystal Radius
116 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
226 pm
ความหนาแน่น
6.9 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.25416 eV/particle
ionization energy of Yb (อิตเทอร์เบียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
159 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
3.35 kJ/mol
standard enthalpy of formation
155.6 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Yb (อิตเทอร์เบียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Yb (อิตเทอร์เบียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Yb (อิตเทอร์เบียม)
Orbital Diagram of Yb (อิตเทอร์เบียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
0.7743018767771305 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,469.15 K
จุดหลอมเหลว
1,097.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000263 1/K
molar heat capacity
26.74 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.155 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
3.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000028 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000059 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000102 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000388
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
31 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
9.9 GPa
Young's modulus
24 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.21
อัตราเร็วของเสียง
1,590 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
35
Neutron Mass Absorption
0.0076
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Ytterbium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Radioactive Isotopes31

148Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.967547 ± 0.000429 Da
เลขมวล148
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

148Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

149Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.964219 ± 0.000322 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
700 ± 200 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

149Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.958314 ± 0.000322 Da
เลขมวล150
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

150Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

151Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.955402453 ± 0.000322591 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

151Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

152Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.950326699 ± 0.000160718 Da
เลขมวล152
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.03 ± 0.06 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

152Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.949372 ± 0.000215 Da
เลขมวล153
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

153Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.946395696 ± 0.000018551 Da
เลขมวล154
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
409 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

154Yb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.945783216 ± 0.00001782 Da
เลขมวล155
g-factor
-0.26 ± 0.0057142857142857
ครึ่งชีวิต
1.793 ± 0.02 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

155Yb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.942817096 ± 0.000009992 Da
เลขมวล156
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
26.1 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

156Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.942651368 ± 0.000011706 Da
เลขมวล157
g-factor
-0.182 ± 0.0022857142857143
ครึ่งชีวิต
38.6 ± 1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

157Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

158Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.939871202 ± 0.000008559 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.49 ± 0.13 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

158Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.940060257 ± 0.000018874 Da
เลขมวล159
g-factor
-0.146 ± 0.0032
ครึ่งชีวิต
1.67 ± 0.09 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

159Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.93755921 ± 0.0000059 Da
เลขมวล160
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

160Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.937912384 ± 0.000016211 Da
เลขมวล161
g-factor
-0.21733333333333 ± 0.0053333333333333
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.03 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

161Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.935779342 ± 0.000016213 Da
เลขมวล162
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
18.87 ± 0.19 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

162Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.936345406 ± 0.000016215 Da
เลขมวล163
g-factor
-0.24866666666667 ± 0.0053333333333333
ครึ่งชีวิต
11.05 ± 0.35 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.24 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

163Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.934500743 ± 0.000016217 Da
เลขมวล164
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
75.8 ± 1.7 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

164Yb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

165Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.935270241 ± 0.00002849 Da
เลขมวล165
g-factor
0.1908 ± 0.0032
ครึ่งชีวิต
9.9 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.48 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

165Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.933876439 ± 0.000007515 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
56.7 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

166Yb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

167Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.934954069 ± 0.000004251 Da
เลขมวล167
g-factor
0.2484 ± 0.0032
ครึ่งชีวิต
17.5 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.7 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

167Yb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

natural abundance
0.123 ± 0.003
น้ำหนักอะตอม
167.933891297 ± 0.0000001 Da
เลขมวล168
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

168Yb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

169Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.935184208 ± 0.000000191 Da
เลขมวล169
g-factor
-0.18085714285714 ± 0.0022857142857143
ครึ่งชีวิต
32.014 ± 0.005 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.54 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

169Yb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

170Yb

natural abundance
2.982 ± 0.039
น้ำหนักอะตอม
169.934767242 ± 0.000000011 Da
เลขมวล170
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

171Yb

natural abundance
14.086 ± 0.14
น้ำหนักอะตอม
170.936331515 ± 0.000000013 Da
เลขมวล171
g-factor
0.9846 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

172Yb

natural abundance
21.686 ± 0.13
น้ำหนักอะตอม
171.936386654 ± 0.000000014 Da
เลขมวล172
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

173Yb

natural abundance
16.103 ± 0.063
น้ำหนักอะตอม
172.938216211 ± 0.000000012 Da
เลขมวล173
g-factor
-0.2712 ± 0.00024
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.8 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

174Yb

natural abundance
32.025 ± 0.08
น้ำหนักอะตอม
173.938867545 ± 0.000000011 Da
เลขมวล174
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

175Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.941281907 ± 0.000000076 Da
เลขมวล175
g-factor
0.21885714285714 ± 0.0022857142857143
ครึ่งชีวิต
4.185 ± 0.001 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.52 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity-

175Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

176Yb

natural abundance
12.995 ± 0.083
น้ำหนักอะตอม
175.942574706 ± 0.000000015 Da
เลขมวล176
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

176Yb Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%
α (α emission)%

177Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.945263846 ± 0.000000236 Da
เลขมวล177
g-factor
-0.15444444444444 ± 0.0033333333333333
ครึ่งชีวิต
1.911 ± 0.003 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
4.03 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

177Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

178Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.9466694 ± 0.000007072 Da
เลขมวล178
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
74 ± 3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

178Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

179Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.94993 ± 0.000215 Da
เลขมวล179
g-factor
ครึ่งชีวิต
8 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

179Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

180Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.951991 ± 0.000322 Da
เลขมวล180
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

180Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

181Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.95589 ± 0.00032 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

181Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

182Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.958239 ± 0.000429 Da
เลขมวล182
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

182Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

183Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.962426 ± 0.000429 Da
เลขมวล183
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

183Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

184Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.965002 ± 0.00054 Da
เลขมวล184
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

184Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

185Yb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.969425 ± 0.000537 Da
เลขมวล185
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

185Yb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Ytterbium element

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jean de Marignac
สถานที่ค้นพบSwitzerland
ถูกค้นพบเมื่อ1878
ศัพทมูลวิทยาNamed for the Swedish village of Ytterby.
pronunciationi-TUR-bi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
3.2 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000082 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000018 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068