Cyrkon

Cyrkon (Zr)

40. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa40
Masa atomowa91.224
liczba masowa90
Grupa4
Okres5
Blokd
proton40 p+
neutron50 n0
elektron40 e-
Animated Model atomu Bohra of Zr (Cyrkon)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
155 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
154 pm
Metallic Radius
145 pm
Promień jonowy
59 pm
Crystal Radius
73 pm
promień van der Waalsa
223 pm
gęstość
6,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Cyrkon0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Zr (Cyrkon)
ciepło parowania
567 kJ/mol
ciepło topnienia
19,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
610 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 10, 2
Model atomu Bohra: Zr (Cyrkon)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Zr (Cyrkon)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Zr (Cyrkon)
Orbital Diagram of Zr (Cyrkon)
stopień utlenienia-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.33
Electrophilicity Index
1,0036040369931862 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
4 679,15 K
Temperatura topnienia
2 127,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
22,7 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000057 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,278 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,4 MS/m
rezystywność
0,00000042 m Ω
nadprzewodnictwo
0,61 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000168 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000153 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000109
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
33 GPa
moduł Younga
68 GPa
współczynnik Poissona
0,34
prędkość dźwięku
3 800 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
0,184
Neutron Mass Absorption
0,00066
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Zirconium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy34
Natural Isotopes5
Isotopic Composition9051.45%9051.45%9217.15%9217.15%9417.38%9417.38%9111.22%9111.22%962.80%962.80%

77Zr

liczba masowa77
liczba neutronów37
względna masa atomowa
76,966076 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Zr

liczba masowa78
liczba neutronów38
względna masa atomowa
77,956146 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Zr

liczba masowa79
liczba neutronów39
względna masa atomowa
78,94979 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56 ± 30 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Zr

liczba masowa80
liczba neutronów40
względna masa atomowa
79,941213 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

liczba masowa81
liczba neutronów41
względna masa atomowa
80,938245 ± 0,000099 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

liczba masowa82
liczba neutronów42
względna masa atomowa
81,931707497 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32 ± 5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

liczba masowa83
liczba neutronów43
względna masa atomowa
82,929240926 ± 0,000006902 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Zr

liczba masowa84
liczba neutronów44
względna masa atomowa
83,923325663 ± 0,000005903 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,8 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

liczba masowa85
liczba neutronów45
względna masa atomowa
84,921443199 ± 0,000006902 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,86 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

liczba masowa86
liczba neutronów46
względna masa atomowa
85,916296814 ± 0,000003827 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

liczba masowa87
liczba neutronów47
względna masa atomowa
86,914817338 ± 0,00000445 Da
g-factor
-0,19866666666667 ± 0,0011111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,68 ± 0,01 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,05
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

liczba masowa88
liczba neutronów48
względna masa atomowa
87,910220715 ± 0,0000058 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
83,4 ± 0,3 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

89Zr

liczba masowa89
liczba neutronów49
względna masa atomowa
88,908879751 ± 0,000002983 Da
g-factor
-0,23222222222222 ± 0,0013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
78,36 ± 0,023 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,1
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

liczba masowa90
liczba neutronów50
względna masa atomowa
89,904698755 ± 0,000000126 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
51,45 ± 0,04
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

91Zr

liczba masowa91
liczba neutronów51
względna masa atomowa
90,905640205 ± 0,000000101 Da
g-factor
abundancja naturalna
11,22 ± 0,05
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,176 ± 0,003
data odkrycia1934
parzystość+

92Zr

liczba masowa92
liczba neutronów52
względna masa atomowa
91,905035336 ± 0,000000101 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
17,15 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

93Zr

liczba masowa93
liczba neutronów53
względna masa atomowa
92,906470661 ± 0,000000489 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,61 ± 0,05 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

94Zr

liczba masowa94
liczba neutronów54
względna masa atomowa
93,906312523 ± 0,000000175 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
17,38 ± 0,04
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

95Zr

liczba masowa95
liczba neutronów55
względna masa atomowa
94,908040276 ± 0,000000933 Da
g-factor
0,452 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,032 ± 0,006 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
data odkrycia1946
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

96Zr

liczba masowa96
liczba neutronów56
względna masa atomowa
95,908277615 ± 0,000000122 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
2,8 ± 0,02
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,4 ± 1,7 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

97Zr

liczba masowa97
liczba neutronów57
względna masa atomowa
96,910963802 ± 0,00000013 Da
g-factor
-1,872 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,749 ± 0,008 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

98Zr

liczba masowa98
liczba neutronów58
względna masa atomowa
97,912740448 ± 0,000009065 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,7 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

99Zr

liczba masowa99
liczba neutronów59
względna masa atomowa
98,916675081 ± 0,000011271 Da
g-factor
-1,858 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

100Zr

liczba masowa100
liczba neutronów60
względna masa atomowa
99,918010499 ± 0,000008742 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,1 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

101Zr

liczba masowa101
liczba neutronów61
względna masa atomowa
100,921458454 ± 0,000008944 Da
g-factor
-0,18133333333333 ± 0,0053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,08 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,06
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

102Zr

liczba masowa102
liczba neutronów62
względna masa atomowa
101,923154181 ± 0,000009401 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,01 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

103Zr

liczba masowa103
liczba neutronów63
względna masa atomowa
102,927204054 ± 0,0000099 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,38 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

liczba masowa104
liczba neutronów64
względna masa atomowa
103,929449193 ± 0,00001 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
920 ± 28 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

liczba masowa105
liczba neutronów65
względna masa atomowa
104,934021832 ± 0,000013 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
670 ± 28 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

liczba masowa106
liczba neutronów66
względna masa atomowa
105,93693 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
179 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

liczba masowa107
liczba neutronów67
względna masa atomowa
106,942007 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
145,7 ± 2,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

liczba masowa108
liczba neutronów68
względna masa atomowa
107,945303 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
78,5 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

109Zr

liczba masowa109
liczba neutronów69
względna masa atomowa
108,950907 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

110Zr

liczba masowa110
liczba neutronów70
względna masa atomowa
109,954675 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37,5 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

111Zr

liczba masowa111
liczba neutronów71
względna masa atomowa
110,960837 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24 ± 0,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Zr

liczba masowa112
liczba neutronów72
względna masa atomowa
111,965196 ± 0,000751 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
43 ± 21 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Zr

liczba masowa113
liczba neutronów73
względna masa atomowa
112,971723 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaMartin Klaproth
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1789
etymologiaFrom the mineral, zircon.
wymowazer-KO-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
165 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00003 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,000005 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00066 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545