Cyrkon

Cyrkon (Zr)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa40
Masa atomowa91.224
liczba masowa90
Grupa4
Okres5
Blokd
Protony40 p+
Neutrony50 n0
Elektrony40 e-
Animated Model atomu Bohra of Zr (Cyrkon)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
155 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
154 pm
Metallic Radius
145 pm
Promień jonowy
59 pm
Crystal Radius
73 pm
promień van der Waalsa
223 pm
gęstość
6,52 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Zr (Cyrkon)
ciepło parowania
567 kJ/mol
ciepło topnienia
19,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
610 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 10, 2
Model atomu Bohra: Zr (Cyrkon)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d2 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Zr (Cyrkon)
Orbital Diagram of Zr (Cyrkon)
stopień utlenienia-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.33
Electrophilicity
1,0036040369931862 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 679,15 K
Temperatura topnienia
2 127,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
22,7 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000057 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,278 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,4 MS/m
rezystywność
0,00000042 m Ω
nadprzewodnictwo
0,61 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000168 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000153 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000109
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
33 GPa
moduł Younga
68 GPa
współczynnik Poissona
0,34
prędkość dźwięku
3 800 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
0,184
Neutron Mass Absorption
0,00066
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Zirconium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy32
Radioactive Isotopes33

77Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,966076 ± 0,000429 Da
liczba masowa77
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

77Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

78Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,956146 ± 0,000429 Da
liczba masowa78
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

78Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

79Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,94979 ± 0,000322 Da
liczba masowa79
g-factor
czas połowicznego rozpadu
56 ± 30 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

79Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

80Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,941213 ± 0,000322 Da
liczba masowa80
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

80Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,938245 ± 0,000099 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

81Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,931707497 ± 0,0000017 Da
liczba masowa82
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
32 ± 5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

82Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,929240926 ± 0,000006902 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
42 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość-

83Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

84Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,923325663 ± 0,000005903 Da
liczba masowa84
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25,8 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

84Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,921443199 ± 0,000006902 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,86 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

85Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,916296814 ± 0,000003827 Da
liczba masowa86
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
16,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

86Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,914817338 ± 0,00000445 Da
liczba masowa87
g-factor
-0,19866666666667 ± 0,0011111111111111
czas połowicznego rozpadu
1,68 ± 0,01 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,05
data odkrycia1948
parzystość+

87Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,910220715 ± 0,0000058 Da
liczba masowa88
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
83,4 ± 0,3 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

88Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

89Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,908879751 ± 0,000002983 Da
liczba masowa89
g-factor
-0,23222222222222 ± 0,0013333333333333
czas połowicznego rozpadu
78,36 ± 0,023 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,1
data odkrycia1948
parzystość+

89Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

abundancja naturalna
51,45 ± 0,04
względna masa atomowa
89,904698755 ± 0,000000126 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

91Zr

abundancja naturalna
11,22 ± 0,05
względna masa atomowa
90,905640205 ± 0,000000101 Da
liczba masowa91
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,176 ± 0,003
data odkrycia1934
parzystość+

92Zr

abundancja naturalna
17,15 ± 0,03
względna masa atomowa
91,905035336 ± 0,000000101 Da
liczba masowa92
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

93Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,906470661 ± 0,000000489 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,61 ± 0,05 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

93Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

94Zr

abundancja naturalna
17,38 ± 0,04
względna masa atomowa
93,906312523 ± 0,000000175 Da
liczba masowa94
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

94Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

95Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,908040276 ± 0,000000933 Da
liczba masowa95
g-factor
0,452 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
64,032 ± 0,006 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
data odkrycia1946
parzystość+

95Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

96Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
2,8 ± 0,02
względna masa atomowa
95,908277615 ± 0,000000122 Da
liczba masowa96
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
23,4 ± 1,7 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

96Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

97Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,910963802 ± 0,00000013 Da
liczba masowa97
g-factor
-1,872 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
16,749 ± 0,008 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

97Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

98Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,912740448 ± 0,000009065 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
30,7 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

98Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

99Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,916675081 ± 0,000011271 Da
liczba masowa99
g-factor
-1,858 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

99Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

100Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,918010499 ± 0,000008742 Da
liczba masowa100
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
7,1 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

100Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

101Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,921458454 ± 0,000008944 Da
liczba masowa101
g-factor
-0,18133333333333 ± 0,0053333333333333
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,08 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,06
data odkrycia1972
parzystość+

101Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

102Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,923154181 ± 0,000009401 Da
liczba masowa102
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,01 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

102Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

103Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,927204054 ± 0,0000099 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,38 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

103Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,929449193 ± 0,00001 Da
liczba masowa104
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
920 ± 28 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

104Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,934021832 ± 0,000013 Da
liczba masowa105
g-factor
czas połowicznego rozpadu
670 ± 28 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

105Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,93693 ± 0,000215 Da
liczba masowa106
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
179 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

106Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,942007 ± 0,000322 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
145,7 ± 2,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

107Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,945303 ± 0,000429 Da
liczba masowa108
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
78,5 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

108Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

109Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,950907 ± 0,000537 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
56 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

109Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

110Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,954675 ± 0,000537 Da
liczba masowa110
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
37,5 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

110Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

111Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,960837 ± 0,000644 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24 ± 0,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

111Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

112Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,965196 ± 0,000751 Da
liczba masowa112
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
43 ± 21 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

112Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

113Zr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,971723 ± 0,000322 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

113Zr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaMartin Klaproth
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1789
etymologiaFrom the mineral, zircon.
wymowazer-KO-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
165 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00003 mg/L
Abundance in Human Body
0,000005 %
Abundance in Meteor
0,00066 %
Abundance in Sun
0,000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545