อิตเทอร์เบียม

อิตเทอร์เบียม (Yb)

element with the atomic number of 70
เลขอะตอม70
มวลอะตอม173.045
เลขมวล174
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน70 p+
นิวตรอน104 n0
อิเล็กตรอน70 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Yb (อิตเทอร์เบียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102 pm
Crystal Radius
116 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
226 pm
ความหนาแน่น
6.9 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: อิตเทอร์เบียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.25416 eV/particle
ionization energy of Yb (อิตเทอร์เบียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
159 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
3.35 kJ/mol
standard enthalpy of formation
155.6 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Yb (อิตเทอร์เบียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Yb (อิตเทอร์เบียม)
electron configuration[Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Yb (อิตเทอร์เบียม)
Orbital Diagram of Yb (อิตเทอร์เบียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
0.7743018767771305 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,469.15 K
จุดหลอมเหลว
1,097.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000263 1/K
molar heat capacity
26.74 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.155 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
3.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000028 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000059 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000102 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000388
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
31 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
9.9 GPa
Young's modulus
24 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.21
อัตราเร็วของเสียง
1,590 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
35
Neutron Mass Absorption
0.0076
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Ytterbium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร33
Natural Isotopes7
Isotopic Composition17432.03%17432.03%17221.69%17221.69%17316.10%17316.10%17114.09%17114.09%17613.00%17613.00%1702.98%1702.98%1680.12%1680.12%

148Yb

เลขมวล148
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
147.967547 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Yb

เลขมวล149
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
148.964219 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
700 ± 200 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

เลขมวล150
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
149.958314 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Yb

เลขมวล151
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
150.955402453 ± 0.000322591 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

152Yb

เลขมวล152
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
151.950326699 ± 0.000160718 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.03 ± 0.06 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

เลขมวล153
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
152.949372 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

เลขมวล154
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
153.946395696 ± 0.000018551 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
409 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

เลขมวล155
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
154.945783216 ± 0.00001782 Da
g-factor
-0.26 ± 0.0057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.793 ± 0.02 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

เลขมวล156
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
155.942817096 ± 0.000009992 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.1 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

เลขมวล157
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
156.942651368 ± 0.000011706 Da
g-factor
-0.182 ± 0.0022857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.6 ± 1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

158Yb

เลขมวล158
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
157.939871202 ± 0.000008559 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.49 ± 0.13 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

เลขมวล159
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
158.940060257 ± 0.000018874 Da
g-factor
-0.146 ± 0.0032
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.67 ± 0.09 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

เลขมวล160
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
159.93755921 ± 0.0000059 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

เลขมวล161
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
160.937912384 ± 0.000016211 Da
g-factor
-0.21733333333333 ± 0.0053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.03 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

เลขมวล162
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
161.935779342 ± 0.000016213 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.87 ± 0.19 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

เลขมวล163
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
162.936345406 ± 0.000016215 Da
g-factor
-0.24866666666667 ± 0.0053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.05 ± 0.35 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.24 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

เลขมวล164
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
163.934500743 ± 0.000016217 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
75.8 ± 1.7 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

165Yb

เลขมวล165
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
164.935270241 ± 0.00002849 Da
g-factor
0.1908 ± 0.0032
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.9 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.48 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

เลขมวล166
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
165.933876439 ± 0.000007515 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56.7 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

167Yb

เลขมวล167
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
166.934954069 ± 0.000004251 Da
g-factor
0.2484 ± 0.0032
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.5 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.7 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

เลขมวล168
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
167.933891297 ± 0.0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
0.123 ± 0.003
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

169Yb

เลขมวล169
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
168.935184208 ± 0.000000191 Da
g-factor
-0.18085714285714 ± 0.0022857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.014 ± 0.005 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.54 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

170Yb

เลขมวล170
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
169.934767242 ± 0.000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
2.982 ± 0.039
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

171Yb

เลขมวล171
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
170.936331515 ± 0.000000013 Da
g-factor
0.9846 ± 0.0008
natural abundance
14.086 ± 0.14
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

172Yb

เลขมวล172
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
171.936386654 ± 0.000000014 Da
g-factor
0
natural abundance
21.686 ± 0.13
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

173Yb

เลขมวล173
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
172.938216211 ± 0.000000012 Da
g-factor
-0.2712 ± 0.00024
natural abundance
16.103 ± 0.063
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.8 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

174Yb

เลขมวล174
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
173.938867545 ± 0.000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
32.025 ± 0.08
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

175Yb

เลขมวล175
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
174.941281907 ± 0.000000076 Da
g-factor
0.21885714285714 ± 0.0022857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.185 ± 0.001 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.52 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

176Yb

เลขมวล176
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
175.942574706 ± 0.000000015 Da
g-factor
0
natural abundance
12.995 ± 0.083
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

177Yb

เลขมวล177
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
176.945263846 ± 0.000000236 Da
g-factor
-0.15444444444444 ± 0.0033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.911 ± 0.003 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
4.03 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

178Yb

เลขมวล178
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
177.9466694 ± 0.000007072 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
74 ± 3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

179Yb

เลขมวล179
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
178.94993 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

180Yb

เลขมวล180
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
179.951991 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

181Yb

เลขมวล181
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
180.95589 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

182Yb

เลขมวล182
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
181.958239 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

183Yb

เลขมวล183
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
182.962426 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

184Yb

เลขมวล184
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
183.965002 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

185Yb

เลขมวล185
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
184.969425 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Ytterbium element

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jean de Marignac
สถานที่ค้นพบSwitzerland
ถูกค้นพบเมื่อ1878
ศัพทมูลวิทยาNamed for the Swedish village of Ytterby.
pronunciationi-TUR-bi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
3.2 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000082 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000018 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068

alias

 • Yb

การแปล

 • ฝรั่งเศสytterbium
 • อิตาลีitterbio
 • อังกฤษytterbium
 • เยอรมันYtterbium
 • อัมฮาราይተርቢየም
 • อาหรับإتيربيوم
 • อาเซอร์ไบจานİtterbium
 • เบลารุสітэрбій
 • บัลแกเรียитербий
 • บังกลาইটারবিয়াম
 • บอสเนียiterbij
 • คาตาลันiterbi
 • คอร์ซิกาItterbiu
 • เช็กytterbium
 • ชูวัชИттерби
 • เวลส์Yterbiwm
 • เดนมาร์กytterbium
 • กรีกυττέρβιο
 • เอสเปรันโตiterbio
 • สเปนiterbio
 • เอสโตเนียÜterbium
 • บาสก์iterbio
 • เปอร์เซียایتربیم
 • ฟินแลนด์ytterbium
 • ฟรูลีIterbi
 • ไอริชitéirbiam
 • กาลิเซียIterbio
 • มานซ์Ytterbium
 • จีนแคะytterbium
 • ฮิบรูאיטרביום
 • ฮินดีइटरबियम
 • ฮินดีฟิจิYtterbium
 • โครเอเชียIterbij
 • ฮังการีitterbium
 • อาร์เมเนียիտերբիում
 • อินเตอร์ลิงกัวYtterbium
 • อินโดนีเซียiterbium
 • อีโดYiterbio
 • ไอซ์แลนด์ytterbín
 • ญี่ปุ่นイッテルビウム
 • โลชบันjinmrtiterbi
 • ชวาIterbium
 • จอร์เจียიტერბიუმი
 • เกาหลี이터븀
 • โกมิИттербий
 • ละตินytterbium
 • ลักเซมเบิร์กYtterbium
 • ลิกูเรียItterbio
 • ลิทัวเนียIterbis
 • ลัตเวียiterbijs
 • มาลายาลัมയിറ്റെർബിയം
 • มองโกเลียиттерби
 • มราฐีयिट्टरबियम
 • มารีตะวันตกИттербий
 • มาเลย์Iterbium
 • ดัตช์ytterbium
 • นอร์เวย์นีนอสก์ytterbium
 • ปัญจาบਇਟਰੀਅਮ
 • โปแลนด์iterb
 • ลาฮ์นดาیتربیم
 • โปรตุเกสitérbio
 • เคชวาIterbyu
 • โรมาเนียyterbiu
 • รัสเซียиттербий
 • ซาคาИттербиум
 • ซิซิลีitterbiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียIterbijum
 • สโลวักyterbium
 • สโลวีเนียIterbij
 • เซอร์เบียитербијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Ytterbium
 • สวีเดนytterbium
 • ทมิฬஇட்டெர்பியம்
 • ตุรกีİterbiyum
 • อุยกูร์ئىتتېربىي
 • ยูเครนітербій
 • อูรดูیٹّربیئم
 • เวปส์Itterbii
 • เวียดนามytterbi
 • วาเรย์Iterbyo
 • คัลมืยค์Иттербиум
 • โยรูบาYtterbium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลytterbium
 • เซบูIterbyo
 • เคิร์ดตอนกลางئیتێربیۆم
 • มาซิโดเนียитербиум
 • ตากาล็อกYtterbium
 • เบรตันIterbiom
 • คาซัคИттербий
 • โอดิยาଇଟର୍ବିଅମ
 • คุชราตઈટરબિયમ
 • อ็อกซิตันitèrbi
 • ตาตาร์Иттербий
 • พม่าယတ္တာဘီယမ်
 • พีดมอนต์Iterbi
 • สกอตส์ytterbium
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Ітэрб
 • แอลเบเนียYterbiumi
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียIterbiu
 • อุซเบกItterbiy
 • คีร์กีซИттербий
 • สันสกฤตयिट्टरबियम
 • มอลตาitterbju
 • โภชปุรีयिट्टर्बियम
 • บาลีयिट्टरबियम
 • เนปาลयिट्टरबियम
 • เนวาร์यिट्टरबियम
 • เกลิกสกอตIterbium
 • โปรตุเกส (บราซิล)itérbio
 • เตลูกูయిటెర్బియం
 • cdoYtterbium
 • จีนมินหนานYtterbium
 • อัสตูเรียสIterbiu
 • ลิมเบิร์กYtterbium
 • กันนาดาಇಟ್ಟೆರ್ಬಿಯಮ್
 • ทาจิกитербий
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาiterbio
 • จีนคลาสสิก
 • แอฟริกานส์Ytterbium
 • kbpƖtɛrbɩyɔm
 • oloItterbii
 • ฟริเซียนเหนือÜterbium
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาItèrbiu
 • สวาฮีลีYterbi
 • อาหรับโมร็อกโกإيتربيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์اتيربيوم
 • พัชโตايتربيوم
 • คอร์นิชYterbiom
 • บาหลีItterbium
 • บิกอลIterbyo