Zirkonium

Zirkonium (Zr)

chemický prvek s atomovým číslem 40
Atomové číslo40
Atomová hmotnost91.224
Nukleonové číslo90
Skupina4
Perioda5
Blokd
proton40 p+
neutron50 n0
elektron40 e-
Animated Bohrův model atomu of Zr (Zirkonium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
155 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
154 pm
Metallic Radius
145 pm
iontový poloměr
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waalsův poloměr
223 pm
hustota
6,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Zirkonium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Zr (Zirkonium)
měrné skupenské teplo varu
567 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
19,2 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
610 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 10, 2
Bohrův model atomu: Zr (Zirkonium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Zr (Zirkonium)
elektronová konfigurace[Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Enhanced Bohrův model atomu of Zr (Zirkonium)
Orbital Diagram of Zr (Zirkonium)
Oxidační číslo-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
1.33
Electrophilicity Index
1,0036040369931862 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
4 679,15 K
Teplota tání
2 127,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
22,7 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000057 1/K
Molární tepelná kapacita
25,36 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,278 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
2,4 MS/m
rezistivita
0,00000042 m Ω
supravodivost
0,61 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000168 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000153 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000109
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
3,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
5 MPa
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
33 GPa
modul pružnosti v tahu
68 GPa
Poissonova konstanta
0,34
rychlost zvuku
3 800 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
0,184
Neutron Mass Absorption
0,00066
kvantové číslo3F2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy zirkonia

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy34
Natural Isotopes5
Isotopic Composition9051.45%9051.45%9217.15%9217.15%9417.38%9417.38%9111.22%9111.22%962.80%962.80%

77Zr

Nukleonové číslo77
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
76,966076 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Zr

Nukleonové číslo78
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
77,956146 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2001
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Zr

Nukleonové číslo79
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
78,94979 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56 ± 30 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Zr

Nukleonové číslo80
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
79,941213 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

Nukleonové číslo81
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
80,938245 ± 0,000099 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,5 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

Nukleonové číslo82
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
81,931707497 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32 ± 5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

Nukleonové číslo83
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
82,929240926 ± 0,000006902 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Zr

Nukleonové číslo84
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
83,923325663 ± 0,000005903 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,8 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

Nukleonové číslo85
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
84,921443199 ± 0,000006902 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,86 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

Nukleonové číslo86
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
85,916296814 ± 0,000003827 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

Nukleonové číslo87
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
86,914817338 ± 0,00000445 Da
g-factor
-0,19866666666667 ± 0,0011111111111111
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,68 ± 0,01 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,05
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

Nukleonové číslo88
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
87,910220715 ± 0,0000058 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
83,4 ± 0,3 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

89Zr

Nukleonové číslo89
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
88,908879751 ± 0,000002983 Da
g-factor
-0,23222222222222 ± 0,0013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
78,36 ± 0,023 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,1
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

Nukleonové číslo90
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
89,904698755 ± 0,000000126 Da
g-factor
0
natural abundance
51,45 ± 0,04
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

91Zr

Nukleonové číslo91
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
90,905640205 ± 0,000000101 Da
g-factor
natural abundance
11,22 ± 0,05
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,176 ± 0,003
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

92Zr

Nukleonové číslo92
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
91,905035336 ± 0,000000101 Da
g-factor
0
natural abundance
17,15 ± 0,03
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

93Zr

Nukleonové číslo93
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
92,906470661 ± 0,000000489 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,61 ± 0,05 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

94Zr

Nukleonové číslo94
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
93,906312523 ± 0,000000175 Da
g-factor
0
natural abundance
17,38 ± 0,04
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

95Zr

Nukleonové číslo95
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
94,908040276 ± 0,000000933 Da
g-factor
0,452 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
64,032 ± 0,006 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
datum objevu1946
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

96Zr

Nukleonové číslo96
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
95,908277615 ± 0,000000122 Da
g-factor
0
natural abundance
2,8 ± 0,02
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,4 ± 1,7 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)100%

97Zr

Nukleonové číslo97
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
96,910963802 ± 0,00000013 Da
g-factor
-1,872 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,749 ± 0,008 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

98Zr

Nukleonové číslo98
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
97,912740448 ± 0,000009065 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,7 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

99Zr

Nukleonové číslo99
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
98,916675081 ± 0,000011271 Da
g-factor
-1,858 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,1 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

100Zr

Nukleonové číslo100
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
99,918010499 ± 0,000008742 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,1 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

101Zr

Nukleonové číslo101
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
100,921458454 ± 0,000008944 Da
g-factor
-0,18133333333333 ± 0,0053333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,29 ± 0,08 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,06
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

102Zr

Nukleonové číslo102
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
101,923154181 ± 0,000009401 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,01 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

103Zr

Nukleonové číslo103
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
102,927204054 ± 0,0000099 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,38 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

Nukleonové číslo104
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
103,929449193 ± 0,00001 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
920 ± 28 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

Nukleonové číslo105
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
104,934021832 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
670 ± 28 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

Nukleonové číslo106
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
105,93693 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
179 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

Nukleonové číslo107
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
106,942007 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
145,7 ± 2,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

Nukleonové číslo108
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
107,945303 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
78,5 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

109Zr

Nukleonové číslo109
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
108,950907 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

110Zr

Nukleonové číslo110
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
109,954675 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37,5 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

111Zr

Nukleonové číslo111
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
110,960837 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24 ± 0,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Zr

Nukleonové číslo112
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
111,965196 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
43 ± 21 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Zr

Nukleonové číslo113
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
112,971723 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceMartin Klaproth
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1789
etymologieFrom the mineral, zircon.
výslovnostzer-KO-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
165 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00003 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,000005 %
natural abundance (meteoroid)
0,00066 %
natural abundance (Slunce)
0,000004 %
Hojnost ve vesmíru
0,000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545